Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Sinh học

87 758 3
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2015, 14:15

Các công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn trong dạy học sinh học đề được xây dựng trên Rubric đánh giá năng lực giải quyết vấn đề ... Bài đánh giá được thiết kế kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận với tình huống giả định gần với thực tiễn ... hình đánh giá giáo dục - Đánh giá tổng kết đánh giá trình - Đánh giá sơ khởi đánh giá chẩn đoán - Đánh giá cá nhân đánh giá sở giáo dục - Đánh giá khách quan đánh giá chủ quan - Đánh giá thức đánh. .. Câu hỏi nghiên cứu: Làm để đánh giá lực giải vấn đề học sinh THPT tình học môn Sinh học - Giả thuyết nghiên cứu: Năng lực giải vấn đề học sinh THPT môn Sinh học đánh giá cách khách quan qua kiểm... người dạy, người học đánh giá mức lực GQVĐ môn Sinh học Vì lí này, định chọn nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học là: “ Xây dựng đề kiểm tra đánh giá lực giải vấn đề học sinh dạy học môn Sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Sinh học, Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Sinh học, Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Sinh học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn