RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 THPT

15 2,031 6
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 19:14

Chúng ta cần đào tạo nên những con người lao động mới vừa nắm vững lí thuyết vừa có năng lực thực hành với kỹ năng vững vàng. Do vậy nhất thiết phải rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản, đặc biệt là kỹ năng thực hành. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- ------- RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 THPT TIN HỌC 11 THPT Giáo viên hướng dẫn: Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Mai Văn Trinh PGS. TS Mai Văn Trinh Sinh viên thực hiện: Sinh viên thực hiện: Lê Thị Dung Lê Thị Dung PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU  Tin học là một thành phần không thể thiếu của trình độ văn hoá phổ thông của con người trong thời đại mới  Chúng ta cần đào tạo nên những con người lao động mới vừa nắm vững lí thuyết vừa có năng lực thực hành với kỹ năng vững vàng. Do vậy nhất thiết phải rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản, đặc biệt là kỹ năng thực hành.  Đa số trang thiết bị dạy học ở phòng máy ở hầu hết các cơ sở đào tạo hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu triển khai chương trình dạy Tin học. Do vậy việc giảng dạy thực hành, đổi mới phương pháp dạy học còn nhiều khó khăn 1. Lý do chọn đề tài 1. Lý do chọn đề tài Đó chính là lí do tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học các bài thực hành Tin học 11 THPT”. LÊ THỊ DUNG 46A - CNTT LÊ THỊ DUNG 46A - CNTT Nếu tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học theo hướng đổi mới bảo đảm các yêu cầu về sư phạm thì sẽ hình thành, rèn luyện và phát triển được kỹ năng thực hành lập trình cho học sinh, từ đó nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. 2. Mục đích nghiên cứu 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh lớp 11 THPT. 3. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu Khách thể và đối tượng nghiên cứu a) a) Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu b) b) Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 4. 4. Giả thuyết khoa học Giả thuyết khoa học 5. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu  Nghiên cứu tổng hợp cơ sở lí luận về hình thành và phát triển kỹ năng trong giảng dạy thực hành Tin học ở trường THPT.  Xác định cơ sở và hệ thống các kỹ năng thực hành cơ bản cần rèn luyện cho học sinh.  Nghiên cứu cách tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học để rèn luyện và phát triển kỹ năng thực hành cho học sinh.  Thiết kế mẫu một số giáo án giảng dạy các bài thực hành Tin học 11Thực nghiệm sư phạm 6. 6. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu a) a) Nghiên cứu lí thuyết Nghiên cứu lí thuyết b) b) Nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu thực nghiệm 7. 7. Những đóng góp mới của đề tài Những đóng góp mới của đề tài  Xác định được hệ thống kỹ năng thực hành cần rèn luyện cho học sinh lớp 11 THPT.  Bước đầu xác định quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành  Xác định cách tổ chức dạy học các bài thực hành để rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh.  Xây dựng mẫu giáo án của các bài thực hành Tin học 11 8. 8. Cấu trúc của khoá luận Cấu trúc của khoá luận  Phần mở đầu  Phần nội dung :Gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học Tin học ở trường THPT Chương 2: Tổ chức dạy học các bài thực hành cho học sinh lớp 11 THPT Chương 3: Thực nghiệm sư phạm  Phần kết luận PHẦN NỘI DUNG PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HÌNH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNG THPT SINH TRONG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNG THPT 1. 1. Cơ sở lí luận của việc rèn luyện kỹ năng thực hành Cơ sở lí luận của việc rèn luyện kỹ năng thực hành a) Khái niệm kỹ năng thực hành a) Khái niệm kỹ năng thực hànhnăng thực hành trong dạy học (đối với học sinh) là khả năng học sinh thực hiện có kết quả các thao tác hành động trong việc áp dụng tri thức đã học vào thực tế. b) b) Vai trò của kỹ năng thực hành trong dạy học Tin học Vai trò của kỹ năng thực hành trong dạy học Tin học Bên cạnh trang bị cho học sinh một lượng lớn kiến thức lí thuyết chúng ta còn phải rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành tương ứng. Vì kỹ năng thực hành là công cụ để học sinh tự lực nghiên cứu Tin học và áp dụng các thành tựu của Tin học và đời sống thực tiễn . 2. 2. Cơ sở thực tiễn của việc rèn luyện kỹ năng thực hành Cơ sở thực tiễn của việc rèn luyện kỹ năng thực hành a) Mục tiêu và nhiệm vụ của môn Tin học trong nhà trường phổ thông a) Mục tiêu và nhiệm vụ của môn Tin học trong nhà trường phổ thông  Vũ trang cho học sinh những tri thức, kỹ năng cơ bản, cơ sở của Tin học, từ đại cương về Tin học đến phương pháp lập trình giải các bài toán trên một ngôn ngữ lập trình nào đó  Trên cơ sở cung cấp những tri thức cơ bản, có hệ thống bộ môn Tin học còn phải rèn luyện cho học sinh những năng lực trí tuệ chung như kỹ năng tư duy trừu tượng, kỹ năng thực hành cần thiết  Về thực hành cần chú trọng đến kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng vận dụng Tin học vào thực tiễn. Cũng cần chú ý cho học sinh thói quen gắn liền các thao tác tư duy với các kỹ năng thực hành như là một thể thống nhất trong hoạt động nhận thức. b) b) Thực trạng của việc r Thực trạng của việc r è è n luyện kỹ năng thực hành Tin học ở trường THPT n luyện kỹ năng thực hành Tin học ở trường THPT Việc rèn luyện các kỹ năng thực hành cho học sinh đang còn nhiều hạn chế vì một số lí do sau đây:  Do phòng máy nói chung là quá tải nên việc tổ chức và thực hiện các buổi thực hành còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi tiết thực hành được tiến hành trong vòng 45 phút, nếu tổ chức không tốt sẽ có rất nhiều học sinh không làm việc trong giờ thực hành.  Giáo viên chưa quan tâm đến việc học sinh đạt được những kỹ năngqua các giờ thực hành.  Mục đích lớn nhất của học sinh hiện nay là vào đại học, nên việc đầu tư vào nghiên cứu môn Tin học hầu như ít được quan tâm. Mặt khác, không phải mọi gia đình đều có máy vi tính riêng cho con em. Nhiều học sinh có máy hoặc tiếp xúc với máy chỉ sử cụng nhiều vào mục đích chơi các trò chơi. 3. 3. Các kỹ năng thực hành cần rèn luyện Các kỹ năng thực hành cần rèn luyệnKỹ năng vận dụng tri thức Tin học vào hoạt động lập trình  Kỹ năng vận dụng tri thức Tin học vào giải các bài toán thực tiễn  Kỹ năng vận dụng tri thức vào khai thác các thành tựu về Tin học 4. Vai trò của hoạt động lập trình trong việc rèn luyện kỹ năng 4. Vai trò của hoạt động lập trình trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thực hành cho học sinh Hoạt động lập trình không chỉ góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung như tư duy trừu tượng, trí tưởng tượng, tư duy logic, ngôn ngữ chính xác và rèn luyện các phẩm chất tư duy mà còn cung cấp cho học sinh một hệ thống vững chắc những tri thức, kỹ năng về phương pháp Tin học phổ thông. [...]... tài trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh theo quy trình đã đề ra 2 Đối tượng thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm được tiến hành trên đối tượng là học sinh lớp 11 của trường THPT Nghi Lộc I – Nghi Lộc – Nghệ An 3 Nội dung thực nghiệm Xác định hiệu quả của quy trình rèn luyện kỹ năng đã xây dựng Sử dụng các bài thực hành để rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh lớp 11 Tiến hành soạn... 4 Yêu cầu đối với bài thực hành * Đối với giáo viên: - Trướcvới học sinh * Đối khi thực hành: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - Nắm rõ đặc điểm của từng bài thực hành 5.Chuẩn bị lí các bài tập và thực hành để rèn luyện kỹ năng thực Sử - Nắm dụng cách thức một bàithực hành vững thuyết trước khi thực hành hành cho học nội dung của - Nghiên cứu ở nh sinh hướngcác bài thực hành - Giáo viên chỉ... CHỨC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT 1 Nội dung chương trình các bài thực hành lớp 11 a) Nội dung b) Yêu cầu Các bài tập và thực hành được xây dựng có hệ thống; các yêu cầu cụ thể về thực hành khá đa dạng nhưng đều xoay quanh trọng tâm: vận dụng kiến thức cơ bản về thuật toán, các cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình bậc cao, kỹ năng lập trình cho yêu cầu tổng thể là giải quyết bài. .. Quy trình rèn luyện kỹ năng Các kỹ năng thực hành Tin học được hình thành qua 4 bước: a) Tìm hiểu nội dung bài toán b) Xây dựng thuật giải c) Thực hiện xây dựng chương trình d) Thực hiện chương trình 3 Các bước của bài thực hành Bước 1: Xác định nhiệm vụ nhận thức Bước 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh Bước 3: Tổ chức thực hành Bước 5: Báo cáo kết quả, rút ra kết luận, đánh giá Bước 4: Học sinh độc... giáo án và giảng dạy các bài thực hành 4 Phương pháp thực nghiệm - Lớp TN: Dạy theo giáo án do tôi xây dựng theo quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành trong khoá luận - Lớp ĐC: Tổ chức dạy học thực hành nhưng không theo quy trình rèn luyện kỹ năng được trình bày trong khoá luận - Chọn lớp ĐC và TN theo nguyên tắc: đồng đều về sĩ số, trình độ nhận thức, tỷ lệ giới tính và các điều kiện học tập khác Sau... nắn, đánh giá kết quả bài thực * Nắm đượcgiáo án cho các bài tập hành dựng mục đích - Xây của học sinh chứcủa bài được và thực hành hành không thực làm thay - Tự lực viết chương trình dựa trên thuật toán đã được hướng dẫn - Báo cáo kết quả và rút ra kết luận sau mỗi bài thực hành CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 1 Mục đích thực nghiệm Nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học Đánh giá tính khả... điều kiện học tập khác Sau khi lựa chọn lớp ĐC và lớp TN chúng tôi có kết quả như sau: - Kết thúc mỗi bài thực hành tôi đều tiến hành kiểm tra các lớp ĐC và TN, nội dung kiểm tra như nhau, hình thức kiểm tra viết, thời gian 15 phút/ bài - Kết quả kiểm tra được xử lí bằng phương pháp thống kê toán học . THPT Giáo viên hướng dẫn: Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Mai Văn Trinh PGS. TS Mai Văn Trinh Sinh viên thực hiện: Sinh viên thực
- Xem thêm -

Xem thêm: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 THPT, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 THPT, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 THPT,  mở đầu  nội dung :Gồm 3 chương  kết luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay