Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

1 183 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2015, 10:07

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG Mẫu số TTLNH-07 THÔNG BÁO TỪ CHỐI YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN Số hiệu giao dịch:………………………………….Ngày, lập:…………………………… Ngân hàng gửi lệnh:…………………………………………………………………………… Lý do:……………………………………………………………………………… ………… Các thông tin giao dịch gốc Số hiệu giao dịch:………………….Ngày giao dịch:……………….Ngày, lập:………… Ngân hàng gửi:………………………………………………………………………………… Ngân hàng nhận:……………………………………………………………………………… Người phát lệnh:……………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… ……… Tài khoản:…………………………………………………………………………………… Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………… Người nhận lệnh:……………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………… Tài khoản:………………………………………………………………………… ………… Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………… Số tiền số:……………………………………………………………… ……………… Số tiền chữ:……………………………………………………………………………… KẾ TOÁN KIỂM SOÁT CHỦ TÀI KHOẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán, Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán, Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay