Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương IV ths nguyễn thị thanh thủy

18 135 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 05:18

Chương IV QLNN ĐIỂM DÂN CƯ NT I Khái quát chung điểm dân cư NT II QLNN điểm dân cư nông thôn I Khái quát chung ĐDCNT Khái niệm điểm DCNT Quá trình hình thành phát triển điểm DCNT Việt Nam Đặc điểm phân bố dân cư NT Việt Nam Xu hướng phát triển điểm DCNT Việt Nam Khái niệm làng xóm phum thôn ấp sóc Khái niệm Là nơi cư trú tập trung nhiều hộ gia đình gắn kết với sản xuất, sinh hoạt hoạt động xã hội khác phạm vi khu vực định hình thành điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán yếu tố khác 2 Quá trình hình thành phát triển điểm DCNT VN • Hình thành từ lâu đời gắn với SX lúa nước • 1945- cấp HC nhỏ cấp xã thành lập dựa số điểm DCNT • 1960s – 1980s: xây dựng HTX tập thể hóa từ bậc thấp lên bậc cao, điểm DCNT sáp nhập lại • Thực NQ 10: chia nhỏ điểm DCNT trở quy mô truyền thống Đặc điểm điểm DCNT vùng Việt Nam a Vùng đồng - Đồng sông Hồng: - Tập trung dân cư nông nghiệp với mật độ cao nhất, quy mô điểm DC lớn Các điểm DCNT hình thành lâu đời với lịch sử đất nước Các điểm DC ổn định liên hệ với thông qua mạng lưới đường GT rộng khắp Đồng SCL - Đất đai phì nhiêu phù sa bồi đắp thường xuyên hàng năm mùa nước ngập - Địa hình bị chia cắt hệ thống kênh rạch chằng chịt - Mật độ dân cư không cao, quy mô không lớn - Dân cư phân tán men theo kênh rạch - Giao thông đường thủy phát triển Đồng nhỏ miền Trung - Độ phì nhiêu đất đai thấp, SX lương thực - Các làng xóm ven biển có thêm nghề đánh cá làm muối - Dân cư phân tán b Vùng cao - Không thuận lợi cho trồng lúa - Có thể phát triển loại ăn CN, chăn nuôi - Dân cư phân tán, mật độ thấp,quy mô nhỏ - Khó khăn phát triển kết cấu hạ tầng Xu hướng phát triển điểm DCNT Việt Nam • Sáp nhập thành điểm dân cư lớn • Phát triển thành đô thị II QLNN điểm DCNT Mục đích QLNN điểm DCNT Một số nội dung QLNN điểm DCNT Mục đích QLNN điểm DCNT • Sử dụng hợp lý đất đai vào xây dựng điểm DC, tránh sử dụng quỹ đất canh tác vào XD • Phân bố hợp lý điểm DC • Phát triển KCHT phục vụ SX ĐS • Tạo dựng mặt NT khang trang, đại Một số nội dung QLNN điểm DCNT a QL quy hoạch xây dựng b QL đất ở, xây dựng môi trường c Bảo đảm an ninh, trật tự NT a QL quy hoạch xây dựng • Khái niệm: Là việc tổ chức không gian khu chức năng, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội địa bàn xã liên xã a QL quy hoạch xây dựng Các loại QHXDNT QHC XDNT: QHXD mạng lưới điểm dân cư NT địa bàn xã liên xã QHCT khu trung tâm, thôn,làng: QHXD điểm dân cư NT a QL quy hoạch xây dựng • Nội dung quản lý: Ban hành văn QHXD quản lý QHXD điểm DCNT Lập xét duyệt QHXD điểm DCNT Kiểm soát việc xây dựng công trình điểm DCNT Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm QHXD b QL đất ở, xây dựng môi trường c.Bảo đảm an ninh, trật tự NT Nguyên nhân gây ANTT NT: đói nghèo Cách đảm bảo ANTT bền vững thực XĐGN [...]... mạng lưới điểm dân cư NT trên địa bàn xã hoặc liên xã QHCT khu trung tâm, thôn, làng: là QHXD điểm dân cư NT a QL quy hoạch xây dựng • Nội dung quản lý: Ban hành văn bản về QHXD và quản lý QHXD điểm DCNT Lập và xét duyệt QHXD điểm DCNT Kiểm soát việc xây dựng các công trình trong điểm DCNT Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về QHXD b QL đất ở, xây dựng và môi trường c.Bảo đảm an ninh, trật tự ở NT...II QLNN điểm DCNT 1 Mục đích QLNN điểm DCNT 2 Một số nội dung QLNN điểm DCNT 1 Mục đích QLNN điểm DCNT • Sử dụng hợp lý đất đai vào xây dựng điểm DC, tránh sử dụng quỹ đất canh tác vào XD • Phân bố hợp lý các điểm DC • Phát triển KCHT phục vụ SX và ĐS • Tạo dựng bộ mặt NT khang trang, hiện đại 2 Một số nội dung QLNN điểm DCNT a QL quy hoạch xây dựng b QL đất ... thôn, làng: QHXD điểm dân cư NT a QL quy hoạch xây dựng • Nội dung quản lý: Ban hành văn QHXD quản lý QHXD điểm DCNT Lập xét duyệt QHXD điểm DCNT Kiểm soát việc xây dựng công trình điểm DCNT Thanh. .. xuyên hàng năm mùa nước ngập - Địa hình bị chia cắt hệ thống kênh rạch chằng chịt - Mật độ dân cư không cao, quy mô không lớn - Dân cư phân tán men theo kênh rạch - Giao thông đường thủy phát triển... sông Hồng: - Tập trung dân cư nông nghiệp với mật độ cao nhất, quy mô điểm DC lớn Các điểm DCNT hình thành lâu đời với lịch sử đất nước Các điểm DC ổn định liên hệ với thông qua mạng lưới đường GT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương IV ths nguyễn thị thanh thủy, Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương IV ths nguyễn thị thanh thủy, Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương IV ths nguyễn thị thanh thủy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn