Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III

2 537 7
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 19:56

Tại trung tâm của khu khai thác đào lò thượng, từ đó mở ra hai cánh của khu khai thác. Số phân tầng là 4, số lò chợ hoạt động đồng thời là 3, số lò chuẩn bị bằng số lò chợ hoạt động đồng thời. Phương pháp khai thác theo phương án khấu đuổi Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa NHIM V THIT K Thit k cung cp in cho mt khu khai thỏc than hm lũ cú khớ bi n hng III. 1. Phng phỏp v kớch thc khu khai thỏc (theo tng phng ỏn trang 3). a) Kớch thc khu khai thỏc : - Chiu di theo va a = 1000m; - Chiu di theo phng dc b = (c + 20)*n =480m; - Chiu di lũ ch c = 100m; - B dy va d =2m; - Gúc dc = 0 15 . b) Phng phỏp khai thỏc : Ti trung tõm ca khu khai thỏc o lũ thng, t ú m ra hai cỏnh ca khu khai thỏc. S phõn tng l 4, s lũ ch hot ng ng thi l 3, s lũ chun b bng s lũ ch hot ng ng thi. Phng phỏp khai thỏc theo phng ỏn khu ui. 2. Phng tin khai thỏc v vn chuyn - Khu than lũ ch dựng mỏy liờn hp (com bai); - o lũ chun b: + Trong than dựng khoan in cm tay; + Trong ỏ dựng khoan khớ ộp kt hp n mỡn. - Vn chuyn: lũ thng dựng ti trc, lũ song song dựng tu in c quy, lũ ch dựng mỏng co. - Thụng giú cỏc gng lũ chun b dựng qut cc b. 3. V trớ v cỏc ph ti cao ỏp khỏc - Khong cỏch t trm bin ỏp chớnh n ming ging L 1 = 1000m dựng ng dõy trờn khụng; - Chiu sõu ging L 2 = 200m; - Khong cỏch t chõn ging n chõn thng (chiu di lũ xuyờn va) L 3 = 2000m; - Tng cụng sut ca cỏc ph ti cao ỏp cũn li ca m l: S = 1400kVA Cỏc s liu ny ly theo ct 9 trang 3. cos = 0,6 in ỏp mng cao ỏp 6kV; in ỏp mng h ỏp in lc 660V; in ỏp khoan v thp sỏng 127V. 4. Yờu cu thit k a) Chn phng ỏn v thit k h thng cung cp in mng h ỏp cho khu vc khai thỏc ; b) Thit k mng cao ỏp, cỏc s liu v ph ti cho tu theo tng phng ỏn. Trong ú cỏc s liu tớnh toỏn ngn mch mng 6kV chn nh sau: S cb = 100MVA, in khỏng tng i c bn tớnh t h thng nng lng Quc gia n thanh cỏi 6kV ca trm bin ỏp xớ nghip 35/6kV l: X * cb = 6,55 iu kin tớnh c khớ ng dõy l: Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp:Điện Khí Hoá K50 1 Đồ án môn họcĐiện khí hoá GVHD: PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa ma x = 40 o C khi tc giú V = 0 m/s; min = 5 o C khi tc giú V = 0 m/s; bóo = 25 o C khi tc giú bóo V = 35 m/s. cỏc nhit khỏc: V= 5 m/s. Tớnh c khớ ng dõy cho mt khong vt trung gian, khong vt thc t tu ý chn. c) Thit k h thng tip t bo v cho mng hm lũ. PHNG N THIT K TT P/A a, m b, m c, m d,m n m Phng phỏp khai thỏc S, kVA; cos 28 1000 480 100 2 4 3 Khu ui 1400; 0,6 Sinh viên: Trịnh Hữu Bích Lớp:Điện Khí Hoá K50 2 . v thit k h thng cung cp in mng h p cho khu vc khai th c ; b) Thit k mng cao p, c c s liu v ph ti cho tu theo tng phng n. Trong ú c c s liu t nh to n. th c o l thng, t ú m ra hai c nh ca khu khai th c. S ph n tng l 4, s l ch hot ng ng thi l 3, s l chun b bng s l ch hot ng ng thi. Phng ph p khai th c
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III, Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III, Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay