THiết kế lịch vạn niên điện tử

106 1,021 3
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 15:48

THiết kế lịch vạn niên điện tử TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CƠNG NGHỆ BỘ MƠN ĐIỆN TỬ VIỄN THƠNG    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THƠNG THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.LƯƠNG VINH QUỐC DANH NGUYỄN VĂN BÌNH MSSV: 1071075 Lớp: Điện Tử Viễn Thơng 2.K33 Cần Thơ − −− − 2010 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình II NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình III LỜI CẢM TẠ Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cần Thơ đã cho em một mơi trường học tập tốt, cũng như là tạo nhiều điều kiện thuận lợi để em có thể phát huy được khả năng của mình. Em xin chân thành cảm ơn đến q Thầy/Cơ, đặc biệt là q Thầy/Cơ trong bộ mơn Điện Tử -Viễn Thơng thuộc khoa Cơng Nghệ trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình chỉ dạy và truyền đạt những kiến thức q báu để em có thể hồn thành luận án này, đồng thời đó cũng là một hành trang đáng q để em có thể tiếp bước trên con đường sự nghiệp sau này. Em xin bài tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy Lương Vinh Quốc Danh là người tận tình hướng dẫn và động viên em trong suốt thời gian em thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này cũng có sự đóng góp khơng nhỏ của các bạn. Tơi xin được gởi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Ngồi ra tơi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thân xung quanh đã giúp đỡ về vật chất và tinh thần để tơi có thể hồn thành xong luận văn tốt nghiệp này. Cần Thơ ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình IV TĨM TẮT ĐỀ TÀI Lịch Vạn Niên Điện Tử thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa IC thời gian thực (DS1307) và vi điều khiển 89S52 với bộ điều khiển sử dụng remote hồng ngoại. Ngồi ra mạch còn sử dụng cảm biến nhiệt độ (LM35) cùng với bộ biến đổi từ tương tự sang số (ADC0804) để đo nhiệt độ xung quanh và hiển thị ra led 7 đoạn. Với bộ điều khiển dùng remote hồng ngoại, chúng ta có thể chọn thời gian báo thức hoặc điều chỉnh giờ, ngày, tháng…. rất dễ dàng và thuận tiện (giống như sử dụng Romote để điều khiển một chiếc TV vậy!). Mạch đã thiết kế thành cơng, hoạt động ổn định với độ chính xác cao. ABSTRACT Electronic perpetual calendar designed based on a combination of real- time IC (DS1307) and 89S52 microcontroller with controller using infrared remote. In addition, it uses a temperature sensor circuit ( LM35) with the transformation from analog to digital (ADC0804) to measure ambient temperature and the LED 7 segment display. With the controller using infrared remote, we can select the alarm time or adjust hours, days, months very easy and convenient (like Romote used to control a TV too!). The circuit was successfully designed, stable operation with high accuracy. Key word: Infrared remote, measure temperature and calendar Title: Electronic perpetual calendar THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình V MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ III TĨM TẮT ĐỀ TÀI . IV ABSTRACT IV MỤC LỤC . V CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1 I. KHÁI QT VẤN ĐỀ 1 II. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1 III. MỤC ĐÍCH U CẦU CỦA ĐỀ TÀI 2 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 3 A. ĐO NHIỆT ĐỘ 3 I.GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 89S52 3 1. Tổng quan về 89S52 3 2. Mơ tả chân 89S52 5 2.1. Sơ đồ chân 89S52 5 2.2. Chức năng của các chân 89S52 5 3. Tổ chức bộ nhớ bên trong 89S52 . 7 3.1. RAM đa dụng 9 3.2. RAM có thể định địa chỉ bit . 9 3.3. Các bank thanh ghi . 9 3.4. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt . 9 3.4.1. Thanh ghi trạng thái chương trình (PSW: Program Status Word) . 10 3.4.2. Thanh ghi TIMER 12 3.4.3. Thanh ghi ngắt (INTERRUPT) . 12 II. SƠ LƯỢC VỀ CẢM BIẾN NHIỆT LM35D . 16 III. KHÁI QT VỀ ADC0804 16 1. Mơ tả chân ADC0804 16 2. Tổ chức bên trong ADC0804 . 19 2.1. Q trình chuyển đổi của chip ADC0804 19 2.1. Q trình chuyển đổi của chip ADC0804 20 2.2. Q trình đọc dữ liệu từ chip ADC0804 20 IV. GIỚI THIỆU IC CHỐT 74HC374 . 21 1. Mơ tả chân IC 74HC374 21 2. Tổ chức bên trong IC74HC374 21 B. ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG REMOTE HỒNG NGOẠI . 22 I. ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG REMOTE HỒNG NGOẠI. 22 1. Hồng ngoại là gì? . 22 2. Cách tạo ra hồng ngoại . 22 3. Cách thu tín hiệu hồng ngoại 22 4. Khảo sát tín hiệu hồng ngoại phát ra từ Remote SONY 24 II. ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC. 26 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình VI 1. Tổng quan về DS1307 26 1.1. Sơ đồ chân DS1307 . 26 1.2. Cấu tạo bên trong DS1307 27 2. Khái qt giao diện I2C . 31 3. Mode (chế độ) truyền dữ liệu giữa DS1307 và AT89S52 . 34 3.1. Mode Data Write (chế độ ghi dữ liệu) . 34 3.2. Mode Data Read (chế độ dọc dữ liệu) . 36 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 38 A. ĐO NHIỆT ĐỘ . 38 I. SƠ ĐỒ VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI 38 1. Sơ đồ khối 38 2. Chức năng của từng khối . 38 2.1. Cảm biến nhiệt và khuếch đại 38 2.2. Biến đổi ADC và khối xử lý trung tâm (CPU_1) 38 2.3. Khối hiển thị thứ 1 sử dụng LED 7 đoạn . 39 2.4. Hiệu ứng dùng LED đơn . 39 II. SƠ ĐỒ CHI TIẾT VÀ NGUN TẮT HOẠT ĐỘNG . 39 1. Sơ đồ chi tiết 39 1.1.Cảm biến nhiệt và bộ khuếch đại 39 1.2. Biến đổi ADC và khối xử lý trung tâm (CPU_1) 40 1.3. Khối hiển thị thứ 1 sử dụng LED 7 đoạn . 42 1.4. Hiệu ứng dùng LED đơn . 43 2. Ngun tắt hoạt động . 44 B. ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG REMOTE HỒNG NGOẠI 45 I. SƠ ĐỒ VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI 45 1. Sơ đồ khối 45 2. Chức năng của từng khối . 45 2.1. Khối thời gian thực . 45 2.2. Khối phát hồng ngoại 45 2.3. Khối thu hồng ngoại. . 46 2.4. Khối xử lý trung tâm (CPU_2) 46 2.5. Khối âm thanh và hiển thị thứ 2 46 II.SƠ ĐỒ CHI TIẾT VÀ NGUN TẮT HOẠT ĐỘNG 46 1. Sơ đồ chi tiết 46 1.1. Khối thời gian thực (DS1307) . 46 1.2. Khối thu hồng ngoại 47 1.3. Khối xử lý trung tâm (CPU_2) 47 1.4. Khối âm thanh . 48 1.5. Khối hiển thị thứ 2 48 2. Ngun tắt hoạt động 50 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 51 A. ĐO NHIỆT ĐỘ . 52 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình VII I. LƯU ĐỒ VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH 52 1. Giải thuật . 52 1.1. Giải thuật chương trình chính . 52 1.2. Giải thuật chương trình con “ TRUY_CAP_ADC” . 52 2. Lưu đồ . 52 2.1. Lưu đồ chương trình chính 52 2.2. Lưu đồ chương trình con . 53 2.2.1. Lưu đồ chương trình con “ TRUY_CAP_ADC” . 53 2.2.2. Lưu đồ chương trình con “HIENTHI_1” 54 II. PHẦN MỀM DO NHIỆT ĐỘ (CODE_1) . 55 B. ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG REMOTE HỒNG NGOẠI 56 I. LƯU ĐỒ VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH 56 1. Giải thuật . 56 1.1. Giải thuật chương trình chính . 56 1.2. Giải thuật chương trình ngắt “GIAI_MA_REMOTE_SONY” 56 1.3. Giải thuật chương trình con “WRITE_CLOCK” . 57 1.4. Giải thuật chương trình con “READ_CLOCK” 58 2. Lưu đồ . 58 2.1. Lưu đồ chương trình chính 58 2.2. Lưu đồ chương trình ngắt “GIAI_MA_REMOTE_SONY” 59 2.3. Lưu đồ chương trình con . 61 2.3. Lưu đồ chương trình con . 62 2.3.1. Lưu đồ chương trình con “WRITE_CLOCK” 62 2.3.2. Lưu đồ chương trình con “READ_CLOCK” 62 2.3.2. Lưu đồ chương trình con “READ_CLOCK” 63 2.3.3. Lưu đồ chương trình con ghi 1 byte vào DS1307“SEND_BYTE” 64 2.3.4. Lưu đồ chương trình con đọc 1 byte từ DS1307“READ_BYTE” . 65 2.3.5. Lưu đồ chương trình con “ALARM_CLOCK_TEST” 66 2.3.6. Lưu đồ chương trình con “TAT_MO_CHUONG” 67 2.3.7. Lưu đồ chương trình con “HIEU_UNG_CHINH” 68 2.3.8. Lưu đồ chương trình con “HIENTHI_2” 69 II. PHẦN MỀM ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG REMOTE HỒNG NGOẠI (CODE_2) 70 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 71 I. KẾT LUẬN 71 II. ĐỀ NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75 PHỤ LỤC 76 1. Phần mềm đo nhiệt độ (CODE_1) 76 2. Phần mềm đồng hồ số và điều khiển dùng remote hồng ngoại (CODE_2) 80 3. Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển dùng Remote SONY . 98 4. Code word của remote SONY 99 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình 1 CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I. KHÁI QT VẤN ĐỀ Trong giai đoạn hiện nay với sự phát triển vượt bật của cơng nghệ Nano hàng loạt IC mới được chế tạo. Những IC này thơng minh hơn rất nhiều so với các IC trước và đặc biệt là chúng ta có thể ghi/xóa dữ liệu vào một cách dể dàng. Vì thế nó được sử dụng trong nhiều thiết bị Điện - Điện Tử và ngày càng thể hiện được bản chất ưu việt của mình. Điển hình là dòng IC 8051/8052. Với sự ra đời của dòng IC mới đã làm thúc đẩy sự phát triển của nhũng IC thời gian thực như DS1307, DS12887… Song song đó truyền dữ liệu khơng dây cũng bắt phát triển với nhiều kiểu truyền khác nhau và phức tạp, trong tất cả các kiểu truyền đó thì truyền dữ liệu bằng tia hồng ngoại được xem là đơn giản nhất. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã góp phần nâng cao đời sống của con người. Cũng chính vì thế mà mọi người cần phải biết chính xác ngày, giờ để thu xếp việc làm cho hợp lý. Xuất phát từ thực tiển này em đã đi đến quyết định “Thiết kế Lịch Vạn Niên Điện Tử”. Nhằm đáp ứng nhu cầu ham muốn học hỏi của bản thân, cũng như là góp phần nâng giá trị của những mạch điện tử trong đời sống của con người. II. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Đề tài này trước khi tơi thực hiện đã có một số sinh viên trường đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện nhưng kết quả chưa được như mong muốn vì mạch chạy khơng ổn định và thường hay bị “treo”. Hơn nửa họ chỉ “Thiết kế Lịch Vạn Niên Điện Tử” với những cơng tắt để điều chỉnh, khơng dùng remote hồng ngoại để điểu chỉnh. Chính vì thế tơi quyết định chọn đề tài này và kết hợp thêm bộ điều khiển từ xa dùng remote hồng ngoại. Vì tơi mong muốn tạo ra một thiết bị với nhiều thuận lợi hơn cho người dùng và độ tin cậy cao. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình 2 III. MỤC ĐÍCH U CẦU CỦA ĐỀ TÀI Trong luận án này tơi sử dụng một con IC thời gian thực (DS1307) kết hợp với vi điều khiển 89S52 để tạo thành giao diện I2C, 89S52 có nhiệm vụ đọc/ghi (giờ, phút, giây, thứ, ngày… thời gian báo thức) từ chip DS1307. Khi thời gian báo thức trùng với thời gian thực thì loa sẽ phát ra âm thanh trong 1 phút, đồng thời khi có tín hiệu phát ra từ remote hồng ngoại thì 89S52 bắt đầu giãi mã tín hiệu này, sau khi giải mã 89S52 ghi dữ liệu nhận được vào DS1307. Ngồi ra mạch còn sử dụng cảm biến nhiệt (LM35), ngỏ ra của cảm biến này được đưa qua bộ biến đổi tương tự sang số (ADC0804), dữ liệu được 89S52 đọc ra từ ADC0804 và hiển thị kết quả ra led 7 đoạn. Từ đây có thể suy ra mục đích u cầu của đề tài như sau: ♦ Mạch hiển thị giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, năm một cách chính xác ♦ Đo nhiệt độ và hiển thị ra led 7 đoạn ♦ Bộ cài đặt thời gian được sử dụng bằng remote hồng ngoại, xác xuất lỗi khi ấn remote là thấp nhất ♦ Khi thời gian báo thức trùng với thời gian thực thì loa phải phát ra âm thanh báo thức ♦ Giá thành sản phẩm khơng q đắc. Dựa vào u cầu của đề tài tơi đã phân ra thành 2 khối lớn: o Khối A: Đo nhiệt độ và hiển thị kết quả ra led 7 đoạn o Khối B: Đồng hồ thời gian thực và bộ điều khiển từ xa dùng remote hồng ngoại THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.Lương Vinh Quốc Danh Nguyễn Văn Bình 3 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT A. ĐO NHIỆT ĐỘ I.GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 89S52 1. Tổng quan về 89S52 AT89S52 là họ IC vi điều khiển do hãng Intel sản xuất. Các sản phẩm AT89S52 thích hợp cho những ứng dụng điều khiển. Việc xử lý trên byte và các tốn số học ở cấu trúc dữ liệu nhỏ được thực hiện bằng nhiều chế độ truy xuất dữ liệu nhanh trên RAM nội. Tập lệnh cung cấp một bảng tiện dụng của những lệnh số học 8 bit gồm cả lệnh nhân và lệnh chia. Nó cung cấp những hổ trợ mở rộng trên chip dùng cho những biến một bit như là kiểu dữ liệu riêng biệt cho phép quản lý và kiểm tra bit trực tiếp trong hệ thống điều khiển. AT89S52 cung cấp những đặc tính chuẩn như: 8 KByte bộ nhớ chỉ đọc có thể xóa và lập trình nhanh (EPROM), 128 Byte RAM, 32 đường I/O, 3 TIMER/COUNTER 16 Bit, 5 vectơ ngắt có cấu trúc 2 mức ngắt, một Port nối tiếp bán song cơng, 1 mạch dao động tạo xung Clock và bộ dao động ON-CHIP. Các đặc điểm của chip AT89S52 được tóm tắt như sau: • 8 KByte bộ nhớ có thể lập trình nhanh, có khả năng tới 1000 chu kỳ ghi/xố • Tần số hoạt động từ: 0Hz đến 24 MHz • 3 mức khóa bộ nhớ lập trình • 3 bộ Timer/counter 16 Bit • 128 Byte RAM nội. • 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]...THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T • Giao ti p n i ti p • 64 KB vùng nh mã ngồi • 64 KB vùng nh d li u ngo i • 4 µs cho ho t ng nhân ho c chia Sơ Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh kh i c a AT89S52 4 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T 2 Mơ t chân 89S52 2.1 Sơ chân 89S52 M... TS.Lương Vinh Qu c Danh 7 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T B n a ch byte b nh Data bên trong Chip 89S52 ư c t ch c như sau: a ch byte a ch bit Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 8 a ch bit Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T RAM bên trong AT89S52 ư c phân chia như sau: Các bank thanh... ra ALE gi i a h p các ư ng a ch và chân th 30 a ch và d li u khi k t n i chúng v i IC ch t Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 6 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T Tín hi u chân ALE là m t xung trong kho ng th i gian port 0 óng vai trò là a ch th p nên ch t a ch hồn tồn t ng EA (External Access): Tín hi u vào EA (chân 31) thư ng ư c m... dùng như các ư ng xu t/nh p ho c là byte cao c a bus a ch i v i các thi t b dùng b nh m r ng Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 5 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T Port 3: t chân 10 n chân 17 (P3.0 _ P3.7) Port 3 là port có tác d ng kép Các chân c a port này có nhi u ch c năng, có cơng d ng chuy n các c tính c bi t c a 89S52 như i có... ghi l nh vì các thanh ghi này hi m khi b tác Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 9 m chương trình và ng tr c ti p) Cũng như R0 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T n R7, 89S52 có 21 thanh ghi có ch c năng Register) vùng trên c a RAM n i t Sau ây là m t vài thanh ghi a ch 80H c bi t (SFR: Special Function n 0FFH c bi t thư ng ư c s d ng:... phép tr có mư n và ngư c l i C = 0 n u phép tốn c ng khơng tràn và phép tr khơng có mư n Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 10 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T - C Carry ph AC (Auxiliary Carry Flag): Khi c ng nh ng giá tr BCD (Binary Code Decimal), c nh ph AC ư c set n u k t qu 4 bit th p n m trong ph m vi i u khi n 0AH - 0FH Ngư... n Ví d A ch a 10101101B thì bit P set lên m t t ng s bit 1 trong A và P t o thành s ch n Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 11 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T Bit Parity thư ng ư c dùng trong s k t h p v i nh ng th t c c a Port n i ti p t o ra bit Parity trư c khi phát i ho c ki m tra bit Parity sau khi thu 3.4.2 Thanh ghi TIMER... thanh ghi IP cho phép ch n m c ưu tiên cho các ng t (giá tr thanh ghi IP khi reset là 00h) Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 12 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T Bit Ký hi u a ch bit Mơ t IP.7 _ _ Khơng ư c mơ t IP.6 _ _ Khơng ư c mơ t IP.5 ET2 BDH Ch n m c ưu tiên cao (=1) hay th p (=0) t i timer 2 IP.4 ES BCH Ch n m c ưu tiên cao... n th p như sau: ng t ngồi 0 – timer 0 – ng t ngồi 1 – timer 1 – c ng n i ti p – timer 2 Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 13 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T N u chương trình c a m t ng t có m c ưu tiên th p ang ch y mà có m t ng t x y ra v i m c ưu tiên cao hơn thì chương trình này t m d ng ch y m t chương trình khác có m c ưu... u ki n ng t x y ra thì ng v i t ng lo i ng t mà lo i c lên m c cao ó ư c xác nh n ng t Giáo viên hư ng d n: TS.Lương Vinh Qu c Danh 14 Sinh viên th c hi n: Nguy n Văn Bình t THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THI T K L CH V N NIÊN I N T Ng t C Thanh ghi SFR và v trí bit Bên ngồi 0 IE0 TCON.1 Bên ngồi 1 IE1 TCON.3 Timer 1 TF1 TCON.7 Timer 0 TF0 TCON.5 Port n i ti p TI SCON.1 Port n i ti p RI SCON.0 Các lo i . CƠNG NGHỆ BỘ MƠN ĐIỆN TỬ VIỄN THƠNG    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THƠNG THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo. Lớp: Điện Tử Viễn Thơng 2.K33 Cần Thơ − −− − 2010 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THIẾT KẾ LỊCH VẠN NIÊN ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: THiết kế lịch vạn niên điện tử, THiết kế lịch vạn niên điện tử, THiết kế lịch vạn niên điện tử, KHÁI QUÁT VẤN ĐỀ LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI, Cách tạo ra hồng ngoại Khảo sát tín hiệu hồng ngoại phát ra từ Remote SONY, Khái quát giao diện I2C, Mode Data Write chế độ ghi dữ liệu, Khối phát hồng ngoại Khối thu hồng ngoại. Khối xử lý trung tâm CPU_2 Khối âm thanh và hiển thị thứ 2 Khối thời gian thực DS1307, Khối thu hồng ngoại Khối xử lý trung tâm CPU_2 Khối âm thanh Khối hiển thị thứ 2, Nguyên tắt hoạt động, III: THIẾT KẾ PHẦN MỀM, I. LƯU ĐỒ VÀ GIẢI THUẬT TRÌNH 1. Giải thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay