Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 4

4 272 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 14:50

... nào? - Gv hướng dẫn Hs viết bảng tiếng em dễ viết sai • Gv đọc cho Hs viết vào - Gv đọc cụm từ câu đọc hai đến lần Có câu Viết hoa chữ đầu Viết lùi vào chữ Bé – tên bạn đóng vai cô giáo Viết. ..* Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs nghe viết PP: Hỏi đáp, phân tích, - Mục tiêu: Giúp Hs nghe viết đoạn viết thực hành vào • Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị Học sinh lắng nghe - Gv đọc lần đoạn văn Một, hai... Hs viết bảng Học sinh nêu tư ngồi Học sinh viết vào Học sinh sốt lại - Gv theo dõi, uốn nắn • Gv chấm chữa Hs tự chữa - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bút chì - Gv chấm vài (từ – bài) - Gv nhận xét viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 4 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 4 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn