Mở, chỉnh sửa tập tin PDF trong microsoft word 2013

7 158 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 18:40

Mở, chỉnh sửa tập tin PDF Microsoft Word 2013 Như người điều biết, việc chỉnh sửa tài liệu PDF không dễ dàng, đòi hỏi bạn phải cài đăt phần mềm cồng kềnh Adobe Acrobat chuyển đổi tập tin PDF thành tài liệu chỉnh sửa MS Word, sau xuất chúng trở lại định dạng PDF cách sử dụng công cụ tạo PDF chuyên nghiệp Tuy nhiên, với Microsoft Office 2013 trở ngại khắc phục, bạn dễ dàng mở chỉnh sửa tài liệu PDF chí bảo vệ mật từ Word 2013 Để làm việc trên, bạn cần thực thao tác hướng dẫn đây, đầu tiên, nhấp chuột phải vào tập tin PDF chọn Open with Microsoft Word Nó chuyển đổi tập tin PDF bạn thành tài liệu Word Tùy thuộc vào kích thước tập tin, bạn thời gian cho trình mở tập tin (một số tập tin PDF đặt chế độ bảo vệ, bạn cần phải thực việc cho phép mở chế độ chỉnh sửa) Bây giờ, bạn chỉnh sửa tài liệu thêm nội dung mong muốn giống thực điều với Word Sau hoàn tất chỉnh sửa, nhấp chuột vào menu File từ khung bên trái, bạn chọn tùy chọn Save As Export Nếu bạn chọn Save As bạn cần chọn vị trí (chẳng hạn desktop) để lưu tập tin PDF Tiếp chọn PDF từ danh sách xổ xuống Save as type bấm vào nút Save bên Nếu bạn chọn tùy chọn Export, bạn cần bấm tiếp vào tùy chọn Create PDF/XPS Document chọn PDF từ danh sách thả xuống mục Save as type nhấn nút Publish Để thiết lập mật bảo vệ (mã hóa) tài liệu PDF, trước nhấn nút Save Publish, bạn tìm nhấn vào nút Options, cửa sổ popup ra, bạn đánh dấu chọn tùy chọn Encrypt the document with a password nhấn OK Bây giờ, nhập mật vào khung tương ứng nhấn OK để lưu nó, cuối nhấn nút Save Publish để lưu tài liệu PDF Sau hoàn tất, bạn cần kiểm tra tài liệu PDF cách mở với trình đọc PDF Adobe Reader xong Kết luận: chỉnh sửa tài liệu PDF đơn giản dễ dàng với Word 2013, chỉnh sửa tài liệu PDF với nhiều hình ảnh tài liệu PDF lớn việc không thoải mái Đối với tập tin vậy, phần mềm Adobe Acrobat cần thiết Cách vào thẳng hình soạn thảo Office 2013 Thủ thuật để vào thẳng hình soạn thảo Office 2013, bỏ qua hình "chào hỏi" mặc định Trong tiện ích Office 2013, người dùng mở trình soạn thảo lên Word, Excel, PowerPoint gặp phải hình chào hỏi mặc định Nếu cảm thấy hình không cần thiết, người dùng thực gỡ bỏ theo thủ thuật sau: Màn hình chào mừng gây khó chịu cho người dùng Cách hướng dẫn thực tiện ích Word: Bước 1: Trong giao diện làm việc Word, bấm vào menu File > Options (có thể bấm tổ hợp phímALT+F) Bước 2: Trong cửa sổ vừa xuất hiện, bấm vào thẻ General tìm đến mục Startup options Sau đánh dấu tùy chọn Show the Start screen when this application starts Bước 3: Tắt Word kích hoạt lại, người dùng vào thẳng trình soạn thảo văn mà không cần phải thông qua hình chào Lưu ý: Các tiện ích Excel, PowerPoint thực theo phương thức tương tự ... phải vào tập tin PDF chọn Open with Microsoft Word Nó chuyển đổi tập tin PDF bạn thành tài liệu Word Tùy thuộc vào kích thước tập tin, bạn thời gian cho trình mở tập tin (một số tập tin PDF đặt... tài liệu PDF Sau hoàn tất, bạn cần kiểm tra tài liệu PDF cách mở với trình đọc PDF Adobe Reader xong Kết luận: chỉnh sửa tài liệu PDF đơn giản dễ dàng với Word 2013, chỉnh sửa tài liệu PDF với... việc chỉnh sửa tài liệu PDF không dễ dàng, đòi hỏi bạn phải cài đăt phần mềm cồng kềnh Adobe Acrobat chuyển đổi tập tin PDF thành tài liệu chỉnh sửa MS Word, sau xuất chúng trở lại định dạng PDF
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở, chỉnh sửa tập tin PDF trong microsoft word 2013 , Mở, chỉnh sửa tập tin PDF trong microsoft word 2013 , Mở, chỉnh sửa tập tin PDF trong microsoft word 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay