Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ 2

5 170 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 23:05

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN NGƯỜI MẸ I/ Mục tiêu: - Biết bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai với giọng điệu phù hợp với từng nhân vật - Tập trung theo dõi bạn dựng lại câu chuyện theo vai - Biết nhận xét, đánh giá cách kể bạn II/ Chuẩn bị: * GV: Tranh minh họa học SGK Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc * HS: SGK, III/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài cũ: Chú sẻ hoa lăng - Gv mời Hs đọc “ Chú sẻ hoa lăng” hỏi + Bằng lăng để dành hoa cho ai? + Vì bé Thơ nghĩ mùa hoa qua? + Sẻ non làm để giúp đỡ bạn mình? - Gv nhận xét Giới thiệu nêu vấn đề: Giới thiiệu – ghi tựa: Phát triển hoạt động * Hoạt động 1: Luyện đọc - Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu đọc từ PP: Thực hành cá nhân, hỏi đáp, trực quan khó, câu khó Ngắt nghỉ câu dài • Gv đọc mẫu văn - Đoạn 1: Giọng đọc hồi hộp, thể tâm trạng hoản hốt ngưới mẹ Học sinh đọc thầm theo Gv - Đoạn 3: Giọng đọc thiết tha, thể sẵn lòng hy sinh người mẹ - Đoạn 4: Đọc chậm rãi câu • Gv hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ - Gv mời Hs đọc câu - Gv mời Hs đọc đoạn trước lớp - Gv mời Hs nối tiếp đọc đoạn truyện - Gv nhắc nhở Hs nghỉ hới đúng, giọng phù hợp với nội dung Gv mời Hs giải thích từ mới: đêm ròng, thiếp đi, lã chã, khẩn khoản - - Gv cho Hs đọc đoạn nhóm - Gv theo dõi Hs, hướng dẫn Hs đọc - Gv cho Hs nhóm thi đọc Lớp chia thành nhóm * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu - Mục tiêu: Giúp Hs nắn cốt truyện, hiểu nội dung - Gv đưa câu hỏi: - Hs đọc thần đoạn + Kể vắn tắt chuyện xảy đoạn Hs đọc câu Hs đọc đoạn trước lớp Hs nối tiếp đọc đoạn Hs giải nghĩa từ Hs đọc đoạn nhóm Bốn nhóm tiếp nối đọc đoạn PP: Đàm thoại, hỏi đáp, giảng giải Hs đọc thầm đoạn 1: Bà mẹ thức đêm ròng trông đứa ốm Mệt - Gv mời Hs đọc thành tiếng đoạn 2: quá, bà thiếp Tỉnh dậy, thấy con, bà hớt hải gọi tìm Thần Đêm tối nói cho bà biết: bà bị thần chết bắt Bà cầu xin thần đêm tối đướng cho bà đuổi theo thần chết + Người mẹ làm để bụi gai đường cho Hs đọc đoạn bà? Bà chấp nhận yêu cầu bụi gai: ôm bụi gia vào lòng để sưởi ấm + Người mẹ đạ làm để hồ nước đường cho bà? Hs đọc thầm đoạn 3: - Gv mời Hs đọc đoạn + Thái độ thần chết thấy người mẹ? + Người mẹ trả lời nào? - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi : + Chọn ý nói lên nội dung câu chuyện: a) Người mẹ người dũng cảm Bà mẹ làm theo yêu cầu hồ nước: khóc đôi mắt theo dòng lệ xuống hồ Hs đọc đoạn Vì bà mẹ, người mẹ làm tất con, bà đòi thần chết trả cho Đại diện nhóm lên cho ý kiến Hs nhận xét b) Người mẹ không sợ thần chết c) Người mẹ hi sinh tất - Gv nhận xét, chốt lại : ý điều đúngvì người mẹ dũng cảm yêu thương Song ý ý 3: Người mẹ làm tất PP: Kiểm tra, đánh giá trò chơi * Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố - Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại học, qua việc em sắm vai nhân vật - GV đọc lại đoạn Hai nhóm thi đọc truyện theo vai - Gv chia lớp thành nhóm( nhóm Hs) Hs nhận xét theo vai(người dẫn truyện, Thần Chết, bà mẹ) Hs đọc diễn cảm đoạn thể lời nhân vật - Những chỗ cần nghỉ hơi, nhấn giọng Thấy bà, / Thần chết ngạc nhiên / hỏi: // Làm tìm đến tận nơi đây?// Bà trả lời: // Vì mẹ, // Hãy trả cho // - Gv phân nhóm , nhóm gồm Hs Các em tự phân vai đọc lại truyện Các nhóm tiến hành đọc theo vai Hs nhận xét PP: Thực hành, trò chơi - Gv nhận xét , công bố bạn đọc hay * Hoạt động 4: Kể chuyện - Mục tiêu: dựa vào phần phần phân vai Hs kể đoạn, tồn câu chuyện Hs tự lập nhóm phân vai - Gv hướng dẫn cho Hs, chuyện có vai: người dẫn truyện, bà mẹ, Thần đêm Tối, bụi gai, hồ Hs tiến hành kể trình tự nước, Thần Chết câu chuyện theo vai - Gv mời Hs thi dựng lại câu chuyện theo vai Hs nhận xét - Gv nhận xét, công bố nhóm thắng 5 Tổng kềt – dặn dò - Về luyện đọc lại câu chuyện - Chuẩn bị bài: Mẹ vắng nhà ngày bão - Nhận xét học ... độ thần chết thấy người mẹ? + Người mẹ trả lời nào? - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi : + Chọn ý nói lên nội dung câu chuyện: a) Người mẹ người dũng cảm Bà mẹ làm theo yêu cầu... bà mẹ, người mẹ làm tất con, bà đòi thần chết trả cho Đại diện nhóm lên cho ý kiến Hs nhận xét b) Người mẹ không sợ thần chết c) Người mẹ hi sinh tất - Gv nhận xét, chốt lại : ý điều đúngvì người. .. hay * Hoạt động 4: Kể chuyện - Mục tiêu: dựa vào phần phần phân vai Hs kể đoạn, tồn câu chuyện Hs tự lập nhóm phân vai - Gv hướng dẫn cho Hs, chuyện có vai: người dẫn truyện, bà mẹ, Thần đêm Tối,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn