LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH NGUYÊN3

10 644 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 11:51

1: Lịch sử hình thành và phát triển Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên2: Đặc điểm hoạt động của công ty 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-20084: Một số nội dung của công tác quản trị tại công ty5: Định hướng phát triển trong thời gian tới. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU .2 PHẦN 2: NỘI DUNG .3 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN THỊNH NGUYÊN .3 1.1. Vài nét khái quát về Doanh nghiệp nhân Thịnh Nguyên .3 1.2 Quá trình phát triển .4 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp hiện nay 4 2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 5 2.1. Cơ cấu tổ chức .5 2.1.1. Cơ cấu bộ máy quản trị 5 2.1.2. Cơ cấu sản xuất .8 2.2. Đội ngũ lao của doanh nghiệp 10 2.3 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của doanh nghiệp 12 2.4 Đặc điểm về tình hình tài chính của công ty 14 2.5. Đặc điểm về thị trường khách hàng của doanh nghiệp 15 2.5.1. Thị trường nội địa 15 2.5.2 Thị trường xuất khẩu .15 3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .16 3.1. Kết quả về sản phẩm 16 3.2. Kết quả về doanh thu lợi nhuận, đóng góp ngân sách nhà nước. 17 3.3. Lương của người lao động .20 4. MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KINH DOANH 21 4.1. Quản trị nhân lực 21 4.2. Quản trị chất lượng .23 4.3. Công tác xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh .23 5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 23 5.1. Định hướng phát triển chung 23 5.2. Một số mục tiêu chủ yếu 24 PHẦN 3: KẾT LUẬN .25 SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 1 QTKDTH 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Chúng ta đang sống trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế xu thế toàn cầu hóa. Việc giao lưu buôn bán giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia, nó là động lực thúc đẩy các quốc gia phát triển tuy nhiên cũng có những ảnh hưởng tiêu cực. Đặc biệt, năm 2009 là 1 năm thực sự khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới đã khiến cho rất nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản. Các doanh nghiệp dệt may của nước ta cũng không nằm trong số ngoại lệ. Là ngành tạo việc làm cho nhiều lao động nên được xã hội rất quan tâm. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn Doanh nghiệp nhân Thịnh Nguyên là nơi thực tập. Doanh nghiệp tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh nhưng một vài năm trở lại đây hoạt động gia công hàng may mặc là chủ yếu. Quá trình thực tập tổng quan tại Doanh nghiệp là giai đoạn đầu của quá trình thực tập giúp tôi đi sâu nghiên cứu hiểu rõ hơn tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. sau hơn 1 tháng thực tập dưới sự hướng dẫn của GS-TS Nguyễn Thành Độ, với sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp đã giúp tôi hoàn thành bản báo cáo tổng hợp gồm 5 nội dung sau: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung 1: Lịch sử hình thành phát triển Doanh nghiệp nhân Thịnh Nguyên 2: Đặc điểm hoạt động của công ty 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2008 4: Một số nội dung của công tác quản trị tại công ty 5: Định hướng phát triển trong thời gian tới. Phần 3: Kết luận SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 2 QTKDTH 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN 2: NỘI DUNG 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN THỊNH NGUYÊN 1.1. Vài nét khái quát về Doanh nghiệp nhân Thịnh Nguyên Công ty trách nhiệm nhân Thịnh Nguyên được thành lập năm 2001 theo quyết định của sở kế hoạch đầu tỉnh Ninh Bình. - Tên đầy đủ: Doanh Nghiệp Nhân Thịnh Nguyên - Tên giao dịch quốc tế: Thịnh Nguyên Private Enterprise - Tên viết tắt: Thịnh Nguyên Ent - Ngành nghề kinh doanh: 1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (giao thông, thủy lợi, công nghiệp, trạm biến áp tới 3,5 kV) 2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (bằng ô tô) 3. Vận tải hành khách đường bộ khác (bằng ô tô) 4. Bán buôn khí đốt các sản phẩm liên quan (khí công nghiệp, đất đèn, ôxi ) 5. Sản xuất hàng may sẵn (may gia công xuất khẩu ) - Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhân - Mã số thuế: 2700271954 - Thành lập: Năm 2001 -Trụ sở chính: Số 44, đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Tên chi nhánh: Số 8, đường Lý Thường Kiệt, phố Hàn Thuyên, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0303.811.205 - Fax: 030.883.796 SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 3 QTKDTH 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Email: Thinhnguyen@yahoo.com.vn 1.2 Quá trình phát triển - Từ năm 1990 tới 2001: Doanh nghiệp kinh doanh mang tính chất hộ gia đình, chủ yếu sử dụng lao động ở địa phương hoạt động kinh doanh do các thành viên trong gia đình quản lý. Trong giai đoạn này quy mô của doanh nghiệp còn rất nhỏ, hoạt động kinh doanh chủ yếu là bán buôn khí đốt các sản phẩm có liên quan (khí công nghiệp, ô xy, đất đèn). - Năm 2001: Sau 11 năm tham gia hoạt động kinh doanh, có đủ số vốn cách pháp nhân theo quy định của pháp luật thì Doanh nghiệp nhân Thịnh Nguyên được thành lập với quyết định thành lập ngày 08/10/2001 của sở kế hoạch đầu tỉnh Ninh Bình. Giấy phép kinh doanh số: 0901000136 ngày 08/10/2001 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/04/2007. - Năm 2003 đến nay: 3 năm kể từ khi có giấy phép kinh doanh chính thức doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả lượng vốn chủ sở hữu tăng xuất phát từ nhu cầu thị trường tiêu dùng doanh nghiệp đã quyết định đầu mở rộng sang một số lĩnh vực kinh doanh khác. Trong đó, đầu cho mở xưởng kinh doanh hàng gia công may mặc xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư. từ năm 2003 đến nay, hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là gia công hàng may mặc xuất khẩu. 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp hiện nay * Chức năng: - Sử dụng có hiệu quả, an toàn, phát triển vốn các nguồn lực của doanh nghiệp. Nguyên tắc thực hiện hạch toán kinh tế tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng nhằm bảo toàn phát triển vốn được giao. - Tổ chức hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, lành mạnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (tạo thêm công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động trong tỉnh) SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 4 QTKDTH 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ về tài chính cũng như các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật * Nhiệm vụ chính của doanh nghiệp Công ty nhân Thịnh Nguyên có nhiệm vụ chính là gia công hàng may mặc xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU, Hàn Quốc…và thực hiện một số hợp đồng gia công trong nước. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán buôn khí công nghiệp, tham gia vào lĩnh vực vận tải xây dựng. 2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 2.1. Cơ cấu tổ chức 2.1.1. Cơ cấu bộ máy quản trị Là đơn vị hạch toán độc lập có quy mô nhỏ bộ máy quản trị của doanh nghiệp được tổ chức theo kiểu trực tuyến. Đứng đầu là giám đốc, giúp việc cho giám đốc là phó giám đốc, kế toán trưởng các phòng ban khác trong doanh nghiệp. SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 5 QTKDTH 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ bộ máy quản trị của doanh nghiệp : quan hệ trực tuyến Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: - Giám đốc: là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp, tự chịu trách nhiệm bằng mọi tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.Giám đốc có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn sau: + Chức năng: tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp + Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; ký kết các hợp đồng kinh tế; tổ chức bộ máy quản lý của doanh; tham gia lập kế hoạch dài hạn cho công ty + Quyền hạn: yêu cầu các phòng ban trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp; ra quyết định cuối cùng về định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. - Phòng kế hoạch: tổ chức thực hiện lập kế hoạch sản xuất, đưa ra các điều chỉnh phù hợp với năng lực của doanh nghiệp. - Phòng sản xuất: SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 6 QTKDTH 47A P. Kế hoạch P. Sản xuất P. kế toán tài chính P. Kỹ thuật P. Tổ chức Các tổ sản xuất Tổ kỹ thuật Tổ KCS Giám đốc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Chức năng: đảm bảo cho hoạt động sản xuất diễn ra nhịp nhàng, hoàn thành được kế hoạch sản xuất đề ra. + Nhiệm vụ: tổ chức quản lý gia công thành phẩm bán thành phẩm; xây dựng kế hoạch tác nghiệp sản xuất kiểm soát sản xuất + Quyền hạn: yêu cầu các bộ phận ngang dưới cấp khác phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; huy động sử dụng nguồn lực theo quy định để thực hiện nhiêm vụ. - Phòng kỹ thuật: nghiên cứu mẫu, may mẫu, giác sơ đồ, xây dựng duyệt định mức quản lý định mức tiêu hao nguyên phụ liệu, định mức lao động; giải quyết các vấn đề có liên quan tới kỹ thuật. Kiểm tra chất lượng của sản phẩm cuối cùng. - Phòng tài chính kế toán: + Chức năng: lập kế hoạch, tổ chức, quản lý để thực hiện kế hoạch hoạt động kế toán tài chính. + Nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch vay vốn phân bổ nguồn vốn; quản lý sử dụng hợp lý các nguồn vốn của doanh nghiệp có hiệu quả; hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh + Quyền hạn: có quyền yêu cầu các phòng ban cung cấp các số liệu phục vụ cho việc hoàn thành các báo cáo tài chính. - Phòng tổ chức: + Chức năng: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan tới công tác sử dụng lao động + Nhiệm vụ: tuyển dụng, đào tạo, bố trí lao động trong doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp +Quyền hạn: sử dụng các nguồn lực cần thiết phục vụ cho hoạt động của phòng. Hệ thống tổ chức của doanh nghiệp theo kiểu chức năng (cấp dưới chỉ nhận nhiệm vụ từ một cấp trên) giúp cho cấp dưới có thể tránh được tình SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 7 QTKDTH 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trạng nhận nhiều lệnh từ các cấp trên khác nhau, với quy mô hiện tại của doanh nghiệp khoảng 300 nhân viên thì cơ cấu quản trị của doanh nghiệp là tương đối phù hợp. Tuy nhiên, để giảm bớt công việc cho giám đốc thì nên có thêm phó giám đốc, phó giám đốc có thể thay mặt giám đốc giải quyết công việc của doanh nghiệp khi giám đốc đi vắng. Nếu trong thời gian tới quy mô doanh nghiệp tăng lên thì doanh nghiệp nên có thêm một số phòng an khác tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng. 2.1.2. Cơ cấu sản xuất Doanh nghiệp chia làm hai khu vực riêng biệt khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh: * Xưởng khí công nghiêp: Xưởng khí được đặt tách riêng khỏi xưởng may, chia thành từng khu giữ khí chế biến theo tính chất của từng loại khí. * Xưởng may: SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 8 QTKDTH 47A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ các bộ phận sản xuất trong xưởng may Xưởng may có diện tích rộng hơn xưởng chứa khí công nghiệp được chia thành 6 tổ sản xuất khác nhau: - Tổ kỹ thuật kiểm tra chất lượng + Tổ kỹ thuật: Nếu bên thuê gia công đưa hình vẽ của sản phẩm cần gia công thì tổ kỹ thuật có nhiệm vụ may mẫu, tiến hành giác sơ đồ sản phẩm cuối cung là duyệt định mức + Kiểm tra chất lượng của sản phẩm khi đã hoàn thành chuẩn bị giao cho khách hàng. - Tổ cắt: cắt bán thành phẩm dựa vào định mức đã được duyệt - Tổ may: được chia thành 6 tổ khác nhau - Tổ chuyên dùng: đóng cúc, thùa khuy, đính mỏ, vệ sinh công nghiệp - Tổ là: chuyên là quần áo đã may xong - Tổ hoàn thiện: đóng gói, xếp sản phẩm vào thùng Ta thấy các tổ được sắp xếp theo đúng quy trình gia công sản phẩm giúp cho doanh nghiệp cho doanh nghiệp giảm được chi phí đi lại, chi phí vận chuyển nhằm nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, để năng suất lao động của doanh nghiệp tiếp tục tăng thì nên chia tổ kỹ thuật kiểm tra chất lượng thành 2 tổ khác nhau nhằm phát huy năng lực tối đa của từng bộ phận. SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 9 QTKDTH 47A Xưởng may Tổ Kỹ thuật KCS Tổ Cắt Tổ May Tổ chuyên dùng Tổ Là Tổ Hoàn thiện Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. Đội ngũ lao của doanh nghiệp Trong hoạt động quản trị kinh doanh nhân luôn giữ vị trí vai trò quan trọng, trong nhiều trường hợp còn là chủ thể quản trị. Một doanh nghiệp trình có máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện đại tới đâu thì nhân tố con người với trình độ tay nghề, kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm, tính kỹ thuật, sự hợp tác, khả năng cập nhập thông tin vẫn tác động trực tiếp tới chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình sứ dụng lao động của doanh nghiệp trong thời gian qua được thể hiện trên bảng số liệu sau: Bảng 1: Tình hình lao động qua các năm (từ 2006-2008) STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1 Tổng số lao động Người 130 230 300 2 Trình độ lao động Đại học Người 2 4 5 Tỷ trọng % 1,5 1,7 1,7 Cao đẳng Người 2 3 5 Tỷ trọng % 1,5 1,3 1,7 Trung cấp Người 3 3 2 Tỷ trọng % 2,3 1,3 0,7 Dưới trung cấp Người 123 220 288 Tỷ trọng % 94,7 95,7 95,9 (Nguồn: phòng tổ chức) SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 10 QTKDTH 47A
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH NGUYÊN3, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH NGUYÊN3, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH NGUYÊN3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay