Đề thi học kì i môn vật lý 6 quận 9 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

2 889 20
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2015, 12:46

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn : VẬT LÝ – LỚP Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (1.5đ) a Đổi đơn vị sau: + 1,8 km……………… = m………………… = cm + 34 ml ……………… .= L………………… = cm3 b Một bạn học sinh dùng thước để đo độ dài vật Kết ghi lại 30,5cm Hãy tìm độ chia nhỏ thước đo trường hợp Câu 2: (1.5đ) a Khối lượng gì? b Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì? c Trên bao gạo có ghi 50 kg Em cho biết ý nghĩa số Câu 3: (2.0đ) a Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước dùng bình chia độ? b Cho viên đá tích Thả viên đá vào mực nước bình chia độ 55 cm3 Tiếp tục thả thêm viên đá vào mực nước bình 60cm3 Hỏi thể tích viên đá mực nước ban đầu bình bao nhiêu? Câu 4: (1.5đ) a Lực gì? Nêu dụng cụ đo lực? b Thế hai lực cân bằng? Câu 5: (1.5đ) Cho dụng cụ bình chia độ, ca, ly, đá không lọt bình chia độ nước Trình bày cách xác định thể tích đá ? Câu 6: (2.0đ) Một vật tích dm3, khối lượng riêng 8900 kg/m3 a) Tính khối lượng vật? b) Tính trọng lượng riêng vật? -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ LỚP Câu 1: (1.5đ) a Đổi đơn vị ý (0.5đ) b ĐCNN: 0.1cm 0.5cm(0.5đ) Câu 2: (1.5đ) a Khối lượng lượng chất chứa vật (0.5đ) b Để đo khối lượng người ta dùng cân (0.5đ) c 50 kg cho biết lượng gạo chứa bao.(0.5đ) Câu 3: (2.0đ) a vật rắn bỏ lọt BCĐ, ta nhúng chìm vật rắn vào chất lỏng BCĐ, thể tích vật thể tích củaphần chất lỏng dâng lên bình.(1.0đ) b Thể tích viên đá: 60 - 55 = cm3(0.5đ) Mực nước ban đầu là: 55 – = 50 cm3(0.5đ) Câu 4: (1.5đ) a Lực tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác.(0,5đ) Dụng cụ đo lực lực kế (0,5đ) b Hai lực cân hai lực mạnh có phương ngược chiều, tác dụng vào vật đường thẳng.(1đ) Câu 5: (1.5đ) Trình bày Câu 6: (2.0đ) a Khối lượng vật: m = D x V = 8900 x 0.005 = 44.5 (kg)(1đ) b Trọng lượng riêng vật: d = D x 10 = 8900 x 10 = 89000 (N/ m3)(1đ) ... CHẤM KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ LỚP Câu 1: (1.5đ) a Đ i đơn vị ý (0.5đ) b ĐCNN: 0.1cm 0.5cm(0.5đ) Câu 2: (1.5đ) a Kh i lượng lượng chất chứa vật (0.5đ) b Để đo kh i lượng ngư i ta... kéo vật lên vật khác.(0,5đ) Dụng cụ đo lực lực kế (0,5đ) b Hai lực cân hai lực mạnh có phương ngược chiều, tác dụng vào vật đường thẳng.(1đ) Câu 5: (1.5đ) Trình bày Câu 6: (2.0đ) a Kh i lượng vật: ... biết lượng gạo chứa bao.(0.5đ) Câu 3: (2.0đ) a vật rắn bỏ lọt BCĐ, ta nhúng chìm vật rắn vào chất lỏng BCĐ, thể tích vật thể tích củaphần chất lỏng dâng lên bình.(1.0đ) b Thể tích viên đá: 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì i môn vật lý 6 quận 9 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án), Đề thi học kì i môn vật lý 6 quận 9 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án), Đề thi học kì i môn vật lý 6 quận 9 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay