Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết ôn chữ hoa a 2

2 288 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2015, 22:29

Giáo án Tiếng việt Tập viết Tiết 1: ÔN CHỮ HOA A I.Mục đích yêu cầu: - Viết chữ hoa A (1 dòng), V, D(1 dòng); Viết tên riêng Vừ A Dính (1 dòng) câu ứng dụng: Anh em nhu thể chân tay / Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần (1 lần) chữ cỡ nhỏ Chữ viết rõ ràng, tương đối nét thẳng hàng; Bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng II Chuẩn bị: Mẫu chữ viết hoa A,V,D chữ Vừ A Dính III Các hoạt động dạy học: A.Mở đầu: GV nêu yêu cầu môn tập viết B.Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng a) Luyện viết chữ hoa: -HS tìm chữ hoa có tên riêng: A,V,D - GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết chữ - HS tập viết chữ(A,V,D) bảng b) Luyện viết từ ứng dụng: - HS đọc từ ứng dụng - GV giới thiệu từ ứng dụng: Vừ A Dính tên thiếu niên người dân tộc Hmông, anh hy sinh để bảo vệ cán cách mạng - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: - HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng: anh em thân thiết, gắn bó với chân với tay, lúc phải yêu thương, đùm bọc - HS tập viết bảng chữ Anh , Rách Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ nhỏ Chữ A: dòng Chữ V, D: dòng Chữ Vừ A Dính: dòng Câu ứng dụng: lần - HS viết vào - Đối với HS giỏi viết đủ dòng tập viết - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa Ă, Â ... đùm bọc - HS tập viết bảng chữ Anh , Rách Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ nhỏ Chữ A: dòng Chữ V, D: dòng Chữ Vừ A Dính: dòng Câu ứng dụng: lần - HS viết vào -... Câu ứng dụng: lần - HS viết vào - Đối với HS giỏi viết đủ dòng tập viết - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa Ă, Â ... giới thiệu từ ứng dụng: Vừ A Dính tên thiếu niên người dân tộc Hmông, anh hy sinh để bảo vệ cán cách mạng - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: - HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết ôn chữ hoa a 2, Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết ôn chữ hoa a 2, Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết ôn chữ hoa a 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn