Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 3

2 165 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 14:50

...nào? HS viết HS viết tiếng khó HS soát lỗi GV đọc GV đọc Chấm-chữa Luyện tập: đọc yêu cầu: Bài 2b Củng cố: Nêu nội dung 4.Tổng kết: Nhận xét, dặn dò Lớp làm nháp-1 em lên bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 3 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 3 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết cô giáo tí hon, phân biệt sx, ănăng 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn