đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học và nấm kí sinh trên bọ või voi (diocalandra frumenti fabricius) hại dừa trong điều kiện phõng thí nghiệm và nhà lưới

66 287 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2015, 17:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG  NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ NẤM KÍ SINH TRÊN BỌ VÕI VOI (DIOCALANDRA FRUMENTI FABRICIUS) HẠI DỪA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÕNG THÍ NGHIỆM VÀ NHÀ LƢỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƢ NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT Cần Thơ, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƢ NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC VÀ NẤM KÍ SINH TRÊN BỌ VÕI VOI (DIOCALANDRA FRUMENTI FABRICIUS) HẠI DỪA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÕNG THÍ NGHIỆM VÀ NHÀ LƢỚI Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts Lê Văn Vàng Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ks Châu Nguyễn Quốc Khánh MSSV: 3113428 Lớp: BVTV K37 Cần Thơ, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Chứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm kí sinh bọ vòi voi (Diocalandra frumenti Fabricius) hại dừa điều kiện phòng thí nghiệm nhà lƣới” Do sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh thực đề nạp Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Cán hướng dẫn Ts Lê Văn Vàng Ks Châu Nguyễn Quốc Khánh TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT o0o Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật với đề tài: “Đánh giá hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm kí sinh bọ vòi voi (Diocalandra frumenti Fabricius) hại dừa điều kiện phòng thí nghiệm nhà lƣới” Do sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh thực bảo vệ trước hội đồng Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức ……………………… Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014 Duyệt khoa BCN khoa Nông Nghiệp Chủ tịch Hội Đồng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình luận văn trước Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2014 Người viết Nguyễn Thị Hồng Hạnh LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha, mẹ suốt đời hết lòng tận tụy nghiệp tương lai Thành kính ghi ơn! Thầy Lê Văn Vàng anh Châu Nguyễn Quốc Khánh tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tỏ lòng biết ơn sâu sắc! Thầy cố vấn học tập Nguyễn Chí Cương toàn thể thầy cô khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ truyền đạt kiến thức tâm huyết vô quý báu cho em suốt thời gian em học trường Đặc biệt quý thầy cô thuộc Bộ môn Bảo vệ thực vật tận tình bảo tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn Chân thành cảm ơn! Chị Xuân nghiên cứu sinh phòng NEDO, chị Trúc lớp Bảo vệ thực vật khóa 18 chia sẻ kinh nghiệm lúc làm em luận văn Các bạn sinh viên lớp Bảo vệ thực vật khóa 37 giúp đỡ suốt thời gian học tập, đặc biệt bạn Duy Khánh, Xuân Khoa, Ánh Hồng, Diễm Quỳnh, anh Tài anh chị cao học lớp Bảo vệ thực vật khóa 19 nhiệt tình giúp đỡ thực hoàn thành luận văn Thân gửi Các bạn lớp Bảo vệ thực vật K37, chúc bạn thành công hạnh phúc tương lai Trân trọng! Nguyễn Thị Hồng Hạnh TIỂU SỬ CÁ NHÂN I LÝ LỊCH SƠ LƢỢC Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giới tính: Nữ Năm sinh: 1993 Dân tộc: Kinh Quê quán: ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Cha Nguyễn Cao Bằng mẹ Nguyễn Thị Như Ý SƠ LƢỢC QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Từ năm 1999 – 2004: học trường Tiểu học Vĩnh Thới 1, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Từ năm 2004 – 2008: học trường Trung học sở Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Từ năm 2008 – 2011: học trường Trung học phổ thông Lai Vung 2, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Từ năm 2011 – 2014: học trường Đại học Cần Thơ, ngành Bảo vệ thực vật khóa 37, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng II Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2014 “Đánh giá hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm kí sinh bọ vòi voi (Diocalandra frumenti Fabricius) hại dừa điều kiện phòng thí nghiệm nhà lƣới” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vât, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ TÓM LƢỢC Đề tài “Đánh giá hiệu lực số loại thuốc hóa học nấm kí sinh bọ vòi voi (Diocalandra frumenti Fabricius) hại dừa điều kiện phòng thí nghiệm nhà lƣới” thực phòng thí nghiệm côn trùng nhà lưới Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ từ tháng 02 đến tháng 07 năm 2014 đạt kết sau:  Hiệu lực thuốc hóa học bọ vòi voi D frumenti điều kiện phòng thí nghiệm nhà lƣới Khi phun thuốc hóa học trực tiếp lên thành trùng gián tiếp lên thức ăn bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm loại thuốc có loại cho hiệu lực phòng trừ bọ vòi voi nhanh cao theo thứ tự lần lượt: Bassa 50ND, Dragon 585EC, SecSaigon 50EC Abatimec 3.6EC gây chết tối đa 100% thành trùng bọ voi voi sau 72 xử lý Khi phun thuốc nhà lưới hiệu lực loại thuốc Bassa 50ND, Abatimec 3.6EC, Dragon 585EC, SecSaigon 50EC cao Trong thuốc Dragon 585EC cho hiệu lực nhanh sau ngày phun với độ hữu hiệu 100%  Hiệu lực nấm kí sinh bọ vòi voi D frumenti điều kiện phòng thí nghiệm Nấm Metarhizium anisopliae có hiệu lực cao (84,4%) mật số 109 bt/ml vào 12 ngày sau xử lý cho tỷ lệ nhiễm nấm trở lại cao (90,6%) 18 ngày sau xử lý Nấm Beauveria bassiana có hiệu lực cao (35,6%) mật số 109 bt/ml vào 12 ngày sau xử lý cho tỷ lệ nhiễm nấm trở lại tương đối cao (65,8%) 18 ngày sau xử lý Chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae cho hiệu lực cao (48,3%) mật số 109 bt/ml vào 12 ngày sau xử lý cho tỷ lệ nhiễm nấm trở lại cao (80,4%) 18 ngày sau xử lý MỤC LỤC Trang TÓM LƢỢC vi DANH SÁCH BẢNG xi DANH SÁCH HÌNH xii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ……xiii MỞ ĐẦU CHƢƠNG LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 BỌ VÕI VOI (Diocalandra frumenti Fab.) 1.1.1 Phân bố ký chủ 1.1.2 Đặc điểm hình thái sinh học 1.1.2.1 Thành trùng 1.1.2.2 Trứng .3 1.1.2.3 Ấu trùng 1.1.2.4 Nhộng .4 1.1.3 Triệu chứng cách gây hại 1.1.4 Biện pháp phòng trị .6 1.2 NẤM KÍ SINH CÔN TRÙNG 1.2.1 Nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorokin) .6 1.2.1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.2.1.2 Đặc điểm hình thái 1.2.1.3 Đặc điểm sinh lý – sinh hóa nấm Metarhizium anisopliae Sorokin 1.2.1.4 Khả biến đổi chất khác nhờ vào hệ thống enzyme 1.2.1.5 Khả sinh độc tố diệt côn trùng 1.2.1.6 Cơ chế tác động nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorokin) lên côn trùng 1.2.1.7 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorokin) 10 a) Ảnh hưởng môi trường phương pháp nuôi cấy .10 b) Ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm 10 c) Ảnh hưởng ánh sáng 10 d) Ảnh hưởng độ thoáng khí 11 e) Ảnh hưởng hàm lượng nước 11 f) Ảnh hưởng pH .11 1.2.1.8 Thành tựu ứng dụng nấm Metarhizium anisopliae Sorokin11 1.2.2 Nấm trắng Beauveria bassiana Vuill 13 1.2.2.1 Nguồn gốc, phân loại phân bố 13 1.2.2.2 Đặc điểm hình thái sinh học 13 1.2.2.3 Khả sinh độc tố chế tác động 14 1.2.2.4 Thành tựu ứng dụng 14 1.3 ĐẶC TÍNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC 15 1.3.1 Abamectin 3.6EC .15 1.3.2 Actara 25WG .15 1.3.3 Bassa 50ND .15 1.3.4 Diazan 40EC 15 1.3.5 Dragon 585EC 16 1.3.6 Regent 5SC 16 1.3.7 SecSaigon 50EC 16 CHƢƠNG PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 18 2.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 18 2.2 PHƢƠNG TIỆN .18 2.2.1 Vật liệu thí nghiệm 18 2.2.2 Nguồn bọ vòi voi .18 2.2.3 Nguồn nấm 19 2.3 PHƢƠNG PHÁP 21 2.3.1 Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học bọ vòi voi D frumenti 21 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học thành trùng bọ vòi voi D frumenti hại dừa điều kiện phòng thí nghiệm 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Cẩm Thu (2011) Xác định loài so sánh khác biệt di tuyền nấm xanh Metarhizium anisopliae kí sinh côn trùng gây hại số tỉnh ĐBSCL hiệu lực số đối tượng gây hại Luận văn thạc sĩ khoa học Trường Đại học Cần Thơ Bùi Thị Ngọc Liễu (2010) Khảo sát hiệu pheromone giới tính tổng hợp nấm xanh (Mertahizium anisopliae Sorokin) việc phòng trị sùng khoai lang (Cylas formicaius Fabricius) tỉnh Vĩnh Long Bùi Xuân Hùng, 2009 Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm nấm Mertahizium anisopliae Sorokin điều kiện nông hộ tỉnh Sóc Trăng Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn, 2002 Sổ tay thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất Nông Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Đặng Xuân Nghiêm, 1991 Cây Dừa Sách dịch từ « Le Cocotier » Yan Fremond Robert Ziller G.P.Maisonneuve et Larose, 11, rue Victor Cousin, 11 Pari (Ve) Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 115 Đỗ Văn Thái, 2011 Khảo sát hiệu lực số loại thuốc trừ sâu bọ nhảy gây hại rau cải điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Huỳnh Thị Ngọc Linh (2010) Đánh giá hiệu phòng trị pheromone giới tính tổng hợp nấm xanh (Metarhizium anisopliae Sorokin) sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, trường Đại học Cần Thơ Lâm Tố Oanh, 2005 Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy lên sinh trưởng nấm Mertahizium anisopliae Sorokin Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Lê Tấn Phát Tô Văn Phục, 2013 Đánh giá hiệu lực chủng nấm ký sinh Mertahizium anisopliae (Sorokin), Paecilomyces sp., Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin, Nomurca atypicola (Farlow) Samson Verticillium sp Lên rệp sáp giả Planococcus sp đu đủ Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Lê Thị Ngọc Hà, 2011 Khảo sát ảnh hưởng số loại thuốc trừ sâu bọ rùa vệt đen (Menochilus socmeulatus Fab.) điều kiện phòng thí nghiệm Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Lê Trường, 2004 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Bảo Vệ, 2011 Giáo trình công nghiệp dài ngày Nhà xuất Đại học Cần Thơ Nguyễn Hồng Anh Phạm Chí Cương, 2013 Đánh giá hiệu lực chế phẩm nấm xanh (Mertahizium anisopliae Sorokin), nấm tím (Paecilomyces sp.) ký sinh bọ xít nhãn (Tessaratoma pailloa Drury) gây hại nhãn da bò Đồng Tháp Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thuý Liễu, 2011 Nghiên cứu số nấm ký sinh phòng thí nghiệm ứng dụng nấm xanh Metarhizium anisopliae kết hợp pheromone giới tính việc quản lý sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệpđại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Phạm Duy Khánh Nguyễn Văn Thành, 2012 Khảo sát hiệu lực nấm xanh (Mertahizium anisopliae Sorokin) nấm tím (Nomuraea sp.) sâu nhỏ (Cnaphalocrosis medinalis Guenée) hại lúa thành phố Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Phạm Thị Thùy, 1994 Chế phẩm nấm côn trùng Beauveria Mertahizium – Phương pháp sử dụng để phòng trừ sâu hại trồng Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Phạm Thị Thùy, 2004 Công nghệ sinh học Bảo Vệ Thực Vật Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Sở Khoa học – Công nghệ Bến Tre 2009 Tầm quan trọng dừa Trần Văn Hai, 1999 Giáo trình hóa bảo vệ thực vật Tài liệu lưu hành nội bộ, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Trần Văn Hai, 2008 Ứng dụng chế phẩm sinh học từ nấm có ích để phòng trừ Sâu ăn lá, bọ cánh cứng (Sùng đất) hại rễ trồng cạn cho vùng đất giồng cát tỉnh Trà Vinh Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Trần Văn Mão, 2002 Sử dụng côn trùng vi sinh vật có ích Tập II: Sử dụng vi sinh vật có ích Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trịnh Thị Xuân, 2006 Tạo sinh khối thử nghiệm hiệu lực số loại nấm ký sinh sâu ăn tạp rầy mềm hại rau cải Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ Trung Tâm Nghiên Cứu Dầu Cây Có Dầu ( - ) Kỹ thuật trồng sơ chế dừa Nhà xuất Nông Nghiệp Tiếng Anh Adane Kassa ctv., 2008 Whey for mass production of Beauveria bassiana and Mertahizium anisopliae My cological research Vol: 112 Issue 5, Pages 583 – 591 (Abstract) Hill, D 1983 Agricultural insect pests in the tropics and their control., Cambridge University press Cam – bridge, pp 746 Issaly N ctv., 2005 Influence of nutrient, pH and dissolved oxygen on the production of Mertahizium flaroviride Mf189 blastospores in subnmerged batch culture Process Biochemistry Vol: 40, Issues – 4, Pages 1425 – 1431 (Abstract) Liao, C and C Chen, 1997 Primary study the insect pests, hosts and ecology of weevil attacking ornamental palm seedlings Bulletin of Taichung District Agricultural Improvemnet Station, 57, 43-48 Kalshoven, L., 1981 The Pests of Crops in Indonesia van der Laan PA, penerjemah Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoeve Terjemahan dari: De Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesic Luangsa – Ard, J., J K Tasanathai, S Mongkolsamrit, S Sivichai, and H J Nigel, 2006 Workshop on the Collection Isolattion, cultivation and Indentification of Insect – Pathogenic Fungi BIOTEC Thailand and VAST Ho Chi Minh City, Vietnam: – 13 Milner, R J., R J Huppats and S C Swairis, 1991 A new method of assessment of germination of Metarhizium conidia Journal of Invertebrate Pathology 57: 121- 123 Núñez M G., Álvarez, A J., Salomone, F., Carnero, A., Del Estal, P., and Durán, J E., 2002 Diocalandra frumenti (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae), nueva plaga de palmeras introducida en Gran Canaria Primeros estudios de su biología y cría en laboratorio Richard A Humber Michiel C Rombach, 1987 Torrubiella ratticaudata sp nov (Pyrenomycetes: Clavicipitales) and other fungi from spider on the Solomon Islands Mycologia, 79 (3), pp 375 – 382 Salomane suárez, F., Carnero Hernández, A., Gon – Zález Hernández, A., Marrero Ferrer, M 2000 Presencia en la zona palearctica de Diocalandra fru – mentii Fabricius, (Coleoptera, Curculionidae) Bole – tín de la Asociacion Espanola de Entomologia 24 (1 – 2): 263 – 264 Suzukuzi A., K Kawakami and S Tamura, 1971 “Detection of detruxins in silkworm lavae infected with Mertahizium anisopliae”, Agricultural and Biologycal chemistry, 35, pp 1641 – 1643 Vanderplank F., 1960 The bionomics and ecology of the red tree ant, Oecophylla sp., and its relationship to the coconut bug Pseudotheraptus wayi Brown (Coreidae) The Journal of Animal Ecology, 15-33 Yasuhisa Kunimi, 2004 Entomopathogens as biocontrol agents of insect pest Yasuhisa Kunimi, 2005 Currnet status and prospects on the use of insect pathogens as biocotrol agents Tokyo University of Agriculture and Technology Yasuhisa Kunimi, 2007 “Current status and prospects on microbial control Janpan”, J Invertebrate pathology, 95, 181 – 185 Zimmerman E., 1993 Australian weevils: (Coleoptera: Curculionoidea) Volume Nanophyidae, Rhynchophoridae, Erirhinidae, Curculionidae: Amycterinae, literature consulted: CSIRO, Canberra Website tham khảo PHỤ CHƢƠNG Phụ bảng 1: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) loại thuốc hóa học bọ vòi voi qua phun thuốc lên thành trùng điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm sau xử lý thuốc Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 18192.129 3032.022 19.627 Sai số 2162.724 14 154.480 Tổng cộng 20354.853 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 34,57% Phụ bảng 2: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) loại thuốc hóa học bọ vòi voi qua phun thuốc lên thành trùng điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm sau xử lý thuốc Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương F 18076.346 3012.724 57.858 728.997 14 52.071 18805.343 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 15,7% Phụ bảng 3: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) loại thuốc hóa học bọ vòi voi qua phun thuốc lên thành trùng điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm sau xử lý thuốc Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 18056.273 3009.379 61.332 Sai số 686.938 14 49.067 Tổng cộng 18743.211 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 14,13% Phụ bảng 4: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) loại thuốc hóa học bọ vòi voi qua phun thuốc lên thành trùng điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 12 sau xử lý thuốc Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 17624.937 418.046 18042.982 Độ tự Trung bình bình phương 14 20 2937.489 29.860 F 98.374 Prob 000 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 10,50% Phụ bảng 5: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) loại thuốc hóa học bọ vòi voi qua phun thuốc lên thành trùng điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 24giờ sau xử lý thuốc Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 15523.711 2587.285 151.026 Sai số 239.840 14 17.131 Tổng cộng 15763.551 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 7,6% Phụ bảng 6: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) loại thuốc hóa học bọ vòi voi qua phun thuốc lên thành trùng điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 48 sau xử lý thuốc Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình động phương phương Nghiệm thức A 10037.476 1672.913 Sai số 1790.107 14 127.865 Tổng cộng 11827.583 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê F 13.083 Prob 000 CV = 17,8% Phụ bảng 7: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) loại thuốc hóa học bọ vòi voi qua phun thuốc lên thành trùng điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 72 sau xử lý thuốc Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương 9061.626 1510.271 789.571 14 56.398 9851.197 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê F 26.779 Prob 000 CV = 10,2% Phụ bảng 8: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) số loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi qua xử lý bẹ dừa vào dung dịch thuốc điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng bình phương 12915.516 570.084 Độ tự Trung bình bình phương 14 2152.586 40.720 F 52.863 Prob 000 Tổng cộng 13485.601 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 30,23% Phụ bảng 9: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) số loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi qua xử lý bẹ dừa vào dung dịch thuốc điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình động phương phương Nghiệm thức A 18920.133 3153.356 Sai số 779.130 14 55.652 Tổng cộng 19699.263 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê F 56.662 Prob 000 CV = 19,73% Phụ bảng 10: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) số loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi qua xử lý bẹ dừa vào dung dịch thuốc điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức A 17461.311 Sai số 609.121 14 Tổng cộng 18070.432 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin Trung bình bình phương 2910.218 43.509 F 66.888 Prob 000 x trước phân tích thống kê CV = 11,51% Phụ bảng 11: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) số loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi qua xử lý bẹ dừa vào dung dịch thuốc điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 12 sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Nghiệm thức A 11637.499 Sai số 769.602 14 Tổng cộng 12407.101 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin Trung bình bình phương 1939.583 54.972 F 35.283 Prob 000 x trước phân tích thống kê CV = 11,31% Phụ bảng 12: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) số loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi qua xử lý bẹ dừa vào dung dịch thuốc điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 24 sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Tổng bình phương 7064.728 Độ tự Trung bình bình phương 1177.455 F 14.783 Prob 000 Sai số 1115.063 14 79.647 Tổng cộng 8179.791 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 11,95% Phụ bảng 13: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) số loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi qua xử lý bẹ dừa vào dung dịch thuốc điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 48 sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình động phương phương Nghiệm thức A 3152.816 525.469 Sai số 2316.552 14 165.468 Tổng cộng 5469.368 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê F Prob 3.176 035 CV = 15,73% Phụ bảng 14: Bảng Anova độ hữu hiệu (%) số loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi qua xử lý bẹ dừa vào dung dịch thuốc điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 72 sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình động phương phương Nghiệm thức A 1051.177 175.196 Sai số 1950.861 14 139.347 Tổng cộng 3002.039 20 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê F Prob 1.257 337 CV = 13,88% Phụ bảng 15: Bảng Anova hiệu lực (%) loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi điều kiện nhà lưới thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 62,42 15,60 66,47 Sai số 2,35 0,23 10 Tổng cộng 64,77 14 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 12,33% Phụ bảng 16: Bảng Anova hiệu lực (%) loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi điều kiện nhà lưới thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 68,94 17,24 133,43 Sai số 1,29 0,13 10 Tổng cộng 70,23 14 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 8,33% Phụ bảng 17: Bảng Anova hiệu lực (%) loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi điều kiện nhà lưới thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 72,83 18,21 2274,60 Sai số 0,08 0,01 10 Tổng cộng 72,91 14 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 2,0% Phụ bảng 18: Bảng Anova hiệu lực (%) loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi điều kiện nhà lưới thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 75,37 18,84 2562,60 Sai số 0,07 0,007 10 Tổng cộng 75,44 14 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 1,88% Phụ bảng 19: Bảng Anova hiệu lực (%) loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi điều kiện nhà lưới thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 75,73 18,93 2947,98 Sai số 0,064 0,006 10 Tổng cộng 75,79 14 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 1,75 % Prob 000 Phụ bảng 20: Bảng Anova hiệu lực (%) loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi điều kiện nhà lưới thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 76,23 19,06 4175,61 Sai số 0,05 0,005 10 Tổng cộng 76,28 14 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 1,47% Phụ bảng 21: Bảng Anova hiệu lực (%) loại thuốc trừ sâu bọ vòi voi điều kiện nhà lưới thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 76,49 19,12 10686,11 Sai số 0,018 0,002 10 Tổng cộng 76,51 14 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 0,92% Phụ bảng 22: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 31.170 10.390 362 Sai số 229.427 28.678 Tổng cộng 260.596 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 782 CV = 53,55% Phụ bảng 23: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 3219.507 258.880 3478.387 Độ tự Trung bình bình phương 11 1073.169 32.360 F 33.163 Prob 000 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 21,73% Phụ bảng 24: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương F 3364.271 1121.424 45.904 195.438 24.430 3559.709 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 16,71% Phụ bảng 25: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 3515.756 1171.919 56.289 Sai số 166.558 20.820 Tổng cộng 3682.314 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 13,19% Phụ bảng 26: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 12 ngày sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương F 3622.032 1207.344 24.377 396.226 49.528 4018.258 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 000 CV = 18,6% Phụ bảng 27: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm trắng bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng bình phương 144.943 212.331 Độ tự Trung bình bình phương 48.314 26.541 F Prob 1.820 221 Tổng cộng 357.274 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 32,79% Phụ bảng 28: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm trắng bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 143.163 47.721 4.033 Sai số 94.654 11.832 Tổng cộng 237.817 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 051 CV = 16,23% Phụ bảng 29: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm trắng bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 134.262 44.754 5.617 Sai số 63.737 7.967 Tổng cộng 197.999 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 023 CV = 11,51% Phụ bảng 30: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm trắng bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 161.773 53.924 1.852 Sai số 232.976 29.122 Tổng cộng 394.749 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 21,45% Prob 216 Phụ bảng 31: Bảng Anova hiệu lực (%) nấm trắng bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 12 ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 373.325 124.442 7.609 Sai số 130.829 16.354 Tổng cộng 504.154 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 010 CV = 14,33% Phụ bảng 32: Bảng Anova hiệu lực (%) chế phẩm nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến Tổng bình Độ tự Trung bình bình F động phương phương Nghiệm thức A 96.935 32.312 4.433 Sai số 58.307 7.288 Tổng cộng 155.242 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 041 CV = 16,33% Phụ bảng 33: Bảng Anova hiệu lực (%) chế phẩm nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương F 297.381 99.127 11.264 70.405 8.801 367.785 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 003 CV = 13,96% Phụ bảng 34: Bảng Anova hiệu lực (%) chế phẩm nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 493.557 121.574 615.131 Độ tự Trung bình bình phương 11 164.519 15.197 F 10.826 Prob 003 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 14,97% Phụ bảng 35: Bảng Anova hiệu lực (%) chế phẩm nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm ngày sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương F 624.084 208.028 11.332 146.867 18.358 770.951 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê Prob 003 CV = 13,56% Phụ bảng 36: Bảng Anova hiệu lực (%) chế phẩm nấm xanh bọ vòi voi điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 12 ngày sau xử lý Nguồn biến động Nghiệm thức A Sai số Tổng cộng Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương F 647.830 215.943 19.042 90.724 11.341 738.554 11 Số liệu chuyển đổi sang arcsin x trước phân tích thống kê CV = 10,12% Prob 001 [...]... 3.1.1.2 Hiệu lực của một số thuốc hóa học xử lý bằng cách phun lên thức ăn của thành trùng bọ vòi voi D frumenti .28 3.1.2 Hiệu lực của một số thuốc hóa học đối với bọ vòi voi D frumenti trong điều kiện nhà lưới .30 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA NẤM KÍ SINH TRÊN BỌ VÕI VOI D FRUMENTI TRONG ĐIỀU KIỆN PHÕNG THÍ NGHIỆM 32 3.2.1 Hiệu lực của nấm M anisopliae trên bọ vòi voi D frumenti hại dừa3 2...a) Đánh giá hiệu lực của thuốc hóa học xử lý bằng cách phun trực tiếp lên thành trùng bọ vòi voi D frumenti 21 b) Đánh giá hiệu lực của thuốc hóa học xử lý bằng cách phun gián tiếp thức ăn của thành trùng bọ vòi voi D frumenti .22 2.3.1.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá hiệu lực của một số thuốc hóa học đối với bọ vòi voi D frumenti trong điều kiện nhà lưới 23 2.3.2 Đánh giá hiệu lực của nấm. .. và được sử dụng trong thí nghiệm Hình 2.3 Chế phẩm nấm xanh đƣợc cấy trồng phòng thí nghiệm NEDO 2.3 PHƢƠNG PHÁP 2.3.1 Đánh giá hiệu lực của một số thuốc hóa học đối với bọ vòi voi D frumenti 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá hiệu lực của một số thuốc hóa học đối với thành trùng bọ vòi voi D frumenti hại dừa trong điều kiện phòng thí nghiệm Mục tiêu: nhằm tìm ra các loại thuốc có hiệu lực phòng trị bọ. .. Đánh giá hiệu lực của nấm kí sinh côn trùng đối với bọ vòi voi D frumenti hại dừa trong điều kiện phòng thí nghiệm Mục tiêu: đánh giá hiệu lực và tìm ra nồng độ của nấm M anisopliae, nấm B bassiana, chế phẩm nấm M anisopliae đối với bọ vòi voi cao trong điều kiện phòng thí nghiệm từ đó làm cơ sở khảo sát tiếp điều kiện nhà lưới và ngoài đồng 2.3.2.1 Thí nghiệm 3: Đánh giá hiệu lực của dãy nồng độ nấm. .. lực của nấm kí sinh côn trùng đối với bọ vòi voi D frumenti hại dừa trong điều kiện phòng thí nghiệm 24 2.3.2.1 Thí nghiệm 3: Đánh giá hiệu lực của dãy nồng độ nấm M anisopliae đối với bọ vòi voi D frumenti hại dừa .24 2.3.2.2 Thí nghiệm 4: Đánh giá hiệu lực của dãy nồng độ nấm trắng B bassiana đối với bọ vòi voi D frumenti hại dừa 24 2.3.2.3 Thí nghiệm 5: Đánh giá hiệu lực của dãy nồng... học được sử dụng trong thí nghiệm 1 22 2.3 Các loại thuốc hóa học sử dụng trong thí nghiệm 2 23 3.1 Độ hữu hiệu (%) của một số loại thuốc hóa học đối với bọ vòi voi D frumenti qua phun thuốc lên thành trùng trong điều kiện phòng thí nghiệm, tháng 2/2014 26 3.2 Độ hữu hiệu (%) của một số loại thuốc hóa học đối với bọ vòi voi D frumenti bằng cách phun lên thức ăn trong điều kiện phòng thí nghiệm, tháng... nồng độ chế phẩm nấm xanh M anisopliae đối với bọ vòi voi D frumenti hại dừa 25 2.3.3 Xử lý số liệu 25 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI BỌ VÕI VOI D FRUMENTI .26 3.1.1 Trong điều kiện phòng thí nghiệm 26 3.1.1.1 Hiệu lực của một số thuốc hóa học xử lý bằng cách phun lên thành trùng bọ vòi voi D frumenti ... hữu hiệu (%) của các loại thuốc hóa học đối với bọ vòi voi D frumenti trong điều kiện nhà lưới, tháng 2/2014 30 3.4 Độ hữu hiệu (%) của nấm M anisopliae trên bọ vòi voi D frumenti ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện PTN, tháng 3/2014 32 3.5 Tỷ lệ (%) bọ vòi voi D frumenti nhiễm nấm M anisopliae trở lại sau khi chết ở thí nghiệm 3 trong điều kiện PTN, tháng 3/2014 33 3.6 Độ hữu hiệu (%) của nấm. .. các nghiệm thức thuốc b) Đánh giá hiệu lực của thuốc hóa học xử lý bằng cách phun gián tiếp lên thức ăn của thành trùng bọ vòi voi D frumenti Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí như thí nghiệm phun thuốc lên thành trùng với 8 nghiệm thức (7 loại thuốc hóa học và đối chứng nước cất như trình bày ở Bảng 2.2 Mỗi nghiệm thức thí nghiệm được lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại của một nghiệm thức là một. .. frumenti trong điều kiện nhà lưới Mục tiêu: Chọn những loại thuốc có hiệu lực phòng trị bọ vòi voi D frumenti cao thực hiện trong điều kiện nhà lưới từ đó làm cơ sở cho việc phòng trị bọ voi voi ở điều kiện ngoài đồng Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố với 5 nghiệm thức (4 loại thuốc cho hiệu quả cao được chọn ra từ thí nghiệm 1 và một nghiệm thức đối ... trùng bọ vòi voi D frumenti .28 3.1.2 Hiệu lực số thuốc hóa học bọ vòi voi D frumenti điều kiện nhà lưới .30 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA NẤM KÍ SINH TRÊN BỌ VÕI VOI D FRUMENTI TRONG. .. 2.3.1 Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học bọ vòi voi D frumenti 21 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học thành trùng bọ vòi voi D frumenti hại dừa điều kiện phòng thí. .. trùng bọ vòi voi D frumenti .22 2.3.1.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học bọ vòi voi D frumenti điều kiện nhà lưới 23 2.3.2 Đánh giá hiệu lực nấm kí sinh côn trùng bọ
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học và nấm kí sinh trên bọ või voi (diocalandra frumenti fabricius) hại dừa trong điều kiện phõng thí nghiệm và nhà lưới , đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học và nấm kí sinh trên bọ või voi (diocalandra frumenti fabricius) hại dừa trong điều kiện phõng thí nghiệm và nhà lưới , đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học và nấm kí sinh trên bọ või voi (diocalandra frumenti fabricius) hại dừa trong điều kiện phõng thí nghiệm và nhà lưới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay