Bài tiểu luận tìm hiểu về đạo đức tôn giáo trong quá trình xây dựng đạo đức ở việt nam

15 260 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015, 20:34

1 Mở đầu Lõu nhiu ngi lm tng rng tụn giỏo ch ngha xó hi nh l hin tng tn d ca xó hi c, vỡ th, ó cú xu hng i x vi tụn giỏo l t khuynh nc ta, phng phỏp tip cn khụng ỳng ú cựng vi thiờn kin c quan h lng giỏo ó dn n nhng hn ch nhn thc v hnh ng ca mt b phn cỏn b, ng viờn, nờn cú thỏi hp hũi v thnh kin, phõn bit i x gia ngi cú o v ngi khụng cú o S i mi t ca ng Cng sn Vit Nam v ch ngha xó hi v thc t tn ti ca tụn giỏo l mt yu t kin trỳc thng tng Trong ch ngha xó hi, cỏc yu t kinh t - xó hi cho s tn ti ca tụn giỏo cũn, v cú xu hng phỏt trin nh nc ta, iu ny ỳng nh quan nim ca Mỏc v ch ngha xó hi: Khụng phi l, mt xó hi cng sn ch nghió ó phỏt trin trờn c s ca chớnh nú, m trỏi li l mt xó hi cng sn ch ngha va thoỏt thai t xó hi t bn ch ngha, ú, l mt xó hi v mi phng din kinh t, o c, tinh thn cũn mang du vt ca xó hi c, m nú ó lt lũng ra[1] S nhn thc ngy cng y hn v ch ngha xó hi, cng nh t mi v tụn giỏo, chỳng ta xỏc nh tớn ngng, tụn giỏo l nhu cu tinh thn ca mt b phn nhõn dõn, cũn cú c s tn ti lõu di, nờn chỳng ta khụng tỏch tớn ngng, tụn giỏo mt cỏch siờu hỡnh ý thc xó hi ch ngha xó hi, mc dự tớn ngng, tụn giỏo khụng thuc h t tng ca giai cp cụng nhõn (ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh) mt mc nht nh, th gii quan v o c tụn giỏo phỏt huy tỏc dng hng dn nhn thc v hnh vi ca mt b phn nhõn dõn cú o v khụng cú o cuc sng hin thc Cỏi mnh truyn th o c tụn giỏo l ngoi nhng iu phự hp vi tỡnh cm, o c ca nhõn dõn, nú li c thc hin thụng qua tỡnh cm tớn ngng, lũng tin giỏo lý Do ú, tỡnh cm v o c tụn giỏo c tớn tip thu to thnh c tin thiờng liờng bờn v chi phi hnh vi ng x ca h cỏc quan h cng ng Ngy nay, vic k tha v phỏt huy hp lý ca o c tụn giỏo l hon ton phự hp cỏch mng t tng húa, nhm gúp phn xõy dng ngi xó hi ch ngha t nht thỡ mt hp lý ú, gi vng c ng bo cỏc tụn giỏo, cng l mt nhõn t ca sc khỏng chng li s xõm nhp ca cỏc hin tng phi o c hay o c phi nhõn bn ny sinh t mt trỏi ca c ch th trng v y mnh m ca hi nhp quc t Hin nay, nc ta cú tỡnh hỡnh l b mt o c mt s vựng tụn giỏo tt p hn mt s vựng khỏc, ú trt t xó hi tt hn, ngi ta i x vi hin hũa v nhõn hu hnt ú li cú ngi i n quan nim rng o c tụn giỏo cao hn o c xó hi, i n ch trng phi giỏo dc o c tụn giỏo cho xó hi Khụng ph nhn o c ca tụn giỏo, v ng Cng sn Vit Nam cng tha nhn nhiu kin ca mỡnh rng: o c tụn giỏo cú nhiu iu phự hp vi cụng cuc xõy dng xó hi mi Trong gii lut ca tụn giỏo cú nhiu iu nờu lờn trỏch nhim o c ca tớn Thiờn chỳa giỏo cú thp gii, ú cú nhng yờu cu o c nh: phi hiu kớnh vi cha m, khụng c git ngi, khụng c gian dõm, khụng c trm cp, khụng c lm chng gi hi ngi, khụng tham v v ti sn ca ngi khỏcPht giỏo cú ng gii, hoc nh lc ca o Pht cng nờu lờn: phi b thớ, phi nhn nhc, chu ngú l nhng iu rn cú tớnh cht o c, v nu thc hin c thỡ xó hi s yờn bỡnh, ngi s tr nờn hin lnh, phỳc hu Xó hi no m ch mong c nh th! Nhng, xột v ngun gc thỡ o c ca tụn giỏo khụng phi t trờn tri ri xung, m l cú gc r i sng xó hi hin thc Trong sinh hot cng ng, ngi ta thy rng ngi phi n tt vi nhau, khụng xõm phm n li ớch ca v ca c cng ng thỡ xó hi mi n nh v ngi mi cú hnh phỳc o c v phỏp lut i l thc hin chc nng ú Gii tụn giỏo thy c yờu cu ú ca xó hi nờn ó nờu lờn thnh gii lut i vi tớn , xem ú l iu kin c gii thoỏt, c v vi Pht, vi Chỳa, vi Thỏnh Alav thc cht, o c ú bt ngun t o c xó hi v khụng th no bao quỏt c ht o c xó hi Bi l, ngoi cỏc yu t o c ó nờu gii lut ca tụn giỏo, cũn cú nhng yu t xó hi khỏc, nh thng ngi nh th thng thõn, kớnh trờn nhng di, ng cam cng kh, lỏ lnh ựm lỏ rỏch, kiờn cng bt khut thỡ khụng c th hin gii lut ca cỏc tụn giỏo Hn na, hnh vi o c ca tớn tụn giỏo thng phi nh n s chng giỏm ca ng b trờn ngha l thiu mt phn t nguyn, t giỏc - phn quan trng vic thc hin ngha v o c Do ú, khụng th núi o c tụn giỏo cao hn o c xó hi, hoc phi ch trng giỏo dc o c tụn giỏo cho ton xó hi, hoc cho rng ch cú theo tụn giỏo thỡ ngi mi gi c o c Xó hi hin i rt cn n o c ca mỡnh õy ú cú ni, cú vựng sa sỳt v mt ny mt khỏc, thỡ t l phi giỏo dc o c cho ngi, v ngi cú trỏch nhim phi l ngi gng mu thc hin C s giỏo dc ú l tinh hoa ca o c truyn thng, kt hp vi tinh hoa ca o c thi i Trong tinh hoa ca o c truyn thng cú mt phn ca o c tụn giỏo S l thiờn lch nu ch nhỡn nhn mt hp lý ca o c tụn giỏo, ch thy s úng gúp ca o c ú, bt c tụn giỏo no v c o c ca tụn giỏo ú cng cú nhng im khỏc vi o c ca xó hi ta Ch ly mt tụn giỏo lm dn chng - Pht giỏo tớnh cht tõm, ym th, tớnh cht thn ó khin cho ngi khụng hng vo hin thc gii quyt hin thc, m hng vo nghip, qu bỏov nu cú nhỡn vo hin thc, thỡ Pht giỏo cng ch gii hn tng cỏ nhõn, nn tng sinh hc ca tng cỏ nhõn ú Vỡ vy, s tỡm tũi, khỏm phỏ, sỏng to trờn mc nht nh ó b hn ch i vi Pht giỏo, c lch s v hin ti cú mt nu khụng lm rừ d gõy s ng nhn mt s ngi, v vỡ th sinh hot tụn giỏo (Pht giỏo) s cú nhng tr ngi nht nh, ú l nhp th ca Pht giỏo - tc l cú hng vo hin thc thc hin c m v cuc sng tt p ca ngi hay khụng? Lõu cú mt s ngi nghiờn cu thng núi o Pht l o nhp th H nhn nh rng Pht giỏo thi k Lý - Trn (Th k XII XIV) l Pht giỏo nhp th, Pht giỏo thi k M - ngu Nam trc õy cng l Pht giỏo nhp th Cú ngi cũn t ho v s tng ni, pht t t thiờu chng li ch M - ngu v.v ỳng l thi k inh, Tin Lờ, Lý, Trn cú mt s thin s nh Phỏp Thun (915 990), Khuụng Vit (993 1011), Vn Hnh ( 1018) ó tng lm tham mu chớnh tr cho cỏc triu ỡnh ng thi Nhng ú l nhng trng hp c bit, lỳc by gi ch cú h l nhng nh trớ thc ca thi i; h hiu sõu c lý thuyt Pht v Nho, h da vo tri thc Nho bn chớnh s V sau gii nho s phỏt trin thỡ h nhng vai trũ ú cho nh nho v tr v chuyờn lm cụng vic tu hnh Chớnh Trn Thỏi Tụng, mt v vua uyờn thõm c Nho ln Pht ó núi lờn chc nng ca hai o ny ngi v xó hi Vit Nam lỳc by gi: Phng tin dn d ỏm ngi mờ mui, ng tt sỏng t l t sinh, y l i giỏo ca c Pht t mc thc cho hu th, lm khuụn mu cho tng lai, y l trỏch nhim ca tiờn thỏnh Di thi M - ngu, tng ni v pht t Hu, Si Gũn ó tng t chc cỏc cuc mớt tinh, biu tỡnh chng i ch ca Ngụ ỡnh Dim v Nguyn Vn Thiu thỡ y li l trng hp khỏc Lỳc by gii cỏc chớnh quyn ny l thuc vo M v da vo Thiờn chỳa giỏo cai tr t nc Nú chốn ộp v khng ch cỏc tụn giỏo khỏc, vic u tranh chng chớnh quyn Dim, Thiu l nhng vic lm chớnh ỏng, va cú ý cu nc, va cú ý ngha ũi quyn bỡnh ng c cỏc tụn giỏo cỏc cụng vic xó hi Xột v mt trit hc, Pht giỏo l h thng trit hc tõm cú yu t vụ thn, l s tng kt tri thc, t ca ngi n thi k c i Yu t tõm ó chi phi th gii quan v nhõn sinh quan ca o Pht xem xột th gii v ngi, dn n tớnh cht khụng thc t ca o Pht i sng tõm linh v th tc o Pht khụng vt qua gii hn khụng tng v s vt hin tng, nờn ó phm sai lm kờu gi lũng t bi, bỏc ỏi chung chung xó hi cú phõn bit giai cp Vi o Pht, xem xột bin chng v th gii mi liờn h u tiờn c t lch s nhõn loi ỏng tic t tng ca o Pht ch dng li cp s khai, khụng thy c bin chng ca s phỏt trin lm cho nhng phỏt kin v th gii khụng sinh ra, tớnh cht khụng n nh, cú bin i, cú sinh cú dit ca vt ó khụng úng gúp ch phỏt trin ca khoa hc, ụi li cú mu sc h vụ o Pht cú tỡnh thng bao la i vi ngi, cho s bỡnh ng gia chỳng sinh; c Pht khụng b thn thỏnh hoỏ, khụng xa l, tớn tỡm thy c Pht s khoan dung, c Pht coi chỳng sinh l nhng c Pht s thnh, vt u cú Pht tớnh, ó mang li cho tớn lũng tin v ng hng ti nit bn Song, im quan trng ny li tr nờn mõu thun, vỡ ng cu vt nhõn loi bng tu nhõn tớch c khụng th gii quyt nhng ny sinh xó hi cú i lp gay gt v li ớch i vi o Pht, vai trũ ca ngi i vi xó hi v th gii khỏch quan b ph nhn vỡ chỳng sinh ch l mt th gii cú cm giỏc; cỏch gii thớch hu hỡnh l s khụng n nh, khụng cú cỏi no khụng t cỏi khỏc sinh raó lm cho tớn xa lỏnh chc phn xó hi, d ny sinh tõm trng bi quan, ym th trc cuc sng Cỏi tụi h o ca o Pht khụng em li nim tin trn th, m cũn mang tõm lý thoỏt tc, tớn thng ly ca Pht lm ni nng nỏu, chy trn thc ti Trit lý v tớnh cht tm thi ca cuc sng nhõn sinh lm cho tớn xa lỏnh cuc i, thu mỡnh m ni che tai trc bt cụng Khụng phi vụ c ch ngha hin sinh th k XX rt thỳ v trc mt s trit lý ca o Pht 7 NI DUNG Tuy xó hi ó ny sinh, ang tn ti v cú xu hng phỏt trin nhng hin tng suy thoỏi v o c v nhõn cỏch ngi Hin tng suy thoỏi o c khụng ch din trờn bỡnh din xó hi m c t chc ng v c quan cụng quyn i hi X ca ng ó ch rừ: "Mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, k c mt s cỏn b ch cht cỏc cp, yu kộm c v phm cht v nng lc Thoỏi húa, bin cht v chớnh tr, t tng, v o c, li sng; t quan liờu, tham nhng, lóng phớ, sỏch nhiu dõn b phn khụng nh cỏn b, ng viờn din nghiờm trng, kộo di cha c ngn chn, y lựi"(1) ú l nguy c ln i vi s sng cũn ca ng v ch ta Lm ngn chn mt cỏch hiu qu s suy thoỏi o c ang cú xu hng gia tng hin nay? iu ny cn cú s n lc ca nhiu ngi, nhiu ngnh, nhiu lnh vc; ú khụng th b qua vai trũ ca o c tụn giỏo ng ta cng tha nhn rng, o c tụn giỏo cú nhiu iu phự hp cụng cuc xõy dng xó hi mi o c tụn giỏo luụn gn vi o c xó hi v chu nh hng ca o c xó hi Tuy nhiờn, o c tụn giỏo li cú tớnh c thự iu ny biu hin ch: Mt l, tụn giỏo phn ỏnh khỏt vng v hnh phỳc ca ngi Trong lch s nhõn loi ó tng tn ti nhng quan nim khỏc v hnh phỳc Ngi vụ thn quan nim hnh phỳc khỏc ngi hu thn; ngi lao ng quan nim hnh phỳc khỏc giai cp búc lt; k i xõm lc quan nim hnh phỳc khỏc vi ngi nụ l; ngi gi quan nim hnh phỳc khỏc vi ngi tr Mi cỏ th, mi cng ng ngi tng quc gia, dõn tc cng cú quan nim khỏc v hnh phỳc Hnh phỳc l mt nhng phm trự c bn ca o c hc, l mi quan tõm ln, l mc ớch ca ngi Nú bt ngun v tn ti cuc sng hin thc nh nhng cm nhn, phõn tớch, ỏnh giỏ cú tỏc dng mnh m n ý ngha, hnh vi, quan h gia ngi vi ngi v gia ngi vi xó hi(2), ng thi hnh phỳc gn lin vi t o c xó hi xó hi ch ngha l phi kin to c mụi trng, ú mi ngi sng hnh phỳc v t T ca mi ngi khụng hn ch hoc th tiờu t ca ngi khỏc; ngc li, t ca mi ngi to iu kin phỏt trin t ca mi ngi, mt xó hi thc s mỡnh vỡ mi ngi v mi ngi vỡ mỡnh Lch s quỏ trỡnh xõy dng ch ngha xó hi nhng thp niờn qua ngy cng cho thy tớnh phc tp, lõu di ca vic kin to hnh phỳc cuc sng trn th Trờn thc t, chng cú th t c hnh phỳc tuyt nh nh m c ca tớn Kitụ giỏo v Pht giỏo v xó hi Thiờn ng hoc cừi Nit bn xa xụi no y Khi bn v hnh phỳc, cỏc nh thn hc Cụng giỏo chia mc hnh phỳc lm hai loi: hnh phỳc tng i l cm giỏc ca ngi v vic tha nhu cu c th cuc sng trn gian; cũn hnh phỳc tuyt i l hnh phỳc tuyt ho, hon thin, tt nh, vnh hng Hnh phỳc tuyt i ch cú Thiờn ng, nc Chỳa ngn nm "Nc c Chỳa Tri" c mụ t l ni yờn lnh, vụ lo, chng cú cp búc v nụ l, chng cú kh au, bnh tt v cht chúc; ngha l "ni y", ngi c nguyn v hnh phỳc hon ton vic hng th trn tỡnh thng yờu ca Chỳa Pht giỏo quan nim ngi c gii thoỏt v t s giỏc ng cao s ti Nit bn ni hnh phỳc siờu vit, ng thi khuyờn tớn ly "mt i sng o c l mt i sng hnh phỳc"(3) Pht giỏo quan nim hnh phỳc trc ht l on tuyt vi "tham, sõn, si" an tõm, th thỏi, yờn tnh v tõm hn v sau cht, ngi c hng hnh phỳc tuyt i cừi Tõy phng cc lc Pht giỏo i tha cú núi v mt s Tnh th ni ting, nh Tnh th Di Lc, Tnh th Linh Sn, Tnh th Nh lai, Tnh th A Di Pht Th gii Tõy phng cc lc l Tnh th A Di Pht Trong th gii cc lc y, õu õu ngi ta cng thy Pht v B Tỏt cu kh cu nn Mi th u quý giỏ v cao Mi ngi y u cú trớ tu cao siờu, dung mo oan trang, thỏi ci m, ch cú vui v m khụng bao gi cú kh au, phin nóo, bt cụng v hn thự Dự c mụ t cú ụi chỳt khỏc nhau, song, Thiờn ng ca Cụng giỏo hay Nit bn ca Pht giỏo cú im chung, ú l "mt th gii hon m, ni t n tuyt nh ca nim c m, khỏt vng v hnh phỳc ca ngi Tuy tụn giỏo ch l "hnh phỳc h o ca nhõn dõn", nhng khụng ớt ngi cm thy "hnh phỳc" cha cú hnh phỳc thc s; tụn giỏo l "mt tri o tng", l trỏi tim ca th gii khụng cú trỏi tim, nhng chng no m khỏt vng ni trn tc khụng c tha thỡ dng nh nú l mt ng lc kớch thớch ngi ti Thc ra, Thiờn ng, Nit bn mang nng ý ngha nhõn sinh, th hin khỏt vng ca ngi ti hnh phỳc vnh hng Vỡ th, ú l nhu cu tinh thn ca ng bo cú tụn giỏo Chớnh s n lc khụng ngng phn u n vi cỏi "xó hi lý tng y ó gúp phn khụng nh cho ngi trỳt b ti li, gió t cỏi ỏc ti cỏi thin Hai l, tụn giỏo hng ngi ti hnh vi lm thin, trỏnh ỏc Thin, ỏc l hai phm trự xut hin rt sm lch s nhõn loi v tr thnh phm trự ph bin o c ca mi thi k lch s Thin, ỏc l cp phm trự i lp, ng thi cng l hai phm trự c bn cú quan h cht ch o c xó hi v o c tụn giỏo Tuy nhiờn, thin, ỏc tụn giỏo cú im tng ng, nhng cng cú s khỏc bit vi thin, ỏc th tc mc nht nh Cựng l thin, ỏc, nhng tụn giỏo, chỳng c cao, cng iu v thiờng húa bng giỏo lý, giỏo lut, tớn iu mi ngi tuõn th mt cỏch nghim ngt di sc mnh ca thn quyn Trong o c tụn giỏo v o c xó hi thỡ thin, ỏc l hai phm trự trung tõm v trng yu nht Nhng, thin, ỏc o c tụn giỏo c gn cht vi hu qu ca hnh vi hnh x ca tớn v cú s thng pht "nghiờm minh" bi cỏc ng siờu nhiờn, nờn tớnh giỏo dc v kh nng rn e ca nú t hiu qu rt cao Nhiu hc thuyt cho rng, ngi mang tớnh thin, cỏi ỏc tht s ch xut hin cựng vi s hỡnh thnh cỏc cng ng ngi v phỏt trin xó hi cú s phõn húa giai cp, m xó hi tn ti nhng li ớch i lp Cho n nay, thin v ỏc song hnh nh hai mt tng ngi Tuy nhiờn, t dõn tc n n dõn tc kia, t thi k ny sang thi k khỏc, nhng quan nim v thin, ỏc ó bin i rt nhiu thm n mc trỏi ngc Theo quan nim ca Khng giỏo, bn tớnh ngi l cú tớnh thin: "nhõn chi s tớnh bn thin" Thn hc ca Kitụ giỏo quan nim, ngi ton thin khụng phi tu tp, m l "sỏnh bc cựng Thiờn Chỳa" o Cụng giỏo cho Chỳa l cỏi thin ton nng, tc Chỳa l mu hỡnh lý tng, l ngun gc ca cỏi thin T quan nim v cỏi thin, Kinh thỏnh cp n nhõn c, ú l hnh vi v biu hin c th ca cỏi thin Khi cỏi thin nhng ch cho cỏi ỏc, l lỳc ngi khụng cũn ch ng c dc vng, khụng lm ch c mỡnh tt s dn n sng buụng th cho cỏi ỏc xut hin, ti li honh hnh, nhõn cỏch b lu m Cỏi ỏc cú ngun gc t qu d l k thự ca cỏi thin, cng l ch th ca Thiờn Chỳa v mi tớn Cỏi ỏc xut hin trờn trn th l s kt hp gia qu d v tt xu ca ngi Kinh thỏnh cho rng, ngi cú cỏc tt xu c bn, ú l: kiờu ngo, dõm ụ, hn gin, n ung quỏ , ghen ghột, li bing Cụng giỏo rn dy tớn lm lnh, trỏnh ỏc l noi gng Chỳa S ban thng v 10 trng pht i vi lm thin hoc mc ỏc: "Ai lm vic thin s sng li c sng Cũn lm iu ỏc s sng li nhn ỏn pht" cú tỏc dng ln i vi vic giỏo dc tớnh hng thin ngi Thiờn ng ca Kitụ giỏo, Hi giỏo v Nit bn ca Pht giỏo cng nh a ngc cú tỏc dng khuyn thin, tr ỏc i vi cỏc tớn Pht giỏo rt chỳ ý giỏo húa chỳng sinh bng "Ng gii", "Thp thin" ú chớnh l nhm gt b iu ỏc, khuyn khớch lm iu thin Pht giỏo quan nim "thin" khụng ch l chun mc o c cn cú, m cũn l phng tin gii thoỏt Trỏi ngc vi Thiờn ng v Nit bn l a ngc m cỏc tụn giỏo u núi n o Kitụ coi a ngc l ni ca nhng ngi cht m trc ú khụng tin o v phm nhiu ti ỏc o Pht coi a ngc l cừi kh, l ni y o cỏc chỳng sinh sng cú nhiu ti ỏc Nhng o Pht coi cuc sng a ngc khụng phi l vnh vin Theo lut luõn hi, nghip bỏo, nhng k tr ht n ca ti ỏc mỡnh gõy nờn s c tỏi sinh kip sng khỏc tt p hn, ú cú kip ngi Pht giỏo quan nim rng, a ngc khụng phi ch cú mt m cú nhiu loi (sỏch Pht cú ghi ti 136 loi a ngc) Tu theo ti nng, nh m ngi b y xung tng loi a ngc tng ng vi ti li ó mc theo lut nhõn qu nghip bỏo Cỏc tớn Hi giỏo cho a ngc l ni ghờ rn, y cú la chỏy ựng ựng, khúi cun ngỳt ngn Nhng ngi b y xung ú phi eo gụng xing, chu mi cc hỡnh tra tn Thiờn ng a ngc l hai th gii i lp ngi tng tng nờn nhm thng cụng v pht ti i vi nhng lm c iu thin hoc mc ti ỏc Dự l nhng th gii khụng tng, nhng khụng ớt ngi ó tin vo cỏi th gii m tụn giỏo tng tng v trờn giỏc o c hc, thỡ nhng "th gii" y cú giỏ tr tr ỏc, hng thin hu hiu b sung cho lut phỏp m nhiu th ch chớnh tr ó nhn Ba l, tụn giỏo nhn mnh c khoan dung, lũng v tha v thng ngi S nhn nhc, chu ng cng l mt biu hin ca c khoan dung o c tụn giỏo Khoan dung l thỏi nhõn nhng, hiu hũa, tụn trng vi nhng gỡ khỏc ta Chớnh vỡ th m Vit Nam v Trung Quc ó hỡnh thnh v tn ti cỏi gi l Tam giỏo (Nho Pht Lóo) Mt 14 iu rn ca kinh Pht i vi tớn l "L vt ln nht ca loi ngi l khoan dung"(4) 11 Trong o c Kitụ giỏo, tỡnh yờu thng c cp trờn bn phng din: yờu Chỳa, yờu thng mỡnh, yờu thiờn nhiờn v yờu tha nhõn Trong ú, yờu thng Chỳa l trờn ht, yờu bn thõn l th hai v yờu tha nhõn l trng tõm: "Hóy yờu mn Thiờn Chỳa trc ht, ri n bn thõn ngi, sau ú s yờu thng ngi gn mỡnh nht nh chớnh bn thõn mỡnh Bi vỡ nu khụng yờu bn thõn mỡnh thỡ lm ngi cú th yờu thng ngi gn mỡnh mt cỏch chõn thc"(5) Ngoi ngi ra, Kitụ giỏo cũn nhc tớn phi yờu thiờn nhiờn Thiờn nhiờn cng l to vt ca Chỳa v vỡ vy, yờu Chỳa khụng th khụng yờu to vt ca Chỳa Tha nhõn c hiu khụng ch l nhng ngi ng o, m cũn l ngi núi chung, khụng phõn bit chng tc, giai cp, gii tớnh, nng lc, trỡnh , cỏ tớnh, thin ỏc, thm c k thự C kinh Cu c v Tõn c u cp n gii rn, yờu thng ngi khỏc nhng tớnh cht v mc li khụng nh nhau, thm ụi ch cũn trỏi ngc Lũng v tha, bỏc ỏi cỏc tụn giỏo cú nột ni bt l ớt v li, khc t s tr n, ỏp ngha ú cng l c trng ca o c tụn giỏo V tha l vỡ ngi khỏc, nú i lp vi v k (tc l sng cho mỡnh v vỡ mỡnh) Tinh thn v tha l thng yờu ngi khỏc mt cỏch chõn thnh, ht mỡnh vi thỏi vụ t, vỡ ng c c ỏi, nờn tỡnh thng cú tớnh t giỏc cao Pht dy ngi phi sng v tha, sng i tỡm hnh phỳc cho ngi khỏc ch khụng phi ch lo hnh phỳc cho riờng mỡnh T v tha m n thng ngi v chớnh thng ngi mi l v tha Pht giỏo nờu cao trit lý sng "thng ngi nh th thng thõn" qua hnh ng t bi iu ny cú tỏc dng giỏo dc ngi hnh thin, vi biu hin "lỏ lnh ựm lỏ rỏch" cú thin tai, bt hnh cng ng Theo nh Pht, "t bi" l tỡnh thng yờu khụng gii hn, vụ b bn Tỡnh thng ngi m tụn giỏo cp khụng phi chung chung, m khỏ c th, thit thc Tụn giỏo ũi hi cỏc tớn ca mỡnh cú hnh ng c th, nh cho k n, cho k khỏt ung, cho k rỏch mc, chm lo ngi m au, bnh hon, chm súc ngi gi nua, i x tt vi k di, tha th k ti li, khuyờn can ngi lm lc, bo ban k dt nỏt luụn t mi ngi tỡnh thng yờu ng loi Kitụ giỏo ũi hi mi tớn phi cú mt tỡnh thng yờu ngi mt cỏch chõn thnh, sỏng v thit thc: "Anh ch em ng thng yờu bng li núi xuụng, bng ming li bờn ngoi, phi thng yờu mt cỏch chõn thc v bng vic lm"(6) Cũn Pht giỏo coi cu mt ngi phỳc ng h sa v "Cu mt mng ngi cũn hn xõy by thỏp phự " hay khuyờn tớn hóy phn u vỡ an lc cho Ch thiờn v cho loi ngi 12 Bn l, tụn giỏo a nhng chun mc giỏ tr rng buc cuc sng gia ỡnh Trong xó hi, gia ỡnh c coi l cng ng u tiờn, l t bo to ca xó hi loi ngi Gia ỡnh cú vai trũ quan trng vic nh hng phm cht o c ca ngi Khng giỏo quan nim cú "t gia" mi cai tr c t nc (tr quc), v cú hai tiờu chun y mi cú th "bỡnh thiờn h" c Kitụ giỏo rt quan tõm ti gia ỡnh v coi n th ti gia l ni chuyn giao c tin ca tin nhõn, vun trng cỏc truyn thng tụn giỏo, dõng li cu nguyn chung lờn Thiờn Chỳa v din t cỏc nim tin tụn giỏo cuc sng hng ngy Khng giỏo, Kitụ giỏo u rt chỳ ý ti nhng chun mc o c gia ỡnh theo cỏc mi quan h ch yu: quan h gia cha m vi cỏi, gia v vi chng Ngi cha c cụng nhn l gia trng, l ch v l hin thõn ca ton gia ỡnh Ngi cha cú uy quyn vic giỏo dc chỏu, c coi l ci ngun ca mt tụng ng v l si dõy ni kt mt dũng tc, gúp phn trỡ chng tc Nu cht m khụng cú ni dừi, ngi ta coi nh ó b Thiờn Chỳa pht, cũn Khng giỏo coi l ti "bt hiu" Cũn ngi m c gi l "M ca s sng" Thiờn Chỳa ó to dng nờn s sng ngi, gm cú cha v m, nu khụng cú cha m thỡ khụng cú cỏi v tt yu, thiu h thỡ khụng th cú dõn Thiờn Chỳa c Nh vy, nu tụn trng ng to hoỏ thỡ ngi phi bit tụn kớnh cha m Thiờn Chỳa mun t cha m bờn cnh Thiờn Chỳa vic hnh x ca con, nhng so vi Thiờn Chỳa thỡ cha m ch ng hng th yu iu ú khụng phi h thp vai trũ ca cha m, m ch l lm ni bt tớnh nht vụ nh ca Chỳa iu rn th t bng thp gii quy nh ngi: "Hóy tho kớnh cha m ngy i ca cỏc ngi c di trờn c Chỳa"(7) Chớnh Giờsu ó nờu gng v s tụn kớnh vi cha mỡnh, mc dự cha l ngi th mc, cũn m l ngi ph n bỡnh dõn Tho kớnh cha m cũn th hin s võng phc Võng phc cha m l chp nhn trt t, ng cp ca th to Kitụ giỏo cũn a hỡnh thc ch ti vic thc hin gii rn th t: "Ai tho kớnh cha m s c phn thng l c sng lõu v hnh phỳc trờn cừi trn th"; ngc li, "Ai ci nho cha v khụng tuõn phc m theo bn phn, k y s b qu m xỏc bờn sui v chim kn kn xộ tht" Trong thp gii cú iu v iu ngn cm cỏc hnh vi ti li quan h v chng nhm gúp phn bo v hụn nhõn Cụng ng Vatican ó ca ngi nhng v chng: "Da vo suy tớnh khụn ngoan vi mt lũng qung i ho hip ó chp nhn nuụi dy tt mt gia ỡnh" Kitụ giỏo ca 13 ngi hụn nhõn mt v mt chng v hụn nhõn bt kh ly: "iu gỡ Thiờn Chỳa ó phi hp thỡ loi ngi khụng c phõn ly"(8) o c tụn giỏo mang nú tớnh "thiờng", cú phn "h o" nờn cú nhng im khỏc vi o c th tc Nhng chớnh iu ú l c trng ca o c tụn giỏo v ó lm cho khụng ớt ngi tip nhn giỏ tr o c th tc d dng v th hin nhng hnh vi c th th gii hin tn hn o c tụn giỏo ó gúp phn lm lnh mnh húa quan h gia ngi vi ngi v vi t nhiờn Tuy nhiờn, núi nh vy khụng cú ngha o c tụn giỏo ch cú tớnh tớch cc m khụng cú tớnh tiờu cc v cng khụng nờn quờn rng, cũn hin tng phi o c, phn húa ny sinh t tụn giỏo Kết luận 14 Mặc dù có số tôn giáo đời du nhập vào nớc ta cha lâu, song tôn giáo nói chung có mặt tồn đất nớc Việt Nam hàng ngàn năm Lịch sử dân tộc Việt Nam có trang sáng ghi lại đóng góp số tôn giáo vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao ý thức dân tộc, ảnh hởng sâu sắc đến lối sống cộng đồng Bên cạnh lại có trang sử bị hoen ố, phản bội lại Tổ quốc, ngợc lại lợi ích cộng đồng dân tộc số tôn giáo khác, bị lực phản động nớc lợi dụng mục đích tôn giáo Đạo đức tôn giáo mảnh đất màu mỡ mà lực phản động dễ bề lợi dụng mục đích chống phá cách mạng Tôn giáo tồn lâu dài, tôn giáo có vai trò xã hội định, đáp ứng nhu cầu tinh thần phận nhân dân Song hành với tồn lâu dài đạo đức tôn giáo Đạo đức tôn giáo tồn dù muốn hay không muốn, ảnh hởng theo hai chiều tích cực tiêu cực tới trình xây dựng đạo đức Việt Nam Luận văn phân tích rút nét đặc trng đạo đức tôn giáo so sánh với nét đặc trng đạo đức mới; từ bớc đầu nhận diện nét tơng đồng khác biệt đạo đức tôn giáo đạo đức Qua so sánh nét tơng đồng khác biệt đạo đức tôn giáo với đạo đức mới, luận văn khảo sát ảnh hởng đạo đức tôn giáo với đạo đức mặt tích cực tiêu cực Cách phân tích bảo đảm đợc "tính khách quan xem xét", không sa vào cực đoan Trên sở thực trạng ảnh hởng đạo đức tôn giáo với trình xây dựng đạo đức mới, luận văn đề xuất quan điểm đạo 15 giải pháp có hiệu nhằm phát huy ảnh hởng tích cực hạn chế đến mức thấp ảnh hởng tiêu cực đạo đức tôn giáo trình xây dựng đạo đức Việt Nam Do điều kiện thời gian hạn chế thân tác giả, vấn đề sâu vào đạo đức loại tôn giáo ảnh hởng với loại đối tợng tín đồ đợc tác giả luận văn tiếp tục sâu nghiên cứu thời gian [...]... là đạo đức các tôn giáo Đạo đức các tôn giáo còn tồn tại thì dù muốn hay không muốn, nó cũng ảnh hởng theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực tới quá trình xây dựng đạo đức mới ở Việt Nam hiện nay Luận văn đã phân tích và rút ra những nét đặc trng của đạo đức tôn giáo và so sánh với những nét đặc trng của đạo đức mới; từ đó bớc đầu nhận diện những nét tơng đồng và khác biệt của đạo đức tôn giáo và đạo. .. đức tôn giáo và đạo đức mới Qua so sánh những nét tơng đồng và khác biệt của đạo đức tôn giáo với đạo đức mới, luận văn đã khảo sát ảnh hởng của đạo đức tôn giáo với đạo đức mới cả mặt tích cực và tiêu cực Cách phân tích đã bảo đảm đợc "tính khách quan của sự xem xét", không sa vào các cực đoan Trên cơ sở thực trạng ảnh hởng của đạo đức tôn giáo với quá trình xây dựng đạo đức mới, luận văn đã đề xuất... chỉ đạo và các 15 giải pháp có hiệu quả nhằm phát huy những ảnh hởng tích cực và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hởng tiêu cực của đạo đức các tôn giáo đối với quá trình xây dựng đạo đức mới ở Việt Nam hiện nay Do điều kiện thời gian và hạn chế của bản thân tác giả, vì vậy những vấn đề đi sâu vào đạo đức của từng loại tôn giáo và ảnh hởng của nó với từng loại đối tợng các tín đồ sẽ đợc tác giả luận. .. có những trang sử bị hoen ố, bởi sự phản bội lại Tổ quốc, đi ngợc lại lợi ích cộng đồng dân tộc của một số tôn giáo khác, do bị các thế lực phản động trong và ngoài nớc lợi dụng vì mục đích ngoài tôn giáo Đạo đức các tôn giáo cũng là một mảnh đất màu mỡ mà các thế lực phản động dễ bề lợi dụng vì mục đích chống phá cách mạng Tôn giáo đang và sẽ còn tồn tại lâu dài, bởi tôn giáo vẫn còn có vai trò xã hội... c, phn vn húa ny sinh t tụn giỏo Kết luận 14 Mặc dù có một số tôn giáo ra đời hoặc du nhập vào nớc ta cha lâu, song tôn giáo nói chung đã có mặt và tồn tại trên đất nớc Việt Nam đã hàng ngàn năm Lịch sử dân tộc Việt Nam đã có những trang sáng ghi lại sự đóng góp của một số tôn giáo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao ý thức dân tộc, ảnh hởng sâu sắc đến lối sống của cả cộng... hip ó chp nhn nuụi dy tt trong mt gia ỡnh" Kitụ giỏo ca 13 ngi hụn nhõn mt v mt chng v hụn nhõn bt kh ly: "iu gỡ Thiờn Chỳa ó phi hp thỡ loi ngi khụng c phõn ly"(8) o c tụn giỏo mang trong nú tớnh "thiờng", cú phn "h o" nờn cú nhng im khỏc vi o c th tc Nhng chớnh iu ú l c trng ca o c tụn giỏo v ó lm cho khụng ớt ngi tip nhn giỏ tr o c th tc d dng v th hin nhng hnh vi c th trong th gii hin tn hn o... cha m l chp nhn trt t, ng cp ca th to Kitụ giỏo cũn a ra hỡnh thc ch ti trong vic thc hin gii rn th t: "Ai tho kớnh cha m s c phn thng l c sng lõu v hnh phỳc trờn cừi trn th"; ngc li, "Ai ci nho cha v khụng tuõn phc m theo bn phn, k y s b qu m xỏc bờn sui v chim kn kn xộ tht" Trong thp gii cú iu 6 v iu 9 ngn cm cỏc hnh vi ti li trong quan h v chng nhm gúp phn bo v hụn nhõn Cụng ng Vatican 2 ó ca ngi... tai, bt hnh trong cng ng Theo nh Pht, "t bi" l tỡnh thng yờu khụng gii hn, vụ b bn Tỡnh thng con ngi m tụn giỏo cp khụng phi chung chung, m khỏ c th, thit thc Tụn giỏo ũi hi cỏc tớn ca mỡnh cú hnh ng c th, nh cho k úi n, cho k khỏt ung, cho k rỏch mc, chm lo ngi m au, bnh hon, chm súc ngi gi nua, i x tt vi k di, tha th k ti li, khuyờn can ngi lm lc, bo ban k dt nỏt luụn t mi con ngi trong tỡnh thng... con ngi mt cỏch chõn thnh, trong sỏng v thit thc: "Anh ch em ng thng yờu nhau bng li núi xuụng, bng ming li bờn ngoi, phi thng yờu mt cỏch chõn thc v bng vic lm"(6) Cũn Pht giỏo coi cu mt ngi phỳc ng h sa v "Cu mt mng ngi cũn hn xõy by thỏp phự " hay khuyờn tớn hóy phn u vỡ an lc cho Ch thiờn v cho loi ngi 12 Bn l, tụn giỏo a ra nhng chun mc giỏ tr rng buc cuc sng gia ỡnh Trong xó hi, gia ỡnh c coi... loi ngi Gia ỡnh cú vai trũ quan trng trong vic nh hng phm cht o c ca con ngi Khng giỏo quan nim cú "t gia" mi cai tr c t nc (tr quc), v cú hai tiờu chun y mi cú th "bỡnh thiờn h" c Kitụ giỏo rt quan tõm ti gia ỡnh v coi n th ti gia l ni chuyn giao c tin ca tin nhõn, vun trng cỏc truyn thng tụn giỏo, dõng li cu nguyn chung lờn Thiờn Chỳa v din t cỏc nim tin tụn giỏo trong cuc sng hng ngy Khng giỏo, Kitụ ... dài đạo đức tôn giáo Đạo đức tôn giáo tồn dù muốn hay không muốn, ảnh hởng theo hai chiều tích cực tiêu cực tới trình xây dựng đạo đức Việt Nam Luận văn phân tích rút nét đặc trng đạo đức tôn giáo. .. trng đạo đức mới; từ bớc đầu nhận diện nét tơng đồng khác biệt đạo đức tôn giáo đạo đức Qua so sánh nét tơng đồng khác biệt đạo đức tôn giáo với đạo đức mới, luận văn khảo sát ảnh hởng đạo đức tôn. .. đạo đức mới, luận văn đề xuất quan điểm đạo 15 giải pháp có hiệu nhằm phát huy ảnh hởng tích cực hạn chế đến mức thấp ảnh hởng tiêu cực đạo đức tôn giáo trình xây dựng đạo đức Việt Nam Do điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận tìm hiểu về đạo đức tôn giáo trong quá trình xây dựng đạo đức ở việt nam, Bài tiểu luận tìm hiểu về đạo đức tôn giáo trong quá trình xây dựng đạo đức ở việt nam, Bài tiểu luận tìm hiểu về đạo đức tôn giáo trong quá trình xây dựng đạo đức ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay