Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á.DOC

52 468 1
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 16:39

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN ILời mở đầu. Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang là nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc. Đây là một bớc tiến quan trọng của nền kinh tế nớc nhà thoát khỏi tình trạng trì trệ, chậm phát triển kéo dài gần chục năm của nền kinh tế bao cấp. Khi nói đến nền kinh tế thị trờng chúng ta không thể không nhắc đến yếu tố cạnh tranh, đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp đó .Thực vậy , mỗi doanh nghiệp khi đã chọn cho mình một hớng đi và chiến lợc riêng phù hợp với điều kiện của đơn vị mình thì để tồn tại , đứng vững và phát triển trớc nền kinh tế mở cửa các doanh nghiệp nói chung cần phải có một bộ máy công tác quản phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp . Đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thì một trong những yếu tố quan trọng để quá trình sản xuất kinh doanh đợc diễn ra là yếu tố lao động. Và cũng chính vì vậy mà công tác quản lao động đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một Doanh nghiệp . Công ty tnhh và tmsx nhựa đông á là một dn sản xuất nằm trên địa bàn hà nội chuyên về sản xuất kinh doanh mặt hàng nhựa nội thất. Việc nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác quản lao động đã giúp cho doanh nghiệp đạt đợc những bớc đi vững chắc đầu tiên khi mới đợc thành lập. Tuy nhiên trên thực tế thì công tác qủan lao động của Công ty vẫn còn một số mặt cha phát huy đợc hết vai trò của nó nên có những hạn chế nhất định đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Bởi vậy, việc nhận thức rõ vai trò của công tác quản lao động và việc khắc phục những hạn chế trong công tác, đó là việc làm rất cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của Doanh nghiệp. Cũng chính vì nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề trên nên trong quá trình thực tập tại Công ty tmsx nhựa Đông á, cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo : Trần Mạnh Hùng mà em đã chọn đề tài "Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lao động tại Công ty tmsx nhựa Đông á ". Mục đích của đề tài là vận dụng sở luận của tổ chức quản lao động trong các doanh nghiệp vào nghiên cứu thực tế công tác quản này ở Công ty tmsx nhựa Đông á. Qua đó đa ra và phân tích một số tồn tại cần khắc phục và phơng hớng hoàn thiện công tác quả lao độngCông ty .Bài viết ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính nh sau : Phần Một : Một số vấn đề luận về quản lao động trong các Doanh nghiệp Phần Hai : Thực trạng công tác quản lao động tại Công ty nhựa Đông áPhần Ba : Kiến nghịgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lao độngCông ty .Mai Phơng Nhung Kế toán 43B1Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN IDo thời gian thực tập có hạn và vốn kiến thức ít ỏi, nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự thông cảm và sự góp ý của các thầy cô giáo, các bạn, các anh chị phòng tài vụ - kế toán Công ty nhựa Đông á để bài viết đ-ợc hoàn thiện hơn.Qua bài viết này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo: Trần Mạnh Hùng, các cán bộ công nhân viên Công ty tmsx nhựa Đông á đã h-ớng dẫn em trong kỳ thực tập và hoàn thành luận văn của mình .Mai Phơng Nhung Kế toán 43B2Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN IPhần một: một số vấn đề luận về quản lao động trong các doanh nghiệpI - Nội dung của công tác quản lao động trong các doanh nghiệp 1. Xác định nhu cầu lao động 1.1 Các b ớc xác định nhu cầu lao động Xác định nhu cầu lao động trong tơng lai hay dự đoán nhu cầu lao độngmột giai đoạn quan trọng của công tác kế hoạch hoá nguôn nhân lực. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là một quá trình xác định nhu cầu, khả năng cung cấp nhân lực cung những giải pháp thực hiện. Quá trình này rất có ý nghĩa trong công tác quản lao động, nó giúp cho doanh nghiệp dự kiến đợc số ngời và cần đợc bổ sung, do yêu cầu của sản xuất và số lợng lao động cần đợc thay thế do các nguyên nhân Xã hội để đảm bảo quá trình sản xuất - kinh doanh diễn ra đợc liên tục. Việc dự đoán xác định nhu cầu nguồn nhân lực. Có thể thực hiện qua các bớc sau:* Xác định kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.* Tính toán thời gian hoàn thành công việc trong kế hoạch * Xác định số lao động cần thiết * Kiểm tra và xác định số ngời gián tiếp phục vụ cho nhu cầu số lợng lao động trong thời kỳ xác định.* Xác định tổng số nhu cầu lao động 1.2 Ph ơng pháp xác định nhu cầu lao động a/ Xác định tổng số ngày - ngời, giờ - ngời cần thiết để hoàn thành khối lợng công việc.+ Đối vời công việc xác đinh đợc mức chi phí lao động cho đơn vị sản phẩm thì chỉ tiêu đợc tính nh sau: T = ti * giTrong đó: T- Tổng số giờ - ngời ( hoặc ngày - ngời ) cần thiết ti - Hao phí lao động cho một đơn vị công việc ( giờ, ngày)qi- Số lợng công việc + Đối với công việc không xác định đợc chi phí lao động thì dựa vào lợng máy móc thiết bị, thời gian phục vụ một đơn vị máy móc thiết bị ( giờ, ngày, ngời )T = Hi * Ki * ti. Trong đó : T - Tổng số thời gian cần thiết Mi- Số lợng máy móc thiếtbị Ki - Số lợng ca làm việc Ti - Thời gian phục vụ một máy.Mai Phơng Nhung Kế toán 43B3Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN Ib/ Xác định số lao động cần thiết để hoàn thành công việc + Nếu đơn vị là ngời, thì số lao động = T+ Nếu đơn vị là giờ, ngày thì đựơc tính bằng cách lấy số giờ tính đợc (T) chia cho quỹ thời gian làm việc bình quân của một lao động ( công nhân ) trong kỳ phân tích.c/ Xác định số lợng các loại nhân viên khác:Để xác định số lợng các loại lao động khác trong các phòng ban chức năng ta có thể dùng phơng pháp định biên, tính trực tiếp cho các bộ phận, phòng ban đó.d/ Xác định số ngời bị hao hụt trong năm kế hoạch Số lao động hao hụt này có thể do các nguyên nhân tự nhiên ( chết, về hu, .) hoặc Xã hội ( thuyên chuyển nơi khác, tai nạn lao động, đi làm nghĩa vụ nơi khác.v.v ) . Số ngày căn cứ vào thực tế của doanh nghiệp và các chỉ tiêu cấp trên giao để ớc tính.2- Công tác tuyển chọn và bố trí lao động 2.1. Yêu cầu và nguyên tắc của tuyển chọn.Tuyển chọn con ngời vào làm việc phải gắn với đòi hỏi của sản xuất và công việc trong doanh nghiệp .Do đó yêu cầu tuyển chọn lao động phải là: Tuyển chọn những ngời có trình độ chuyên môn cần thiết, có thể làm việc đạt tới NSLĐ cao, hịêu suất công tádc tốt. Tuyển chọn những ngời có kỷ luật, trung thực gắn bó với công việc với doanh nghiệp Tuyển đợc những ngời có sức khoẻ, làm việc lâu dài trong doanh nghiệp với nhiệm vụ đợc giao.Nếu tuyển chọn không kỹ, tuyển chọn sai, tuyển theo cảm tính, theo một sức ép nào đó, sẽ dẫn đến hậu quả nhiều mặt về kinh- xã hội Do vậy, nguyên tắc của tuyển chọn lao động là :Bất kỳ sự thiếu hụt xảy ra ở đâu, thiếu hụt luôn có hoặc do những nơi làmviệc mới tạo ra, đều cần nắm bắt xem xét trớc tiên là phải bù đắp vào chỗ thíêu hụt đó dê làm tằng tối đa khả năng của nguồn nhân lực. Những ngời dự tuyển vào bất kỳ vị trí nào sẽ đợc lựa chọn trên cơ sở duy nhất, đó là phải thoả mãn các tiêu chuẩn thuê mớn và đặc điểm của công việc.2.2. Các b ớc tuyển chọn lao động Công tác tuyển chọn lao động trong các doanh nghiệp thừơng đợc thực hiện theo các bớc sau:+ Bớc 1: Xác đinh rõ những công việc khác nhau trong doanh nghiệp và mô tả những công việc đó về: đặc điểm kỹ thuật của công việc, những tiểu chuẩn làm việc( tiêu chuẩn thực hiện công vịệc) đối với mỗi vị trí làm việc.+ Bớc 2: Chuẩn bị báo cáo về tình hình nguồn nhân lực. Tất cả những ngời đứng đầu đơn vị theothời gian dã quy định trong năm nộp cho ngời quản trị nhân lực một bản báo cáo dự kiến tình hình ngời nhân lực cho năm tới.Mai Phơng Nhung Kế toán 43B4Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN I+ Bớc 3: Thông báo những yêu cầu đối với những ngời làm công đã đợc xét tiền long, sự bố trí sắp xếp lại hay là bổ sung thêm, ngời xin việc sẽ nộp đơn tới phòng quản trị nhân lực.+ Bớc 4: Tuyển mộ những ngời xin việc đúng chất lợng. Theo những quy định về điều kiện cần thiết khi tuyển mộ, đơn vị quản nguồn lực sẽ tuyển những ngời xin việc đúng chất lợng cho những vị trí cần thiết .+ Bớc 5: Phát đơn xin việcMột cuộc phỏng vấn bộ sẽ đợc thực hiện để loại những ngời xin việc rõ ràng không đạt yêu cầu của côngviệc. Những đơn xin việc sẽ phát cho những ngời dờng nh đạt đợc yêu cầu. Những đơn đó đa ra những thông tin quan trọng về ngời xin việc và sự phù hợp cuả anh ta đối với công việc đã xin.+ Bớc 6: Tiếp nhận ngời xin việc.Đánh giá nhanh chóng những ngỡi xin việc và sẽ có thể đợc nhận vào doanh nghiệp. Sau đó doanh nghiệp sẽ thực hịên một sự sàng lọc khắt khe hơn. Phòng quản trị nhân lực phải chuẩn bị cung cấp những thông tin về tổ chức và những công việc sẽ có trong thời gian tới, đồng thời giúp đỡ việc hoàn thành các đơn xin việc.Phòng quản trị nguồn lao động sắp xếp thời gian biểu đến phỏng vấn, đối thoại, làm trắc nghiệm và những bớc tiếp theo của lựa chọn.+ Bớc 7: Thực hiện những trắc nghiệm về việc làm.Mục tiêu chủ yếu của các trắc nghiệm là xác định các năng lực của một cá nhân trong công việc nh thế nào. Càng nhiều trắc nghiệm đợc thực hiện đối với một ngời xin việc thì phòng quản lao động càng có thể đánh giá đọc nhiều hơn, chính xác hơn về trình độ thành thạo, khả năng thực hịên công việc và nhân cách của cá nhân.+ Bớc 8: Kiểm tra vốn kiến thức cuả ngời xin việc và những vấn đề liên quan đến cá nhân.+ Bớc 9 : Phỏng vấn ngời xin việc.Phỏng vấn ngời xin việc nhằm cung cấp cho phòng quản lao động những thông tin cần thiết để hiểu một cách đầy đủ về năng lực của ngừoi xin việc. nó cùng giúp cho ngời xin việc thấy đợc những cái lợi cuả công vịêc làm trong một tổ chức nào đó.+ Bớc 10 : So sánh ngời xin việc với yêu cầu tyuyển chọn ngời làm việc sau khi thực hiện đầy đủ những bớc trên để sang lọc ngời xin việc, bộ phận qoản lao động lúc đó mới quyết định ai sẽ đợc nhận hay không đợc nhận vào làm tại doanh nghiệp+ Bớc 11: Đánh giá cuói cùng về ngời xin việc.đánh giá cuối cùng về ngời xin việc là đánh giá con ngời với tất cả u, nhợc điểm của ngời đó.+ Bớc 12: Kiểm tra sức khoẻ ngời xin việc.Để đảm bảo những ngời làm việc mới phù hợp với công việc đảm bảo cho doanh nghiệp không phải đối phó với tình hình ngời lao động bị mất khả năng làm việc hay bị ốm ngời xin việc đợc lựa chọn phải qua một cuộc kiểm tra về sinh và sức khoẻ do những thầy thuốc ở doanh nghiệp hay bệnh viện khác thực hiện.+ Bớc 13: Thuê những ngời xin việc đã đợc chọn.Mai Phơng Nhung Kế toán 43B5Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN IBộ phận quản nguồn lực cùng thoả thuận với ngời đợc tuyển về những điều kiện để sử dụng anh ta. Nhận dạng chữ ký của ngời đó trong hợp đồng làm việc, và hoàn thành việc ghi chép về nhân sự để lu + Bớc 14: Giới thiệu cho lao động mới vào làm việc về tình hình và phơng hớng hoạt động của Công ty 2.3. Phân công và bố trí lao động Vấn đề quan trọng đầu tiên là phải xác định đúng trình độ lành nghề cuả ngời lao động và bố trí họ đảm nhận công việc phù hợp. Vịêc bố trí phù hợp đó sẽ dẫn đến:- Ngời lao động nhận đợc tiền công phù hợp với số lợng và chất lợng lao động đã hao phí.- Khai thác đợc tiềm năng trong con ngời để bố trí lao động đảm nhận công việc phù hợp với trình độ lành nghề của họ, trớc hết phảí bố trí sắp xếp và xác định mức độ phức tạp của công việc mà yêu cầu trình độ lành nghề của ngời lao động a) Xác đinh cấp bậc công việc.Bậc công việc thể hiện mức độ phức tạp của công việc, bậc công việc càng cao công việc càng phức tạp để xác định cấp bậc công việc có thể sử dụng một số phơng pháp sau_ Phơng pháp chuyên gia nội dung của phơngpháp này là dựa vào kinh nghiệm của những chuyên gia có trình chuyên môn cao, kỹ thuật sản xuất giỏi, có nhiều kinh nghiệm để xác định bậc công việc._Phơng pháp so sánhNộidung của phơng pháp này là dựa vào:- Sự phân nhóm các công việc theo các tiêu thức nhất định- Phân nhóm, chọn một công việc điển hình, cấp bậc công việc cho công việc đó( có thể so sánh với các công việc đã làm) - Tính toán cấp bậc công việc chung cho cả nhóm._Phơng pháp cho điểmNội dung của phơng pháp này là dựa vào bảng điểm mẫu, tiến hành cho điểm theo mẫu. Tổng số điểm đạt đợc so sánh với bậc tơng ứng.b. Xác định cấp bậc công nhân:Căn cứ vào quy định trình độ lành nghề cuả công nhân trong tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật mà doanh nghiệp tổ chức thi tay nghề để xác định cấp bặc công nhân nội dung thi bao gồm hai phần:* Phần thuyết, tơng ứng với quy định và hiêu biết trong tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.* Phần thực hành, những công việc trên máytheo quy định trong tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.Ngời lao động đạt kết quả ở bậc nào thì trình độ lành nghề của họ tơng ứng ở bậc đó.3- Công tác kiểm tra đánh giá kết quả lao động Việc đánhgiá kết quả lao động cũng đợc coi là một đòn bẩy tạo động lực trong lao động . Việc đánh giá đúng hiệu quả lao động sẽ giúp cho việc trả công lao động đợc Mai Phơng Nhung Kế toán 43B6Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN Ihợp lý, xác định chế độ thởng phạt phù hợp. Điều đó có tác động trực tiếp đối với ngời lao động để dánh giá kết quả lợng lao động thờng đợc tiến hành theo hai bớc sau:3.1 Xác định chỉ tiêu đánh giá phù hợp Tùy theo từng điều kịên cụ thể của từng doanh nghiệp mà lựa chọn các chỉ tiêu phù hợp phản ánh đợc kết quả sử dụng lao động Trong các doanh nghiệp , chỉ tiêu NSLĐ thờng đợc coi là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả hoạt động lao động chỉ tiêu NSLĐ đợc đo bằng các loại đơn vị hiện vật, giá trị và lợng lao động hao phí.a) Chỉ tiêu hiện vậtdùng sản lợng bằng hiện vật đẻ biểu hiện ( m, m3, m2, kg )với công thức:W = Trong đó: W- Năng súât lao động Q- Số lợng sản phẩm sản xuất ra T- Thời gian hao phí để sản xuất ra lợng sản phẩm Qb) Chỉ tiêu giá trịDùng giá trị sản lợng hay thực chất là dùng tiền để biểu hiện hiệu quả lao động, với công thức tính: W = Với Q- Giá trị sản lợng ( hay tiền).Chỉ tiêu này đợc sử dụng tính toán cho tất cả các loại sản phẩm cho nên nó đợc coi là chỉ tiêu tổng nhất để phản ánh hiệu quả sử dụng lao động c) Chỉ tiêu tính bằng lợng lao động hao phíThực chất của chỉ tiêu này là dùng lợng lao động hao phí phí ( thời gian lao động) để biểu hiện với công thức tính W = 3.2. Tiến hành đo l ờng kết quả lao động Quá trình này đòi hỏi việc đo lờng phải đảm bảo chính xác, phân tích và lọai trừ các nhân tố ảnh hởng làm tăng hoặc giảm không thật NSLĐ của ngời lao động (tức những nhân tố có tính chất ngẫu nhiên do tăng giá cả, do thayđổi kết cấu mặt hàng sản xuất ) 3.3. Đề xuất những giải pháp Đề xuất nhữnggiải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng lao động: Mai Phơng Nhung Kế toán 43B7QTQTTQBáo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN Iquá trình phân tích cần tập trung vào các nhân tố và các khả năng tiềm tàng có thể khai thác đợc ở doanh nghiệp. Những giải pháp phải đảm bảo có thể áp dụng trong thực tiễn và thích hợpv ới doanh nghiệp đó.4- Công tác kích thích lao động4.1 Trả công lao động Tiền công lao động biểu hiện rõ ràng nhất lợi ích kinh tế của ngời lao động và trở thành đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ nhất để kích thích ngời lao động và việc trả công lao động cần dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau:a) Tiền lơng phải đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động Bắt nguồn từ bản chất của tiền lơng là biểu hiện bằng tiền cuả giá trị sức lao động, tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Bởi vậy độ lớn của tiền lơng không những phải đảm bảo tái sản xuất mở rộng cả về số lợng và chất lợng lao động của ngời lao động đã hao phí mà còn phải đảm bảo nuôi sống gia đình họ b) Tiền lơng phải dựa trên cơ sở thoả thuận giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động Tuy vậy, mức độ tiền lơng phải luôn luôn lớn hơn hoậc bằng suất lơng tối thiểu ( tức là số tiền trả cho loại lao động giản đơn nhất trong Xã hôi). Nguyên tắc này bắt nguồn từ pháp lệnh hợp đồng lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động c) Tiền lơng trả cho ngời lao động phải phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của ngời lao độnghiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Nguyên tắc này bắt nguồn từ mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, trong đó sản xuất đóng vai trò quýêt định.4.2. Tạo động lực về tính thần trong lao động a) Tạo môi trờng tâm sinh thuận lợi cho quá trình lao động Các yếu tố tâm sinh của con ngời chi phối thái độ của ngời lao động trong quá trình làm vịêc. Bởi vậy, vấn đề sử dụng lao động trong các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở chỗ khai thác tối đa năng lực của con ngời mà cần phải tạo ra những điều kiện thuận lợi làm giảm mức độ căng thẳng, mệt mỏi, tạo không khi phấn khởi tại nơi làm việcMuốn làm đợc điều đó, doanh nghiệp cần phải * Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc theo yêu cầu của công việc, tạo ra môi trờng thuận lợi về tầm sinh cho ngời lao động * Tạo ra bầu không khí dân chủ, tơng trợ giúp đõ lẫn nhau giữa ngời sử dụng lao động và ngời lao động, giữa những ngời lao động với nhau để ngời lao động cảm thấy mình đựơc tôn trọng,do đó họ sẽ phát huy đợc hết mọi tiềm năng của mình.b. ) Xây dựng các hình thức khuyến khích về mặt tinh thầnKhuyến khích về mặt tinh thần cho ngời lao động có thể thực hiện dới nhiều hình thức khác nhau nh:Xây dựng danh hiệu thi đua: lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động v.v.v Xây dựng các hình thức khen thởng :giấy khen, bằng khen, huân chơng .v.vMai Phơng Nhung Kế toán 43B8Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN Ic) Xây dựng chơng trình phúc lợi và dịch vụ chủ yếu mà các doanh nghiệp có thể thực hiện nh sau:* Phúc lợi và dịch vụ về tài chínhPhúc lợi và dịch vụ về tài chính nhằm giúp đỡ về tài chính cho ngời lao động và gia đình củ anh ta. Laọi phúc lợi và dịch vụ ngày đợc chia làm 6 hoạt động sau:1- Kế hoạch chia sản phẩm 2- Hiệp hội tín dụng 3- Giúp đỡ tài chính doanh nghiệp 4- Chơng trình bảo hiểm mới5- Các cửa hàng, cửa hiệu, căng tin trợ giúp công nhân6- Trợ cấp giáo dục * Dịch vụ về nghề nghiệp Một số doanh nghiệp lấy nhân viên của mình để phục vụ cho lao động công nhân trong doanh nghiệp không mất tiền thể hiện dới một số lọai dịch vụ nh :1- Cố vấn kế toán côngkhai2- Dịch vụ t vấn cho côngnhân3- Phúc lợi y tế4- Th viện và phòng đọc5- Hệ thống nghên cứu đề nghị của công nhân* Dịch vụ giải trí Các doanh nghiệp tạo cho công nhân những cơ hội để họ sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình một cách bổ ích hơn bằng cách tổ chức các hoạt động:1- Chơng trình thể thao2- Chơng trình Xã hội(mở rộng và thức đẩy quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa công nhân, một số doanh nghiệp đã thực hiện chức năng Xã hội)* Dịch vụ nhà ở và giao thông đi lạiMột số doanh nghiệp có văn phòng chi nhánh ở tỉnh xa , tạo những tiện nghi về nhà ở cho ngời lao động của doanh nghiệp khi đi công tác tại các tỉnh, các vùng ở xa. Có doanh nghiệp còn làm nhà phân phối hoặc bán cho ngời lao động với giá rẻ hoặc chi trả góp.Về trợ cấp đi lại: Có doanh nghiệp cho công nhân của mình đợc hởng trợ cấp đi lại, có doanh nghiệp khác lại sử dụng xe cộ của mình hoặc xe buýt chạy đờng ngắn để đa công nhân đi về.* Những phúc lợi và dịch vụ đòi hỏi theo pháp luật1. Hệ thống bảo hiểm Xã hộiBảo hiểm XH đảm bảo cho công nhân giảm bớt khó khăn khi bị ốmđau, bệnh tật và khi về hu.v.v hệ thống BHXH đòi hỏi cả ng ời sử dụng lao động và ngời lao động đều phải nộp hàng tháng trên cơ sở thu nhập hàng tháng của lao động 2. Chăm sóc y tếBổ sung cho BHXH, Chính phủ còn ban hành bảo hiểm y tế, hệ thống này đòi hởi phải có sự đóng góp bình đẳng giữa những công nhân. BHYT tạo điều kiện để khám, chữa bệnh không mất tiền nếu ngời đóng góp bảo hiểm ốm đau5- Công tác bồi dỡng lao động Mai Phơng Nhung Kế toán 43B9Báo cáo quản Trờng CĐ Kinh tế kỹ thuật CN IĐào tạo phát triển nhân lực là một quá trình nâng cao chất lợng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tùy theo từng đối tợng, công vịệc, từng yêu cầu của mỗi bộ phận mà doanh nghiệp có chính đào tạo khác nhau . Nhân viên trong Công ty nên thờng xuyên đợc kiểm tra và đào tạo tay nghề để nâng cao hiệu quả làm việc.Chính sách đào tạo, bối dỡng lao động trong các doanh nghiệp đợc chia làm hai hình thức chính là: + Đào tạo tại chỗ: Hình thức này chủ yếu đợc áp dụng đối với các lao động thuộc hệ công nhân kỹ thụât, công nhân mới, công nhân từ bộ phận khác chuyến sang.+ Đào tạo ngoài Công ty : Đây là hình thức đào tạo cao nhất trong công tác bôi bồi dỡng lao động. Doanh nghiệp chủ yếu áp dụng hình thức này đối với các nhân viên phòng ban chủ chốt của mình. Theo hình thức này các nhân viên có năng lực, có triển vọng sẽ đợc cử đi học tại các khoá huấn luyện hoặc các trờng đào tạo khi doanh nghiệp thấy có nhu cầu cho những vị trí trống hoặc có ý định đề bạt những cá nhân có năng lực làm nòng cốt trong doanh nghiệp làm lâu dài.Ngoài ra ngời lao động khi tham gia khoá học vẫn đợc hởng đầy đủ các chế độ trong doanh nghiệp nh: Lơng, các chế độ bảo hiểm v.v . Mai Phơng Nhung Kế toán 43B10[...]... của vấn đề trên nên trong quá trình thực tập tại Công ty tmsx nhựa Đông á, cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo : Trần Mạnh Hùng mà em đà chọn đề tài " ;Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lao động tại Công ty tmsx nhựa Đông á ". Mục đích của đề tài là vận dụng sở luận của tổ chức quản lao động trong các doanh nghiệp vào nghiên cứu thực tế công tác quản lý. .. ở Công ty tmsx nhựa Đông á. Qua đó đa ra và phân tích một số tồn tại cần khắc phục và phơng hớng hoàn thiện công tác quả lao độngCông ty .Bài viết ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chÝnh nh sau : PhÇn Mét : Mét sè vÊn đề luận về quản lao động trong các Doanh nghiệp Phần Hai : Thực trạng công tác quản lao động tại Công ty nhựa Đông áPhần Ba : Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng. .. trong công tác quản l lao động nói riêng và trong công tác quản của doanh nghiệp nói chung.1- Đánh giá công tác quản lao động trên các mặt 1.1. Phân tích và đánh giá tình hình sử dụng lao động tại Công ty công tác quản lao động có đạt hiệu quả hay không điều này trớc hết đợc thể hiện rất rõ ở việc sư dơng lao ®éng cđa doanh nghiƯp ®ã cã tiÕt kiệm hay không . việc sử dụng lao động có hiệu. .. phát triển Công tyhiệu quả .2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiêu quả công tác quản lao động tại Công ty nhựa Đông á2.1 Giải pháp hoàn thiệm công tác phúc lợi và dịch vụ cho ng ời lao động: Công tác phúc lợi nguồn nhân lực có tác dụng dộng vien tinh thần của công nhan vì thlông qua các hoạt động đố càng làm cho ngời lao động gắn vó với doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất... và biện pháp sử dụng hợp tiết kiệm lao động đến trình bày và phần tích cụ thể những nhân tố ảnh hởng đến công tác quản lao động tại Công ty và từ đó đa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lao động tại Công ty tmsx nhựa Đông á. Do vậy chắc hẳn luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, các bạn,... Công ty, lao động hăng say, hết mình vì Công ty. Do đó NSLĐ cũng tăng theo, doanh thu cao hơn và kết quả hoạt đông sản xuất - kinh doanh cũng cao hơn và quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng đợc mở rộng.II. Một số kiến nghị và giải pháp :1 .Một số kiến nghị trong công tác quản lao động tại Công ty nhựa Đông á 1.1. Về hình thức trả l ơng và phân phối thu nhập cho ng ời lao động. .. phòng quản lao động trình lên ban giám đốc để có quyết định thực hiện trong thêi gian tíi.Nh vËy cã thĨ thÊy, ph¬ng híng nhằm hoàn thiện công tác quản lao động của Công ty nhựa Đông á chủ yếu là quan tâm đến ngời lao động. Hơn nữa, đây cũng là một trong những phơng án tối u nhất của công tác quản lao động vì có quan tâm đến ng-ời lao động thì họ mới am tâm và tin tởng vào sự lÃnh đạo của Công. .. Máy 27 30 Số TB làmviệc thực tế bình quân Máy 24 29Tính toán các chỉ tiêu:= Mai Phơng Nhung Kế toán 43B2.760,160*24*26Nguyên giá tscđ bình quân cho một công nhân làm việcNguyên giá tscđ Số công nhân làm việc bình quân Phần ba: kến nghịgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lao độngCông ty nhựa Đông áI - Cơ sở khoa học của kiến nghị Để quản lao động về mặt số lợng,... thực trạng công tác quản lao động tại Công ty nhựa Đông áI- tổng quan về Công ty tmsx nhựa Đông á1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tiền thân là công ty cổ phần thơng mại sản xuất nhựa đông á thành lập năm 1996 cấp ngày 16/2/1997 hoạt động tuân theo pháp luật nhà nớc việt nam. Theo điều lệ và hợp đồng liên đoanh số 01/1997 về việc thành lập công ty tnhh và tmsx nhựa đông á đợc... sát thời gian lao động của từng nguời. Cuối tháng, bảng chấm công đ-ợc dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lơng cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất. Qua phân tích có thể thấy công tác quản lao đông tại Công ty nhựa Đông A tuy có nhiêu thành công và đạt hiệu quả tơng đối tốt nhng cũng không phải là không có những thiếu sót cần khắc phục .Phòng quản về lao động của Công ty đà có những . " ;Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty tmsx nhựa Đông á ". Mục đích của đề tài là vận dụng sơ sở lý. Phần Một : Một số vấn đề lý luận về quản lý lao động trong các Doanh nghiệp Phần Hai : Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty nhựa Đông áPhần
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á.DOC, Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á.DOC, Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á.DOC, Xác định nhu cầu lao động 1 Các b, Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị :, Phân phối thu nhập cho ngời lao động :, Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý : Đặc điểm về lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn