Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thá

68 163 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2015, 13:48

... Phòng kỹ thuật - công ty than Khánh Hoà [12] 4.2.2.5 Sản lợng khai thác than mỏ than Khánh Hoà giai đoạn 2009- 2011 Sản lợng khai thác mỏ than Khánh Hoà giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 đợc thể... nguyờn than Vit Nam Ti nguyờn than Vit Nam phõn b khp c nc gm cú loi than chớnh nh: than antraxit, than m, than bựn, than ngn la di v than nõu (B K hoch v u t, 2006)[3] * Than antraxit (than ỏ)...ĐạI học Thái Nguyên Trờng Đại học Nông Lâm - - NG TH THU TRANG Tờn ti: "NGHIấN CU NH HNG CA VIC KHAI THC THAN TI M THAN KHNH HềA N MễI TRNG NC X PHC H TP. THI NGUYấN" Khóa luận tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thá , Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thá , Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn