Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.DOC

79 630 9
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 16:44

Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội Luận văn tốt nghiệpLời nói đầuVấn đề chất lợng và quản chất lợng đã trở thành một nhân tố chủ yếu trong chính sách kinh tế của nhiều quốc gia.Gần đây, do khoa học kỹ thuật phát triển vì vậy mà chu trình sản xuất đã đợc rút ngắn, chất lợng sản phẩm đợc nâng cao, mặt khác thu nhập quốc dân ngày càng tăng kéo theo nhu cầu của ngời tiêu dùng luôn luôn thay đổi, họ đòi hỏi hàng hoá phải có chất lợng phù hợp. Chính vì vậy mà cuộc cạnh tranh về chất lợng sẽ thay thế cuộc cạnh tranh giá cả. Xu hớng này diễn ra ở tất cả các nớc trên thế giới và không ngoại trừ các doanh nghiệp ở Việt nam.Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Nội (HACINCO N02) là một Công ty đầu t xây dựng hoạt động trong cơ chế thị trờng tự do cạnh tranh. Để tồn tại và phát triển tất yếu phải cạnh tranh. Nhận thức đợc vấn đề đó ban lãnh đạo Công ty đã và đang nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9001:2000 nhằm mục đích nâng cao chất lợng công trình, vị thế của doanh nghiệp trên thị trờng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời góp phần vào sự phát triển của đất nớc.Xuất phát từ lợi ích của việc áp dụng bộ ISO và yêu cầu thực tế của Công ty,và qua sự hớng dẫn của thầy giáo Nguyễn Việt Hng tôi đã chọn đề tài Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9001:2000 tại Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Nội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm nhiều mặt nh: tài chính, chất lợng và quản chất lợng, nhân sự, kỹ thuật, đầu t nh ng trong luận văn này chỉ chú trọng nghiên cứu mảng chất lợng và quản chất lợng của Công ty. ở đây vấn đề đợc đặt ra và xem xét quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ 5 năm trở lại đây (kể từ năm 1998-2002).Trong luận văn đã sử dụng một số phơng pháp phân tích thống kê mô tả,phơng pháp duy vật biện chứng, phân tích định tính, định lợng, sử dụng các bảng biểu, đồ và biểu đồ thông qua phân tích các tài liệu thực tế của Công ty, đồng thời kết hợp với phơng pháp quan sát trực quan để thu thập dữ liệu, để phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị chất lợng của Công ty HACINCO. Qua đây, tôi xin mạnh dạn đa ra một số ý kiến nhằm mục đích góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của Công ty.Trần Tử Bình_QLCL_401Luận văn tốt nghiệpQua cuốn luận văn này tôi mong rằng có thể tìm ra đợc vấn đề vớng mắc trong việc nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9001:2000 của Công ty. Đồng thời tìm cách giải quyết các vớng mắc đó một cách hiệu quả nhất. Qua đây tôi chú trọng nhấn mạnh tới yếu tố con ngời, đây đợc coi là yếu tố tác động mạnh nhất tới chất l-ợng trong ngành xây dựng.Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đợc tiếp cận với thực tế và đem thuyết ứng dụng vào mục đích nghiên cứu của mình, luận văn này không thể tránh khỏi một số sai sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận đợc ý kiến phê bình và đóng góp của thầy cô và các bạn. Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Việt Hng cùng các nhân viên của Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Nội.Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 phần:Chơng I: Một số vấn đề cơ bản về chất lợng và quản chất lợngChơng II: Thực trạng công tác quản chất lợng tại Công ty Đầu t Xây dựng số 2 NộiChơng III: Các giải pháp chủ yếu để xây dựngáp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9001:2000 tại Công ty Đầu t Xây dựng số 2 NộiTrần Tử Bình_QLCL_402Luận văn tốt nghiệpChơng IMột số vấn đề cơ bản về chất lợng và quản chất lợngChơng này đề cập đến một số vấn đề cơ bản về chất lợng và quản chất lợng, bao gồm các vấn đề về chất lợng, quản chất lợng và hệ thống chất lợng. Đây là cơ sở luận chung cho việc nghiên cứu và phân tích ở các chơng tiếp theo. Nội dung chơng này đợc trình bày theo logic: Đa ra vấn đề về chất lợng chung qua đó phân tích vấn đề chất lợng trong ngành xây dựng để từ đó thấy đợc đặc thù trong ngành xây dựng. Mọi nội dung của quản chất lợng đợc tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, từ các chức năng của quản chất lợng đến nội dung của quản chất lợng đều chỉ chú trọng đến chất lợng trong doanh nghiệp xây dựng. Hệ thống quản chất lợng đợc đa ra trên cơ sở phân tích khái niệm và yêu cầu, đồng thời giới thiệu cơ bản về hệ thống quản chất lợng ISO 9001:2000, đây là hệ thống quản chất lợng mà lãnh đạo Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Nội quyết định triển khai thực hiện. Mặt khác để thuận tiện cho việc theo dõi các chơng sau, chơng này có trình bày một số nguyên tắc thiết kế hệ thống và các bớc của việc thiết kế hệ thống quản chất l-ợng theo TCVN 9001:2000 trong ngành xây dựng.I. Những vấn đề chung về chất lợng.1. Chất lợng và khái niệm về chất lợng Chất lợng là một danh từ đợc thờng xuyên nhắc đến trong đời sống và trong kinh doanh. Nhng thực chất chất lợng là gì đợc rất nhiều tổ chức quan niệm khác nhau.Hiện nay, với các cách tiếp cận khác nhau đã đa ra khái niệm khác nhau về chất lợng sản phẩm. Mỗi khái niệm đều có những căn cứ khoa học và thực tiễn khác nhau nhng đều có những đóng góp nhất định thúc đẩy khoa học quản chất lợng không ngừng phát triển và hoàn thiện.Chất lợng của sản phẩm hàng hoá chỉ thấy đợc thông qua quá trình sử dụng và ở trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau thì việc đánh gía chất lợng sản phẩm đó cũng khác nhau. Để thấy đợc điều đó ta có thể tham khảo một số quan niệm khác nhau của một số chuyên gia hàng đầu về chất lợng nh sau:Theo A.G.Robertson nhà quản ngời Anh nêu lên khái niệm: quản chất lợng sản phẩm là ứng dụng các biện pháp, thủ tục, kiến thức khoa học kỹ thuật đảm bảo cho các sản phẩm đang hoặc sẽ sản xuất phù hợp với thiết kế, với yêu cầu trong hợp đồng kinh tế bằng con đờng hiệu quả nhất, kinh tế nhất.Theo A.Feigenbaum giáo s ngời Mỹ lại cho rằng: quản chất lợng sản phẩm đó là một hệ thống hoạt động thống nhất có hiệu quả nhất của những bộ phận khác nhau trong một đơn vị kinh tế, chịu trách nhiệm triển khai các thông số chất lợng, duy trì mức Trần Tử Bình_QLCL_403Luận văn tốt nghiệpchất lợng đã đạt đợc và nâng cao nó để đảm bảo sản xuất một cách kinh tế nhất, thỏa mãn nhu cầu thị trờng.Theo K.Ishikawa giáo s ngời Nhật cho rằng: quản chất lợng sản phẩm có nghĩa là nghiên cứu - thiết kế triển khai sản xuất và bảo dỡng một sản phẩm có chất l-ợng, sản phẩm phải kinh tế nhất, có ích nhất và bao giờ cũng thoả mãn nhu cầu của ngời tiêu dùng.Một khái niệm đợc coi là đầy đủ và đợc chấp nhận nhiều hơn cả là khái niệm của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO):Chất lợng là một tập hợp những tính chất và những đặc trng của sản phẩm và dịch vụ có khả năng thoả mãn nhu cầu đã nêu ra hoặc nhu cầu tiềm ẩn của khách hàngTheo quan điểm của ISO, họ nhấn mạnh đến việc thỏa mãn nhu cầu. Theo quan điểm này thì không những chỉ quan tâm đến nhu cầu bộc lộ mà mặt khác họ còn quan tâm đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng. Xác định đợc nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng và đáp ứng đợc những nhu cầu đó sẽ tạo ra sự thu hút và làm thỏa mãn vợt quá mong đợi của khách hàng, từ đó tạo ra đợc lợi thế trong kinh doanh.2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựngchất lợng của sản phẩm xây dựng.2.1. Đặc điểm sản phẩm xây dựng.Ngành xây dựng là một ngành kinh tế kỹ thuật có nhiều đặc thù riêng. Vì vậy, ngoài những đặc điểm của sản phẩm thông thờng, sản phẩm của ngành xây dựng còn mang những đặc tính riêng biệt của ngành. Nó có tính tổng hợp, tính cố định, tính đơn nhất, tính phức hợp, tính dự kiến, tính phức tạp .- Tính tổng hợp: Công trình là một chỉnh thể gồm các chuyên ngành khác nhau, ph-ơng pháp thi công khác nhau. Không nhất thiết phải cùng sản xuất theo một phơng pháp nhất định cũng giống nh sản xuất trên một dây chuyền nhất định. Trong xây dựng, có thể có nhiều phơng pháp sản xuất ra cùng một sản phẩm. Mặt khác công trình xây dựng đòi hỏi phải tổng hợp nhiều biện pháp cách thức khác nhau để tạo ra một sản phẩm. - Tính cố định: Sản phẩm của xây dựng mang tính cố định. Đây là đặc điểm riêng nhất của sản phẩm xây dựng. Một công trình xây dựng kể từ khi đang là trong kế hoạch đã đợc xác định vị trí. Vị trí đợc xác định là cố định kể từ khi thi công đến khi sử dụng. Sản phẩm chỉ mất tính cố định khi sản phẩm không còn giá trị sử dụng.- Tính đơn nhất: Việc thiết kế và xây dựng công trình có tính đơn chiếc, chỉ thiết kế phù hợp kiểu dáng và kích thớc nh thế cho một công trình mà khi đem sang áp dụng cho công trình khác thì khó phù hợp hoặc không phù hợp. Mặt khác, thêm với việc thiết kế nh thế nào thì bắt buộc thi công nh vậy nhng khi thiết kế khác hoặc sang điều kiện chỗ khác thì lại phải thi công theo cách khác. Và cụ thể nhất trong đặc điểm này là không thể sản xuất một số sản phẩm xây dựng theo dây chuyền.- Tính phức hợp: Công trình gồm nhiều bộ phận riêng lẻ tạo thành, gồm nhiều hạng mục công trình ghép nối lại mà trong đó không thể thiếu đợc hạng mục nào. Hạng mục nào cũng đều cần thiết cho công trình, nếu bỏ đi một hạng mục thì công trình sẽ bị lỗi mà Trần Tử Bình_QLCL_404Luận văn tốt nghiệpở đây có thể là đổ, sập hay lún . Mức độ lắp ghép tơng đối cao, nh: chế tạo ở nhà máy, chế tạo ở công trờng, lắp đặt tại công trờng với nhiều loại hình tổ hợp. - Tính dự kiến: Công trình khi xây dựng đầu tiên cần dự kiến trớc, phải tiến hành phân tích khả thi, chọn địa điểm công trình để tiến hành khảo sát, thiết kế, thi công. Tính phức tạp là chỉ cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, mức độ kỹ thuật xây dựng công trình cũng từng bớc đợc nâng cao. 2.2. ảnh hởng của chất lợng chung.Chất lợng sản phẩm hàng hoá bị tác động bởi một số các yếu tố. Các yếu tố này có thể ảnh hởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lợng của sản phẩm. Một sản phẩm có chất l-ợng là những sản phẩm khắc phục một cách tốt nhất các ảnh hởng đó.- Yếu tố về thị trờng: Đặc điểm của nhu cầu là luôn thay đổi, vận động theo xu hớng đi lên, vì vậy chất lợng sản phẩm hàng hoá dịch vụ cũng phụ thuộc vào đó. Thị trờng sẽ quyết định mức chất lợng sản phẩm hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp. Bên cạnh đó, thị trờng cũng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn, nắm vững hơn các nhu cầu đòi hỏi của khách hàng để từ đó đáp ứng ngày càng hoàn chỉnh hơn.- Yếu tố về trình độ khoa học công nghệ: Với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng lớn mạnh sẽ tạo ra đợc lực đẩy giúp cho doanh nghiệp có thể cải tiến và nâng cao chất lợng sản phẩm hàng hoá dịch vụ của mình. Đó là những việc tạo ra những sản phẩm mới, NVL mới có khả năng thay thế làm giảm giá thành của các sản phẩm hoặc việc tạo ra những sản phẩm mới có tính năng sử dụng mới hay hơn, hấp dẫn hơn đối với ngời tiêu dùng.- Cơ chế và chính sách quản lý: Môi trờng, thể chế, các chính sách về đầu t, cơ chế chính sách hay môi trờng pháp luật cho các hoạt động chất lợng có tác động rất lớn, nó có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc nâng cao chất lợng sản phẩm hàng hoá dịch vụ của mỗi đơn vị, kích thích và thúc đẩy các doanh nghiệp đầu t đổi mới trang thiết bị, phong cách quản nhằm tạo ra những sản phẩm tốt hơn đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng, không những trong hiện tại mà cả trong tơng lai.Cơ chế và chính sách quản cũng đồng thời tạo ra một môi trờng cạnh tranh bắt buộc các doanh nghiệp phải nâng cao chất lợng sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình và thông qua đó tạo ra một cơ chế bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và ngời tiêu dùng.- Yếu tố con ngời: Yếu tố này sẽ quyết định đến chất lợng sản phẩm hàng hoá dịch vụ một cách trực tiếp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà mỗi doanh nghiệp cần phải có. Chỉ có những con ngời có chất lợng mới có thể tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lợng.- Yếu tố nguyên vật liệu (NVL): Là một trong những yếu tố tham gia vào việc cấu thành chất lợng sản phẩm. Nó ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng sản phẩm. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải tìm đợc NVL có chất lợng ổn định đảm bảo đợc các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đã đề ra.Trần Tử Bình_QLCL_405Luận văn tốt nghiệp- Trình độ tổ chức quản lý: Chất lợng phụ thuộc vào quản và là trách nhiệm của những ngời quản lý. Nếu một doanh nghiệp có trình độ tổ chức quản tốt thì các sản phẩm do họ sản xuất ra có chất lợng tốt và ngợc lại. Trình độ quản là yếu tố quan trọng quyết định chất lợng của sản phẩm. Khi có trình độ quản tốt việc đó dẫn đến sắp xếp đúng việc, hoạt động giám sát chặt chẽ hơn . từ đó việc tạo ra sản phẩm sẽ có chất lợng tốt hơn.2.3. Các yếu tố tác động đến chất lợng sản phẩm xây dựng.Chất lợng sản phẩm xây dựng là một yếu tố tổng hợp đợc hình thành nên từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Từ các yếu tố của Hệ thống quản đến các yếu tố của các hoạt động sản xuất xây dựng: hoạt động thiết kế, hoạt động thi công, hoạt động giám sát Từ các yếu tố đầu vào nh nguyên vật liệu xây dựng, bản vẽ thiết kế, đến quá trình xây dựng gồm có: kĩ thuật thi công, thiết bị máy móc hay tay nghề của các công nhân thi côngNhng nói chung lại chất lợng một công trình thờng bị phụ thuộc vào các yếu tố sau, các yếu tố này đợc thể hiện qua biểu đồ IShikawa sau đây: đồ số 1: Các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng công trìnhSơ đồ trên cho thấy có 5 nhóm yếu tố tác động đến chất lợng công trình xây dựng:Trần Tử Bình_QLCL_406Chất lượng công trìnhHệ thống quảnGiám sátThi côngMôi trườngThiết kếKĩ thuật thi côngThiết bị máy mócNguyên vật liệuTay nghề LĐGiám sátCảnh quan xung quanhThời tiếtTính thống nhấtChứng nhậnKiến trúcTrình độ LĐ HTQLCLVăn hoáTính tiện lợiConngườiLuận văn tốt nghiệpThiết kế: Việc thiết kế một công trình xây dựng phải bảo đảm thoã mãn ít nhất ba yếu tố: Tính tiện lợi, trình độ lao động và kiến trúc. Việc thiết kế một công trình đòi hỏi phải đáp ứng một cách tốt nhất về mục đích sử dụng. Mặt khác, việc thiết kế công trình đòi hỏi phải phù hợp với trình độ của đội ngũ công nhân lao động, không đợc vợt quá trình độ của công nhân sẽ thi công công trình đó. Hơn nữa, việc thiết kế phải đảm bảo đợc về mặt kiến trúc, văn hoá, tính thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật.- Thi công: Chất lợng của công trình phụ thuộc vào quá trình thi công. Cụ thể nó bị ảnh hởng bởi các yếu tố: Nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, kỹ thuật thi công và tay nghề lao động. Trong suốt quá trình thi công, chất lợng lợng sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào 4 yếu tố này. Không thể xây dựng đợc một công trình mà chỉ cần một trong bốn yếu tố này không đợc đảm bảo.- Giám sát: Công trình xây dựng là loại sản phẩm mà khó có thể sửa lại đợc khi bị sai hỏng. Mặt khác việc sai hỏng thờng gây hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, giám sát là yếu tố quan trọng ảnh hởng đến chất lợng công trình.- Môi trờng: là yếu tố tác động nhiều đến chất lợng công trình, sự tác động của thời tiết, của nền văn hoá, phong tục tập quán.- Hệ thống quản chất lợng: Cũng nh tất cả các loại sản phẩm khác, công trình xây dựngchất lợng sẽ đợc xác định bởi yếu tố con ngời, tính thống nhất và hệ thống quản chất lợng. Tất cả các yếu tố này tạo thành một hệ thống quản chất lợng phù hợp. Tất cả các yếu tố này tạo thành một hệ thống để điều khiển quá trình hình thành một công trình xây dựng.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lợng công trình xây dựng.Chất lợng công trình đợc thể hiện thông qua việc đáp ứng nhu cầu vật chất văn hoá ngày càng cao của khách hàng, của ngời sử dụng. Những yêu cầu này đợc xác định hoàn toàn dựa vào đặc tính chất lợng công trình.Đầu tiên là tính khả dụng, bất cứ công trình nào đầu tiên cũng phải đáp ứng yêu cầu sử dụng của nó, nh nhà ở đòi hỏi môi trờng đẹp đẽ, dễ chịu, toà nhà văn phòng cần đáp ứng yêu cầu làm việc, nhà hát phải đáp ứng nhu cầu của ngời xem, của diễn viên biểu diễn . Thứ hai là tính an toàn, tất cả mọi công trình xây dựng đều cần phải đạt độ an toàn tin cậy, có thể chịu đợc tải trọng của ngời, vật và sự xâm thực của môi trờng tự nhiên. Thứ ba là môi trờng, tất cả mọi công trình đều có môi trờng xung quanh nó, một môi trờng hài hoà với con ngời, điều đó đòi hỏi từ các khâu quy hoạch, thiết kế, trang trí hoàn thiện . cần đợc nghiên cứu kỹ lỡng. Thứ t là độ bền, ngoài việc đáp ứng niên hạn sử dụng, đồng thời còn ngăn ngừa nớc, lửa và sự tác động của môi trờng tự nhiên. Trần Tử Bình_QLCL_407Luận văn tốt nghiệpThứ năm là tính kinh tế, nghĩa là cần lấy hiệu quả kinh tế lớn nhất, giá thành công trình hợp nhất để đáp ứng hiệu ích lớn nhất của công trình. Thứ sáu là thời gian sử dụng. Công trình xây dựng đòi hỏi thời gian sử dụng lâu dài. Đặc tính chất lợng này là đặc tính quan trọng và đặc trng của sản phẩm xây dựng.3. Mối quan hệ chất lợng công trình tới các yếu tố khác.Một công trình xây dựng thờng đi liền với nhiều yếu tố đi kèm nh yếu tố về sự sử dụng, đời sống hay tài sản của con ngời, yếu tố kinh tế xã hội, yếu tố văn hoá môi trờng hay có thể là yếu tố phòng thủ quốc gia .và chính chất lợng của công trình tác động trực tiếp đến các yếu tố trên.Ngay trong cuộc sống, chất lợng của công trình có tác động đến đời sống, đến các hoạt động sinh hoạt của ngời sử dụng. Bản thân ngời sử dụng nhiều khi khó có thể biết đ-ợc chất lợng công trình xây dựng mà mình đang sử dụng một cách chi tiết và cụ thể nh: chất lợng vật liệu bên trong, chất lợng của móng cọc, những phần mà ngời sử dụng không thể thấy đợc. Đi liền với đó là tài sản của ngời sử dụng công trình. Nếu công trình bị h hại sẽ làm h hại đến các tài sản khác của ngời sử dụng, nh vậy sẽ làm tăng thêm thiệt hại. Do đó, sự an toàn hay tính mạng và tài sản của ngời sử dụng phụ thuộc vào chất lợng công trình.Các công trình xây dựng luôn nằm trong một không gian địa nhất định và không gian xã hội nhất định. Liền kề bên cạch các công trình bao giờ cũng có các công trình xây dựng khác. Do đó, chất lợng công trình cũng tác động đến yếu tố này. Một công trình khi xây dựng phải phù hợp với cảnh quan xung quanh và môi trờng xung quanh. Công trình đó phải phù hợp cả về kiến trúc cũng nh kích thớc quy mô công trình. Nếu công trình có kiến trúc lạc điệu, kích thớc quy mô không phù hợp sẽ làm cho cảnh quan và môi trờng xung quanh bị phá vỡ, hay kiến trúc pha trộn tạp nham sẽ làm mất đi bản sắc dân tộc trong kiến trúc của công trình.Ngoài các công trình dân dụng còn có các công trình mang tầm cỡ quốc gia, mà mức độ quan trọng của nó có quan hệ mật thiết đến các vấn đề kinh tế, xã hội và quân sự của một quốc gia. Ví dụ nh các tuyến đờng quốc lộ, hệ thống đê điều, cầu cống, các công trình quân sự phòng thủ . Chất lợng của các công trình này thờng gắn liền với sự an nguy của quốc gia. Các công trình này mà h hỏng hay mất đi sẽ làm cho thông thơng kinh tế bị ngừng trệ, đe dọa an toàn an ninh, ảnh hởng đến cuộc sống của ngời dân, tác động mạnh đến xã hội. Chúng nh lớp vỏ bọc và hệ thống huyết mạch của một quốc gia.II.Quản chất lợng.1. Khái niệm quản chất lợng.Khái niệm về Quản chất lợng đợc rất nhiều đối tợng quan tâm, và đợc rất nhiều tổ chức nghiên cứu. Mỗi tổ chức đều đa ra một khái niệm dựa trên mục đích nghiên cứu khác nhau, mỗi khái niệm đều đóng góp một phần vào sự phát triển của khoa học quản chất Trần Tử Bình_QLCL_408Luận văn tốt nghiệplợng. Sau đây là một khái niệm đợc coi là đầy đủ và phù hợp với mục đích nghiên cứu về lĩnh vực quản hơn cả:Quản chất lợng là tập hợp những hoạt động của chức năng quản chung xác định chính sách chất lợng, mục đích, trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp nh lập kế hoạch chất lợng, điều khiển chất lợng, đảm bảo chất lợng và cải tiến chất lợng trọng khuôn khổ hệ chất lợng1.Định nghĩa này khác nhiều so với định nghĩa nêu trong ISO 8402:1980. Trong định nghĩa này nhấn mạnh tới tính hệ thống. ở đây chất lợng đợc xác định thông qua các biện pháp nh lập kế hoạch, điều khiển chất lợng, đảm bảo chất lợng và cải tiến chất lợng.2.Chức năng của quản chất lợng. 2.1. Chức năng hoạch định.- Hoạch định là chức năng quan trọng nhất và khâu mở đầu của quản chất lợng. Hoạch định chính xác là cơ sở giúp cho doanh nghiệp định hớng tốt các hoạt động tiếp theo. Đây là cơ sở làm giảm đi các hoạt động điều chỉnh.- Hoạch định chất lợng làm cho hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả hơn nhờ việc khai thác các nguồn lực một cách có hiệu qủa, giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc đa ra các biện pháp cải tiến chất lợng.- Hoạch định chất lợng bắt đầu xác định đợc một cách rõ ràng và chính xác các mục tiêu của của doanh nghiệp nói chung và chất lợng nói riêng. Để phục vụ chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp.2.2. Chức năng tổ chức thực hiện. - Tổ chức thực hiện là quá trình tổ chức điều hành các hoạt động tác nghiệp bằng các phơng tiện kỹ thuật, các phơng pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lợng theo đúng theo yêu cầu đặt ra.- Giúp cho từng ngời, từng bộ phận nhận thức đợc mục tiêu của mình một cách rõ ràng và đầy đủ.- Phân giao nhiệm vụ cho từng ngời, từng bộ phận một cách cụ thể và khoa học, tạo sự thoải mái trong quá trình.- Giải thích cho mọi ngời biết chính xác nhiệm vụ cụ thể cần phải đợc thực hiện.Cần phải tiến hành giáo dục và đào tạo cũng nh việc cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để đảm bảo mỗi ngời đạt đợc kế hoạch đề ra.Cung cấp các nguồn lực về tài chính, phơng tiện kỹ thuật để thực hiện mục tiêu đã đề ra.2.3. Chức năng kiểm tra, kiểm soát.1 Đổi mới quản chất lợng sản phẩm trong thời kỳ mới Hoàng Mạnh TuấnTrần Tử Bình_QLCL_409Luận văn tốt nghiệpTheo dõi, thu thập đánh giá thông tin và tình hình thực hiện các mục tiêu chiến lợc của doanh nghiệp mà theo kế hoạch đã đề ra.Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ và tìm ra những nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ đó, để đa ra những biện pháp điều chỉnh, cải tiến kịp thời. So sánh các hoạt động thực tế với kế hoạch đã đề ra để có sự điều chỉnh hợp lý, phù hợp.Tìm kiếm nguyên nhân gây ra sự bất ổn khi thực hiện các hoạt động bằng việc kiểm tra hai vấn đề chính: Mức độ tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, kỷ luật lao động xem có đảm bảo đầy đủ không và có đợc duy trì hay không. kiểm tra tính chính xác cũng nh tính khả thi của kế hoạch đã đề ra.2.4. Chức năng điều chỉnh và cải tiến.Điều chỉnh và cải tiến thực chất là hoạt động quản chất lợng của doanh nghiệp có khả năng thực hiện đợc những tiêu chuẩn chất lợng đã đề ra. Đồng thời cũng là hoạt động nâng chất lợng lên một mức cao hơn, đáp ứng với tình hình mới. Điều đó cũng có nghĩa là làm giảm khoảng cách giữa mong muốn của khách hàng và thực tế chất lợng đạt đợc.Trong quá trình thực hiện có rất nhiều nguyên nhân gây ảnh hởng tới chất lợng của quá trình và sản phẩm hàng hoá dịch vụ, nên phải điều chỉnh các hoạt động đó sao cho phù hợp sát với nhu cầu thực tế, từ đó có thể đa chất lợng lên mức cao hơn.3. Nội dung của quản chất lợng trong doanh nghiệp xây dựng.3.1. Quản chất lợng trong thiết kế công trình. Đây là hoạt động hết sức quan trọng và ngày nay đợc coi là nhiệm vụ hàng đầu. Mức độ thoả mãn khách hàng hoàn toàn phụ thuộc vào chất lợng của các thiết kế.Trong ngành xây dựng thì thiết kế là khâu quan trọng hàng đầu. Không thể thi công đợc một công trình theo một bản thiết kế tồi hay sai lỗi. Thiết kế sai không những tạo ra công trình kém chất lợng mà có thể không thi công đợc nếu thiết kế thiếu chính xác. Vì vậy, quản chất lợng trong thiết kế công trình phải đợc thực hiện một cách chặt chẽ.Trong giai đoạn này phải tổ chức đợc một nhóm công tác, thực hiện công tác thiết kế và những bộ phận có liên quan. Đây là giai đoạn sáng tạo ra những sản phẩm mới với đầy đủ những chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật. Do đó, cần đa ra nhiều phơng án sau đó lựa chọn ph-ơng án tốt nhất mà phản ánh đợc nhiều đặc điểm quan trọng của sản phẩm. Nh thoả mãn nhu cầu, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, đặc điểm mang tính cạnh tranh, chi phí sản xuất, tiêu dùng hợp lý.Đa ra các phơng án và phân tích về mặt thiết kế các đặc điểm của sản phẩm thiết kế. Đó chính là việc so sánh lợi ích thu đợc từ mỗi đặc điểm của sản phẩm với chi phí bỏ ra. Những chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá trong qúa trình thiết kế là trình độ chất lợng. Chỉ tiêu tổng hợp về tài liệu thiết kế công nghệ, chất lợng công việc chế tạo thử sản phẩm. Chỉ tiêu hệ số khuyết tật và chất lợng của các biện pháp điều chỉnh cũng nh hệ số chất lợng của thiết bị để chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt.3.2. Quản chất lợng trong khâu cung ứng nguyên vật liệu. Trần Tử Bình_QLCL_4010[...]... cho việc nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9001 :20 00. Trong năm 20 02 Công ty quyết định triển khai áp dụng hệ thống quản chất lợng ISO 9001, theo dự đoán, sau khi áp dụng thành công thì lợi nhuận có thể còn tăng lên theo tỷ lệ cao hơn nữa. Bảng 5:Tình hình về vốn của Công ty Chỉ tiêu NămTrần Tử Bình_QLCL_40410 20 04006008001000 120 01998 1999 20 00 20 01 20 02 (*)Lỵi... là Công ty xây dựng Nhà ở Số 2 Nội đợc thành lập ngày 15/6/1976 theo quyết định số 736/QĐ-UB của UBND Thành phố Nội. Đến ngày 13 /2/ 1993 UBND Thành Phố Nội ra quyết định sát nhập Công ty Đầu t Phát triển Đô thị Nội vào Công ty Xây dựng Số 2 Nội và đổi tên là Công ty Đầu t Xây dựng Số 2 Nội cho tới nay.Trần Tử Bình_QLCL_40 29 Luận văn tốt nghiệp3. Tiềm lực con ngời và vật chất. Với... văn tốt nghiệpChơng IIThực trạng công tác quản chất lợng tại Công ty đầu t xây dựng số 2 Nội Để phân tích tình hình thực tế của Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Nội, chơng này đề cập đến 4 vấn đề lớn của Công ty: 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4. Tình hình quản chất lợng Nhng chủ yếu trong chơng... quán.- Hệ thống quản chất lợng: Cũng nh tất cả các loại sản phẩm khác, công trình xây dựng có chất lợng sẽ đợc xác định bởi yếu tố con ngời, tính thống nhất và hệ thống quảnchất lợng. Tất cả các yếu tố này tạo thành một hệ thống quản chất lợng phù hợp. Tất cả các yếu tố này tạo thành một hệ thống để điều khiển quá trình hình thành một công trình xây dựng. 2. 4. Các chỉ tiêu đánh giá chất. .. từ đó có thể biến nguy cơ thành cơ hội kinh doanh.III. Hệ thống quản chất lợng.1. Khái niệm.Theo ISO 84 02: 1994: Hệ thống quản chất lợng là một tập hợp các cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, phơng pháp và nguồn lực cần thiết để thực hiện quản chất lợng.Theo ISO 9000 :20 00: Hệ thống quản chất lợng là hệ thống quản để định hớng và kiểm soát một tổ chức về chất lợng.Để so sánh đơc... soát.Lĩnh vực xây dựng cũng là một lĩnh vực sản xuất, tuy nhiên nó lại có những đặc biệt riêng của nghành xây dựng do đó Hệ thống quản chất lợng trong lĩnh vực xây dựng cũng phải có những nguyên tắc khác biệt.Nguyên tắc đầu tiên khi thiết kế hệ thống chất lợng là Hệ thống quản chất lợng phải phù hợp với ngành xây dựng, phù hợp với hoạt động sản xuất xây dựng. Có nh vậy mới đảm bảo rằng Hệ thống. .. đào tạo dễ thực hiện hơn. 2. Yêu cầu của hệ thống quản chất lợng. Hệ chất lợng cần đợc xây dựng lập thành văn bản thực hiện duy trì và thờng xuyên cải tiến, phải luôn áp ứng đợc nhu cầu trên cơ sở vận dụng thích hợp 9 nguyên tắc về Trần Tử B×nh_QLCL_40 12 Luận văn tốt nghiệp 2. 8. Quản chất lợng.TCVN ISO 9004-1:1996, Quản chất lợng và các yếu tố của hệ thống chất lợng-Phần 1: Hớng dẫn... 5.5 .2 5.5.35.65.6.15.6 .2 5.6.366.16 .2 6 .2. 16 .2. 26.36.47 áp dụng Tiêu chuẩn trích dẫnTCVN ISO 9001 :20 00, Hệ thống quản chất lợng-Cơ sở từ vựng.Thuật ngữ và định nghĩa Hệ thống quản chất lợngYêu cầu chungYêu cầu về hệ thống tài liệuKhái quátSổ tay chất lợngKiểm soát tài liệuKiểm soát hồ sơTrách nhiệm của lÃnh đạoCam kết của lÃnh đạoHớng vào khách hàngChính sách chất lợngHoạch địnhMục tiêu chất lợngHoạch định hệ thống quản. .. lợng tại Công ty. ở đây tôi còn đề cập tới vấn đề vì sao Công ty nên áp dụng hệ thống quản chất lợng thông qua sự phân tích các tác động của nhu cầu, của yếu tố cạnh tranh và xu hớng toàn cầu hoá và các yếu tố tác động bên trong doanh nghiệp. I.Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 1. Quá trình thành lập Công ty Đầu t Xây dựng Số 2 Nội hiện nay là một doanh nghiệp Nhà nớc,... nghiệpIV. áp dụng hệ thống ISO 9001 :20 00 trong ngành xây dựng. 1. Những yêu cầu chung.1.1. Tiêu chuẩn này quy định: các nguyên tắc chung về quản chất lợng công trình xây dựng trong suốt quá trình xây dựng, kể cả thời gian chuẩn bị xây dựng, đến bàn giao công trình đa vào sử dụng và trong thời gian bảo hành; nhằm đảm bảo chất lợng công trình theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.1 .2. Tất cả các công . tài Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lợng ISO 9001 :20 00 tại Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Hà Nội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công. lý chất lợngChơng II: Thực trạng công tác quản lý chất lợng tại Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Hà NộiChơng III: Các giải pháp chủ yếu để xây dựng và áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.DOC, Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.DOC, Nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012000 tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.DOC, Các yếu tố tác động đến chất lợng sản phẩm xây dựng., Mối quan hệ chất lợng công trình tới các yếu tố khác., Chức năng kiểm tra, kiểm soát., Quản lý chất lợng trong khâu cung ứng nguyên vật liệu., Cơ cấu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000., Độ tin cậy. Đảm bảo chất lợng: Sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kĩ thuật. Đảm bảo chất lợng: kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng., Quản lý chất lợng., Đánh giá. TCVN 5950-1:1995 ISO 10011-1:1990, hớng dẫn đánh giá hệ thống chất lợng-, Sổ tay chất lợng. Sổ tay chất lợng cần có 4 chức năng:, Quá trình thành lập Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của HACINCO., TiỊm lùc con ngêi vµ vËt chÊt., Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Phòng tổ chức hành chính Đặc điểm về lao động., Đặc điểm về máy móc thiết bị., Tình hình sản xuất kinh doanh của HACINCO., Một số yếu kém trong quản lý chất lợng của HACINCO, Thuận lợi bên trong doanh nghiệp Thuận lợi bên ngoài doanh nghiệp, Các hoạt động liên doanh liên kết Phơng hớng mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty., Giải pháp 2, Giải pháp 3, Giải pháp 4, Giải pháp 5, Giải pháp 6, Giải pháp 7, Giải pháp 8, KÕ ho¹ch thêi gian, Kế hoạch nhân lực, Một số kiến nghị đối với nhà nớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay