Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học

12 512 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 22:20

... phẩm văn học để giúp trẻ hiểu cảm nhận nội dung , ý nghĩa tác phẩm Tôi thiết nghĩ nâng cao khả cảm thụ tác phẩm văn học cho trẻ đồng nghĩa với việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho trẻ. .. cảm thụ tác phẩm văn học cha đợc quan tâm với tầm quan trọng vai trò văn học trẻ Bờn cnh ú cũn mt s giỏo viờn kh nng cm nhn cỏc tỏc phm học cũn hn ch nên khả chuyển tải tác phẩm văn học đến trẻ. .. thỳ: 65 % Kho sỏt cui nm Hng thỳ: 85% So sỏnh Tng 20% Hiu ni dung: 65 % Hiu ni dung: 90% Tng 25% Thuc tỏc phm: 70% Thuc tỏc phm: 95% Tng 25% c din cm: 62 % Hng thỳ: 75% c din cm: 78% Hng thỳ: 95%
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học , Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học , Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn