Phương pháp đóng vai

10 2,973 8
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 08:43

Phương pháp đóng vai PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI 1/ Khái niệm phương pháp Đóng vai phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành (làm thử) số cách ứng xử tình giả định Là phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc vấn đề cách tập trung vào kiện cụ thể mà em quan sát Việc “diễn” phần phương pháp mà điều quan trọng thảo luận sau phần diễn 2/ Ưu điểm phương pháp - Rèn luyện cho học sinh thực hành kỹ ứng xử bày tỏ thái độ môi trường an toàn trước thực hành thực tiễn - Tạo hứng thú ý cho học sinh - Tạo điều kiện để phát triển óc sáng tạo học sinh - Khích lệ thay đổi thái độ, hành vi học sinh theo hướng tích cực - Có thể thấy tác động hiệu lời nói việc làm vai diễn - Góp phần tích cực thúc đẩy động hiệu học tập cao, rèn luyện kĩ tình tốt - Giúp HS nhập vai, diễn tả thái độ ý kiến người mà nhập vai, rèn thái độ giao tiếp, khả giao tiếp linh hoạt, khả giải vấn đề, chủ động tình nhằm tìm phương thức xử lí - Giúp người xem, người học dễ dàng nắm bắt cách xử lí tình qua vai diễn người khác - Giúp HS tự điều chỉnh thay đổi phương pháp ứng xử tốt hơn, hiểu cách nhìn người khác - Luyện tập cách dẫn chuyện chiến lược, chiến thuật xử lí vấn đề phát sinh thực tiễn - Giúp học sinh tập duyệt qua tình huống, phát huy tính chủ động sáng tạo, tập phân tích đánh giá lợi ích giải pháp, so sánh, lựa chọn để có kĩ cần thiết đáp ứng nhu cầu xã hội 3/ Nhược điểm - Nội dung kịch thường không gắn với nội dung học tập cách có hệ thống, việc truyền thụ tri thức cho người học gặp nhiều khó khăn - Tâm lí e ngại, ngượng ngùng học sinh làm giảm hiệu phương pháp Mặt khác nhiều tình vai diễn vượt tâm hiểu biết học sinh - Việc sử dụng phương pháp đòi hỏi thời gian nên ảnh hưởng đến kế hoạch lên lớp theo chương trình khóa Cho nên, phương pháp đóng vai sử dụng hoạt động nội khóa mà hay sử dụng hoạt động ngoại khoá 4/ Phương pháp tiến hành - Bước 1: GV nêu chủ đề, chia nhóm giao tình yêu cầu đóng vai cho nhóm Trong có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai nhóm - Bước 2: Xác định mục tiêu - Bước 3: Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Bước 4: Các nhóm đóng vai (thực vai diễn) - Bước 5: Lớp thảo luận, nhận xét: - Bước 6: GV kết luận Ví dụ: Bài 42: Môi trường phát triển bền vững (địa lí 10)  Bước 1: Qua xác định chủ đề đóng vai là: “Tiếng kêu cứu rừng xanh”  Bước 2: Xác định mục tiêu Đóng vai tình nhằm đạt gì? Giáo viên cần phải xác định rõ mục tiêu thông báo cho học sinh biết Thông qua học sinh học cách ứng xử Bài 42: Môi trường phát triển bền vững Với chủ đề: “Tiếng kêu cứu rừng xanh”, có ý nghĩa: Đóng vai để học sinh hiểu ý nghĩa quan trọng rừng tình hình khai thác rừng nước phát triển có Việt Nam Học sinh đưa cách xử trước trạng khai thác tài nguyên rừng  Bước 3: Cho nhóm thảo luận chuẩn bị vai diễn: Giới thiệu tổng thể; phác thảo tình chuẩn bị kịch bản; phân vai; đọc kịch bản; nhiệm vụ người quan sát, nhận xét Tạo không khí vui vẻ, thu hút tham gia tích cực thành viên lớp Vai diễn cho học sinh tự nguyện chọn vai lựa chọn học sinh phù hợp với vai diễn Học sinh phải ý thức rõ ràng nhiệm vụ công việc kịch Với chủ đề: “Tiếng kêu cứu rừng xanh” Giáo viên phân vai: Vai khu rừng, Vai Hươu, Vai Nai, Vai rừng, Vai lâm tặc 1, lâm tặc 2, lâm tặc 3, Vai vợ chồng người dân tộc người, Vai người kiểm lâm  Bước 4: Thực vai diễn Diễn viên “Đóng vai” phải thể tính cách rõ ràng, thể rõ cách giải chủ đề Những người không tham gia đóng vai quan sát nhận xét xem cách giải diễn xuất vai Khi diễn, vai tự diễn đạt lời nói hành động Thời gian diễn tuỳ thuộc vào tình đơn giản hay phức tạp Tuy nhiên không nên để thời gian kéo dài không nên tạo nhiều tình tiết khiến cho người xem khó theo dõi, rút nhận xét Với chủ đề: “Tiếng kêu cứu rừng xanh” kịch nên kéo dài 10 phút, với tình tiết: - Cảnh phá rừng bừa bãi bọn lâm tặc - Cảnh xảy lũ lụt, nhà cửa tan hoang, hươu, nai chạy tán loạn, người dân nhà, để ăn - Cảnh kiểm lâm bắt bọn lâm tặc - Cảnh vai diễn vợ chồng người dân tộc, hươu, nai, khu rừng chạy cầu cứu  Bước 5: Thảo luận, nhận xét đánh giá vai diễn Giáo viên hướng dẫn người tham gia bình luận đánh giá “Vở diễn” Thảo luận cách ứng xử nhân vật cụ thể tình diễn Thảo luận vấn đề khái quát hay vấn đề mà diễn chứng minh Có thể đưa câu hỏi để thảo luận như: - Cách giải diễn viên vấn đề có hợp lý không? - Có cách giải hợp lý hay không? - Em nêu thái độ quan điểm trước vấn đề trên? - Nếu em người dân vùng đó, em làm có kiến nghị gì?  Bước 6: Học sinh trao đổi phương án kết luận “Hãy chung tay góp sức để bảo vệ môi trường chúng ta!” 5/ Một số yêu cầu tiến hành phương pháp - Tình đóng vai phải phù hợp với chủ đề giáo dục học để chung sống, phù hợp với lứa tuổi, trình độ học sinh điều kiện, hoàn cảnh lớp học - Tình nên để mở, không cho trước “ Kịch bản” , lời thoại - Phải dành thời gian phù hợp cho nhóm chuẩn bị đóng vai - Người đóng vai phải hiểu rõ vai tập đóng vai để không lạc đề - Nên khích lệ học sinh nhút nhát tham gia - Nên có hoá trang đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn trò chơi đóng vai ... bị đóng vai - Người đóng vai phải hiểu rõ vai tập đóng vai để không lạc đề - Nên khích lệ học sinh nhút nhát tham gia - Nên có hoá trang đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn trò chơi đóng vai. ..1/ Khái niệm phương pháp Đóng vai phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành (làm thử) số cách ứng xử tình giả định Là phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh suy nghĩ... định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai nhóm - Bước 2: Xác định mục tiêu - Bước 3: Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Bước 4: Các nhóm đóng vai (thực vai diễn) - Bước 5: Lớp thảo luận,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đóng vai, Phương pháp đóng vai, Phương pháp đóng vai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay