Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 5

2 180 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 14:50

.. .- GV đọc lần - HS soát lỗi, ghi lỗi lề - HS chữa lỗi e Hướng dẫn làm tập: 5- 7 ’ - HS đọc yêu cầu tập 2a - GV hướng dẫn HS làm mẫu dòng - HS làm vào - GV chấm tả, chấm tập Đ-S Củng cố,... HS làm mẫu dòng - HS làm vào - GV chấm tả, chấm tập Đ-S Củng cố, dặn dò: 1 -2 - Nhận xét kết chấm - Dặn dò, chuẩn bị bài: Chiếc áo len
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 5 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 5 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn