Tính toán thiết kế hệ thống xử lý cấp nước sinh hoạt cho xã bối cầu huyện bình lục tỉnh hà nam

69 241 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2015, 17:39

Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội LI CM N hon thnh tt khúa lun tt nghip ca mỡnh, u tiờn em xin gi li cm n sõu sc nht ti thy giỏo - Thc s Lờ Cao Khi, ngi trc tip hng dn em sut quỏ trỡnh thc hin Bng kinh nghim bn thõn v nhng kin thc hiu bit ca ngi i trc, thy ó ch bo tn tỡnh v cho em nhng ý kin úng gúp sỏt thc nht Em xin chõn thnh cm n cỏc Thy, Cụ Khoa Húa Hc - Trng HSP H Ni ó to iu kin tt nht cho ton th sinh viờn tham gia nghiờn cu hon thnh tt khúa lun Tụi cng xin gi li cm n chõn thnh ti cỏc ban lónh o xó Bi Cu huyn Bỡnh Lc tnh H Nam ó giỳp rt nhiu cho tụi thc hin khúa lun ny Cui cựng tụi xin cm n gia ỡnh, ngi thõn cựng ton th bn bố, nhng ngi luụn c v, ng viờn, giỳp tụi thi gian qua Do thi gian cú hn, lng cụng vic khỏ ln nờn dự ó n lc c gng hon thin nhng khụng trỏnh nhng thiu sút Em xin chõn thnh cm n nhng nhn xột v ý kin úng gúp b sung ca quý thy cụ v cỏc bn sinh viờn khúa lun c hon chnh hn H ni, ngy 17 thỏng nm 2013 Sinh viờn Lờ Th Thỳy Hng Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội DANH MC CC BNG V HèNH Danh mc cỏc bng Bng 1.1 D bỏo dõn s ca xó Bi Cu tớnh n nm 2015 Bng 1.2 Nhu cu s dng nc ca xó Bi Cu tớnh n nm 2020 Bng 1.3 Kt qu phõn tớch ngun nc sụng St Bng 2.1 Tiờu chun nc n ung v sinh hot i vi khu dõn c khu ụ th nh v nụng thụn theo quy nh s 505 BYT/Q ca b y t Bng 2.2 Tiờu chun nc n ung v sinh hot theo phng din vi khun v sinh vt (theo quyt nh s 505 BYT) Bng 3.1 Tiờu chun TCXD-33-1985 Bng 3.2 Thụng s thit k b hũa trn phốn Bng 3.3 Cỏc thụng s thit k b c khớ Bng 3.4 Thụng s nc ngun Bng 3.5 S ph thuc K v vo L/H0 Bng 3.6 Giỏ tr u0 theo c im nc ngun Bng 3.7 Cỏc thụng s thit k b lng ngang Bng 3.8 Thụng s b mt lp lc Bng 3.9 Thụng s b lc cỏt hai lp thch anh v antraxit Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 2 Danh mc cỏc hỡnh Hỡnh 1.1 Hỡnh nh sụng St Hỡnh 2.1 Cỏc hng mc cụng trỡnh Hỡnh 3.1 Song chn rỏc Hỡnh 3.2 Cụng trỡnh v thit b keo t Hỡnh 3.3 S b hũa trn húa cht Hỡnh 3.4 S b trn ng Hỡnh 3.5 S b trn c khớ Hỡnh 3.6 B lng ngang Hỡnh 3.7 B lc nhanh trng lc Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội DANH MC CC T VIT TT QCVN :Quy chun Vit Nam TCVN : Tiờu chun Vit Nam TCXD : Tiờu chun xõy dng KLPT : Khi lng phõn t VSV : Vi sinh vt DO (Dessolved oxigen) : Lng oxi hũa tan nc cn thit cho s hụ hp ca cỏc thy sinh COD (Chemical Oxigen Demand) : Nhu cu oxi húa hc WHO (Worl Health Oganization) : T chc y t th gii MNP (Most Probale Number) : n v ỏnh giỏ ch tiờu vi sinh TCU (True Clor Units) : n v o mu NTU (Nephelometric Turbidity Unit) : n v o c Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội MC LC M U 1 Lớ chn ti Mc ớch nghiờn cu Nhim v nghiờn cu i tng nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu CHNG 1: T BI TON XC NH THễNG S NC THễ V YấU CU U RA 1.1 Tng quan v ngun nc sụng St 1.1.1 Ngun nc mt 1.1.2 Hin trng nc mt 1.1.3 Nhu cu s dng nc 1.2 Xỏc nh cỏc thụng s cht lng nc thụ v cỏc yờu cu u CHNG 2: LA CHN CễNG NGH X Lí THCH HP VI CHT LNG NC THễ U VO 2.1 ỏnh giỏ s b cht lng nc thụ u vo 2.2 S dõy chuyn cụng ngh x lý nc cp 12 2.3 Cỏc quỏ trỡnh x lý nc cp 14 CHNG 3: TNH TON THIT K CC HNG MC CễNG TRèNH 21 3.1 Tớnh toỏn cỏc thụng s nc ngun 21 3.2 Cụng trỡnh trm thu nc v trm bm 22 3.3 Cụng trỡnh v thit b ca quỏ trỡnh keo t 23 3.3.1 Cụng trỡnh chun b dung dch phốn 24 3.3.1.1 La chn phốn 24 Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 3.3.1.2 Thit b hũa trn phốn 26 3.3.1.3 Thit b tiờu th phốn 30 3.3.1.4 Thit b nh lng phốn 32 3.3.2 Thit b hũa trn cht phn ng 33 3.3.2.1 Thit b trn thy lc 33 3.3.2.2 Thit b trn c khớ 36 3.3.2.3 Thit b pha ch vụi 38 3.3.3 Thit b phn ng to bụng kt ta 39 3.4 Thit b lng nc - B lng ngang 42 3.4.1 Tớnh toỏn thụng s b lng ngang 42 3.4.2 Tớnh toỏn mỏng thu nc 46 3.4.3 Tớnh toỏn thit k vựng cha cn 47 3.5 Thit b lc nc - b lc nhanh 50 3.5.1 Tc lc 51 5.2 Chiu cao b lc 53 3.5.3 Lng nc lc cn thit 54 3.5.4 Tớnh toỏn h thng dn khớ lc 55 3.6 Thit b kh st v mangan nc 56 3.7 Thit b kh trựng nc bng Clo lng 56 3.8 B cha nc sch 57 3.9 Trỡnh by b trớ cỏc hng mc 58 KT LUN 59 TI LIU THAM KHO 60 Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội M U Lý chn ti Nc l ti nguyờn ht sc quan trng i vi s sng ca ngi v sinh vt Tt c s sng trờn Trỏi t u ph thuc vo nc v vũng tun hon nc Nc phc v cho mi mt ca i sng ngi nh sinh hot, sn xut cụng nghip, nụng nghip, giao thụng ti, du lch v dch v Nc gúp phn lm ng lc thỳc y s phỏt trin kinh t Nc cú vai trũ c bit quan trng i vi c th sng, tham gia vo cỏc quỏ trỡnh sinh húa, trao i cht c th Nu nhn ung nc ngi s cht vi ngy Nc chim khong 70% trng lng c th Mi ngy, ngi cn ớt nht 1,83 lớt nc v nu ch cn mt hn 10% l nguy him n tớnh mng, mt 20ữ22% s dn n t vong Trong sinh hot, nc cp dựng cho nhu cu n ung, v sinh, cỏc hot ng gii trớ Mi ngi cn 2,5ữ3 lớt nc/ngy, cỏc nc phng Tõy, s ú lờn ti 300 lớt nc/ngy Nh vy, lng nc sch dựng cho sinh hot l tng i ln Tuy nhiờn, cỏc cht thi, cht hu c khú hũa tan, ó lm ụ nhim ngun nc sch khin chỳng ngy cng tr nờn quý him v khú sn xut Nu khụng cú cỏc bin phỏp x lý ngun nc tớch cc, ngi, c bit l tr em - tng lai ca th gii s luụn phi i mt vi dch bnh, c t v tui th khụng kộo di Chớnh vỡ vy, nc cp dựng cho sinh hot phi m bo cỏc ch tiờu lý húa cựng cỏc ch tiờu v sinh an ton khỏc, t tiờu chun ca t chc y t th gii (WHO) hoc ca Cng ng chõu u Tuy nhiờn, ch tiờu chung v cht lng nc cp cũn tựy thuc vo iu kin t nhiờn v mc ớch s dng ca mi quc gia Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội Nc l ti nguyờn quý giỏ nhng khụng phi l vụ tn Di tỏc ng ca t nhiờn v h qu hot ng cụng nghip húa ó lm cho cỏc ngun nc b ụ nhim nghiờm trng Trong ú, ngun nc mt d cho khai thỏc v x lý Nhu cu s dng nc sch ngy cng tng cao, chớnh vỡ vy m ngi cn cú bin phỏp x lý ngun nc mt thớch hp trc a vo s dng Nhn thy vic s dng nc sch dựng cho sinh hot v hot ng sn xut ti a bn xó Bi Cu, ni m tụi ang sinh sng, cha c ỏp ng kp thi Phn ln ngi dõn s dng trc tip ngun nc ma dựng cho sinh hot Vic cú c ngun nc sch s dng l vụ cựng cp thit, chớnh vỡ vy m tụi ó la chn ti lm khúa lun ca mỡnh l: Tớnh toỏn thit k h thng x lý nc cp sinh hot cho xó Bi Cu - huyn Bỡnh Lc - tnh H Nam Mc ớch nghiờn cu Tớnh toỏn thit k c cỏc hng mc x lý nc cp sinh hot t ngun nc mt l nc sụng St vi cụng sut 1500m3/ngy ờm Nhim v nghiờn cu - Xỏc nh cỏc thụng s v cht lng nc sụng St - La chn cụng ngh x lý thớch hp vi cht lng nc thụ u vo v cụng sut 1500m3/ngy ờm - Tớnh toỏn thit k cỏc hng mc cụng trỡnh - Trỡnh by b trớ cỏc hng mc i tng nghiờn cu - Ngun nc mt sụng St - Tỡnh hỡnh dõn c, cỏc hot ng kinh t xó hi ti xó Bi Cu - huyn Bỡnh Lc - tnh H Nam Phng phỏp nghiờn cu p dng cỏc tiờu chun v quy chun mi nht ca Vit Nam da trờn cỏc cụng thc tớnh toỏn thit k h thng x lý nc cp ca cỏc tỏc gi nc v th gii Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội CHNG T BI TON XC NH THễNG S NC THễ V YấU CU U RA 1.1 Tng quan v ngun nc sụng St 1.1.1 Ngun nc mt Sụng St chy theo hng Tõy Bc qua xó Bi Cu vi chiu di 2km, chiu rng trung bỡnh 30m, dc lu vc 25%, lu lng nc sụng ma l 23m3/s, khụ l 3m3/s Sụng St hng nm cung cp mt lng ln nc cho cỏc hot ng sinh hot v sn xut ca ngi dõn Hỡnh 1.1 Hỡnh nh sụng St 1.1.2 Hin trng cp nc - Ngun nc s dng: Trong sinh hot, n ung v cỏc hot ng sn xut khỏc cú bn ngun nc chớnh c ngi dõn s dng ú l nc ma, nc ging, nc ging khoan ng kớnh nh v nc mt Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội - Hin trng s dng + Nc ma: 97% s h cú b cha dựng cho n ung, 36% s h cú b cha d tr dựng cho khụ (b > 5m3) + Nc ging khoan: Ton xó cú 256 ging khoan ng kớnh nh, sõu t 30m45m Nc c x lý qua b lc n gin trc s dng ú cht lng nc khụng m bo + Nc mt: Din tớch ao h t nhiờn chim khong 5% din tớch xó, cht lng nc kộm, ch yu l nc ao tự v nc thi cha qua x lý + Nc ging o: Ch yu l nc ngm tm nụng, cha m bo tiờu chun v sinh Nh vy, vic cú nc sch s dng cho n ung, sinh hot v cỏc hot ng khỏc ca ngi dõn ti xó Bi Cu l ht sc cp thit Cn phi cú mt h thng x lý v cung cp nc sch cho ton xó 1.1.3 Nhu cu s dng nc - Tớnh n nm 2012, dõn s ca xó Bi Cu l 5022 ngi, t l gia tng dõn s hng nm ca xó l 1%, d oỏn nhng nm ti t l ny khụng thay i Bng 1.1 D bỏo dõn s ca xó Bi Cu tớnh n nm 2025 Nm 2012 2015 2020 2025 Dõn s (ngi) 5022 5177 5438 5709 - Nhu cu s dng nc n nm 2020 + Tiờu chun nc sinh hot: Tớnh n nm 2020 nhu cu nc sinh hot bỡnh quõn mi ngi khu vc nụng thụn l 100 lớt/ngy ờm (theo quyt nh 63/1998/Q-TT ngy 18/3/1998) + Nc dựng cho trm y t xó chim 10% nc sinh hot + Nc dựng cho cỏc trng mm non chim 10% nc sinh hot Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 17,525 8,763m - Dung tớch cha cn ca ngn l: Wcn - Lu lng cn ngn l: q cn Wcn 8,763 14,6.10 m3/s t 10 60 - Thi gian x cn quy nh t = 8ữ10phỳt, chn t = 10phỳt - Din tớch ca mỏng x cn (chn vm = 0,75m/s) 14,6.10 F m 0,0195m 0,75 - Kớch thc mỏng a = b/2 Nu a = 0,21m thỡ b = 0,42m - Tc nc qua l = 0,75m/s Chn dl = 25mm Ta cú: fl = 0,00049m2 S l bờn mỏng x cn l : n fl 0,0195 20 l 2f l 0,00049 - ng kớnh ng x cn pc-n = 0,11m3/s, chn Dc = 350mm ng vi vc = 2,2m/s Hiu sut b lng l 95% - Hm lng cn cú nc ban u 300mg/l - Hm lng cn cú nc sau qua b lng = 300 - 300.0,95 = 15mg/l Bng 3.7 Cỏc thụng s thit k b lng ngang S n v Giỏ tr Din tớch b m2 51,3 Chiu di b m 30 Chiu rng b m 1,72 Chiu cao xõy dng m 3,84 Chiu cao vựng lng m STT Thụng s lng B lng Lê Thị Thúy Hằng 49 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội Chiu cao vựng cha cn m 0,34 Chiu cao an ton m 0,5 m 0,86 Chiu di mt mỏng m 20 Chiu sõu mỏng m 0,036 Chiu rng mỏng m 0,2 Tit din mỏng m2 0,007 m Th tớch m3 17,53 Dung tớch cha cn ngn m3 8,76 m3/s 0,0014 S ngn Chiu rng ngn Mỏng thu nc S l trờn mỏng Khong cỏch gia cỏc tõm l Vựng cha cn Lu lng ngn S l bờn mỏng x cn 20 3.5 Thit b lc nc - b lc nhanh - Nguyờn tc hot ng: + Quỏ trỡnh lc: Nc t b lng ti thit b lc, qua lp vt liu lc, lp si vo h thng thu nc v c a vo b cha nc sch + Quỏ trỡnh ra: Nc qua h thng phõn phi nc lc, qua lp si , lp vt liu lc v kộo theo cn bn trn vo mỏng thu nc ra, thu v mỏng trung ri c th ngoi theo mng thoỏt nc Ra n nc ht c thỡ ngng Thi gian x nc lc u theo quy nh l 10 phỳt - Cu to: Lê Thị Thúy Hằng 50 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội Hỡnh 3.7 B lc nhanh trng lc 1- ng dn nc t b lng sang - H thng thu nc lc v phõn phi nc lc - ng dn nc lc - ng x nc lc - Mỏng phõn phi nc lc v thu nc lc - ng dn nc lc - Mng thoỏt nc - ng x nc lc u - Van iu chnh tc lc 10 - Mỏng phõn phi nc lc 3.5.1 Tc lc - B lc phi tớnh theo hai ch lm vic: ch bỡnh thng v ch tng cng - Tc lc ph thuc vo ng kớnh ht cn theo bng sau: Lê Thị Thúy Hằng 51 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội Bng 3.8 Thụng s b mt lp lc H s khụng dtd (m) ng nht K hlc Vbt (m/h) vtc (m/h) 0,7ữ0,8 2ữ2,2 700ữ800 5,5ữ6 6ữ7,5 0,8ữ1,0 1,8ữ2 1200ữ1300 7ữ8 7ữ8 1,0ữ2,0 1,5ữ1,7 1800ữ2000 8ữ10 10ữ12 Bng 3.9 Thụng s b lc cỏt hai lp thch anh v antraxit dtd (m) H s khụng ng nht K 0,7 0,8 2,2 hlc Vbt (m/h) vtc (m/h) 700 800 10 10 12 - Thi gian ca mt chu kỡ lc ch tng cng: T [N - (N1+ a)].t2 Vi: N: S b lc N1: S b ngng sa cha a: S b lc ng thi t2: Thi gian ngng b lc (t2 = 0,35h) - Tng din tớch trm x lý c tớnh theo cụng thc: F= Q T.v tb 3,6.w.t a.t v tb Trong ú: Q: Cụng sut trm x lý, Q = 1500m3/ngy ờm T: Thi gian lm vic ca trm ngy ờm, T = 12h vtb: Tc lc tớnh toỏn ch lm vic bỡnh thng, vtb = 8m/h w: Cng nc lc, chn w = 15 l/(s.m2) t1: Thi gian lc, t1 = phỳt = 2/15h Lê Thị Thúy Hằng 52 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội t2: Thi gian ngng b lc ra, t2 = 0,35h a: S ln mi b mt ngy ờm ch lm vic bỡnh thng, chn a = ln F= 1500 = 16,726m2 12.8 3,6.15 2.0,35.8 15 - S lng b lc cn thit: N = 0,5 - Din tớch mt b lc: f = 0,5 16,726 2b F 16,726 8,363m N - Chn b lc vi kớch thc b: L.B = 4,2m.2m = 8,4m2 - Tc lc tớnh toỏn theo ch lm vic tng cng: vtc = vtb N = = 16m/h N N1 Vi N1: S b lc ngng lm vic s a cha, N = 1b 3.5.2 Chiu cao b lc - Chiu cao b lc tớnh theo cụng thc: H = H + Hv + Hn + Hp H: Chiu cao lp , ph thuc vo c ht 50100mm Chn H = 0,15m Hv: Chiu dy lp vt liu lc, Hv = Ha + Hc Ha: Chiu dy lp antraxit, Ha = 400mm Hc: Chiu dy lp thch anh, Hc = 700mm Hv = 1100 mm = 1,1m Hn: Chiu cao lp nc trờn lp vt liu lc, Hn = 2m Hp: Chiu cao d phũng ( Hp 0,3m), chn Hp = 0,3m H = 0,15 + 1,1 + + 0,5 = 3,75m 3.5.3 Lng nc lc cn thit Lê Thị Thúy Hằng 53 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội - Lu lng nc ca mt b lc: Q r f w 1000 Trong ú: f: Din tớch mt b lc, f = 8,363m2 w: Cng nc lc, chn 12 l/(s.m2) Qr f w 8,363.12 0,1m3 s 1000 1000 - ng kớnh ng dn nc chớnh ca b: D r 4.f Trong ú: Tit din ngang ca ng dn chớnh: f Qr v0 v0: Vn tc nc ng chớnh, chn v0 = 2m/s f0 Dr Qr 0,1 0,05m v0 4.f 4.0,05 0,252m 3,14 - Thit k cỏc ng nhỏnh: Khong cỏch gia cỏc ng nhỏnh ly l 0,25m (quy phm 0,25 0,3m) S nhỏnh ca mt b lc: m B 2 16nhỏnh 0,25 0,25 Lu lng nc chy qua mi ng nhỏnh: qn Qr 0,100 6,25.10 m s m 16 Tit din ngang ca ng nhỏnh: f n ng kớnh ng nhỏnh: Dn Lê Thị Thúy Hằng f n 54 qn 6,25.10 3,47.10 m 1,8 4.3,47.10 0,0665m 3,14 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội Tng din tớch l ly bng 35% (quy phm 30% - 35%) tit din ngang ca ng chớnh: W = 0,35.f0 = 0,35.0,05 = 0,0175m2 Chn ng kớnh l: dt = 10mm (quy phm 10ữ12mm) .d 3,14.0,012 7,85.10 Din tớch mt l: w l 4 Tng s l: n S l trờn mi nhỏnh: W 0,0175 222 l wl 7,85.10 222 14 l 16 Trờn mi ng nhỏnh cỏc l xp thnh hai hng so le hng xung phớa di v nghiờng mt gúc 450 so vi mt phng nm ngang S l trờn mi hng ca ng nhỏnh: 14/2 = 7l 3.5.4 Tớnh toỏn h thng dn khớ lc - Lu lng khớ tớnh toỏn: Qg wg f 1000 15.8,363 0,125 m3 s 1000 - ng kớnh ng dn khớ chớnh: Dg 4.Qg v g 4.0,125 0,1m 3,14.15 S nhỏnh: m = 16, tc ng dn khớ chớnh l vg = 15m/s - Lu lng khớ mt ng nhỏnh: q g Qg 0,1 6,25.10 m3 s m 16 - ng kớnh ng khớ nhỏnh: 4.q g 4.6,25.103 dg 0,023m 23mm .v g 3,14.15 - Din tớch mt ct ngang ca ng giú chớnh: Qg d Lê Thị Thúy Hằng 3,14.0,12 7,85.10 m 55 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội Chn ng kớnh l khớ d = 2mm (quy phm 2ữ5mm) Din tớch l khớ: f lg 3,14.0,002 3,14.10 m Tng s l: n 0,1.7,85.10 250 - S l trờn mi ng giú nhỏnh: 250/14 = 17l 3.6 Thit b kh st v mangan nc õy l phng phỏp ch yu x lý ngun nc nhim st v nõng pH, vy hay dựng x lý ngun nc ngm Ta thy ngun nc mt cú hm lng st mangan khụng ln nờn s c kh quỏ trỡnh x lý nc 3.7 Thit b kh trựng nc bng clo lng - Clo lng l mt dng clo nguyờn cht, mu xanh, trng lng riờng l 1,47kg/l Khi s dng clo lng di dng ỏp sut cao vo nc, ngi ta dựng thit b gim ỏp sut, clo bc thnh hi v hũa tan vo nc - Clo cú th dn trc tip kh trựng gi l clo húa trc tip hoc qua thit b chuyờn dựng a clo vo nc (gi l clorat) - Khi clo cho vo nc phn ng húa hc xy nh sau: Cl2 + H2O HCl + HClO Vỡ axit hipoclor l axit rt yu nờn d phõn hy thnh axit clohidric v oxi t Chớnh oxi t ny s oxi húa cỏc vi khun - Cu to v nguyờn tc hot ng clorat: + Clorat cú chc nng pha ch v nh lng clo + Clorat c chia thnh nhiu loi: Clorat hot ng liờn tc, clorat hot ng theo t lờ, clorat ỏp lc, clorat chõn khụng + Clorat s dng l clorat loi chõn khụng hot ng liờn tc, cú van chn thit b lc, van gim ỏp gim ỏp sut xung 0,2at, van iu chnh, lu lng thit k, thit b trn bng thy tinh, bm ejecto Lê Thị Thúy Hằng 56 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội Tớnh toỏn thit b - i vi nc mt lng clo cn ly theo TCXD-51-1984 l 2ữ3mg/l, chn 2mg/l - Lng clo kh trựng s b + Lng clo kh NH4+: qclo = 6[NH4+] + = 6.2,5 + =18mg/l + Lng clo oxi húa: qclo = 0,5.6 = 3mg/l qclo = 21mg/l - Vy tng lng clo cn s dng l 23mg/l - Lng clo i vo nc mt gi: q Clo Q.PClo 62,5.23 1,4 kg h 1000 1000 - Lng clo dựng cho mt ngy ờm: Q Clo Q.PClo 1500 23 34,5 kg ngy 1000 1000 Lng clo dựng 30 ngy l: 30.34,5 = 690kg Chn bỡnh clo cú dung tớch 250kg S bỡnh s dng l bỡnh - Sau kh trựng, lng clo d nc quỏ ln cn phi kh bt gim di giỏ tr cho phộp Cú th s dng mt hai bin phỏp sau: + Clo húa nc kt hp vi amoniac húa nc + Dựng than hot tớnh hp th clo d Sau 30 phỳt tip xỳc vi nc thỡ lng clo d cũn li l 0,3ữ1,0mg/l Sau qua x lý thỡ lng clo cũn li 0,3ữ0,5mg/l cho n cui ng ng cũn li l 0,05mg/l 3.8 B cha nc sch - Dung tớch b cha nc sch tớnh theo cụng thc: WBC = wdh + wCC + wbl Trong ú: Lê Thị Thúy Hằng 57 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội + wdh: Dung tớch iu hũa b cha (m3) Chn wdh = 20%Q = 0,2.1500 = 300m3 + wCC: Dung tớch iu hũa ca b cha chỏy (m3) Chn wCC = 4%Q = 0,04.1500 = 60m3 + wbl: Lng nc dựng cho nh mỏy (m3) Chn wbl = 8%.Q = 0,08 1500 = 120m3 WBC = 300 + 60 + 120 = 480m3 Xõy dng b cha nc sch cú kớch thc B.L.H = 15m.8m.4m 3.9 Trỡnh by b trớ cỏc hng mc - Chn v trớ xõy dng h thng cp nc: v trớ c chn la phi gn vi ngun nc mt, cú mt bng thụng thoỏng trỏnh xa khu dõn c, gn vi ng giao thụng liờn thụn D kin xõy dng trờn khu vc thụn An Khoỏi.Tt c cỏc thit b, cụng trỡnh, ng ng ó la chn c b trớ xõy dng cho hp lý, khoa hc m bo cỏc iu kin v m quan cụng trỡnh - Quy hoch mt bng trm x lý nc cp, d kin xõy dng 3000m2 + Trm bin th: B.L = 5m.7m = 35m2 + Trm bm cp II cú din tớch: B.L = 6m.9m = 54m2 + Nh hnh chớnh hi ng: B.L = 8m.12m = 96m2 + Nh giao ca, qun lý nh mỏy: B.L = 5m.7m = 35m2 + Xng cha c khớ : B.L = 5m.12m = 60m2 + Kho vt t: B.L = 8m.10m = 80m2 + Sõn vt t: B.L = 20m.6m = 120m2 + Phũng trc bo v: B.L = 3m.5m = 15m2 + Phũng iu khin: B.L = 6m.8m = 48m2 Lê Thị Thúy Hằng 58 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội KT LUN Da trờn s nghiờn cu, tớnh toỏn, thit k cỏc thit b x lý nc cp sinh hot cho xó Bi Cu - huyn Bỡnh Lc - tnh H Nam, ti ó t c mt s kt qu sau: - La chn c ngun nc v a im xõy dng trm x lý: + Ngun nc mt sụng St + a im: Thụn Yờn Khoỏi - xó Bi Cu - a c s dõy chuyn cụng ngh c bn x lý ngun nc - Tớnh toỏn xõy dng c cỏc hng mc cụng trỡnh bao gm: b trn c khớ, b phn ng, b lng ngang, b lc, b kh trựng, b cha nc sch H thng x lý nc cp t ngun nc mt dó thit k phự hp vi nhu cu s dng nc sch sinh hot ca ngi dõn xó, gúp phn hng ti mc tiờu ti nm 2020 cú 90% s h nụng thụn c s dng nc sch Ngoi cỏc kt qu quan trng ó t c, nhng thi gian thc hin ti cha nhiu, ln u thit k cỏc thit b, s liu tớnh toỏn cũn sai s khụng trỏnh nhng thiu sút nờn em rt mong nhn c s ch bo ca thy cụ v ý kin úng gúp ca cỏc bn sinh viờn Lê Thị Thúy Hằng 59 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội TI LIU THAM KHO [1] TS Nguyn Ngc Dung (2008), X lý nc cp, Nh xut bn Xõy dng [2] Phm Th Gii (2003), T ng húa cỏc cụng trỡnh cp nc v thoỏt nc, Nh xut bn Xõy dng [3] Trnh Xuõn Lai (1988), Tớnh toỏn thit k cỏc cụng trỡnh h thng cp nc sch, Nh xut bn Khoa hc k thut [4] Trnh Xuõn Lai (2003), Tớnh toỏn thit k cỏc hng mc cụng trỡnh [5] Trnh Xuõn Lai (2004), X lý nc cp cho sinh hot v cụng nghip, Nh xut bn Xõy Dng [6] Nguyn Th Thu Thy (2005), X lý nc cp sinh hot v cụng nghip, Nh xut bn Khoa hc k thut [7] Nguyn Minh Sn, Institute of Environmental Technology, VAST, Report on water quality Component [8] TS Trn Xoa, TS Nguyn Trng Khuụng, KS H Lờ Viờn, S tay quỏ trỡnh v thit b cụng ngh húa cht (2004), Nh xut bn Khoa hc k thut [9] Alan C.wort, Don D Ratnayaka anh Malcolm I Brandt (2000), Water suuply 5th Edition, Arnold publisher [10] Http:/tailieu.com.vn/tớnh toỏn thit k h thng x lý nc mt Lê Thị Thúy Hằng 60 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 4 Ghi chỳ: 5 5 Trm bm cp I B trn B phn ng to bụng B lng B lc nhanh B cha Clo B cha nc sch B hũa trn phốn Trm bm cp II Mt bng khu x lý nc cp Lê Thị Thúy Hằng Khu d phũng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội BN X BI CU Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội BN V TINH X BI CU Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa [...]...Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 2 + Nc dựng cho cỏc trng tiu hc v trung hc c s chim 20% nc sinh hot + Nc dựng cho cỏc cụng trỡnh cụng cng khỏc nh U ban nhõn dõn, Bu in xó chim 10% nc sinh hot + Nc dựng cho khu ch u mi v ch bin gia sỳc min Bc l 500m3/ngy ờm + Nc tht thoỏt rũ r tớnh bng 5% tng nhu cu s dng nc + Nc dựng cho trm x lý bng 8% tng nhu cu s dng nc Bng 1.2 Nhu cu s dng... thỏc v x lý lm ngun nc cp phc v cho nhu cu sinh hot v sn xut ca ngi dõn Da vo kt qu phõn tớch cht lng nc sụng St cho thy cỏc ch tiờu c bn v mt lý, húa hc ca ngun nc nh pH, kim, oxi húa, hm lng kim loi Mn, Pb2+, Cu2+, u nm trong gii hn cho phộp ca tiờu chun quc gia v cht lng nc sinh hot Tuy nhiờn, mu nc cú c, hm lng st,mangan v tng hm lng vi khun Coliform khỏ cao i chiu vi quy chun Vit Nam 08:2008/BTNMT... cu 1 Dõn s ton Xó 2 Nc cp sinh hot (Qsh) 3 Nc cho trm y t 4 5 6 7 Dõn s 5438 Nc cho trng mm non Nc cho trng tiu hc v trung hc c s Nc cho cụng trỡnh cụng cng Nc cho khu ch u mi v ch bin gia sỳc Tiờu chun nc cp (lớt/ngy ờm) Nhu cu (m3/ngy) 100 544 10% Qsh 54 10%Qsh 54 20%Qsh 109 10%Qsh 54 500 5% (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 8% (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 8 Nc tht thoỏt rũ r 9 Nc dựng cho nh mỏy 10 Cụng sut nh... -Tng coliform, - 10 (nu thng xuyờn bng ng ecoli/100ml cn kim tra bo v ng ngun nc) 2 - Protozoa (nguyờn sinh 0 Tiờu ng vt gõy bnh) chun - Helminth (ký sinh gõy bnh) 0 sinh vt - Sinh vt t do (rong to) 0 Lê Thị Thúy Hằng 11 K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 2 2.2 S dõy chuyn cụng ngh x lý nc cp Da vo kt qu phõn tớch cht lng nc sụng St, ta thy cú c, mu sc, mt s ch tiờu v kim loi nh st,... b cha nc sch vo mng cung cp nc cho cỏc i tng s dng 2.3 Cỏc quỏ trỡnh trong x lý nc cp a Quỏ trỡnh x lý s b - X lý s b bng b cha: Giỳp cỏc quỏ trỡnh lng t do cỏc ht bi v kim loi nng cú nng cao trong nc thụ khụng tỏch c, xỳc tin quỏ trỡnh lm sch t nhiờn - X lý s b bng oxi húa: Cú tỏc dng nõng cao hiu sut cỏc quỏ trỡnh oxi húa tip theo Hin nay s dng ụzon l cht oxi húa cho quỏ trỡnh oxi húa s b nc thụ... thnh ht cn to hn, d x lý hn - Cỏc phng phỏp keo t Theo lý thuyt v lp in tớch kộp, nu ht mun keo t thỡ th in ng zeta cn phi nm di giỏ tr ti hn Mun gim th nng Zeta ca h keo s dng phng phỏp tng nng ca cht in phõn trong nc Lng phốn cho vo phi va , nu d lng phốn trờn s cun li to hin tng tỏi bn ht keo lm cho nc vn c, khụng to bụng hoc to sn phm ph khụng mong mun + Keo t bng cỏc cht in ly: Cho thờm vo nc cỏc... Theo yờu cu ca tiờu chun Vit Nam v ch tiờu an ton nc cp phi k n ch tiờu vi sinh vt: E.coli khụng c tn ti, coliform < 20 MNP/ml + Do quỏ trỡnh x lý nc cp qua nhiu giai on khỏc nhau, kh nng nhim vi sinh vt rt cao, vỡ vy cn phi kh trựng trỏnh lõy nhim mm bnh - Mc ớch kh trựng nc + Phỏ hy, trit b cỏc loi vi khun gõy bờnh nguy him cha c hoc khụng th kh b trong quỏ trỡnh x lý nc Lê Thị Thúy Hằng 18 K35A... luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 2 b Quỏ trỡnh keo t - Khỏi nim: L phng phỏp x lý nc cú s dng húa cht nh phốn nhụm, phốn st lm cho cỏc cht l lng liờn kt li vi nhau to thnh bụng keo cú kớch thc ln v cú th tỏch chỳng ra khi nc bng tuyn ni hoc lng Quỏ trỡnh keo t cú th tỏch hoc lm gim cỏc thnh phn cú trong nc nh cỏc kim loi nng, cỏc cht cn l lng, ci thin c mu sc ca nc - Bn cht lý húa ca quỏ trỡnh keo... tiờu chun khai thỏc, x lý dựng cho nc cp Cỏc tiờu chun nc ung v nc sinh hot Tỡnh hỡnh cp nc i vi cm dõn c v khu vc nụng thụn hin nay cú nhng bt li, c bit l khu vc nụng thụn, vn nc sch vn cha c quan tõm ỳng mc Nc ngm mch nụng v nc ma vn l phng tin ch yu c s dng, do ú t c cht lng nc theo hai bng di õy l mt cụng vic ht sc phc tp i vi c nhng khu vc thnh ph ỏp ng yờu cu cp nc sinh hot v sn xut, quyt... K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 2 Bng 2.2 Tiờu chun nc n ung v sinh hot theo phng din vi khun v sinh vt (theo quyt nh s 505 BYT) STT 1 Tiờu chun vi khun Ch tiờu A1 Nc ó c lm sch ti trm x lý - Faecal coliform, ecoli/100 ml - Tng coliform, ecoli/100 ml A Cung cp nc bng ng ng A2 Nc cha c lm sch ti chm x lý - Faecal coliform, ecoli/100 ml Tiờu chun c 1 NTU - 0 (dit khun bng clo khi pH ... pecmanganat Mg/l 12 Cl- Mg/l 115 300 13 H2S Mg/l 0,05 14 NO 3- Mg/l 50 15 HCO 3- Mg/l 150 - Lê Thị Thúy Hằng K35A - Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tr-ờng ĐHSP Hà Nội 16 SO4 2- Mg/l 34,5 - 17 Ca2+ Mg/l 80... thng nc x cn Hỡnh 3.6 B lng ngang - Ca phõn dũng vo - Vỏch chn - Vỏch ngn dũng vo - Bng ti co bựn - B phn gom vỏng - H cha bựn - Vỏch iu chnh dũng - ng cha bựn - Chiu di vựng lng: L = vtb H0 u0... ca mỡnh l: Tớnh toỏn thit k h thng x lý nc cp sinh hot cho xó Bi Cu - huyn Bỡnh Lc - tnh H Nam Mc ớch nghiờn cu Tớnh toỏn thit k c cỏc hng mc x lý nc cp sinh hot t ngun nc mt l nc sụng St vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý cấp nước sinh hoạt cho xã bối cầu huyện bình lục tỉnh hà nam , Tính toán thiết kế hệ thống xử lý cấp nước sinh hoạt cho xã bối cầu huyện bình lục tỉnh hà nam , Tính toán thiết kế hệ thống xử lý cấp nước sinh hoạt cho xã bối cầu huyện bình lục tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay