Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển việt nam

123 312 3
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2015, 23:23

... rủi ro hoạt động Chương III: Thực trạng hệ thống KSNB yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động hệ thống KSNB NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương IV: Phân tích kết nghiên cứu yếu tố tác động đến. .. TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Giới thiệu sơ lược NH TMCP Đầu tư Phát triển VN 3.1.1 Lịch sử phát triển NH TMCP Đầu tư Phát triển VN Ngân...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM THỊ HƯƠNG Đề tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển việt nam , Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển việt nam , Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển việt nam , 2 Thực trạng về hệ thống KSNB BIDV41, 2 Thực trạng hệ thống KSNB tại BIDV., Bảng 3.4: Mô hình kiểm soát nội bộ tại Phòng Giao dịch BIDV.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn