Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài chính tả nghe viết người mẹ, phân biệt rdgi, ânâng 2

3 169 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 22:52

... Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nghe - viết PP: Phân tích, thực hành - Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết tả vào • Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị Hs lắng nghe - Gv đọc lần đoạn văn viết tả 1- Hs đọc đoạn viết -... - Gv yêu cầu 2 HS đọc lại đoạn viết - Gv hướng dẫn Hs nhận xét Gv hỏi: Có câu + Đoạn văn có câu? Thần Chết, Thần Đêm Tối + Tìm tên riêng tả? Viết chữ đầu tiếng + Các tên riêng viết nào? Dấu... hướng dẫn Hs viết nháp chữ dễ viết sai Hs viết nháp • Hs chép vào - Gv đọc thong thả cụm từ - Gv theo dõi, uốn nắn • Gv chấm chữa - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bút chì - Gv chấm vài (từ – bài) - Gv
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài chính tả nghe viết người mẹ, phân biệt rdgi, ânâng 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài chính tả nghe viết người mẹ, phân biệt rdgi, ânâng 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài chính tả nghe viết người mẹ, phân biệt rdgi, ânâng 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn