thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su

141 461 1

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 13:27

trình bày về thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su, Nguồn gốc., Khaùi quaùt :, Nguồn gốc, lưu lượng và tính chất nước thải., Công nghệ xử lý nước thải cao su trong nước, Tổng hợp bảng giá nguyên liệu đầu vào .Ô nhiễm môi trường nhà máy chế biến mủ cao su, Các giai đoạn xử lý trong bể UASB, Các quá trình biến đổi hóa học trong bể UASB: + Protein:, Các yếu tố ảnh hưởng đến hồ sinh học:, Baãy cao su, Bể UASB. ™ Thông số đầu vào:, Hồ sục khí., Hồ tùy nghi., Hồ hoàn thiện:, Sản phẩm từ cao su thiên nhiên. Thuyết minh quy trình công nghệ phương án II., Vai trò các công trình đơn vò trong phương án II., Bể lắng ly tâm:, Hệ thống hồ tùy nghi. Hồ hoàn thiện., Bể chứa bùn. ™Xác đònh kích thước ngăn thứ nhất: Bể nén bùn. Diện tích bể nén bùn:, Thiết bò phụ :, Phương án I Phương án II:, Thiết kế hệ thống : Xây dựng các công trình trong bản hệ thống. Phương pháp thi công. Nhập khẩu thiết bò :, Lặp đặt thiết bò . Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống đường ống., Chạy thử hệ thống:, Chi phí vận hành. a.Chi phí điện năng: Bảo trì hệ thống.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn