PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN CHỦNG BACILLUS SUBTILIS CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT ỨC CHẾ VÀ TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐỂ THU CHẤT ỨC CHẾ GLUCOSIDASE CAO

32 2,220 6
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 16:07

PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN CHỦNG BACILLUS SUBTILIS CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT ỨC CHẾ VÀ TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐỂ THU CHẤT ỨC CHẾ GLUCOSIDASE CAO LOGO Viện Đại học Mở Hà Nội Khoa công nghệ sinh học GVHD: PGS.TS Trần Liên Hà SVTH: Nguyễn Quỳnh Trang Lớp: KS.CNSH 07-01 NỘI DUNG I.TỔNG QUAN 1.1. Bệnh tiểu đường Dự kiến đến 2030 thể tăng lên đến 472 triệu người Dự kiến đến 2030 thể tăng lên đến 472 triệu người 1.2. Tác hại của bệnh tiểu đường 1 2 3 Meglitimide Metformin Sulphonylurea 1.3. Thuốc chữa bệnh tiểu đường T h u ố c ứ c c h ế α - g l u c o s i d a s e e r e … 1.4. chế tác dụng của AGIs trong điều trị tiểu đường Blood Glucose Maltose Starch Glucose α-glucosidase Glucose AGIs AGIs II. VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 2. 1. Vật liệu 2.2. Phương pháp nghiên cứu III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1. Phân lập Bacillus từ tương Nam Đàn Chủng Đặc điểm hình thái khuẩn lạc Kích thước (mm) T 1 Màu trắng ngà, bề mặt trơn, gợn nhăn thành vòng tròn, mép bờ răng cưa. 7 – 8 T 2 Màu trắng ngà, bề mặt trơn, mép bờ không tròn đều. 4 T 3 Màu trắng đục, viền ngoài màu trắng ngà, bề mặt trơn, mép bờ răng cưa. 13 – 14 T 4 Màu trắng ngà, bề mặt trơn, gợn nhăn thành vòng tròn, mép bờ tròn đều. 3 T 5 Màu trắng ngà, bề mặt trơn, gợn thành vòng tròn giống như nhân, mép bờ răng cưa. 2 T 6 Màu trắng ngà, bề mặt váng, nhân hơi lồi, mép bờ không tròn đều, hơi răng cưa. 3 – 4 T 7 Màu trắng đục, bề mặt váng, mép bờ không tròn đều,hơi răng cưa. 13 – 14 T 8 Màu trắng ngà, hình hoa tuyết, mép bờ tia hình cây, bề mặt nhăn, gợn. 4 T 9 Màu trắng trong, phát triển lan theo bề mặt, hình cây, mép bờ tia hình cây. – T 10 Màu trắng đục, khuẩn lạc hơi tròn, bề mặt gợn, mép bờ răng cưa. 6 T 11 Màu trắng đục hơi ngả vàng, viền ngoài màu trắng ngà, bề mặt hơi lồi, mép bờ hơi nhăn. 3 T 12 Màu trắng đục, bề mặt nhăn, mép bờ không tròn đều. 5 – 6 T 13 Màu trắng ngà, bề mặt váng, mép bờ răng cưa. 3 – 4 [...]... thái khuẩn lạc chủng T13 Đường kính vòng thủy phân chủng T13 3.4 Khảo sát định lượng khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase 3.5 Tối ưu điều kiện nhiệt độ 30oC 3.5 Tối ưu điều kiện nhiệt độ 35oC 3.5 Tối ưu điều kiện nhiệt độ 40oC 3.5 Tối ưu điều kiện nhiệt độ 45oC 3.6 Tối ưu điều kiện pH 3.7 .Tối ưu nồng độ chất  Lựa chọn chất Thành phần môi trường Thành phần Khối lượng Cao nấm men 5g... Nitơ tổng chất Hàm luợng Nitơ tổng Đậu xanh 32% Đậu đen 28% Đậu tương 34% 15 – 20g Peptone 14% 1000ml Cao nấm men 74%  Lựa chọn chấtKhả năng sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase sử dụng chất đậu tương IV KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận - Phân lập được 13 chủng từ tương Nam Đàn - Chủng T13 đường kính vòng thủy phân nhỏ nhất 12mm - Chủng Natto khả năng sinh tổng hợp chất ức chế. .. chế α -glucosidase cao nhất 70,61% - Chủng Natto khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase cao nhất ở 40oC (82,23%), pH 5 (83, 73%), sử dụng chất đậu tương với hàm lượng Nitơ 5% (85,75%) 4.2 Kiến nghị - Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ lắc đến sự sinh trưởng phát triển khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase từ canh trường nuôi cấy của chủng Natto - Thu, tách tinh sạch chất. .. αglucosidas e vào lỗ Đục lỗ thạch 0,5 cm Bổ sung 10 µl canh trường vi khuẩn đã ly tâm vào lỗ Đĩa thạch nuôi ủ ở 300C trong 24h Lấy ra nhuộm bằng Lugol Khảo sát định lượng khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase Dựa trên phương pháp xác định hàm lượng đường glucose tạo thành sau khi cho α -glucosidase thủy phân tinh bột tan cho thêm canh trường nuôi cấy vi sinh vật chứa chất ức chế α -glucosidase. .. của chủng Natto - Thu, tách tinh sạch chất kìm hãm để ứng dụng trong điều trị bệnh tiểu đường Khảo sát định tính khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase Dựa trên phương pháp đo đường kính vòng thủy phân tạo thành sau khi cho α -glucosidase thủy phân tinh bột tan đồng thời bổ sung canh trường nuôi cấy vi khuẩn chứa chất ức chế enzyme α -glucosidase *Cách tiến hành Môi trường thạch đã bổ... càng thấp Hoạt tính ức chê α -glucosidase dựa trên độ giảm khả năng hấp thụ màu của hỗn hợp * Phương pháp xác định hoạt tính ức chế α -glucosidase: Hoạt tính ức chế α -glucosidase được xác định theo công thức: % ức chế = [Α – (B – C)]/Α.100 (%) (1) Trong đó: A: là hàm lượng glucose tạo thành khi glucosidase bị thủy phân B: là hàm lượng glucose tạo thành sau khi cho thêm canh trường nuôi cấy vi khuẩn C:... chuỗi, nhiềuT tử Bào tử của chủng bào G(+) Trực khuẩn, không bào tử Trực khuẩn, hai đầu thon, nhiều bào tử – G(+) T4 T5 T6 T7 T8 T12 T13 G(+) 13 – G(+) G(+) G(+) – – G(+) G(+) 3.3 Khảo sát định tính khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase Chủng T1 T2 T4 T5 T6 T9 T10 T11 T13 D (mm) 15 25 22 20 16 21 14 18 12 1.00 0.67 D/d (mm) 0.83 1.39 1.22 1.11 0.89 1.17 0.78 Đường kính vòng thủy phân. .. khuẩn C: là hàm lượng đường glucose sẵn trong canh trường nuôi vi khuẩn Phương pháp nhuộm bào tử * Nguyên tắc: Sự bắt màu thu c nhuộm của tế bào vi sinh vật là một quá trình hấp phụ Phần lớn vi sinh vật bắt màu bền vững Thu c nhuộm thường dùng là các chất aminlin (chủ yếu là loại kiềm hoặc trung tính) Vì thành phần tế bào của mỗi vi sinh vật khác nhau nên khả năng bắt màu cũng rất khác nhau * Cách... Trực khuẩn, bào tử, tạo chuỗi T2 Trực khuẩn, kích thước nhỏ, không bào tử T3 G(+) T9 T10 Trực khuẩn, kích thước không đồng nhất, tạo ít bào tử Trực khuẩn, hai đầu hơi thon,tạo thành chuỗi, bào tử Trực khuẩn, hai đầu thon dài, bào tử Trực khuẩn, bào tử Trực khuẩn, không bào tử Trực khuẩn, kích thước nhỏ hơn so với các mẫu khác, không bào tử Trực khuẩn, bào tử Trực khuẩn, bào tử... Trước khi nhuộm bào tử, tiến hành sốc nhiệt (70 oC trong 10 phút) hoặc để lạnh trong tủ lạnh 2oC trong 2 ngày, nhằm kích thích vi khuẩn tạo bào tử Sau đó tiến hành làm tiêu bản để nhuộm bào tử Làm vết bôi cố định vết bôi bằng cách hơ trên ngọn lửa đèn cồn Nhuộm xanh metylen theo loffler: Nhỏ 1 giọt xanh metylen, hơ nóng đến sôi nhẹ giữ như vậy trong 15 − 20 giây Rửa bằng nước cất, nhuộm lại bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN CHỦNG BACILLUS SUBTILIS CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT ỨC CHẾ VÀ TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐỂ THU CHẤT ỨC CHẾ GLUCOSIDASE CAO, PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN CHỦNG BACILLUS SUBTILIS CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT ỨC CHẾ VÀ TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐỂ THU CHẤT ỨC CHẾ GLUCOSIDASE CAO, PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN CHỦNG BACILLUS SUBTILIS CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT ỨC CHẾ VÀ TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐỂ THU CHẤT ỨC CHẾ GLUCOSIDASE CAO, 1. Vật liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn