Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1.docx

67 1,121 28
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 08:59

Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1 . nguồn nhân lựcChương II : Tổng quan về công ty constrexim số 1 và đặc điểm nguồn nhân lực của công tyChưong 3 : Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho công ty cổ phần. phần constrexim số 1. 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC1 .1. Các khái niệm cơ bản1 .1. 1. Kế hoạch hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1.docx, Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1.docx, Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1.docx, Kế hoạch hoá nguồn nhân lực, Tính khơng ổn định của mơi trường Độ dài thời gian của kế hoạch hố nguồn nhân lực, Cơ sở của kế hoạch hoá nguồn nhân lực, Dự đoán cung nhân lực, Cầu nhân lực lớn hơn cung nhân lực thiếu lao động, Cung nhân lực lớn hơn cầu nhân lực thừa lao động, Cầu nhân lực bằng cung nhân lực cân đối Các giai đoạn phát triển nổi bật của Công ty cổ phần Constrexim số 1, Chức năng nhiệm vụ của công ty, Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty, Cơ cấu ngành nghề được đào tạo của cán bộ quản lýnhân viên, Xác định nhu cầu và dự báo nhu cầu., Dự đoán cung nhân lực., Đề ra chính sách và kế hoạch hay cân đối cung- cầu nhân lực Thực hiện các chính sách, Kiểm tra và đánh giá:, Sự biến động về lao động của công ty từ năm 2003 trở lại đây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay