Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - du lịch Điện Biên

47 328 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 09:40

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - du lịch Điện BiênMột số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - du lịch Điện Biên Mục lục Lời mở đầu 4 Chơng I: Cơ sở lý luận của đề tài .6 I. Một số vấn đề lý luận về xúc tiến hoạt động xuất khẩu 6 1. Khái niệm xúc tiến xuất khẩu 2. Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu II. ý nghĩa của đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên: .6 1. Thúc đẩy nhịp độ tăng trởng kinh tế của tỉnh 2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 3. Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển 4. Nâng cao đời sống vật chất của nhân dân các dân tộc 5. Tăng cờng hợp tác với các nớc Chơng II: Thực trạng xúc tiến xuất khẩu qua biên giới tại tỉnh Điện Biên 10 I. Khái quát về sở thơng mại du lịch tỉnh Điện Biên . 10 Hình thành và phát triển . 10 Các lĩnh vực hoạt động 12 II.Tình hình xuất khẩu hàng hoá qua biên giới của tỉnh 2002-2004 17 2.1. Kim ngạch xuất khẩu .17 - Số liệu xuất nhập khẩu năm 2003-2004 + xuất khẩu của địa phơng + xuất khẩu của các thành phần kinh tế - nhận xét 2.2. Mặt hàng xuất khẩu: .21 - Do địa phơng sản xuất - Hàng trong nớc sản xuất 1 - Hàng do thơng nhân trong địa phơng liên kết với thơng nhân địa phơng khác - Nhận xét 2.3. Thị trờng xuất khẩu 22 - Thị trờng Lào - Thị trờng Trung Quốc - Thị trờng Khác - Nhận xét III. Thực trạng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu qua biên giới của Sở thơng mại du lịch ĐB .24 1. Chính sách .24 Chính sách của tỉnh Điện Biên - chính sách hợp tác quốc tế - chính sách thu hút vốn đầu t - chính sách tạo nguồn hàng xuất khẩu Chính sách của một số tỉnh miền núi phía bắc: - Chính sách thu hút vốn đầu t của tỉnh Sơn La - Chính sách thu hút vốn đầu t của tỉnh Lạng Sơn Nhận xét tình hình thực hiện chính sách của tỉnh Điện Biên 2 Các phơng pháp xúc tiến khác .24 Mặt hàng Thị trờng Khuyến khích doanh nghiệp Chơng III: Những kiến nghị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh Điện Biên .26 I. Quan điểm của tỉnh Điện Biên về xuất khẩu hàng hoá qua biên giới .26 - quan điểm thứ nhất 2 - quan điểm thứ 2 - quan điểm thứ 3 - quan điểm thứ 4 - quan điểm thứ 5 II.Giải pháp 27 1. Về phía nhà nớc: 27 - chính sách xuất khẩu 27 - chính sách xuất nhập cảnh 29 - chính sách tài chính 29 - chính sách hợp tác và đầu t . 33 - nâng cao hiệu quả quản lý nhà nớc về xuất nhập khẩu 35 2. Giải pháp nguồn hàng: .36 - phát triển các mặt hàng chủ lực - tổ chức hỗ trợ sản xuất 3.Giải pháp thị trờng: 38 - tổ chức và tham gia các hội chợ - thông tin thị trờng EU và Nhật Bản - xây dựng website để quảng bá về sản phẩm của địa phơng 4. Giải pháp cho doanh nghiệp: 45 - tổ chức lại sản xuất - đầu t đổi mới công nghệ - đào tạo cán bộ kinh doanh xuất nhập khẩu Kết luận . 48 Danh mục tài liệu tham khảo 49 3 Lời mở đầu Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo kinh tế chậm phát triển , sản xuất hàng hoá cha phát triển , sản xuất với quy mô nhỏ hàng hoá sức cạnh tranh thấp trên thị trờng (hay nói cách khác cha có nguồn hàng xuất khẩu) . Cha hình thành quy hoạch đợc các vùng sản xuất tập trung để tạo ra sản phẩm công nghiệp có quy mô khối lợng và quy mô lớn , cơ sở hạ tầng thấp kém lạc hậu chậm phát triển. Sau khi thực hiện chủ trơng chia tách tỉnh chia tách tỉnh tiềm năng các mặt hàng về khai thác khoáng sản quặng các loại nh đồng , chì , đá đen . tập trung chủ yếu ở tỉnh Lai Châu. Các cửa khẩu của tỉnh xa các thị trờng và vùng sản xuất lớn ở trong nớc giao thông đi lại khó khăn ; cửa khẩu của tỉnh sức thu hút và cạnh tranh kém hơn so với các cửa khẩu khác trong khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc mặt khác lại gia đời sau khi các cửa khẩu trong khu vực đã đi vào hoạt động trong thời gian dài, lợng hàng hoá xuất nhập khẩu đã tơng đối ổn định. Tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu của các tổ chức , DN và nhân dân của tỉnh cha đợc quan tâm và cha có chuyển biến tích cực đặc biệt quy hoạch vùng sản xuất hàng nông sản XK đến nay hầu hết các mặt hàng chủ lực theo Nghị quyết của tỉnh cha tổ chức sản xuấtxuất khẩu. Các sở, ban, ngành huyện ,thị và các doanh nghiệp đã đợc phân công trách nhiệm trong việc xây dựng các quy hoạch, dự án đợc chỉ định trong chơng trình tổ chức triển khai xây dựng quy hoạch , kế hoạch ,dự án theo Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐ ngày 20/1/2003 của HĐND tỉnh đến nay triển khai còn chậm cha có giải pháp , biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sản xuất hàng xuất khẩu của địa phơng . Công tác quản lý nhà nớc về hoạt động XNK còn nhiều bất cập cha ban hành đợc các chính sách của địa phơng về hoạt động XNK nh hỗ trợ về vốn , u đãi về đất ,thuế ,thởng sản xuấtxuất khẩu , chính sách hỗ trợ sản xuất hàng xuất khẩu . Các ngành, huyện , thị 4 quản lý cha có giải pháp , biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sản xuất hàng xuất khẩu của địa phơng. Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Tây trang đã đợc phê duyệt song tiến độ triển khai tổ chức thực hiện xây dựng đầu t vào các hạng mục công trình còn chậm. Các DN và thơng nhân tham gia hoạt động kinh doanh XNK của tỉnh mới chủ yếu buôn bán nhỏ nhất thời , cha năng động và tạo ra đợc bạn hàng và thị trờng hợp tác lâu dài và quan tâm đến hoạt động XNK. Tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu của các tổ chức ,doanh nghiệp cha đ- ợc quan tâm .Công tác thông tin xúc tiến thơng mại , tìm kiếm thị trờng bạn hàng xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ , triển lãm , quảng bá còn rất hạn chế . Xuất phát từ những đặc điểm đó là một sinh viên chuyên ngành thơng mại quốc tế em quyết định chọn đề tài :" Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thơng mại - du lịch Điện Biên". Qua đề tài em muốn hiểu biết nhiều hơn về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá của địa phơng từ đó tích luỹ kiến thức phục vụ cho công tác sau này, đồng thời trong phạm vi hiểu biết của mình đa ra một số giải pháp với mục đích đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá cũng nh sự phát triển kinh tế xã hội của địa phơng. Đề tài: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh điện biên của sở thơng mại du lịch điện biên Đề tài của em đợc chia thành 3 chơng, chơng I: Cơ sở lý luận của đề tài trình bày một số khái niệm và ý nghĩa của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên, chơng II: thực trạng xúc tiến xuất khẩu qua biên giới tỉnh Điện Biên, chơng III: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của tỉnh Điện Biên. Trong quá trình thực hiện, do thời gian hạn chế và trình độ hiểu biết thực tiễn còn hạn chế nên đề tài của em chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết, em mong nhận đợc sự chỉ bảo tận tình của cô giáo để đề tài của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sĩ Dơng Thị Ngân đã giúp đỡ em thực hiện thành công đề tài này. 5 chơng I: cơ sở lý luận của đề tài I. Một số vấn đề lý luận về xúc tiến hoạt động xuất khẩu: 1. Khái niệm xúc tiến: Có nhiều định nghĩa khác nhau về xúc tiến, trong luật thơng mại hoạt động xúc tiến đợc hiểu là hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thơng mại. Từ định nghĩa trên đây có thể suy rộng ra xúc tiến xuất khẩuhoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ra nớc ngoài. 2. Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu: - Thu thập thông tin về thị trờng xuất khẩu hàng hoá, đâyhoạt động đầu tiên rất quan trọng vì chỉ khi biết đợc nhu cầu thị trờng, giá cả hàng hoá ở thị trờng, các thông tin về doanh nghiệp trên thị trờng xuất khẩu ta mới có thể đa ra chiến lợc mặt hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trờng xuất khẩu. - Tham gia các hội chợ quốc tế để có thể tiếp thị sản phẩm hàng hoá của mình đến khách hàng nớc ngoài và có cơ hội ký kết các hợp đồng xuất khẩu sang những thị trờng mới. - Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học nhằm bàn bạc tìm ra những biện pháp hiệu quả để tăng xuất khẩu hàng hoá. - Mở các văn phòng đại diện ở nớc ngoài để tạo đầu mối phân phối sản phẩm, thực hiện những giao dịch thơng mại với thị trờng nớc ngoài một cách thuận tiện hơn, đồng thời tạo đợc niềm tin, sự yên tâm trên thị trờng xuất khẩu. - Thơng mại điện tử: Đây là công cụ xúc tiến đợc sử dụng nhiều nhất hiện nay với chi phi rẻ và tầm ảnh hởng rộng khắp thhé giới. II. Tầm quan trọng của đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên: 1. Thúc đẩy nhịp độ tăng trởng kinh tế của tỉnh: 6 Dới tác động của giao lu hàng hoá qua biên giới cơ cấu kinh tế tỉnh Điện Biên sẽ có sự chuyển đổi theo hớng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, thơng mại, ngân hàng, vận tải, bu điện, kích thích các ngành kinh tế phát triển theo hớng thị trờng, tăng nhanh các sản phẩm công nghiệp, nông lâm nghiệp phục vụ cho sản xuất. Sự phát triển hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới cùng với sự phân công lao động và thơng mại nội địa sẽ tạo ra những đầu mối quan trọng về luồng hàng hoá, tiền tệ và giao thông. Đồng thời sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới sẽ làm hình thành các trung tâm thơng mại quốc tế, các trung tâm xúc tiến thơng mại. Hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới của tỉnh Điện Biên mới chỉ là những thơng vụ nhỏ lẻ chủ yếu do thơng nhân địa phơng thực hiện. Khi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới đợc đẩy mạnh hàng hoá lu thông sẽ diễn ra với khối lợng lớn hơn và thờng xuyên hơn từ đó sẽ làm hình thành nhiều dịch vụ hỗ trợ nh dịch vụ vận tải, kho hàng, ngân hàng, khách sạn nhà hàng, Sự hình thành nhiều ngành nghề mới sẽ tác động tới nhịp độ tăng trởng kinh tế của tỉnh theo hớng ngày càng phát triển vững chắc. 2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Giao lu hàng hoá qua biên giới tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội của tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện để tỉnh đạt đợc các mục tiêu kinh tế xã hội. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, với sự phát triển của hoạt đông xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới sẽ thúc đẩy cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hớng nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ. Việc tăng cờng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ những hàng hoátỉnh đang khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, bên cạnh đó cũng có thể nhập về những hàng hoá phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng mà bên Điện Biên khan hiếm ví dụ nh nguyên liệu cho chế biến gỗ xuất khẩu ta có thể nhập từ các tỉnh 7 bắc Lào. Cùng với sự phát triển của xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới hệ thống các chợ biên giới dọc theo đờng biên sẽ thu hút nhiều lao động tham gia buôn bán từ đó nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. 3. Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển: 3.1. Thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất nông lâm nghiệp: Điện Biênđờng biên giới với Trung Quốc mà đâymột nớc lớn với những thành tựu đáng nể trong lĩnh vực nông nghiệp nh việc tạo ra giống lúa lai có năng xuất cao, có nhiều kinh nghiệm trong khôi phục rừng. Những thành tựu đó của nền nông nghiệp Trung Quốc là một cơ hội tốt để Điện Biên phát triển ngành nông nghiệp, hiện nay có nhiều giống nông nghiệp của họ đã đợc áp dụng tại Điện Biên nh giống lúa lai, các loại giống rau, Nhiều loại vật t phục vụ cho nông nghiệp nh máy bơm, thức ăn gia súc, gia cầm, thuốc thú y và nhiều loại vật t khác. Vì vậy tỉnh cần phải có chiến lợc hợp tác lâu dài với Trung Quốc trong lĩnh vực này. 3.2. Thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp và xây dựng: Trung Quốc có thế mạnh về các loại máy móc vì thế đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh đặc biệt là trong lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và chế biến thức ăn gia súc. Tuy chất lợng máy móc thiết bị của Trung Quốc hiện nay còn có nhiều d luận không tốt xong nếu nhận xét một cách khách quan và tính toán đến hiệu quả kinh tế khi sử dụng thì tính khả thi khi nhập máy móc thiết bị từ nớc này vào Điện Biên là rất lớn vì điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn. 3.3. Thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng vùng biên giới: Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của nhiều ngành đặc biệt là xây dựng cơ bản và giao thông vận tải. Hàng hoá chu chuyển nhiều thì hệ thống đờng giao thông sẽ đợc đầu t mở rộng, hệ thống chợ biên giới sẽ đợc đầu t xây mời hoặc 8 nâng cấp và kéo theo đó là sự hình thành các kho hàng ở các cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu từ đó cũng sẽ đợc đầu t với cơ sở vật chất khang trang hơn. 3.4. Thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển: Khi xuất khẩu hàng hoá đợc đẩy mạnh các thủ tục xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh có nhu cầu phải đơn giản hoá khi đó việc đi lại qua đờng biên giới sẽ dễ dàng hơn từ đó tạo ra sức hút với khách du lịch từ nớc bạn sang thăm quan và nghỉ mát. 4. Cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới tạo ra nhiều ngành nghề mới góp phần giải quyết việc làm, tạo ra thu nhập nhiều hơn cho nhân dân. Một mặt nhân dân có thể tiêu thụ đợc hàng hoá mà mình sản xuất ra mặt khác có thể tiêu dùng những hàng hoá đợc sản xuất từ nớc bạn với lợi ích kinh tế cao hơn so với tiêu dùng hàng hoá từ trong nớc sản xuấtmột số mặt hàng. Cùng với sự phát triển củasở hạ tầng vùng biên giới nh giao thông vận tải, thông tin liên lạc tạo ra điều kiện cho nhân dân các vùng giao lu hàng hoá một cách thuận tiện hơn, sóng phát thanh truyền hình vơn tới những vùng biên tạo cho nhân dân đời sống tinh thần tốt hơn. 5. Tăng cờng hợp tác với các nớc: Sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu thông qua các cửa khẩu biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự giao lu kinh tế văn hoá giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh bắc Lào và Trung Quốc. Các văn bản hợp tác và các văn phòng đại diện của mỗi bên nằm ở nớc bạn cũng nh sự qua lại buôn bán của nhân dân dọc theo vùng biên giới của mỗi nớc tạo ra sự giao lu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau của các bên. Chơng II: Thực trạng xúc tiến xuất khẩu qua biên giới tỉnh Điện Biên 9 I. Khái quát về sở thơng mại - du lịch Điện Biên: 1. Quá trình hình thành và phát triển Sở thơng mại- du lịch Điện Biên trớc đâysở thơng mại- du lịch Lai Châu đợc chính thức thành lập từ năm 1963 khi tỉnh Lai Châu đợc tách ra từ khu tự trị Tây bắc và tái thành lập tỉnh Lai Châu. Trải qua 41 năm hình thành và phát triển đến đầu năm 2004 do yêu cầu quản lý tỉnh Lai Châu đ- ợc tách ra thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, từ đây sở thơng mạidu lịch Điện Biên cũng chính thức đợc thành lập với 66 cán bộ công chức viên chức, cơ cấu bộ máy tổ chức của sở thơng mại-du lịch Điện Biên bao gồm một giám đốc, một phó giám đốc, một chi cục, một trung tâm xúc tiến, 5 phòng chức năng và các doanh nghiệp trực thuộc, cơ cấu bộ máy của sở đợc thể hiện rõ hơn qua đồ 1. 10 [...]... trường số 2 Đội quản lý thị trường số 1 Công ty thơng nghiệp Tủa Chùa Các phòng chức năng Công ty thơng nghiệp tổng hợp tỉnh đồ 1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của sở thơng mại- du lịch Điện Biên 2 Các lĩnh vực hoạt động của sở thơng mại- du lịch Điện Biên: 11 - Sở thơng mạidu lịch Điện Biên có chức năng tham mu và giúp UBND tỉnh Điện Biên quản lý nhà nớc về thơng mại và dịch vụ thơng mại trên địa bàn tỉnh. .. biên giới của sở thơng mại du lịch tỉnh Điện Biên III.1.Chính sách: Để tăng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu qua biên giới tỉnh Điện Biên đã đa ra những chính sách: - Chính sách hợp tác quốc tế: UBND tỉnh Điện Biên đã ký với với các ban ngành các tỉnh bắc Lào biên bản hội đàm và biên bản ghi nhớ theo chủ trơng của bộ thơng mại, sở thơng mạidu lịch Điện Biên đã bàn về việc mở cặp cửa khẩu biên giới giữa... hoạt động xuất khẩu - Sở thơng mại đã tổ chức một số hội chợ quốc tế và tham dự một số hội chợ nh hội chợ Đà Nẵng, hội chợ Lai Châu - Sở thơng mại- du lịch Điện Biên đă xây dựng đợc website riêng để quảng bá hình ảnh địa phơng, giới thiệu tiềm năng của địa phơng song còn cha cập nhật đợc nhiều thông tin 24 Chơng III: Những giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hangf hoá qua biên giới tỉnh Điện. .. biện pháp tháo gỡ khó khăn vớng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin để đề ra các giải pháp tích cực thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hoá giã tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào Sớm có quyết định cho mở văn phòng đại diện thơng mại du lịch Điện Biên tại Luông Pha Bang theo văn bản đề nghị của sở thơng mại du lịch Điện Biên để tăng cờng hoạt động xúc tiến thơng mại du lịch. .. thơng mại, tìm kiếm thị trờng, bạn hàng xuất khẩu hàng hoá tham gia hội chợ, triển lãm quảng bá còn hạn chế - Công tác triển khai các dự án theo nghị quyết xuất khẩutỉnh đã đề ra còn rất chậm, cha có giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của địa phơng - Công tác quản lýnhà nớc về hoạt động xuất nhập khẩu còn nhiều bất cập cha ban hành đợc các chính sách của địa phơng về hoạt động. .. khẩu Ma Lù Thàng nay thuộc về Lai Châu là cửa khẩu quốc gia với Trung Quốc hàng hoá lu thông qua cửa khẩu này có khối lợng lớn hơn so với cửa khẩu Tây Trang của Điện Biên Mặt khác các mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Điện Biên cha đợc tổ chức sản xuấtxuất khẩu Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo điểm xuất phát thấp kinh tế chậm phát triển , sản xuất hàng hoá cha phát triển, sản xuất với quy mô nhỏ hàng hoá. .. khẩu hangf hoá qua biên giới tỉnh Điện Biên I.Quan điểm của tỉnh Điện Biên về xuất nhập khẩu hàng hoá: Khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng, từng lĩnh vực để phát triển xuất nhập khẩu, nhập khẩu theo hớng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá trong tỉnh, tăng cờng hợp tác trong và ngoài nớc để mở rộng ngành hàng, mặt hàng, nâng cao kim ngạch xuất khẩu Xác định các mặt hàng chủ lực có lợi thế cạnh tranh để u... tỉnh cha xuất khẩu hàng hoá một cách trực tiếp mà 22 mới chỉ thực hiện qua trung gian do đặc thù địa lý của tỉnh nằm quá xa cảng biển nên việc xuất khẩu hàng hoá theo con đờng này quả thực là rất kho cho các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài ra trình độ kinh doanh xuất nhập khẩu của cán bộ doanh nghiệp trong tỉnh còn hạn chế III Thực trạng các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá qua biên giới của. .. bột giấy của Điện Biên Năm 2003 những thị trờng này chỉ chiếm 1% kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh Nh vậy thị trờng chủ yếu cho xuất khẩu hàng hoá của tỉnh Điện Biên là Lào, các thị trờng khác nh Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản chiếm tỷ trọng rất nhỏ Thực trạng này là do sau khi tách tỉnh cửa khẩu biên giới chủ yếu giáp với Lào, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh lại diễn ra chủ yếu là qua biên giới,... 22,6% trong tổng hàng hoá xuất khẩu của tỉnh vẫn là những mặt hàng cũ nh 2002 Mặt hàng do khai thác từ trong nớc và nhập khẩu để xuất khẩu đạt 67,705 ngần USD chiếm tỷ trọng 77,4% tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu của tỉnh cũng là những mặt hàng truyền thống nh trớc Năm 2004 các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh không có gì mới vẫn là những mặt hàng truyền thống đợc khai thác từ các nguồn hàng nh những năm . nh ng nguy n nh n ch y u sau: - C c doanh nghi p và th ng nh n tham gia ho t đ ng xu t nh p kh u c a t nh m i ch y u bu n b n nh nh t th i, cha n ng. đ u t c a t nh S n La - Ch nh s ch thu h t v n đ u t c a t nh L ng S n Nh n x t t nh h nh th c hi n ch nh s ch c a t nh i n Bi n 2 C c ph ng ph p x c tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - du lịch Điện Biên, Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - du lịch Điện Biên, Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - du lịch Điện Biên, Một số vấn đề lý luận về xúc tiến hoạt động xuất khẩu:, Khái quát về sở thơng mại - du lịch Điện Biên:, Tình hình xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh Điện Biên giai, Giải pháp:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn