Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

95 434 1
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 19:58

Số lượng các máy biến áp được lựa chọn dựa theo yêu cầu cung cấp điện của phụ tải.Nếu phụ tải loại I và loạiII thì cần đặt ít nhất 2 MBA ,với phụ tải loại III thì chỉ cần đặt 1 MBA THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN TRNG HBK H NI THIT K MễN HC B MễN H THNG IN H THNG CUNG CP IN 1.Tờn thit k : Thit k cung cp in cho nh mỏy luyn kim en . 2.Sinh viờn thc hin: inh Ngc Sn , lp : HT3 , Khúa 48 3.Giỏo viờn hng dn : Thy giỏo Phan ng Khi . NHIM V THIT K 1.M u : 1.1 Gii thiu chung v nh mỏy : v trớ a lý , kinh t , c im cụng ngh , c im v phõn b ph ti : Phõn loi ph ti . 1.2 Ni dung tớnh toỏn thit k ; cỏc ti liu tham kho 2. Xỏc nh ph ti tớnh toỏnca cỏc phõn xng v ton nh mỏy. 3. Thit k mng in h ỏp cho phõn xng sa cha c khớ. 4. Thit k mng in cao ỏp cho ton nh mỏy: 4.1 Chn s lng , dung lng v v trớ t cỏc trm bin ỏp phõn xng 4.2 Chn s lng , dung lng v v trớ t cỏc trm bin ỏp trung gian (Trm bin ỏp xớ nghip )hoc trm phõn phi trung tõm . 4.3 Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy . 5. Tớnh toỏn bự cụng sut phn khỏng cho HTCC ca nh mỏy . 6. Thit k chiu sỏng cho phõn xng sa cha c khớ . CC BN V TRấN KH GIY A0 1. S nguyờn lý mang in phõn xng sa cha c khớ . 2. S nguyờn lý HTCC ton nh mỏy . CC S LIU V NGUN IN V NH MY 1. in ỏp : T chn theo cụng sut ca nh mỏy v khong cỏch t ngun n nh mỏy . 2. Cụng sut ca ngun in :vụ cựng ln . 3. Dung lng ngn mch v phớa h ỏp ca trm bin ỏp khu vc : 250MVA . 4. ng dõy cung cp in cho nh mỏy dựng loi dõy AC. 5. Khong cỏch t ngun n nh mỏy :15 km . 6. Nh mỏy lm vic 3 ca . Ngy nhn : 20 thỏng 2 nm 2006 . CN B HNG DN THY GIO : PHAN NG KHI ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 1 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN LI NểI U Ngy nay, in nng ó i vo mi mt ca i sng, trờn tt c cỏc lnh vc, t cụng nghip cho ti i sng sinh hot. Trong nn kinh t ang i lờn ca chỳng ta, ngnh cụng nghip in nng do ú cng úng mt vai trũ quan trng hn bao gi. xõy dng mt nn kinh t phỏt trin thỡ khụng th khụng cú mt nn cụng nghip in nng vng mnh, do ú khi quy hoch phỏt trin cỏc khu dõn c, ụ th hay cỏc khu cụng nghip thỡ cn phi ht sc chỳ trng vo phỏt trin mng in, h thng in ú nhm m bo cung cp in cho cỏc khu vc ú. Hay núi cỏch khỏc, khi lp k hoch phỏt trin kinh t xó hi thỡ k hoch phỏt trin in nng phi i trc mt bc, tha món nhu cu in nng khụng ch trc mt m cũn cho s phỏt trin trong tng lai. Ngy nay, xó hi phỏt trin, rt nhiu nh mỏy c xõy dng. Vic quy hoch, thit k h thng cung cp in cho cỏc nh mỏy l cụng vic thit yu v vụ cựng quan trng. cú th thit k c mt h thng cung cp in an ton v m bo tin cy ũi hi ngi k s phi cú c trỡnh v kh nng thit k. Xut phỏt t iu ú, bờn cnh nhng kin thc ging dy trờn ging ng, mi sinh viờn nghnh H thng in u c giao bi tp di v thit k mt mng in cho mt xớ nghiờp, nh mỏy nht nh. Bn thõn em c nhn bi: Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy luyn kim en, vi cỏc s liu v ph ti ó cho. ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 2 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN Mc lc LI NểI U CHNG I: Gii thiu chung v nh mỏy CHNG II: Xỏc nh ph ti tớnh toỏn. CHNG III: Thit k mng in cao ỏp ca nh mỏy CHNG IV: Thit k mng in h ỏp cho phõn xng sa cha c khớ CHNG V: Tớnh toỏn bự cụng sut phn khỏng nõng cao h s cụng sut cho nh mỏy . CHNG VII: Thit k h thng chiu sỏng chung ca phõn xng sa cha c khớ. TI LIU THAM KHO 1. Thit k cp in NGễ HNG QUANG- V VN TM 2. S tay la chn v tra cu thit b in NGễ HNG QUANG 3. Lui in NGUYN VN M 4 . H thng cung cp in ca xớ nghip cụng nghip ụ th v nh cao tng NGUYN CễNG HIN (CH BIấN) NGUYN MNH HOCH ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 3 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG I GII THIU CHUNG V NH MY I, V TR A L V VAI TRề KINH T Nh mỏy luyn kim en l nh mỏy cụng nghip nng quan trng trong nn kinh t quc dõn , cung cp nguyờn liu cho cỏc ngnh khỏc : c khớ ch to , giao thụng , xõy dng Kinh t cng phỏt trin thỡ nhu cu kinh t cng tng cao vỡ sn lng gang thộp tớnh theo u ngi l mt trong nhng ch tiờu ch yu ỏnh giỏ tim lc ca t nc .Do tm quan trng ca nh mỏy nờn ta xp nh mỏy h tiờu th loi 1 , cn m bo cp in liờn tc v an ton . Do c im cụng ngh cú nhiu khớ bi nờn nh mỏy luyn kim c b trớ vựng xa thnh ph , xa khu dõn c . Nh mỏy luyn kim em c giao nhim v thit k cú quy mụ khỏ ln vi 10 phõn xng l : Phõn xng luyn gang , Phõn xng l Mactin , phõn xng mỏy cỏn phụi tm ,.vi cụng sut t ln hn 32000 ( kW) . BNG THIT B PHN XNG Kớ hiu trờn mt bng Tờn phõn xng Cụng sut t (kW) 1 Phõn xng luyn gang(ph ti 3kV l 3200kW) 8200 2 Phõn xng lũ mactin 3500 3 Phõn xng mỏy cỏn phụi tm 2000 4 Phõn xng cỏn núng (ph ti 3kV l 2500kW) 7500 5 Phõn xng cỏn ngui 4500 6 Phõn xng tụn 2500 7 Phõn xng sa cha c khớ Theo tớnh toỏn 8 Trm bm( ph ti 3kV l 2100kw) 3200 9 Ban qun lý v phũng thớ nghim 320 10 Chiu sỏng phõn xng Xỏc nh theo din tớch ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 4 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM ĐEN Danh sách thiết bị của phân xưởng sửa chữa cơ khí Tt Tên thiết bị Số lượng Nhãn hiệu Công suất (kW) Ghi chú BỘ PHẬN DỤNG CỤ 1 Máy tiện ren 4 Ik625 10 2 Máy tiện ren 4 IK620 10 3 Máy doa tọa độ 1 2450 4.5 4 Máy doa ngang 1 2614 4.5 5 Máy phay vạn năng 2 6H82 7 6 Máy phay ngang 1 6H84 4.5 7 Máy phay chép hình 1 6HK 5.62 8 Máy phay đứng 2 6H12 7.0 9 Máy phay chép hình 1 642 1.7 10 Máy phay chép hình 1 6461 0.6 11 Máy phay chép hình 1 64616 3.0 12 Máy bào ngang 2 7M36 7.0 13 Máy bào giường 1 trụ 1 MC38 10 14 Máy xọc 2 7M36 7.0 15 Máy khoan hướng tâm 1 2A55 4.5 16 Máy khoan đứng 1 2A125 4.5 17 Máy mài tròn 1 36151 7.0 18 Máy mài tròn vạn năng 1 312M 2.8 19 Máy mài phẳng có trục đứng 1 373 10 20 Máy mài phẳng có trục nằm 1 371M 2.8 21 Máy ép thủy lực 1 0-53 4.5 22 Máy khoan để bàn 1 HC-12A 0.65 24 Máy mài sắc 2 - 2.8 25 Máy ép tay kiểu vít 1 - - 26 Bàn thợ nguội 10 - - 27 Máy giũa 1 - 1.0 28 Máy mài sắc các dao cắt gọt 1 3A625 2.8 BỘ PHẬN SỬA CHỮA CƠ KHÍ VÀ ĐIỆN 1 Máy tiện ren 3 IA62 7.0 2 Máy tiện ren 2 I616 4.5 3 Máy tiện ren 2 IE6IM 3.2 4 Máy tiện ren 2 I63A 10 5 Máy khoan đứng 2 2A125 2.8 6 Máy khoan đứng 1 2A150 7 7 Máy khoan vạn năng 1 6H81 4.5 8 Máy bào ngang 1 7A35 5.8 9 Máy mài tròn vạn năng 2 3130 2.8 10 Máy mài phẳng 1 - 4.0 §INH NGäC S¥N HTĐ 3-K48 5 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM ĐEN 11 Máy cưa 2 872A 2.8 12 Máy mài hai phía 2 - 2.8 13 Máy khoan bàn 7 HC-12A 0.65 14 Máy ép tay 2 P-4T - 15 Bàn thợ nguội 3 - - §INH NGäC S¥N HTĐ 3-K48 6 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNGII XC NH PH TI CHO NH MY 1. T NH TON PH TI CHO PHN XNG SA CHA C KH 1.1: Phõn nhúm ph ti Tờn thit b Tờn thit b s lng Cụng sut P dm (kW) I dm (A) 1mỏy Ton b Nhúm 1 1 Mỏy tin ren 1 2 7 14 2*17.72 2 Mỏy tin ren 2 2 4.52 9 2*11.39 3 Mỏy tin ren 3 2 3.2 6.4 2*8.1 4 Mỏy tin ng 4 1 10 10 25.32 5 Mỏy khoan vn nng 7 1 4.5 4.5 11.39 6 Mỏy bo ngang 8 1 5.8 5.8 14.68 7 Mỏy bo trũn vn nng 9 2 2.8 5.6 2*7.09 8 Mỏy mi phng 10 1 4.0 4.0 10.13 9 Mỏy mi hai phớa 12 1 2.8 2.8 7.08 Tng nhúm 1 13 62.1 157.2 Nhúm 2 1 Mỏy tin ren 1 1 7 7 17.72 2 Mỏy tin ren 4 1 10 10 25.31 3 Mỏy khoan ng 5 2 2.8 5.6 2*7.09 4 Mỏy khoan ng 6 1 7 7 17.72 5 Mỏy ca 11 2 2.8 5.6 2*7.09 6 Mỏy mi hai phớa 12 1 2.8 2.8 7.09 7 Mỏy khoan bn 13 6 0.65 3.9 6*1.64 Tng nhúm 2 13 41.9 Nhúm3 1 Mỏy tin ren 1 4 10 40 4*25.31 2 Mỏy tin ren 2 4 10 40 4*25.31 3 Mỏy doa ngang 4 1 4.5 4.5 11.39 4 Mỏy mi phng 20 1 4.5 4.5 11.39 5 Mỏy mi sc 24 1 2.8 2.8 7.09 6 Mỏy da 27 1 1 1 2.5 7 Mỏy mi sc 28 1 2.8 2.8 7.09 Tng nhúm 3 13 93.9 Nhúm 4 1 Doa to 3 1 4.5 4.5 11.39 2 Mỏy phay ng 8 2 7 14 2*17.72 ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 7 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN 3 Mỏy phay chộp hỡnh 9 1 0.6 0.6 1.52 4 Mỏy khoan bn 13(sc) 1 0.65 0.65 1.645 5 Mỏy xc 14 2 7 14 2*17.72 6 Mỏy khoan ng 16 1 4.5 4.5 11.39 7 Mỏy mi vn nng 18 1 2.8 2.8 7.09 8 Mỏy mi phng 19 1 10 10 25.32 9 Mỏy ộp thu lc 21 1 4.5 4.5 11.39 Tng nhúm 4 11 55.55 Nhúm 5 1 Mỏy phay vn nng 5 2 7 14 2*17.72 2 Mỏy phay ngang 6 1 4.5 4.5 11.39 3 Mỏy phay chộp hỡnh 7 1 5.62 5.62 14.22 4 Mỏy phay chộp hỡnh 10 1 0.6 0.6 1.52 5 Mỏy phay chộp hỡnh 11 1 3.0 3.0 7.59 6 Mỏy bo ngang 12 1 7.0 7.0 17.72 7 Mỏy bo ging mt tr 13 1 10 10 25.32 8 Mỏy mi trờn 17 1 7 7 17.72 9 Mỏy mi sc 24 1 2.8 2.8 7.09 Tng nhúm 5 10 54.52 1.2: Tớnh toỏn phi ti tng nhúm A.Nhúm 1 TT Tờn thit b Kớ hiu trờn bng s lng Cụng sut P dm (kW) I dm (A) 1 mỏy Ton b 1 Mỏy tin ren 1 2 7 14 2*17.72 2 Mỏy tin ren 2 2 4.5 9 2*11.39 3 Mỏy tin ren 3 2 3.2 6.4 2*8.1 3 Mỏy mi ng 4 1 10 10 25.32 5 Mỏy khoan van nng 7 1 4.5 4.5 11.39 6 Mỏy bo ngang 8 1 5.8 5.8 14.68 7 Mỏy bo trũn 9 2 2.8 5.6 2*7.09 8 Mỏy mi phng 10 1 4 4 10.13 9 Mỏy mi hai phớa 12 1 2.8 2.8 7.08 Tng nhúm 1 13 62.1 157.2 S thit b trong nhúm n=13 s thit b lm vic hu ớch n 1 =4 ta cú n*=4/13=0.3 tng cụng sut ca nhúm P=62.1 ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 8 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN cụng sut ca cỏc thit b hu ớch P 1 =29.8 suy ra P*=29.8/62.1=0.48 tra bng phi lc PL 1.5 c n* hq =0.8 s thit b lm vic cú hiu qu n hq =0.8*13=10.4 10 tra bng phi lc PL1.6 cú K max =2.1 ph ti tớnh toỏn ca nhúm 1: P tt =K max *K sd *P=2.1*0.16*62.1=20.87(kW) Q tt =P tt *tg =20.87*1.33=27.75(kW) S tt = 62.1 34.78 os 0.6 Ptt c = = (kVA) 1 34.78 52.85( ) 3 0.38* 3 Stt Itt A U = = = I dn =I kdmax +I tt -Ksd*Idmmax=5*25.32+52.85-0.16*25.32=175.4(A) B.Nhúm 2 Ta cú n=13 n 1 =3 3 * 0.23 13 n = = P=41.9 P 1 =24 24 * 0.57 41.9 P = = Tra bng PL1.5:n* hq =0.61 n hq =0.61*13=7.91 8 Tra bng PL1.6: K max =2.31 ( ) 2.31*0.16*41.9 15.48 * 15.48*1.33 20.60( Ar) Ptt 15.48 Stt= 25.8( ) cos 0.6 25.8 39.20 * 3 0.38* 3 Ptt Qtt Ptt tg kV kVA Stt Itt A U = = = = = = = = = = ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 tt Tờn thit b Kớ hiu trờn bng S lng Cụng sut P dm (kW) P dm (A) 1 mỏy Ton b 1 Mỏy tin ren 1 1 7 7 2 Mỏy tin ren 4 1 10 10 3 Mỏy khoan ng 5 2 2.8 5.6 4 Mỏy khoan ng 6 1 7 7 5 Mỏy ca 11 2 2.8 5.6 6 Mỏy mai hai phớa 12 1 2.8 2.8 7 Mỏy khoan bn 13 6 0.65 3.9 9 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM ĐEN C.Nhóm 3 Nhóm3 1 Máy tiện ren 1 4 10 40 2 Máy tiện ren 2 4 10 40 3 Máy doa ngang 4 1 4.5 4.5 4 Máy mài phẳng 20 1 4.5 4.5 5 Máy mài sắc 24 1 2.8 2.8 6 Máy dũa 27 1 1 1 7 Máy mài sắc 28 1 2.8 2.8 tổng nhóm 3 13 93.9 Ta có n=13 n 1 =8 8 * 0.62 13 n⇒ = = P=93.9 P 1 =80 80 * 0.85 93.9 P⇒ = = Tra bảng PL1.5 : n hq *=0.75 →n hq =0.75*13=10 Tra bảng PL1.6 :K max =2.1 D.Nhóm4 Nhóm 4 1 Doa toạ độ 3 1 4.5 4.5 2 Máy phay đứng 8 2 7 14 3 Máy phay chép hình 9 1 0.6 0.6 4 Máy khoan bàn 13(sc) 1 0.65 0.65 5 Máy xọc 14 2 7 14 6 Máy khoan đứng 16 1 4.5 4.5 7 Máy mài vạn năng 18 1 2.8 2.8 8 Máy mài phẳng 19 1 10 10 9 Máy ép thuỷ lực 21 1 4.5 4.5 tổng nhóm 4 11 55.55 Ta có n=11 n 1 =5 → n*=5/11=0.45 P=55.55 P 1 =38 →P*=38/55.55=0.68 Tra bảng PL1.5 n hq *=0.81 →n hq =0.81*11=8.91≈9 Tra bảng PL1.6 K max =2.2 §INH NGäC S¥N HTĐ 3-K48 10 ( ) ( ) ( ) ( ) ax*Ksd*P=2.1*0.16*93.9=31.55 kW Qtt=Ptt*tg 31.55*1.33 41.96 Ptt 31.55 Stt= 52.58 cos 0.6 52.58 80 * 3 0.38* 3 Ptt Km kVAr kVA Stt Itt A U γ γ = = = = = = = = [...]... 3.23 7.06 4.66 5.23 2.23 10.68 49.7 1.3 47.6 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN Góc phụ tải chiếu sáng Góc phụ tải động lực Nh mỏy s? 7 38 35 32 28 21 8 T? h? th?ng di?n d?n 7 61 55 52 Né 6 8 1 4 5 3 2 9 8 10 45 47 74 78 83 PH TI IN CA NH MY LUYN KIM EN (Mt bng nh mỏy s 7) ĐINH NGọC SƠN 18 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN 7 161,8 61 6 1911 55 52 38 35 32 28 21 5 3388 8 2460... 78 83 BIU PH TI NH MY LUYN KIM EN Tõm ph ti ca nh mỏy: n Yo = Si * Xi 1 n Si = 996353.8 = 40.1 24797.8 = 1243972 = 50.16 24797.8 1 n Xo = Si * Yi 1 n Si 1 vy tõm ph ti ca nh mỏy l (50.16 40.1) Ta b qua khụng tớnh ti ta Z ca ph ti vi nh mỏy t trờn mt t ĐINH NGọC SƠN 19 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG II THIT K MNG CAO P CHO NH MY 1 CHN CP IN P CP CHO NH MY Ta cú cụng thc kinh... nghim v ban qun lý Vy dung lng ca MBA ó chn l hp lý *Trm bin ỏp B5 :Cp in cho ph ti0.4kV cho phõn xng tụn,phõn xng sa cha c khớ ,trm b trớ 2MBA lm vic song song ĐINH NGọC SƠN 21 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN n*Khc*SdmBStt SdmB Stt ( 1911 + 161.8 + 831) = = 1451.9 ( kVA ) 2 2 Ta chn dung lng ca MBA l 2000 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB... phũng thi nghim v ban qun lý Vy dung lng ca MBA ó chn l hp lý ĐINH NGọC SƠN 23 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN *Trm bin ỏp B5 :Cp in cho ph ti 3kV cho phõn xng cỏn núng,trm b trớ 2MBA lm vic song song n*Khc*SdmBSttpx SdmB Sttpx 2500 = = 1250 ( kVA ) 2 2 Ta chn dung lng ca MBA l 2000 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB 0.7 * Sttpx 0.7 * 2500... in cho mt phõn xng cú th dựng loi lin k cú mt cnh ca trm trựng vi mt cnh ca phõn xng , nh vy cú th tit kim c vn xõy dng ớt nh hng ti cỏc cụng trỡnh khỏc *Cỏc trm bin ỏp cp in cho nhiu phõn xng thỡ v trớ ca trm c xỏc nh theo tõm ph ti sao cho gn tõm ph ti nht,nh vy cú th a in ỏp cao n cỏc phõn xng tiờu th ,rỳt ngn mng phõn phi h ỏp ,gim chi phớ kim loi dõy dn ,v gim tn tht *Vi cỏc trm bin ỏp cp in cho. .. 2.2:PHNG N 2:T 6 TRM BIN P,TRONG ể: *Trm bin ỏp B1:Cp in cho ph ti 0.4kV ca phõn xng luyn gang v trm bm ,trm b trớ 2 MBA lm vic song song n*Khc *SdmB Sttpx SdmB Stt ( 4830 + 831) = = 2830.5 ( kVA ) 2 2 Ta chn MBA cú dung lng 3000 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA ĐINH NGọC SƠN 22 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB 0.7 * Stt 0.7 * ( 4830 + 831)... Sttsc=0.7Stt 2.1:PHNG N 1 :T 7 TRM BIN P,TRONG ể: *Trm bin ỏp B1:Cp in cho ph ti 0.4kV ca phõn xng luyn gang , v trm bm trm b trớ 2 MBA lm vic song song n*Khc *SdmB Sttpx SdmB Sttpx 4830 = = 2415 ( kVA ) 2 2 Ta chn MBA cú dung lng 2500 kVA Kim tra li dung lng ca MBA khi xy ra s c vi 1MBA ĐINH NGọC SƠN 20 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN (n-1)*Khc*SdmBSttsc SdmB 0.7 * Sttpx 0.7 * 4830 = = 2415... ỏp phi gn tõm ph ti ,thun li cho vic vn chuyn ,lp t ,vn hnh ,sa cha mỏy bin ỏp 2: S lng cỏc mỏy bin ỏp c la chn da theo yờu cu cung cp in ca ph ti.Nu ph ti loi I v loiII thỡ cn t ớt nht 2 MBA ,vi ph ti loi III thỡ ch cn t 1 MBA Trong mi trng hp thỡ t 1 MBA l n gin nht ,thun lij cho vic vn hnh xong ti cy thp 3 : Dung lng cỏc mỏy bin ỏp c chon theo iu kin: nKhc*SdmBStt c kim tra theo iu kin saukhi sy... cy ca cung cp in s tng ,song vn u t cho mng s ln hn Phng ỏn ny thng c s dng khi cung cp in cú in ỏp ngun 35 kV,cụng sut cỏc phõn xng tng i ln 4.2 XC NH V TR T TRM BIN P TRUNG GIAN,TRM PHN PHI TRUNG TM V trớ ca trm bin ỏp trung gian hay trm phõn phi trung tõm c chn theo cỏc tieu trớ sau: Cng gn tõm ph ti cng tt gim tn tht trờn ng dõy cao ỏp Thun li cho vic vn hnh sa cha V trớ ca trm phi thun li cho vic... N 1: ĐINH NGọC SƠN 27 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN 7 B5 6 8 5 B1 B7 TBATG B6 B3 1 4 B4 3 2 B2 9 S I DY PHNG N 1 S dng trm bin ỏp trung gian nhn in ỏp 35 kV t h thng sau ú h xung in ỏp 10 kV cp in cho cỏc trm bin ỏp phõn xng Trong ú cỏc trm B1,B2,B3,B4,B5 h t in ỏp 10kV xung in ỏp 0.4kV cũn trm bin ỏp B6,B7 h t in ỏp 10kV xung in ỏp 3kV cp in cho cỏc phõn xng 1.Chn mỏy bin ỏp phõn . THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG I GII THIU CHUNG V NH MY I, V TR A L V VAI TRề KINH T Nh m y luyn kim en l nh m y c ng nghip nng quan trng. HTĐ 3 -K4 8 19 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG II THIT K MNG CAO P CHO NH MY 1. CHN CP IN P CP CHO NH MY Ta c c ng thc kinh nghim 4.34*
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen, Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen, Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen, I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY, Tính tốn phi tải từng nhóm, PHÂN XƯỞNG LUYỆN GANG Với phân xưởng luyện gang ta có K PHÂN XƯỞNG LỊ MACTIN PHÂN XƯỞNG CÁN PHƠI TẤM PHÂN XƯỞNG CÁN NĨNG Với phân xưởng cán nóng có K, :PHÂN XƯỞNG CÁN NGUỘI với phân xưởng cán nguội ta có K PHÂN XƯỞNG TƠN Với phân xưởng tơn ta lấy K, BẢNG SO SÁNH CHI TIÊU KINH TẾ CÁC PHƯƠNG ÁN, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP TRUNG GIAN,TRẠM PHÂN PHỐI TRUNG TÂM Lựa chọn áptơmát cho tủ phân phối:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay