Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5 benzyliđen 3 n (4 metylphenyl) 2 thioxothiazoliđin 4 on”

61 385 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 13:19

... thực đề tài Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc số dẫn xuất 5-benzyliđen-3-N-(4-metylphenyl)-2-thioxothiazoliđin- 4on” với mong muốn góp phần vào việc tổng hợp thêm chất mới, nghiên cứu cấu tạo hoạt... học, đặc biệt tổng hợp hữu Các chất không nừng tổng hợp, nghiên cứu ứng dụng vào đời sống, góp phần làm cho sống người trở nên dễ dàng đa dạng Trong đó, việc tổng hợp nên hợp chất có dược tính... a d) (4a a d) (3a Trong nghiên cứu mình, tác giả [12] chứng minh dẫn xuất thiazoliđin-4-on có hoạt tính chống co giật gây ngộ độc thần kinh sở tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc khảo sát hoạt tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5 benzyliđen 3 n (4 metylphenyl) 2 thioxothiazoliđin 4 on” , Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5 benzyliđen 3 n (4 metylphenyl) 2 thioxothiazoliđin 4 on” , Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5 benzyliđen 3 n (4 metylphenyl) 2 thioxothiazoliđin 4 on” , CHƯƠNG III. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN, III.7 Bảng tóm tắt kết quả, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn