Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết ai có lỗi, phân biệt uêchuyu, sx, ănăng 4

3 363 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2015, 01:07

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT : AI CÓ LỖI? I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe viết xác đoạn “ Ai có lỗi” - Viết tên riêng người nước ngồi - tìm từ có vần uênh, vần uyu b) Kỹ năng: Rèn Hs nghe viết Tránh viết thừa, viết thiếu từ c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý II/ Chuẩn bị: * GV: Bảng phụ viết nội dung BT3 Vở tập * HS: VBT, bút II/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài cũ: - GV mời Hs lên viết bảng :ngọt ngào, ngao ngán, hiền lành, chìm nổi, liềm - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nghe - viết PP: Phân tích, thực hành - Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết tả vào • Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị - Gv đọc lần đoạn văn viết tả Hs lắng nghe - Gv yêu cầu –3 HS đọc lại đoạn viết 2- Hs đọc đoạn viết - Gv hướng dẫn Hs nhận xét Gv hỏi: Eân-ri-cô ân hận bình tĩnh lại Nhìn vai áo bạn sức chỉ, cậu muốn xin lỗi bạn không đủ can đảm + Đoạn văn nói điều gì? + Tên riêng tả? Cô-rét-ti + Nhận xét cách viết tên riêng nói trên? Viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối chữ Vì tên riêng người nước ngồi - Gv hướng dẫn Hs viết bảng : Cô-rét-ti, khuỷa tay, sứt • Hs chép vào - Gv đọc thong thả câu, câu đọc từ đến lần - Gv theo dõi, uốn nắn • Gv chấm chữa - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bút chì - Gv chấm vài (từ – bài) - Gv nhận xét viết Hs * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm tập - Mục tiêu: Giúp hs làm tập VBT Hs viết vào bảng Học sinh nêu tư ngồi Học sinh viết vào Học sinh sốt lại Hs tự chữ lỗi PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi + Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu đề Hs đọc yêu cầu đề - GV chia bảng thành cột, chia lớp thành nhóm Mời nhóm chơi trò tiếp sức - Gv Hs nhật xét bốn nhóm Hs nhóm thi đua viế từ chứa tiếng có vần uêch/uyu - Gv chốt lại: Cả lớp viết vào VBT Nguệch ngoạc, rỗng tuếch, bộc tuệch, khuếch khốc, trống huếch trống hốc Khuỷa tay, khuỷa chân, ngã khuỵa, khúc khuỷa + Bài tập 3:Chọn từ điền vào chỗ trống - Gv mở bảng phụ viết sẵn Hs đọc yêu cầu đề - Gv chia lớp thành nhóm Đại diện hai nhóm lên trình baỳ Nhóm làm 3a - Gv nhận xét, sửa chữa - Gv chốt lại: Câu 3a) : Cây sấu, chữ sấu ; san sẻ, xẻ gỗ, xắn tay áo, củ sắn Nhóm làm 3b Hs nhận xét Câu 3b) : Kiêu căng, dặn ; nhọc nhằn, lằng nhằng, ; vắng mặt, vắn tắt Cả lớp sửa vào VBT Tổng kết – dặn dò - Về xem tập viết lại từ khó - Nhận xét tiết học ... Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nghe - viết PP: Phân tích, thực hành - Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết tả vào • Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị - Gv đọc lần đoạn văn viết tả Hs lắng nghe - Gv yêu cầu 3 HS đọc... viết 2- Hs đọc đoạn viết - Gv hướng dẫn Hs nhận xét Gv hỏi: Eân-ri-cô ân hận bình tĩnh lại Nhìn vai áo bạn sức chỉ, cậu muốn xin lỗi bạn không đủ can đảm + Đoạn văn nói điều gì? + Tên riêng tả? ... chì - Gv chấm vài (từ – bài) - Gv nhận xét viết Hs * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm tập - Mục tiêu: Giúp hs làm tập VBT Hs viết vào bảng Học sinh nêu tư ngồi Học sinh viết vào Học sinh sốt lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết ai có lỗi, phân biệt uêchuyu, sx, ănăng 4, Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết ai có lỗi, phân biệt uêchuyu, sx, ănăng 4, Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết ai có lỗi, phân biệt uêchuyu, sx, ănăng 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn