Giáo trình luật đất đai phần 2 ths trần quang huy

131 425 1
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 03:06

Chơng VI Địa vị pháp lý tổ chức nớc sử dụng đất I Tình hình trạng sử dụng đất tổ chức nớc Một số đánh giá việc sử dụng đất tổ chức nớc Theo đánh giá Bộ Tài nguyên Môi trờng việc quản lý, sử dụng đất tổ chức đợc Nhà nớc giao đất, cho thuê nhìn chung hiệu quả, lãng phí, xảy nhiều tiêu cực nh: sử dụng đất tuỳ tiện, lấn chiếm, mua bán đất đai, chi tiêu tiền sử dụng đất sai nguyên tắc, tham ô, tham nhũng quỹ đất Nhà nớc Cả nớc có 137.609 tổ chức sử dụng 134.729 Trong số có 104.173 tổ chức quan hành nghiệp (chiếm 75,7% tổng số tổ chức, bao gồm quan hành cấp, quan nghiệp văn hoá giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, tổ chức Đảng, đoàn thể hiệp hội, tôn giáo sử dụng 87.258 Còn lại 33.436 doanh nghiệp chiếm 24,3% tổng tổ chức sử dụng 47.470 đất Do việc quản lý sử dụng đất có nhiều sai phạm việc rà soát quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tổ chức nớc nh thực Chỉ thị 245/TTg Quyết định 273/TTg Thủ tớng Chính phủ cần thiết Nghiên cứu việc sử dụng đất tổ chức nớc xin có số nhận xét chung sau: 1.1 Về mục đích sử dụng đất tổ chức nớc Trong tổng số diện tích 134.729 đất 137.609 tổ chức sử dụng có 83,25% diện tích sử dụng mục đích, 7,91% diện tích sử dụng vào mục đích khác, 6,45% diện tích bị bỏ hoang cha sử dụng 2,39% diện tích bị ngời khác chiếm dụng Hiện có khoảng 4.490 tổ chức tự ý chia đất cho hộ công nhân viên làm nhà dới dạng lý, cấp mợn đất trái phép với diện tích 1.229 ha, chiếm 18,5% tổng diện tích sử dụng sai mục đích Đáng ý sai phạm tập trung vào doanh nghiệp Theo quy định, tổ chức Nhà nớc giao đất phải sử dụng theo luận chứng kinh tế - kỹ thuật đợc phê duyệt Nhng trình sử 107 dụng nhiều cán chủ chốt doanh nghiệp lợi dụng quyền hạn sơ hở pháp luật để chia đất làm nhà trái pháp luật, tự cải tạo nhà xởng, kho tàng, nhà làm việc thành nhà chia cho hộ gia đình Sau tiếp tực lý cho hộ gia đình không đợc quan Nhà nớc cho phép Hiện có 4.046 tổ chức cho tổ chức khác thuê, mợn sử dụng sai mục đích, có 1.153 tổ chức tự ý kinh doanh dịch vụ trái nguyên tắc Các sai phạm tập trung vào quan hành nghiệp Nhiều tổ chức tự bán tài sản kèm theo đất, chuyển nhợng, mua bán trái phép với diện tích 1.066 Theo quy định Luật đất đai tổ chức giải thể, phá sản chuyển nơi khác không nhu cầu sử dụng đất Nhà nớc thu hồi Tuy nhiều tổ chức tự bán tài sản kèm theo đất cho thuê chuyển nhợng quyền sử dụng đất mình, tự thoả thuận giá không vào bảng giá đất UBND tỉnh Thông qua việc này, tổ chức thu lợi Nhà nớc thất thu nghiêm trọng Đáng ý tổ chức mua lại phần lớn tổ chức quốc doanh tổ chức kinh tế tập thể nên họ thờng sử dụng đất sai mục đích Nh vậy, sai phạm liên quan tới việc sử dụng đất xảy thời gian qua nghiêm trọng huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, vùng lòng hồ thuỷ điện Trị An thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cụm công nghiệp An Khánh tỉnh Hà Tây, việc giao đất tái định c sai nguyên tắc đối tợng thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng liên quan đến việc sử dụng đất nhiều tổ chức hồi chuông báo động tình hình sử dụng đất 1.2 Nguồn gốc đất tổ chức nớc Nguồn gốc đất tổ chức nớc đa dạng Nguồn chủ yếu Nhà nớc giao chiếm 85,13% với 81% tổng tổ chức, phần lại đợc Nhà nớc cho thuê chiếm 1,66% với 2,48% tổ chức, thuê đất chủ khác chiếm 0,25% với 1,1% tổ chức đất chuyển nhợng 2,1% diện tích 4,5% tổ chức đất có nguồn gốc khác chiếm 10,3% với 15,2% tổ chức nớc(1) Vì vậy, với Luật đất đai năm 2003, sau chuyển toàn doanh nghiệp nhà nớc đợc giao đất từ trớc ngày 1/1/1999 với hình thức không thu tiền sử dụng đất sang hình thức giao đất có thu tiền chuyển sang hình thức thuê đất tạo bình đẵng thành phần kinh tế sử dụng đất Cho nên, vấn đề đặt phải rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức nớc, yêu cầu tổ chức phải chuyển sang thuê đất làm lại hồ sơ thực theo quy định Nhà nớc 1.3 Vấn đề thực nghĩa vụ tài tổ chức nớc (1) Báo cáo tra theo Quyết định 273/TTg Thủ tớng Chính phủ 108 Trên tinh thần Luật đất đai năm 2003 có loại tổ chức trả tiền sử dụng đất, có loại phải trả tiền thuê đất Trong tổng số 33.436 doanh nghiệp có 2.686 doanh nghiệp phải thực nghĩa vụ tài với Nhà nớc thu tiền đền bù thiệt hại đất nông lâm nghiệp có 1.387 tổ chức nộp tiền sử dụng đất có 1.299 doanh nghiệp Diện tích đất phải trả tiền doanh nghiệp nói 2.865 ha, chiếm 6% tổng diện tích mà tổ chức sử dụng Trên thực tế có 1.734 doanh nghiệp trả tiền, nhiên 53% số tiền trả cho Nhà nớc lại lấy từ vốn ngân sách, có 47% lấy từ vốn doanh nghiệp Cho nên nhận xét việc chuyển loại hình doanh nghiệp sang thuê đất cần thiết nhng doanh nghiệp phải thực đầy đủ nghĩa vụ tài Sai phạm từ quyền địa phơng việc giao đất, cho thuê đất tổ chức nớc Trên sở thực 1500 tra với diện tích 40.738 đất tổ chức phát sai phạm sau quan hành Nhà nớc: - Giao đất trái thẩm quyền: 1.170 cấp huyện định giao đất cho tổ chức 550 Theo quy định Điều 37 Luật đất đai, cấp huyện không đợc quyền giao đất cho tổ chức nớc Tại thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng việc giao đất tái định c không đối tợng ví dụ cụ thể Trên thực tế, nhiều quan chức đối tợng bị thu hồi đất nhng đợc giao đất tái định c ngời bị thu hồi đất lại không đợc giao đất tái định c(1) - Giao đất không vào luận chứng kinh tế kỹ thuật, giao sai đối tợng: Kiểm tra 19 đơn vị liên doanh với nớc tỉnh Lâm Đồng 15 đơn vị không làm đầy đủ thủ tục thuê đất làm thất thu Nhà nớc 9,253 tỷ đồng Tại Hà Nội, nhiều đơn vị quân đội tự ý chia đất cho hộ gia đình làm nhà Riêng S đoàn 361 phòng không dùng 12,7 đất bãi pháo để chia cho hộ gia đình - Giao đất cho tổ chức quản lý, sử dụng không lu giữ đợc hồ sơ, không xác định ranh giới pháp lý quỹ đất đơn vị Qua kiểm tra Hà Nội có đơn vị sử dụng 11,5 5,3 không rõ nguồn gốc hồ sơ giao đất; Đồng Nai có 11 đơn vị sử dụng 193 57 không rõ nguồn gốc hồ sơ giao đất - Thanh lý nhà thuộc sở hữu Nhà nớc cấp đất không quy định làm thất thu ngân sách Tình trạng xảy nhiều nơi nh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hoà Nh vậy, qua thực tiễn công tác tra theo Quyết định 273/TTg thấy tình trạng vi phạm pháp luật phổ biến loại hình doanh nghiệp (1) Xem thời báo Tài số 92 ngày 02/08/2004, trang 109 buông lỏng quản lý đất đai cấp quyền Quán triệt tinh thần Luật đất đai quy định Chính phủ, cần xác định rõ địa vị pháp lý tổ chức nớc hởng quyền làm nghĩa vụ quan hệ sử dụng đất chế pháp lý nhằm đa việc sử dụng vào nề nếp, có kỷ cơng pháp luật II Phân loại tổ chức nớc Theo quy định Luật đất đai năm 2003 Nhà nớc giao đất cho ngời sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền cho thuê đất Điều 33, 34 Điều 35 quy định trờng hợp cụ thể hình thức giao đất cho thuê đất Trên sở quy định vào thời hạn, mục đích sử dụng nghĩa vụ tài chia tổ chức nớc thành nhóm sau: Tổ chức đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền sử dụng đất So với Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai có phạm vi mở rộng trờng hợp giao đất không thu tiền tổ chức sử dụng đất nớc Chính sách từ trớc tới quán hình thức đợc xác lập với đối tợng u tiên sử dụng đất cho mục đích công cộng, lợi ích quốc gia, mục đích an ninh quốc phòng không mục tiêu kinh doanh Quan điểm theo quy định Luật đất đai năm 2003 là: chuyển toàn doanh nghiệp Nhà nớc đợc giao đất hình thức giao đất không thu tiền từ trớc ngày 1/1/1999 sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản làm muối sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất Có đối tợng kinh doanh nhà đất song thực sách xã hội Nhà nớc đối tợng đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền nh: giao đất cho tổ chức kinh tế xây dựng khu tái định c theo dự án Nhà nớc Tóm lại, đối tợng đợc giao đất không thu tiền đợc quy định Điều 33 Luật đất đai Các đối tợng sử dụng đất sở sách u tiên Nhà nớc, sử dụng đất vào mục đích công cộng mục đích kinh doanh có mục đích kinh doanh nhng xuất phát từ sách kinh tế - xã hội Nhà nớc Tổ chức đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất Khác với tổ chức đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền, tổ chức kinh tế đợc giao đất có thu tiền nhằm mục đích kinh doanh mục đích kinh doanh Cho nên Nhà nớc bắt buộc họ phải thực nghĩa vụ tài Các tổ chức bao gồm tổ chức kinh tế xây nhà để bán cho thuê, đầu t xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhợng cho thuê gắn liền với kết cấu hạ tầng đó, giao đất theo 110 hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo vốn xây dựng sở hạ tầng Điểm quy định Luật đất đai năm 2003 hình thức là: Thứ nhất, lần cho phép ngời Việt Nam định c nớc đầu t vào Việt Nam đợc lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất Đây quan điểm nhằm thu hút đầu t doanh nhân Việt kiều nớc Thứ hai, để xác lập quan hệ đất đai phù hợp với chế thị trờng, Nhà nớc chuyển toàn doanh nghiệp Nhà nớc đợc giao đất từ trớc ngày 1/1/1999 sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản làm muối sang hình thức giao đất có thu tiền thuê đất Sự bình đẳng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế việc sử dụng đất thể rõ quy định Luật đất đai năm 2003 Thứ ba, loại hình tổ chức kinh tế đợc giao đất có thu tiền đợc mở rộng so với trớc áp dụng với trờng hợp xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, sử dụng đất làm mặt để tổ chức sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, điều mà tổ chức kinh tế cần lu ý là, tiền sử dụng đất trả cho Nhà nớc họ lấy từ nguồn nào? lấy từ ngân sách Nhà nớc để trả cho Nhà nớc họ đợc hởng quyền tơng tự nh tổ chức đợc giao đất không thu tiền sử dụng đất, tiền trả gốc từ ngân sách Nhà nớc đợc bảo hộ đầy đủ quyền theo quy định Cho nên tổ chức kinh tế phải chứng minh nguồn gốc tiền trả cho Nhà nớc Tổ chức đợc Nhà nớc cho thuê đất So với Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai có nhiều thay đổi việc cho thuê đất Sự thay đổi thể điểm sau: Thứ nhất, trớc cho phép doanh nghiệp đợc lựa chọn việc thuê đất trả tiền theo phơng thức, trả tiền thuê hàng năm, trả tiền thuê nhiều năm, trả tiền thuê lần cho toàn trình thuê từ thiết kế quyền đợc thụ hởng họ sở phơng thức trả tiền Hiện nay, theo quy định Điều 35 Luật đất đai áp dụng hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm tổ chức kinh tế Việt Nam Trờng hợp tổ chức kinh tế trả tiền thuê đất nhiều năm trả tiền lần cho Nhà nớc họ lựa chọn để chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền thuê đất thời gian lại hợp đồng trớc Thứ hai, mục đích sử dụng đất để xác định việc cho thuê đất đợc đề cập rõ ràng Nếu nh trớc nói chung rằng, tổ chức kinh tế quốc doanh sử dụng đất để sản xuất kinh doanh theo dự án quan nhà nớc có thẩm quyền phê duyệt đợc cho thuê đất lựa chọn phơng thức trả tiền thuê đất 111 phù hợp với khả tài doanh nghiệp Hiện nay, tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích sau đợc thuê đất trả tiền thuê hàng năm: Sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản làm muối; làm mặt xây dựng sở sản xuất kinh doanh; xây dựng công trình có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhợng cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Điều khác với trớc là, tổ chức kinh tế với mục đích sử dụng đất nêu có quyền lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền thuê đất Họ cân nhắc để có hình thức sử dụng đất phù hợp với khả tài doanh nghiệp thực mục tiêu kinh doanh Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhợng quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất Trên thực tế tổ chức kinh tế thuộc nhóm nêu Tuy nhiên vấn đề đặt là, họ nhận chuyển quyền sử dụng đất tổ chức, cá nhân khác để có mặt tổ chức sản xuất kinh doanh nguồn gốc tiền trả từ ngân sách Nhà nớc hay gốc từ ngân sách Nhà nớc Nếu họ trả tiền sử dụng đất cho Nhà nớc có gốc từ ngân sách Nhà nớc họ đợc coi nh đối tợng đợc giao đất không thu tiền, trả gốc từ ngân sách Nhà nớc đối tợng đợc giao đất có thu tiền sử dụng đất Trong trờng hợp tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất có tình xảy ra: + Thứ tiền trả cho việc chuyển mục đích sử dụng đất tổ chức kinh tế lấy từ ngân sách Nhà nớc + Thứ hai, tiền trả cho Nhà nớc gốc từ ngân sách mà vốn doanh nghiệp + Thứ ba, chuyển mục đích sử dụng đất tổ chức kinh tế lựa chọn hình thức thuê đất Nh vậy, tiêu chí quy định Luật đất đai năm 2003 xác định nguồn gốc tiền trả cho Nhà nớc quan trọng đồng thời cho phép tổ chức kinh tế lựa chọn hình thức sử dụng đất để hởng quyền theo quy định III Quyền nghĩa vụ tổ chức nớc Quyền nghĩa vụ tổ chức đợc giao đất không thu tiền sử dụng đất Các tổ chức nớc có quyền nghĩa vụ chung đựơc quy định Điều 105 107 Luật đất đai năm 2003 Vấn đề quan trọng họ có quyền chuyển quyền nh nào? quan tâm ngời sử dụng đất 112 Tuy nhiên, tổ chức đợc giao đất không thu tiền quyền chuyển quyền sử dụng đất họ giống Khái niệm tổ chức cần hiểu theo nghĩa rộng điều có nghĩa là, họ quan Nhà nớc xây dựng trụ sở quan nhà nớc, họ đơn vị lực lợng vũ trang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, họ trờng học, bệnh viện, sở thể dục thể thao, công trình công cộng Nhà nớc đơng nhiên tổ chức kinh tế nớc cần có phân biệt tổ chức quan Nhà nớc, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lợng vũ trang, tổ chức nghiệp tổ chức dịch vụ công sử dụng đất vào mục đích công cộng, lợi ích quốc gia, lợi ích an ninh quốc phòng khác với tổ chức kinh tế có mục đích kinh doanh Bởi vậy, tổ chức nêu quyền chuyển nhợng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất Điều xa lạ không cho phép chấp trụ sở quan Nhà nớc để vay vốn ngân hàng hay chuyển nhợng đất xây dựng công trình nghiệp cho tổ chức cá nhân khác Đây vi phạm pháp luật đất đai Loại hình tổ chức quyền nh Riêng tổ chức kinh tế dù họ không trả tiền sử dụng đất cho Nhà nớc có trả nhng lại lấy từ ngân sách đợc Nhà nớc bảo hộ thêm số quyền định Vì vậy, không đợc phép đánh đồng tổ chức nớc đợc giao đất không thu tiền sử dụng đất với Tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình không nguồn vốn ngân sách Nhà nớc đợc quyền bán tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất, đợc chấp, đợc bảo lãnh có quyền góp vốn tài sản gắn liền với đất Nh tổ chức kinh tế đợc phép thực quyền sở tài sản họ xây dựng đất, quyền gắn liền với tài sản có đất Để đảm bảo cho quyền tổ chức kinh tế đợc thực hiện, Luật đất đai năm 2003 cho phép ngời mua tài sản tiếp tục đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền theo mục đích đợc xác định Quy định nh hoàn toàn thoả đáng, mục đích mua tài sản tổ chức kinh tế tiếp tục khai thác có hiệu tài sản gắn liền với đất Vì vậy, đợc mua tài sản đợc tiếp tục giao đất không thu tiền sử dụng đất mong muốn doanh nghiệp kinh doanh Quyền nghĩa vụ tổ chức đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất Đặc trng tổ chức đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất vào mục đích kinh doanh họ tổ chức kinh tế nớc Với việc 113 thực nghĩa vụ tài này, Nhà nớc bảo hộ cho họ đầy đủ quyền ngời sử dụng đất Tuy nhiên, nghiên cứu địa vị pháp lý tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền cần lu ý điều vô quan trọng là, khoản tiền sử dụng đất mà tổ chức kinh tế trả cho Nhà nớc có gốc từ đâu? từ ngân sách Nhà nớc hay từ tiền vốn doanh nghiệp? Nếu doanh nghiệp trả tiền gốc từ ngân sách Nhà nớc họ có quyền cụ thể sau: + Chuyển nhợng quyền sử dụng đất công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đợc xây dựng gắn liền với đất + Cho thuê quyền sử dụng đất công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đợc xây dựng gắn liền với đất + Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nớc, cho cộng đồng dân c để xây dựng công trình phục vụ lợi ích chung cộng đồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định pháp luật + Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất tổ chức tín dụng đợc phép hoạt động Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật + Góp vốn quyền sử dụng đất tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân nớc, ngời Việt Nam định c nớc ngoài, tổ chức cá nhân nớc theo quy định pháp luật Với quyền đợc nêu nhận xét rằng, Luật đất đai năm 2003 dành bảo hộ tối đa cho nhóm tổ chức đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền mà tiền trả cho Nhà nớc có gốc từ vốn doanh nghiệp Quyền đợc mở rộng khác với Luật đất đai năm 1993 quyền tặng cho quyền sử dụng đất Tuy nhiên, đối tợng nhận tặng cho đợc xác định cụ thể luật Nhà nớc, cộng đồng dân c, nhà tình nghĩa cho ngời có công với đất nớc mà đối tợng sử dụng đất Việc quy định chặt chẽ nh xuất phát từ trách nhiệm tổ chức đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất khai thác công đất đai cách có hiệu quả, tránh tình trạng tuỳ tiện việc thực quyền chuyển quyền sử dụng đất làm ảnh hởng đến quỹ đất doanh nghiệp Mặt khác, việc chấp, bảo lãnh vay vốn tổ chức tín dụng đợc phép hoạt động Việt Nam quyền đợc tổ chức kinh tế đặc biệt quan tâm Trớc điều kiện để đợc vay vốn phải là, đợc phép chấp giá trị quyền sử dụng đất để vay vốn tổ chức tín dụng nớc đợc phép vay vốn tổ chức tín dụng nớc hoạt động Việt Nam Hiện chế bảo lãnh thể ràng buộc cụ thể hơn, tránh đợc rủi ro tốt cho nhà đầu t nớc cho vay vốn, nên khả thực quyền khả thi Từ đây, tổ chức tín dụng nớc có hội đầu t vốn trực tiếp cho tổ chức kinh tế Việt Nam ngợc 114 lại tổ chức kinh tế tiếp cận nguồn vốn dễ dàng Cơ chế có lợi cho hai bên, tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế Đối với tổ chức kinh tế đợc giao đất có thu tiền song tiền trả cho Nhà nớc lại có gốc từ ngân sách Nhà nớc tổ chức kinh tế có quyền nh tổ chức kinh tế đợc giao đất không thu tiền sử dụng đất Điều có nghĩa là, họ đợc phép bán tài sản thuộc sở hữu tổ chức kinh tế, chấp, bảo lãnh góp vốn quyền sử dụng đất mà quyền nh tổ chức đợc giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền trả vốn doanh nghiệp Quyền nghĩa vụ tổ chức đợc thuê đất trả tiền thuê hàng năm Khác với Luật đất đai năm 1993 Luật đất đai sửa đổi, bổ sung, tổ chức kinh tế không đợc thuê đất trả tiền thuê nhiều năm trả tiền thuê lần nh trớc đây, Luật đất đai năm 2003 xác định cho tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền thuê hàng năm Những tổ chức kinh tế trớc trả tiền thuê đất nhiều năm trả tiền thuê đất lần tự lựa chọn hình thức sử dụng đất Họ chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền thuê đất Nhà nớc với thời gian thuê đất lại hởng quyền tơng tự nh tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất Vì vậy, quyền chuyển quyền sử dụng đất tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc cho thuê đất bị hạn chế hơn, khoản tiền thuê trả hàng năm cho Nhà nớc không đáng kể Bù lại, tổ chức kinh tế bỏ khoản tiền lớn để trả cho Nhà nớc mà dùng khoản đầu t cho sản xuất kinh doanh, tái mở rộng sản xuất Theo đánh giá giới doanh nhân, ngời thuê đất gặp nhiều khó khăn từ giá cho thuê đất, ví dụ để có mặt sản xuất, doanh nghiệp tốn nhiều tiền để thuê đất, đâu vốn để đầu t phát triển sản xuất Giá đất Nhà nớc áp dụng bao cấp chuyển sang tính giá thị trờng gây sốc cho doanh nghiệp(1) Theo ông Phạm Gia Túc, Tổng th ký Phòng Thơng mại Công nghiệp Việt Nam giá thuê đất khu công nghiệp cạnh Hà Nội có mức giá xấp xỉ 80 đô la Mỹ/m2 với thời hạn thuê đất 50 năm, với diện tích nhỏ ha, trả lần Nếu doanh nghiệp thuê mảnh đất nhỏ 1,6 triệu đô la Mỹ cha kể chi phí khác trả hàng năm Đối với số cụm công nghiệp vừa nhỏ giá cho thuê đất 500.000 đồng/m2 với diện tích nhỏ 5000 m2 Với mức giá nh thế, sách tạo mặt cho sản xuất kinh doanh phục vụ nhóm (1) Thời báo Tài số ngày 1/10/2004, trang 10 115 nhỏ doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính, doanh nghiệp vừa nhỏ việc thuê đợc mặt để tổ chức sản xuất kinh doanh trở nên xa vời(1) Với lời than vãn vừa nêu doanh nghiệp đối thoại với Bộ trởng Bộ Tài nguyên Môi trờng tổ chức Hà Nội hôm 1/10/2004 vừa qua cho thấy việc quy định quyền tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc cho thuê đất quan trọng nh Chính từ khúc mắc nh trên, từ Luật đất đai năm 2003 không áp dụng hình thức thuê đất trả tiền thuê nhiều năm tiền thuê đất trả lần nh quy định trớc Điều giúp doanh nghiệp tập trung vốn cho sản xuất Vì vậy, tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc cho thuê đất có quyền sau đây: + Có quyền nghĩa vụ chung theo quy định Điều 105 107 Luật đất đai + Thế chấp, bảo lãnh tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê tổ chức tín dụng đợc phép hoạt động Việt Nam để vay vốn sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật Đối với việc chấp bảo lãnh cần phân biệt rằng, giá trị tài sản chấp giá trị đợc bảo lãnh tài sản mà doanh nghiệp đầu t vào khu đất thuê, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất thuê Điều tơng xứng giá trị quyền sử dụng đất thuê không đáng kể, Nhà nớc tạo điều kiện cho doanh nghiệp dùng vốn vào sản xuất kinh doanh không lẽ họ lại đợc dùng giá trị để chấp, bảo lãnh vay tiền tổ chức tín dụng + Đợc bán tài sản, góp vốn tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất thuê; ngời mua tài sản đợc Nhà nớc tiếp tục cho thuê theo mục đích xác định + Đợc cho thuê lại đất đợc đầu t xong kết cấu hạ tầng trờng hợp đợc phép đầu t xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế Đối với quyền này, chủ đích doanh nghiệp đầu t kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thuê lại kết cấu hạ tầng xây dựng Thông thờng khoản đầu t có giá trị lớn việc thu lại vốn từ kinh doanh kết cấu hạ tầng điều thờng thấy chủ thể thuê đất khu công nghiệp, khu công nghệ cao khu kinh tế + Tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc cho thuê đất trớc ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực mà trả tiền thuê lần trả tiền thuê nhiều năm, thời hạn thuê đất đợc trả tiền lại năm năm có quyền nh tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất thời hạn thuê đất trả tiền Trờng hợp tổ chức kinh tế chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền nộp (1) Xem thời báo Tài chính, dẫn trang 10 116 hại, phần cha đợc bảo vệ đầy đủ Những ngời thừa hành giải tranh chấp đất đai cha đợc trang bị đầy đủ kiến thức pháp lý để xử lý mối quan hệ Bởi vậy, 550.000 đơn th khiếu kiện, tranh chấp đất đai thời gian qua hậu tất yếu việc phân định cha đắn thẩm quyền giải tranh chấp đất đai quan t pháp quan hành Nhà nớc khiến cho nhiều vụ việc bị đùn đẩy từ quan sang quan khác làm xói mòn niềm tin ngời dân Vì vậy, Luật đất đai năm 2003 chấm dứt dần tình trạng quan hành lại giải việc dân Một xã hội công dân Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục có thiếu minh bạch chế pháp lý vấn đề Xét tơng lai, tranh chấp đất đai dứt khoát phải Toà án nhân dân giải nhng với bối cảnh tại, trớc khó khăn ngời sở vật chất ngành Toà án cha thể tiếp nhận đợc hết tranh chấp đất đai (xem phần phát biểu Ông Nguyễn Văn Hiện, Chánh án Toà án nhân dân tối cao kỳ hợp thứ Quốc Hội khoá XI ngày 29/10/2003 - Bản tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội, Trung tâm thông tin Văn phòng Quốc Hội) Vì thế, khoản Điều 136 mở rộng cho Toà án nhân dân giải tranh chấp đất đai mà ngời sử dụng đất có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật đất đai Phạm vi mở rộng thẩm quyền Toà án nhân dân sang phần mà trớc Luật đất đai năm 1993 giao cho quan hành Nhà nớc phần thu hẹp thẩm quyền quan hành Nhà nớc Nh vậy, thẩm quyền giải tranh chấp đất đai quan hành Nhà nớc gói gọn khuôn khổ tranh chấp đất đai mà ngời sử dụng đất giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật đất đai Khi có tranh chấp xảy với tiêu chí giấy tờ nh bên tranh chấp làm đơn gửi tới quan hành Nhà nớc Đối với bên đơng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân c mà có tranh chấp với việc giải theo trình tự quy định khoản Điều 159 Nghị định số 181/ 2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai nh sau: + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải lần đầu + Trong trờng hợp bên đơng không đồng ý với định giải lần đầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền gửi đơn đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng Xin lu ý rằng, định giải Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng định cuối Đây điểm quan trọng việc xác định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai quan hành Nhà nớc Đối với tranh chấp đất đai cần xác định điểm dừng 223 định giải tranh chấp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cần ghi rõ định giải tranh chấp cuối bên đơng không đợc quyền tiếp tục yêu cầu quan hành giải Có nh vậy, tránh tình trạng đơn th yêu cầu giải tranh chấp đất đai vợt cấp đến quan trung ơng mà cha xem trọng định giải cấp quyền địa phơng Qua đó, nâng cao vị quan hành địa phơng nếp nghĩ ngời dân tránh tình trạng việc khó khăn, phức tạp đẩy lên quyền trung ơng, nhãng giải công việc cho ngời có nhu cầu Đồng thời với việc xác định rõ ràng thẩm quyền giải tranh chấp đất đai nêu trên, khoản Điều 138 Luật đất đai khẳng định việc giải khiếu kiện hành đất đai không bao gồm trờng hợp khiếu nại định giải tranh chấp đất đai theo quy định khoản Điều 136 Luật đất đai Điều có nghĩa là, khiếu nại định hành quan Nhà nớc có thẩm quyền thực theo quy định Điều 138 Luật đất đai, khiếu nại định giải tranh chấp đất đai không thuộc phạm vi điều chỉnh điều luật Bởi vậy, việc giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền quan hành Nhà nớc trờng hợp tranh chấp xảy nội hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân c phải triệt để áp dụng theo khoản Điều 136 Luật đất đai Đối với tranh chấp đất đai tổ chức, sở tôn giáo, ngời Việt Nam định c nớc ngoài, tổ chức, cá nhân nớc với tổ chức, sở tôn giáo, ngời Việt Nam định c nớc ngoài, tổ chức, cá nhân nớc với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân c Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng giải lần đầu Trong trờng hợp sau đợc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải mà bên không đồng ý có quyền gửi đơn đến Bộ trởng Bộ Tài nguyên Môi trờng yêu cầu giải Quyết định Bộ trởng Bộ Tài nguyên Môi trờng định cuối bên phải chấp hành định Bộ trởng Bộ Tài nguyên Môi trờng Từ quy định nêu thẩm quyền hành giải tranh chấp quyền sử dụng đất thấy rằng, nhận thức cách rành mạch việc phân định thẩm quyền giải tranh chấp quyền sử dụng đất với khiếu nại định hành có khiếu nại định giải tranh chấp đất đai quan hành Nhà nớc Sự lầm lẫn nêu thời gian dài đẩy việc giải tranh chấp đất đai cấp hành sang quan t pháp tiếp tục vòng luân hồi quan xét xử mà việc đợc giải dứt điểm Các nhận thức luận nói 224 góp phần xác định rõ khái niệm giải tranh chấp quyền sử dụng đất với khái niệm giải khiếu nại đất đai mà trình bày mục sau 4.2 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành Về nguyên tắc, tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành đơn vị hành liên quan có trách nhiệm phối hợp giải Cơ quan quản lý đất đai chuyên ngành có nhiệm vụ tham mu, cung cấp tài liệu địa cần thiết để làm sáng tỏ bất đồng địa giới để quan hành cấp phối hợp tìm biện pháp giải cách có hiệu Nếu trình phối hợp giải mà bên không đạt đợc trí phơng án cách thức giải vào quy định Hiến pháp năm 1992 thẩm quyền phân vạch địa giới cấp hành quan Nhà nớc có thẩm quyền Theo đó, vào khoản 10 Điều 84 Hiến pháp năm 1992, Quốc hội có thẩm quyền phân vạch địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng khoản Điều 112 Hiến pháp, Chính phủ có thẩm quyền phân vạch địa giới đơn vị hành dới cấp tỉnh Nh vậy, tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành trách nhiệm phối hợp cấp hành quan trọng, để từ có phơng án tối u việc đảm bảo sống bình thờng nhân dân vùng tranh chấp, đảm bảo an ninh, trị trật tự an toàn xã hội, gắn việc giải quyền lợi đất đai với việc ổn định địa giới trờng hợp có thay đổi địa giới hành II Giải khiếu nại tố cáo đất đai Khiếu nại tố cáo quyền công dân đợc Nhà nớc bảo hộ xã hội dân chủ Các quyền thông thờng đợc quy định Hiến pháp Nhà nớc Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 bảo hộ đầy đủ quyền cho công dân Tuy nhiên, phạm vi vấn đề giải khiếu nại tố cáo đất đai dừng lại khiếu nại định hành đất đai tố cáo đất đai mà không sâu nghiên cứu khiếu nại định hành khác Giải khiếu nại đất đai trình tự thủ tục 1.1 Các khiếu nại định hành hành vi hành quản lý đất đai Thông thờng ngời sử dụng đất cho định hành quan nhà nớc có thẩm quyền xâm hại đến quyền lợi ích họ cách giải theo logic ngời khiếu nại cha pháp luật cha phù 225 hợp với pháp luật họ có quyền vận dụng quyền công dân để khiếu nại định hành quan có thẩm quyền hành vi hành ngời có thẩm quyền trực tiếp ảnh hởng đến quyền lợi ích ngời sử dụng đất Tuy nhiên, định hành hành vi hành đất đai bị khiếu nại theo quy định Luật đất đai, mà đa phần khiếu nại định hành đất đai đựơc giải theo quy định pháp luật khiếu nại tố cáo Khoản Điều 162 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai liệt kê số định hành quản lý đất đai bị khiếu nại giải theo quy định Luật đất đai Có trờng hợp đợc quyền khiếu nại định hành đất đai bao gồm: + Thứ nhất, định quan Nhà nớc có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Các định không thẩm quyền, không trình tự thủ tục, vi phạm quy định pháp luật đất đai nội dung thực định dẫn tới bị khiếu nại + Thứ hai, định hành bồi thờng, hỗ trợ, giải phóng mặt tái định c Các định hành liên quan đến quyền lợi ngời sử dụng đất bồi thờng thiệt hại đất, tài sản gắn liền với đất, sách hỗ trợ tái định c Việc bồi thờng cha công việc áp dụng sách pháp luật đất đai, trình tự, thủ tục bồi thờng cha tuân thủ quy định pháp luật Vì vậy, ngời sử dụng đất có quyền khiếu nại định nêu quan Nhà nớc + Thứ ba, khiếu nại định hành cấp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Việc cấp giấy chứng nhận cho ngời sử dụng đất cha đối tợng, trình tự, thủ tục vi phạm quy định pháp luật ngời sử dụng đất có quyền khiếu nại đến quan Nhà nớc ban hành định hành + Thứ t, ngời sử dụng đất có quyền khiếu nại định hành việc gia hạn thời hạn sử dụng đất Trong trờng hợp này, ngời sử dụng đất làm đơn xin gia hạn thời hạn sử dụng đất trình sử dụng đất chấp hành đầy đủ sách pháp luật đất đai không vi phạm đến lợi ích Nhà nớc xã hội nhng không đợc quan hành Nhà nớc cho gia hạn gia hạn không theo thời hạn loại đất đựơc phép gia hạn Nh vậy, định hành quản lý đất đai đợc nêu bị khiếu nại giải theo quy định Luật đất đai Ngoài trờng hợp viện dẫn, định hành quản lý đất đai mà bị khiếu nại việc giải tuân theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo 226 Vì vậy, lu ý đặt là, cần phải xác định rõ với định hành đất đai giải theo quy định Luật đất đai định hành tuân thủ pháp luật khiếu nại, tố cáo Trên sở để áp dụng pháp luật trình tự thủ tục để giải Bên cạnh việc khiếu nại định hành ngời sử dụng đất có quyền khiếu nại hành vi hành quản lý đất đai Hành vi hành đợc hiểu mà bị khiếu nại hành vi cán bộ, công chức nhà nớc giải công việc liên quan trực tiếp đến định hành giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trng dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thờng hỗ trợ, tái định c hành vi gia hạn thời hạn sử dụng đất cho ngời sử dụng Các hành vi hành nêu cán bộ, công chức nhà nớc bị khiếu nại giải theo trình tự quy định Luật đất đai mà không thuộc phạm vi điều chỉnh Luật khiếu nại tố cáo 1.2 Trình tự giải khiếu nại định hành hành vi hành Trên sở khoản Điều 138 Luật đất đai năm 2003 với quy định chung mang tính nguyên tắc giải khiếu nại đất đai, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai có hớng dẫn cụ thể phân biệt trình tự, thủ tục giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành cấp có thẩm quyền Sự phân biệt liên quan đến định hành Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hành vi hành cán công chức xã, phờng, thị trấn, Phòng Tài nguyên Môi trờng thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với định hành Sở Tài nguyên Môi trờng, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, hành vi hành cán công chức Sở Tài nguyên Môi trờng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ơng Từ phân biệt để có trình tự thời hiệu giải cụ thể cho loại khiếu nại định hành hành vi hành cấp hành cán bộ, công chức thực hành vi hành 1.2.1 Trình tự giải khiếu nại định hành Uỷ ban nhân dân cấp huyện hành vi hành cán bộ, công chức cấp xã, công chức Phòng Tài nguyên Môi trờng cấp huyện Trong thời hạn 30 ngày kể từ Uỷ ban nhân dân cấp huyện định hành hành vi hành cán bộ, công chức cấp xã, công chức Phòng Tài nguyên Môi trờng giải công việc quản lý đất đai có liên quan đến quyền lợi ích ngời sử dụng đất mà ngời sử dụng đất không đồng ý với định hành 227 hành vi hành nêu có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo thời hạn quy định Luật khiếu nại, tố cáo Quyết định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải văn bản, đợc công bố công khai gửi đến cho ngời khiếu nại Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện định giải quyết, ngời khiếu nại có quyền lựa chọn việc tiếp tục khiếu nại quan t pháp họăc quan hành cấp Nh vậy, họ có quyền khởi kiện Toà án khiếu nại lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Trong trờng hợp khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh định giải quyết định cuối cùng, có hiệu lực pháp luật công khai văn gửi đến ngời khiếu nại Ngời khiếu nại phải chấp hành định giải khiếu nại quan Nhà nớc có thẩm quyền 1.2.2 Trình tự giải khiếu nại định hành Sở Tài nguyên Môi trờng, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hành vi hành cán bộ, công chức quan Cũng nh trình tự đợc nêu mục 1.2.1., trình tự giải bắt đầu với việc khiếu nại ngời đợc Sở Tài nguyên Môi trờng, Uỷ ban nhan dân cấp tỉnh giải quyết định hành quản lý đất đai cán bộ, công chức quan có hành vi hành mà ngời sử dụng đất khiếu nại Thời hạn thực việc khiếu nại vòng 30 ngày kể từ quan có thẩm quyền định hành cán bộ, công chức Sở Tài nguyên Môi trờng, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có hành vi hành quản lý đất đai Ngời khiếu nại nộp đơn lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trách nhiệm giải thuộc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Quyết định giải khiếu nại đợc trả lời văn cách công khai cho ngời khiếu nại Sau đợc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải nhng ngời khiếu nại không đồng ý với định nêu họ có quyền khởi kiện đến Toà án nhân dân thời hạn 45 ngày kể từ ngày đợc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải khiếu nại Các quy định nêu Luật đất đai năm 2003 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Chính phủ chi tiết hoá trình tự, thủ tục giải khiếu nại định hành quan hành có thẩm quyền, hành vi hành cán bộ, công chức quản lý đất đai Sự phân định rõ ràng không mập mờ nh trớc việc áp dụng pháp luật có lẫn lộn giải tranh chấp đất đai với giải khiếu nại đất đai Sự lầm lẫn việc áp dụng Luật đất đai hay áp dụng Luật khiếu nại, tố cáo, dẫn tới có việc có nội dung nh nhng áp dụng văn luật khác kết giải 228 không thống nhất, nơi áp dụng Luật khiếu nại tố cáo, địa phơng khác lại áp dụng Luật đất đai Luật đất đai năm 2003 xác định rõ mặt chế, trình tự giải mà góp phần phối hợp Luật đất đai Luật khiếu nại, tố cáo việc giải khiếu nại định hành quan hành có thẩm quyền với hành vi hành cán bộ, công chức thuộc quyền Uỷ ban nhân dân định hành Giải tố cáo đất đai Tố cáo quyền công dân Phạm vi quyền tố cáo bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn đời sống kinh tế - xã hội Với phạm vi lĩnh vực đất đai, nơi xẩy nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi công dân, liên quan đến nhiều hoạt động quan Nhà nớc có thẩm quyền quản lý đất đai Những sai phạm quản lý đất đai từ phía quan công quyền nhiều địa phơng khác gây nhiều tổn thất tài sản Nhà nớc nhân dân Các hành vi tham nhũng, chiếm đoạt đất đai, không thực thủ tục hành quản lý sử dụng đất đai, gây khó khăn cho ngời sử dụng đất thực quyền khiến ngời dân không hài lòng đạo đức, phẩm chất, lực trách nhiệm phận cán bộ, công chức nhà nớc thoái hoá, biến chất Ngời dân thiếu niềm tin máy công quyền nặng nề, hoạt động không hiệu quả, không coi trọng lợi ích công dân Một vũ khí quan trọng mà xã hội dân chủ ngời dân thực quyền có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đất đai ngời thực nhiệm vụ quản lý sử dụng đất đai Các vụ vi phạm dù lớn hay nhỏ đất đai bị đa trớc ánh sáng d luận bị búa rìu d luận lên án nhiều xuất phát từ tố cáo nhân dân Không dễ dàng sai phạm quản lý đất đai huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vùng lòng hồ thuỷ điện Trị An thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, vi phạm nghiêm trọng giao đất tái định c thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho nhiều cán công chức v.v thời gian qua bị phát giác nh ngời dân không dũng cảm nói lên tiếng nói Vì vậy, xét nội dung ý nghĩa, quan Nhà nớc có thẩm quyền phải xác định rõ trách nhiệm việc giải tố cáo ngời sử dụng đất công dân khác hành vi vi phạm pháp luật đất đai quản lý sử dụng đất Từ đó, vi phạm pháp luật đất đai bị xử lý, phục hồi quyền lợi bị xâm hại, tôn trọng quyền công dân kỷ cơng luật pháp Việc giải tố cáo trách nhiệm quan Nhà nớc có thẩm quyền trình tự phải tuân thủ theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Trong quy định Luật đất đai năm 2003 không quy định trình tự riêng giải 229 tố cáo đất đai Xét cho cùng, lĩnh vực trình tự giải tố cáo phải tuân theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo nhằm thể đồng việc áp dụng pháp luật tránh tình trạng thiếu thống thời gian vừa qua III Xử lý vi phạm pháp luật đất đai Cũng giống nh hành vi vi phạm pháp luật khác, vi phạm pháp luật đất đai tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cụ thể thực Các hành vi xâm hại đến lợi ích Nhà nớc, xã hội, quan tổ chức công dân Các vi phạm tuỳ theo tính chất mức độ gây nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại lớn cho Nhà nớc chủ thể khác mà áp dụng trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm Cũng giống nh nhiều ngành luật khác, trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật đất đai bao gồm chế tài cụ thể: + Trách nhiệm kỷ luật hành vi vi phạm pháp luật đất đai cán bộ, công chức Nhà nớc đợc giao nhiệm vụ quản lý nhà nớc đất đai, có trách nhiệm bảo toàn quỹ đất nhng vi phạm chế độ, sách Nhà nớc đất đai + Trách nhiệm hành đợc áp dụng ngời sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật đất đai mà pháp luật quy định phải xử lý hành + Trách nhiệm bồi thờng thiệt hại vật chất đợc áp dụng trờng hợp ngời có hành vi vi phạm pháp luật đất đai gây thiệt hại lợi ích vật chất cho Nhà nớc, cho ngời khác phải bồi thờng thiệt hại theo quy định pháp luật + Trách nhiệm hình đợc áp dụng hành vi vi phạm pháp luật đất đai gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng xã hội pháp luật quy định phải truy cứu trách nhiệm hình Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý áp dụng thực tế cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình với phơng diện cụ thể, ngời sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật đất đai ngời quản lý Nhà nớc đất đai vi phạm pháp luật đất đai bị xử lý theo biện pháp chế tài nêu tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm để bị truy cứu biện pháp cụ thể Ngời sử dụng đất bị xử lý hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình gây thiệt hại cho Nhà nớc, cho ngời sử dụng đất khác phải bồi thờng Đối với ngời đợc giao nhiệm vụ quản lý nhà nớc đất đai nhng vi phạm pháp luật đất đai bị xử lý kỷ luật, phải bồi thờng thiệt hại vật chất bị truy cứu trách nhiệm hình Nh vậy, trách nhiệm pháp lý đựơc đặt cho nhóm chủ thể định để dễ dàng nhận dấu hiệu pháp lý đối loại chủ thể vi phạm pháp luật đất đai cần xuất phát từ nhóm chủ thể, là: vi phạm từ ngời sử dụng đất ngời quản lý Nhà nớc đất đai 230 Xử lý vi phạm pháp luật ngời sử dụng đất Với hàng triệu ngời sử dụng đất bao gồm tổ chức nớc, tổ chức, cá nhân nớc ngoài, ngời Việt Nam định c nớc ngoài, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân c thấy hành vi vi phạm pháp luật đất đai đến từ nhiều phía từ nhiều chủ thể khác loại đất khác Việc phát ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trách nhiệm quan Nhà nớc, đặc biệt quyền cấp sở Tuy nhiên, việc sử dụng đất tổ chức ngời cụ thể thực Do vậy, tinh thần, thái độ ý thức tuân thủ pháp luật ngời sử dụng đất đóng vai trò định việc hạn chế vi phạm pháp luật đất đai Trớc hết cần phải xác định hành vi nh bị coi vi phạm pháp luật đất đai ngời sử dụng đất từ áp dụng chế tài cụ thể? Theo quy định Điều 140 Luật đất đai năm 2003 xác định mang tính chung hành vi sau đây: Ngời lấn, chiếm đất đai, không sử dụng đất sử dụng không mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, huỷ hoại đất, không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thủ tục hành chính, định Nhà nớc quản lý đất đai, chuyển quyền sử dụng đất trái phép hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Từ quy định nêu phân nhóm loại vi phạm pháp luật đất đai ngời sử dụng đất nh sau: + Thứ nhất, ngời sử dụng đất có hành vi lấn, chiếm đất đai cần phân biệt hành vi lấn hành vi chiếm đất đai Lấn đất việc ngời sử dụng đất tự ý chuyển dịch mốc giới đất để mở rộng diện tích đất mình, chiếm đất việc sử dụng đất mà không đợc quan Nhà nớc có thẩm quyền cho phép chủ sử dụng đất cho phép việc sử dụng Nhà nớc tạm giao mợn đất nhng hết thời hạn tạm giao, mợn đất mà không trả lại đất (xem, phần giải thích từ ngữ Điều Nghị định số 182/2004/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/10/2004 xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai) Nh vậy, hành vi lấn đất xác định rằng, họ chủ sử dụng đất chủ sử dụng đất hợp pháp phần đất họ, nhng việc mở rộng phạm vi chiếm hữu sang phần đất ngời khác hành vi xâm hại đến quyền, lợi ích ngời khác đơng nhiên bị xử lý theo pháp luật Đối với hành vi chiếm đất, họ ngời đợc quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất họ không cho phép họ ngời sử dụng đất nhng cha đủ pháp lý để đợc phép sử dụng đất nhng tự ý coi quyền sử dụng đất thuộc So với hành vi lấn đất hành vi chiếm đất đợc coi nghiêm trọng hơn, thể coi 231 thờng pháp luật, ngang nhiên xâm hại đến lợi ích Nhà nớc, ngời khác Tuy nhiên, hành vi nói thông thờng xử lý biện pháp hành nh phạt tiền, buộc khôi phục lại tình trạng đất định thu hồi đất lấn, chiếm + Thứ hai, hành vi không sử dụng đất không sử dụng mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép - Khoản 11 khoản 12 Điều 38 Luật đất đai năm 2003 quy định trờng hợp không sử dụng đất bị thu hồi đất Đây biện pháp pháp lý cao để xử lý ngời không sử dụng loại đất theo quy định Nhà nớc - Đối với hành vi sử dụng đất không mục đích chuyển mục đích trái phép, pháp luật đất đai có biện pháp xử lý cụ thể Sử dụng đất không mục đích đợc hiểu không tuân thủ quy định mục đích sử dụng đất định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích quan Nhà nớc có thẩm quyền Ngời sử dụng đất đợc giao cho thuê loại đất phải sử dụng mục đích Trong trờng hợp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép quan Nhà nớc có thẩm quyền theo quy định Điều 37 Luật đất đai Nếu ngời sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sang loại đất khác, không xin phép không đợc quan có thẩm quyền đồng ý hành vi họ bị coi vi phạm pháp luật Đối với hành vi vi phạm biện pháp thờng đợc sử dụng xử phạt vi phạm hành Điều Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ xác định cụ thể biện pháp hành áp dụng trờng hợp sử dụng đất không mục đích chuyển mục đích trái pháp luật Theo đó, tuỳ trờng hợp cụ thể với loại đất định để xử lý hình thức cảnh cáo, phạt tiền, buộc khôi phục lại tình trạng đất thu hồi đất Khoản Điều 38 Luật đất đai xác định hình thức pháp lý áp dụng trờng hợp vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng đất mục đích chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất + Thứ ba, hành vi huỷ hoại đất Hành vi đợc hiểu là, ngời sử dụng đất vô ý cố ý làm suy giảm chất lợng đất làm biến dạng địa tầng gây hậu làm cho đất giảm khả sử dụng mục đích đợc xác định Ngời sử dụng đất không đợc phép đa chất gây ô nhiễm khai thác tầng đất có độ mầu mỡ vào mục đích khác Ví dụ, thông thờng lấy đất làm gạch ngói phải xin phép, đợc cấp giấy phép không đợc lấy vào đất nông nghiệp trồng lúa nớc Trong trờng hợp phải sử dụng đất nông nghiệp ngời sử dụng đất phải chuyển tầng đất bên vào khu vực định khai thác phía dới tầng đất Sau khai thác xong họ phải trả lại đất tình trạng sử dụng vào mục đích xác định Nếu ngời sử dụng đất không tuân thủ quy định làm ảnh hởng đến chất lợng 232 đất sử dụng theo mục đích đợc xác định hành vi bị coi vi phạm pháp luật Điều 11 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP nêu quy định cụ thể hình thức xử lý vi phạm hành trờng hợp huỷ hoại đất + Thứ t, hành vi không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nớc Ngời sử dụng đất đợc Nhà nớc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất công nhận quyền sử dụng đất phải thực nghĩa vụ tài Tuỳ trờng hợp cụ thể mà họ phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuế, phí lệ phí từ đất đai Nếu ngời sử dụng đất không nộp nộp không đầy đủ nghĩa vụ tức vi phạm quy định Nhà nớc nghĩa vụ tài Các hình thức xử lý áp dụng phạt cảnh cáo, phạt tiền theo quy định Điều 16, Điều 17 Nghị định 182/2004/NĐ-CP bị thu hồi đất theo khoản Điều 38 Luật đất đai năm 2003 + Thứ năm, hành vi không thực thủ tục hành chính, định Nhà nớc quản lý đất đai Theo quy định Luật đất đai năm 2003 có nhiều thủ tục hành đất đai mà ngời sử dụng đất phải tuân theo, là: Thủ tục giao đất, cho thuê đất; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngời sử dụng đất ổn định, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trờng hợp xin phép; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho trờng hợp phải xin phép quan Nhà nớc có thẩm quyền thủ tục hành thực quyền ngời sử dụng đất Các thủ tục bắt buộc nêu yêu cầu ngời sử dụng đất phải tuân thủ song nhiều nguyên nhân khác nhau, họ cha triệt để thực Do vậy, hành vi họ trái pháp luật bị xử lý theo quy định Đối với định quan Nhà nớc có thẩm quyền, đặc biệt định thu hồi đất, ngời sử dụng đất phải bàn giao mặt cho chủ đầu t theo tiến độ, không đợc trì hoãn, chây ỳ gây khó khăn cho việc giải phóng mặt thực dự án đầu t Nếu ngời sử dụng đất không thực định đó, Nhà nớc bắt buộc áp dụng biện pháp khác nhau, kể cỡng chế ngời vi phạm khỏi khu đất Ngời vi phạm bị xử lý vi phạm hành hình thức cảnh cáo, phạt tiền cỡng chế khỏi khu đất + Thứ sáu, hành vi chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật Ngời sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất đai phải tuân thủ theo thủ tục hành chính, theo điều kiện chuyển quyền sử dụng đất Từ Điều 126 đến Điều 131 Luật đất đai quy định thủ tục hành thực quyền ngời sử dụng đất chi tiết cụ thể Nếu ngời sử dụng đất không chấp hành thủ tục điều kiện nêu trên, việc chuyển quyền sử dụng đất 233 trái pháp luật, ngời sử dụng đất bị buộc phải làm thủ tục mà bị xử lý hình thức phạt tiền vi phạm + Thứ bảy, hành vi tổ chức đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền sử dụng đất sử dụng đất đợc Nhà nớc công nhận quyền sử dụng đất nhng chuyển sang thuê đất trả tiền sử dụng đất mà để đất bị lấn, chiếm, thất thoát bị xử lý biện pháp bồi thờng giá trị quyền sử dụng đất bị lấn, chiếm, thất thoát Ngoài biện pháp xử lý trên, ngời có hành vi vi phạm pháp luật đất đai bị truy cứu trách nhiệm hình hành vi họ gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt vi phạm hành bị kết án tội này, cha đựơc xoá án tích mà vi phạm Căn vào Điều 173 Bộ luật Hình năm 1999, ngời vi phạm bị phạt tiền từ triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến năm phạt tù từ tháng đến năm Khung hình phạt mức cao việc phạm tội có tính tổ chức, phạm tội nhiều lần gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng Ngời vi phạm bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng phạt tù từ năm đến năm Trách nhiệm hình trách nhiệm pháp lý cao nghiêm khắc nhằm phòng chống tội phạm nói chung xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng Qua lập lại trật tự kỷ cơng quản lý sử dụng đất đai, ngời sử dụng đất tự giác thực thi quy định pháp luật Xử lý ngời quản lý vi phạm pháp luật đất đai Trong trình thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nớc đất đai, ngời quản lý Nhà nớc đất đai có nhiều vi phạm pháp luật Hành vi vi phạm họ đa dạng khái quát Điều 141 Luật đất đai nh sau: Ngời lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái với quy định pháp luật giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, định hành quản lý đất đai; thiếu trách nhiệm quản lý để xảy vi phạm pháp luật đất đai có hành vi khác gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền nghĩa vụ ngời sử dụng đất tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Đồng thời dẫn chiếu Điều 142 Luật đất đai, ngời quản lý Nhà nớc đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nớc, cho ngời khác phải bồi thờng theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nớc cho ngời khác 234 Từ quy định chung Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐCP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai quy định chi tiết nguyên tắc xử lý vi phạm, hình thức xử lý kỷ luật biện pháp xử lý cụ thể 2.1 Đối tợng bị xử lý vi phạm Theo quy định Điều 166 Nghị định 181/2004/NĐ-CP việc xác định đối tợng bị xử lý có định danh cụ thể, theo ngời đứng đầu tổ chức, thủ trởng quan có thẩm quyền quản lý nhà nớc đất đai mà có hành vi vi phạm pháp luật, cán công chức thuộc quan quản lý đất đai cấp, cán địa xã, phờng, thị trấn vi phạm quy định thủ tục hành quản lý đất đai ngời đứng đầu quan tổ chức đợc Nhà nớc giao đất để quản lý Nh vậy, nhiệm vụ quản lý Nhà nớc đất đai gắn liền với trách nhiệm ngời đứng đầu quan tổ chức, cán bộ, công chức thừa hành công việc Nếu có vi phạm pháp luật, họ phải chịu trách nhiệm pháp lý Quy định rõ ràng minh bạch, từ xác định trách nhiệm pháp lý cách cụ thể ngời vi phạm pháp luật 2.2 Nguyên tắc xử lý vi phạm Việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai đợc dựa nguyên tắc chung, theo vi phạm phải đợc phát hiện, đình chỉ, xử lý kịp thời, trách nhiệm kỷ luật vật chất phải đợc tiến hành nhanh chóng, công minh, hậu xẩy phải đợc khắc phục kịp thời Từ quy định đó, biện pháp xử lý đợc xác định rõ trờng hợp cụ thể để áp dụng chế tài kỷ luật trách nhiệm vật chất ngời vi phạm 2.3 Hình thức xử lý kỷ luật, biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất Đối với ngời vi phạm quản lý đất đai, hình thức kỷ luật đợc áp dụng bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lơng, hạ ngạch, cách chức buộc việc Hình thức kỷ luật đợc áp dụng cách độc lập, biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất kèm theo trờng hợp hành vi vi phạm có quy định biện pháp xử lý trách nhiệm vật chất Hình thức, mức độ kỷ luật đợc xác định vào tính chất, mức độ hậu hành vi vi phạm, nhân thân ngời vi phạm Từ định hình thức kỷ luật cách xác Đối với trách nhiệm vật chất, ngời vi phạm pháp luật quản lý đất đai bị áp dụng biện pháp sau: + Thứ nhất, ngời vi phạm bị buộc bồi thờng thiệt hại cho Nhà nớc, cho ngời bị thiệt hại hành vi họ gây nên + Thứ hai, họ bị buộc hoàn trả cho quan tổ chức khoản tiền mà quan tổ chức bồi thờng cho ngời bị thiệt hại hành vi họ gây nên 2.4 Các hành vi vi phạm cụ thể 235 Theo quy định từ Điều 169 đến Điều 175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hành vi vi phạm ngời quản lý đất đai đa dạng, bao gồm: + Vi phạm quy định hồ sơ mốc địa giới hành + Vi phạm quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + Vi phạm quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất + Vi phạm quy định thu hồi đất + Vi phạm quy định trng dụng đất + Vi phạm quy định quản lý đất đợc giao để quản lý + Vi phạm quy định thực trình tự, thủ tục hành quản lý sử dụng đất Trong hành vi nêu trên, điều luật xác định nội dung thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý kỷ luật trách nhiệm vật chất (nếu có) So với quy định trớc đây, Nghị định Chính phủ lợng hoá đầy đủ loại hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý cách cụ thể hành vi vi phạm Điều thể tính minh bạch trình xây dựng pháp luật nay, phải đủ cụ thể điều luật chung chung cần nhiều thời gian hớng dẫn từ quan chuyên ngành 236 Chịu trách nhiệm nội dung: Ts Nguyễn văn hòa Biên tập: Tổ công nghệ thông tin Phòng khảo thí - đảm bảo chất lợng giáo dục 237 [...]... quan hệ pháp luật đất đai Họ cũng đợc giao đất, cho thuê đất đợc hởng các quyền chuyển quyền sử dụng đất và đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nh mọi đối tợng khác Có thể nói cá nhân sử dụng đất là con ngời độc lập, có đủ những điều kiện đặt ra để tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai, có các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ sử dụng đất 3 Khái niệm cộng đồng dân c sử dụng đất Luật đất đai năm 1993... thêm khoản 1 Điều 77 của Luật đất đai năm 1993 và Điều 729 của Bộ luật Dân sự) Điều 730 của Bộ luật Dân sự cũng nh khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai năm 1993 chỉ cho phép thế chấp quyền sử dụng đất ở do nhu cầu sản xuất và đời sống tại tổ chức kinh tế, cá nhân ở trong nớc Viện dẫn các điều luật trên để thấy rằng, quy định hiện nay của Luật đất đai năm 20 03 không phân chia loại đất khác nhau để xác định... trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cộng đồng dân c? Cộng đồng dân c có quyền và nghĩa vụ gì trong quá trình sử dụng đất? Luật đất đai năm 20 03 đã phúc đáp các vấn đề trên Khoản 7 Điều 33 của Luật đất đai xác định cộng đồng dân c là đối tợng đợc giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, khoản 3 Điều 48 của Luật đất đai quy định trong trờng hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của cộng đồng... vụ chung của 121 ngời sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai (Xem thêm khoản 3 Điều 9 của Luật đất đai năm 20 03) 4 Cơ sở tôn giáo sử dụng đất Việt Nam là một đất nớc có truyền thống tôn giáo Các giáo phái hình thành từ trong chế độ phong kiến với nhiều tín ngỡng khác nhau, trong đó Phật giáo chiếm u thế lớn so với đạo Thiên chúa và các dòng đạo khác Các nhà chùa, thánh thất tôn giáo ở nớc ta... nghĩa tại sao Điều 113 của Luật đất đai năm 20 03 khi quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân dùng cụm từ sử dụng đất không phải đất thuê Nh vậy, ở đây có 3 cụm từ cần lu tâm, đó là sử dụng đất thuê, sử dụng không phải đất thuê và đất chuyển mục đích từ loại không thu tiền sử dụng đất sang chuyển mục đích có thu tiền Gắn liền với từng cụm từ đó, Luật đất đai năm 20 03 thiết kế các quyền và... Các Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 1998, 20 01 và Luật đất đai năm 20 03 cũng tiếp tục sử dụng khái niệm hộ gia đình với tính cách là một chủ thể sử dụng đất quan trọng đợc Nhà nớc giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc đợc công nhận quyền sử dụng đất Hộ gia đình là đối tợng đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là chủ thể đợc hởng quyền và có các nghĩa vụ theo quy định của Luật. .. ngoài sử dụng đất ở Việt Nam Nhìn nhận về Luật đất đai dới góc độ doanh nghiệp, các nhà quản lý đã có nhận xét nh sau: Luật đất đai năm 20 03 đã tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, xoá bỏ u đãi về đất đai đối với các doanh nghiệp nhà nớc; Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trớc pháp luật trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích... dụng đất không có gốc từ ngân sách Nhà nớc thì họ có quyền giống nh những tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất (Xem phần 2 mục này và khoản 2 Điều 110 Luật đất đai năm 20 03) Nếu tổ chức kinh tế trả tiền sử dụng đất cho việc nhận chuyển nhợng quyền sử dụng đất mà có gốc từ ngân sách Nhà nớc thì họ có quyền giống nh tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền sử dụng đất. .. dụng đất là hộ gia đình, cá nhân Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải đất thuê có những quyền và nghĩa vụ sau đây: + Có các quyền và nghĩa vụ chung đợc quy định tại Điều 105 và 107 của Luật đất đai năm 20 03 + Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phờng, thị trấn với hộ gia đình và cá nhân khác Với quyền chuyển đổi, Luật đất đai năm 20 03 quy định có những điểm khác Luật. .. quan điểm đó cũng liên tục đợc khẳng định tại khoản 2 Điều 2 Luật đất đai năm 1993 và kế thừa tại khoản 2 Điều 10 Luật đất đai năm 20 03 khi không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho ngời khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai của các Nhà nớc Việt Nam Từ trớc cho tới khi có Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 20 01, chúng ta đều tôn trọng quyền thừa kế của ngời Việt Nam định c ... đất công nhận quyền sử dụng đất, có quyền nghĩa vụ chung 121 ngời sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai (Xem thêm khoản Điều Luật đất đai năm 20 03) Cơ sở tôn giáo sử dụng đất Việt Nam đất. .. 107 Luật đất đai năm 20 03 + Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp xã, phờng, thị trấn với hộ gia đình cá nhân khác Với quyền chuyển đổi, Luật đất đai năm 20 03 quy định có điểm khác Luật đất đai. .. dụng đất? Luật đất đai năm 20 03 phúc đáp vấn đề Khoản Điều 33 Luật đất đai xác định cộng đồng dân c đối tợng đợc giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, khoản Điều 48 Luật đất đai quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình luật đất đai phần 2 ths trần quang huy, Giáo trình luật đất đai phần 2 ths trần quang huy, Giáo trình luật đất đai phần 2 ths trần quang huy, Chương VI: Địa vị pháp lý của tổ chức trong nước sử dụng đất, I. Tình hình hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức trong nước, III. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước, Chương VII: Địa vị pháp lý của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo sử dụng đất, II. Các quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở tôn giáo và cộng đồng dân cư sử dụng đất, Chương VII: Địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam, I. Các chủ thể sử dụng đất có yếu tố nước ngoài, II. Các quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất ở Việt Nam, Chương IX: Thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai, I. Khái quát chung về thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai, II. Các thủ tục hành chính cụ thể trong quản lý và sử dụng đất đai, III. Trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, Chương X: Chế độ và phân loại nhóm đất nông nghiệp, III. Thời hạn giao đất, cho thuê đất nông nghiệp, VI. Quy định của luật đất đai về các loại đất rừng, Chương XI: Chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp, II. Các phân nhóm đất phi nông nghiệp, Chương XII: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật đất đai, I. Giải quyết tranh chấp đất đai, II. Giải quyết khiếu nại và tố cáo về đất đai, III. Xử lý vi phạm pháp luật đất đai

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn