Đối tượng xét xử trong vụ án hành chính là quyết định hành chính và hành vi hành chính một số biện pháp nâng cao hiệu quả của việc ra quyết định hành chính trong xử lý vi phạm hành chính về hải quan để giảm bớt khiếu nại và t

17 1,347 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2015, 12:33

MỤC LỤC Trang Mở đầu Phần Những vấn đề lý luận chung tính hợp pháp đối tượng xét xử vụ án hành 1.1 Khái niệm đối tượng xét xử vụ án hành 1.2 Những xác định tính hợp pháp đối tượng xét xử vụ án hành Phần Tính hợp pháp đối tượng xét xử vụ án hành 2.1 Quyết định hành đối tượng xét xử vụ án hành 2.2 Hành vi hành đối tượng xét xử Toà án Phần Kỹ việc xác định đánh giá tính hợp pháp 12 đối tượng xét xử hành 3.1 Ý nghĩa việc nghiên cứu đối tượng xét xử vụ án hành 12 3.2 Những đánh giá tính hợp pháp (bất hợp pháp) đối tượng 13 xét xử vụ án hành Phần Một số biện pháp nâng cao hiệu việc định hành xử lý vi phạm hành hải quan để giảm bớt khiếu nại tố tụng hành Tòa 18 4.1 Một số sai sốt thường gặp khu ban hành văn hành xử lý VPHC, giải khiếu nại nguyên nhân phát sinh khiếu nại, khởi kiện ta Toà số biện pháp khắc phục 18 4.2 Giải khiếu nại giai đoạn tiền tố tụng hành 22 4.3 Các sai sót mà Toà thường dùng để huỷ định hành 26 Kết luận 27 Tài liệu tham khảo 29 MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, số lượng vụ án hành quan Toà án thụ lý giải ngày tăng, ngành Hải quan có số vụ việc bị khởi kiện trước Toà án Hành Cùng với việc đẩy mạnh chiến lược cải cách hành cho thấy ý thức pháp luật cá nhân, quan, tổ chức nâng cao, đòi hỏi quan hành nhà nước phải tuân thủ triệt để quy định pháp luật thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Án hành có nét đặc thù riêng biệt không giống loại án khác chủ thể tham gia vụ kiện, đối tượng xét xử có điều chỉnh số lượng lớn văn pháp lý điều chỉnh hầu khắp ngành luật khác Nó tạo nên điểm đặc thù án hành gây khó khăn định cho đương việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tham gia trình tiến hành hoạt động tố tụng hành Trong trình giải án hành chính, chủ thể nào, kể quan tiến hành tố tụng Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân người tham gia tố tụng luật sư, đương không nghiên cứu, đánh giá xác định rõ tính hợp pháp định hành chính, hành vi hành đối tượng xét xử vụ án Hầu hết vụ án hành Tòa án xét xử có tham gia cán pháp lý Thủ trưởng đơn vị hành uỷ quyền tham tố tụng Toà luật sư với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khởi kiện hay bị kiện Để thực tốt vai trò mình, cán pháp lý luật sư, hết phải người giúp thân chủ xác định, đánh giá tính hợp pháp đối tượng xét xử vụ án hành Công việc thực suốt trình giải vụ việc, từ giai đoạn thực thủ tục tiền tố tụng đến có phán có hiệu lực pháp luật Toà án Đây vấn đề phức tạp, đòi hỏi cán pháp lý, luật sư kiến thức pháp lý mà phải có kỹ việc xác định đánh giá tính hợp pháp đối tượng xét xử vụ án hành Từ thực tiễn vụ vụ kiện hành ngành Hải quan quan Toà án xét xử cho thấy: phần lớn Quyết định hành (là đối tượng xét xử vụ án hành chính) cấp Hải quan ban hành có hạn chế, tồn cần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hiệu công tác xử lý vi phạm hành chính, giải khiếu nại định xử phạt tham gia tố tụng Tòa án Chính vậy, nghiên cứu đánh giá đối tượng xét xử vụ án hành giúp cho CBCC làm công tác xử lý VPHC thực chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn cần phải thận trọng để tránh sai sót thực nhiệm vụ theo thẩm quyền áp dụng pháp luật Những trình bày lý để chọn đề tài: “ Đối tượng xét xử vụ án hành định hành hành vi hành - Một số biện pháp nâng cao hiệu việc định hành xử lý vi phạm hành hải quan để giảm bớt khiếu nại tố tụng hành Toà ” làm đề tài nghiên cứu NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐỐI TƯỢNG XÉT XỬ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm đối tượng xét xử vụ án hành Trong vụ án hành chính, đề cấp tới người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan…mà không đề cập tới đối tượng xét xử vụ án Chính vậy, đối tượng xét xử khái niệm nghiên cứu xem xét nội dung vụ án hành Đối tượng xét xử vụ án hành chính, hiểu theo nghĩa chung nhất, Quyết định hành chính, hành vi hành trái pháp luật quan Nhà nước bị khiếu nại, giải khiếu nại theo trình tự thủ tục pháp luật khiếu nại tố cáo, bị khởi kiện tới Toà án có thẩm quyền, Toà án thụ lý giải định đưa vụ án xét xử - Hành vi hành quản lý nhà nước đầu tư; - Hành vi hành quan hải quan, công chức hải quan; - Hành vi hành quản lý hộ tịch; - Hành vi hành việc từ chối công chứng, chứng thực; - Hành vi hành quản lý đất đai trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất; - Các hành vi hành khác theo quy định pháp luật Việt Nam Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên KỸ NĂNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐỐI TƯỢNG XÉT XỬ HÀNH CHÍNH 3.1 Ý nghĩa việc nghiên cứu đối tượng xét xử vụ án hành Là luật sư, cán pháp lý thủ trưởng đơn vị cử tham gia vào trình giải vụ án hành (gọi tắt luật sư), không sâu vào nghiên cứu tính hợp pháp đối tượng xét xử vụ án hành Trước hết, nghiên cứu đối tượng xét xử vụ án hành chính, luật sư giúp khách hàng mình, giúp thủ trưởng đơn vị xác định đâu định hành chính, hành vi hành trực tiếp xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp Qua đó, tư vấn, tham mưu soạn thảo văn tố tụng có liên quan để khách hàng, thủ trưởng đơn vị tiến hành thủ tục cần thiết có liên quan đến vụ án hành Toà án thụ lý Thông qua nghiên cứu tính hợp pháp đối tượng xét xử vụ án hành chính, luật sư, cán pháp lý cử tham gia vào TTHC tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng, thủ trưởng đơn vị xung quanh vấn đề liên quan đến đối tượng khởi kiện, để khách hàng, thủ trưởng đơn vị nhận thức 12 luận điểm đưa xuất phát từ quy định pháp lý có liên quan có tham khảo ý kiến pháp lý, tài liệu nghiên cứu nhiều luật gia khác MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN ĐỂ GIẢM BỚT KHIẾU NẠI VÀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TẠI TOÀ Trong lĩnh vực quản lý nhà nước hải quan, công tác xử lý VPHC hải quan khâu nghiệp vụ quan trọng, phải tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật Trong thực tiễn, công tác có liên quan chặt chẽ với bước quy trình nghiệp vụ hải quan Về nguyên tắc, bước quy trình nghiệp vụ hải quan có mối quan hệ khăng khít với nhau; khâu nghiệp vụ trước làm tiền đề cho khâu nghiệp vụ sau khâu nghiệp vụ sau bổ sung, khắc phục điểm sơ hở khâu nghiệp vụ trước Nếu bỏ qua nguyên tắc quan trọng dẫn tới hậu pháp lý quan hải quan thủ trưởng quan hải quan bị khiếu nại khởi kiện Toà 4.1- Một số sai sót thường gặp ban hành văn hành xử lý VPHC, giải khiếu nại nguyên nhân phát sinh khiếu nại, khởi kiện Toà số biện pháp khắc phục 4.1.1- Đối với Biên vi phạm hành chính: Mô tả hành vi chưa rõ ràng, chung chung, sơ sài, chưa với quy định Điều 55 Pháp lệnh xử lý VPHC như: chưa miêu tả đầy đủ hành vi vi phạm xác lập hành vi phạm dẫn đến việc áp dụng chế tài Quyết định xử phạt chưa với hành vi vi phạm Biên VPHC không ghi ngày tháng năm, địa người vi phạm biên sửa chữa xác nhận người lập biên biên không ghi họ, tên người có thẩm quyền xử lý vi phạm Biên lập tổ chức vi phạm, tổ chức uỷ quyền cho cá nhân thực nội dung này, không ghi địa tổ chức vi phạm hành Lập Biên VPHC có nội dung không thống việc sử dụng pháp luật để xác định hành vi như: vừa xác định hành vi vi phạm theo quy định Luật Hải quan, vừa xác định hành vi vi phạm chế tài xử phạt quy định Nghị định 138/2004/NĐ-CP, Nghị định 97/2007/NĐ-CP, Nghị định số 18/2009/NĐ-CP…Có biên lập ghi biện pháp ngăn chặn “đưa hàng vào kho, niêm phong hải quan” không biện pháp ngăn chặn theo quy định Chương Pháp lệnh xử lý VPHC năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2008 mục Chương I Nghị định 97/2007/NĐ-CP Như vậy, lập biên vi phạm, cần lưu ý số nội dung sau: Phải ghi nhận, xác lập, đưa vào biên VPHC hành vi vi phạm, tránh việc mô tả chung chung Không văn chế tài để xác định hành vi vi phạm mà vào văn quy phạm pháp luật (nội dung) có liên quan, từ xác định hành vi vi phạm vi phạm Điều, Khoản…nào văn chế tài Biên phải ghi đầy đủ, xác ngày, tháng, năm lập, địa người vi phạm… theo quy định Điều 55 Pháp lệnh xử lý VPHC năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2008 4.1.2- Đối với định hành Ghi sai ngày tháng năm ban hành, dẫn đến hồ sơ thể định xử phạt ban hành trước thời điểm lập biên Hình thức không mẫu ấn Dùng giấy uỷ quyền để ký định cho nhiều vụ việc Việc định xử phạt không thẩm quyền như: có định thuộc thẩm quyền Chi cục trưởng chuyển cho Cục trưởng ký Áp dụng pháp lý để ban hành Quyết định không xác hết hiệu lực (căn dẫn luật sai điều, khoản thực hiện), công văn làm sở pháp lý Quyết định xử phạt không trích dẫn điều, khoản làm định xử phạt không nêu rõ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tương ứng hành vi vi phạm mức xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm Đối với định xử phạt có kèm hình thức tịch thu tang vật vi phạm không trích dẫn điều, khoản Nghị định 97/2007/NĐ-CP tịch thu tang vật VPHC chưa quy định Việc ghi thời hạn chấp hành định xử phạt, thời hạn bị cưỡng chế hành chưa xác như: phạt lĩnh vực thuế ghi thời hạn thực việc cưỡng chế thi hành 90 ngày, xử phạt VPHC lĩnh vực thuế ghi thời hạn bị cưỡng chế là: “quá thời hạn 10 ngày” chưa quy định, chưa theo mẫu ấn Thông tư 62/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Bộ Tài (nay Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 Bộ Tài Phần ghi hành vi VPHC định xử phạt cần nêu rõ tên hành vi vi phạm, không ghi “lần đầu” “lần hai” mà phải xác định đương vi phạm hành vi theo quy định pháp luật; Quyết định xử phạt không ghi họ tên người ban hành định Hồ sơ xử lý vi phạm không xác định chủ sở hữu Điều 14 Nghị định 97/2007/NĐ-CP để Quyết định tịch thu không quy định (trường hợp phải vào Điều 35 Nghị định 97/2007/NĐ-CP để định) Như vậy, ban hành Quyết định xử phạt cần lưu ý thể thức văn bản, sử dụng biểu mẫu hướng dẫn Thông tư 193/2009/TT-BTC Trường hợp định hành công tác kiểm tra sau thông quan quy định khoản Điều 41 Nghị định 97/2007/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 Chính phủ Về nội dung: cần bám sát, đối chiếu với Biên VPHC để khác nội dung Biên VPHC với Quyết định xử phạt Khi ban hành định xử phạt cần ý phần pháp lý định: văn quy phạm pháp luật Nếu muốn đưa thêm khác ý sử dụng thuật ngữ phù hợp như: “Xét hồ sơ, vụ việc có liên quan” Khi trích dẫn văn quy phạm pháp luật làm pháp lý định cần phải kiểm tra, trích dẫn đầy đủ, xác ngày tháng năm ban hành, hiệu lực văn bản; Điều, khoản… văn nào…được áp dụng…để tránh nhầm lẫn chữ số (một nhầm lẫn dễ xảy trình soạn thảo, đánh máy văn bản) Khi ban hành định xử phạt cần xem xét lại hình thức mức xử phạt với quy định pháp luật biên VPHC hay chưa ? Có hay tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng Thẩm quyền ký định phải theo quy định Khi phát định xử phạt ban hành trình soạn thảo sơ xuất mà dẫn đến số sai sót (không phải sai chất, nội dung xử phạt mà nhầm lẫn chữ số,…thì phải khắc phục sau: Căn Điều Luật Khiếu nại, tố cáo Điều 20 Pháp lệnh giải vụ án hành nguyên tắc, sau ban hành định hành theo thẩm quyền luật định, quan hành quyền tự phát sửa đổi định hành ban hành trước vụ việc đưa xét xử phiên Trong thực tiễn tuỳ trường hợp khác để xử lý khác cho hiệu tránh phát sinh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài là: ban hành định thay định ban hành ban hành định thay thế, sửa đổi, bổ sung phần định hành ban hành 4.1.3- Đối với Quyết định giải khiếu nại Giải khiếu nại công văn chưa phù hợp với quy định pháp luật khiếu nại tố cáo mà phải định giải khiếu nại hết thời hạn khiếu nại mà định giải khiếu nại giải khiếu nại chưa với trình tự, nguyên tắc Khi giải khiếu nại cần phải thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu có làm để ban hành định hành chính; phải nghiên cứu sở pháp lý hồ sơ, tài liệu dùng làm để ban hành định hành chính; trao đổi trực tiếp văn với cấp có thẩm quyền ban hành định hành để làm rõ vướng mắc đơn khiếu nại tiến hành thu thập thông tin (nếu thấy cần thiết) theo quy định để có chứng làm đề xuất; thu thập nghiên cứu định hành tương tự ban hành thực để so sánh, đối chiếu tìm điểm tương đồng khác biệt Từ việc làm nói trên, đề xuất giải theo hướng: Giữ nguyên định ban đầu (sau nghiên cứu thấy đủ thủ tục để ban hành định hành giữ nguyên); trường hợp thay đổi (qua thu thập thông tin đối chiếu pháp luật thấy định ban hành chưa đủ đề xuất theo hướng: Huỷ định - trường hợp hành vi vi phạm không với quy định pháp luật hết thời hạn, thời hiệu định; Ban hành định thay - trường hợp hành vi vi phạm xác định dẫn chiếu sai pháp lý, chưa thực quy trình thủ tục ban hành định hành chính) 4.2- Giải khiếu nại giai đoạn tiền tố tụng hành Điều 75 76 Luật Hải quan quy định quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trách nhiệm giải khiếu nại, tố cáo theo đó: - Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại với quan hải quan, quan khác có thẩm quyền Nhà nước khởi kiện án theo quy định pháp luật định hành chính, hành vi hành quan hải quan, công chức hải quan có cho định, hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp mình; Cá nhân có quyền tố cáo với quan hải quan, quan khác nhà nước hành vi vi phạm pháp luật công chức hải quan, quan hải quan xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân - Cơ quan hải quan cấp có trách nhiệm giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại thuộc thẩm quyền giải mình; trường hợp nhận khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải có trách nhiệm hướng dẫn cho người khiếu nại biết để khiếu nại đến quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; quan hải quan cấp có trách nhiệm giải tố cáo thuộc thẩm quyền mình; trường hợp nhận tố cáo không thuộc thẩm quyền có trách nhiệm chuyển đến quan, tổ chức có thẩm quyền giải thông báo cho người tố cáo văn biết Theo quy định Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo thì: Khi phát sinh việc giải khiếu nại, người có thẩm quyền giải khiếu nại phải thụ lý, xem xét nội dung đơn khiếu nại, chứng người khiếu nại cung cấp, kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại, đối thoại với người khiếu nại luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người khiếu nại (nếu có) để kết luận khiếu nại phần toàn bộ; sai phần toàn bộ; để từ ban hành định giải khiếu nại theo hướng giữ nguyên huỷ bỏ định hành hành vi hành bị khiếu nại Trong trường hợp này, để đảm bảo tính khách quan việc giải khiếu nại, người giải khiếu nại tổ chức tra, kiểm tra lại việc thực quy trình nghiệp vụ hải quan quy trình xử lý VPHC hải quan đơn vị thực Việc kiểm tra bước quy trình nghiệp vụ quy trình xử lý VPHC hải quan kiểm tra kỹ lưỡng dựa pháp luật hành Dưới góc độ pháp lý tố tụng hành việc giải khiếu nại coi giai đoạn tiền tố tụng Trong đó, việc xem xét tính hợp pháp (bất hợp pháp) định hành hành vi hành nêu phần đề tài có ý nghĩa quan trọng giai đoạn giải khiếu nại Như vậy, việc yêu cầu giải khiếu nại thực giải khiếu nại, không giải khiếu nại coi “giai đoạn tiền tố tụng” phát sinh có khiếu nại lần đầu xảy Điều hiểu, định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại làm phát sinh khiếu kiện hành chính, việc khiếu nại lần đầu coi bắt buộc, yếu tố định cho việc có hay không vụ kiện hành phát sinh, sở pháp lý cho việc giải khiếu kiện theo tài phán hành Theo quy định pháp luật tố tụng hành hành “Quyết định hành đối tượng khiếu kiện để yêu cầu Toà án giải vụ án hành phải định hành lần đầu”, “hành vi hành đối tượng khiếu kiện để yêu cầu Toà án giải vụ án hành bao gồm hành vi quan hành nhà nước người có thẩm quyền quan hành nhà nước thực nhiệm vụ, công vụ việc lĩnh vực quy định điểm 2, 3, 5, 6, 7, Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành việc lĩnh vực khác mà pháp luật có quy định” Tiếp theo giai đoạn “tiền tố tụng” giai đoạn tố tụng trước Toà Đây giai đoạn Toà án thụ lý giải khiếu nại tổ chức, cá nhân trường hợp quy định Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành hành Trong trường hợp này, người bị kiện là thủ trưởng cấp hải quan có quyền giải khiếu nại tham gia tố tụng với tư cách người bị kiện Trong giai đoạn tố tụng, Toà án thụ lý, xét xử định bác đơn người khởi kiện tuyên huỷ định hành quan hải quan thủ trưởng quan hải quan vi phạm, thiếu sót hình thức, thẩm quyền, nội dung định vi phạm thời hiệu Như vậy, vụ kiện hành xảy ra, quan Hải quan bị đơn vụ án hành Tuy nhiên, với vai trò nay, quan Hải quan tham gia tố tụng hành với tư cách nguyên đơn hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Về vấn đề này, nghiên cứu theo nội dung cụ thể sở thực tiễn áp dụng pháp luật quy định quyền, nghĩa vụ người tham gia tố tụng phiên hành Vị trí, vai trò bị đơn tố tụng hành quan Hải quan phát sinh giai đoạn án tiến hành thụ lý vụ án đưa vụ án xét xử, sau định hành chính, hành vi hành giải “giai đoạn tiền tố tụng” người yêu cầu giải khiếu nại không đồng ý với định giải khiếu nại quan hải quan, cán có thẩm quyền giải khiếu nại họ phản kháng lại việc tiến hành khởi kiện vụ án Toà hành Như vậy, quan Hải quan tham gia tố tụng Toà hành với tư cách bị đơn, việc tham gia quan Hải quan có vai trò quan trọng gắn liền với quyền trách nhiệm, nghĩa vụ thể hiện: - Vai trò quan Hải quan việc thoả thuận giải vụ án: Trong giai đoạn án thụ lý vụ án, đưa vụ án xét xử hành chính, thực nguyên tắc “tôn trọng thoả thuận” theo quy định điểm đ khoản 2, Điều 20 quy định đương có quyền “Thoả thuận với việc giải vụ án hành chính, thoả thuận không trái pháp luật”, trình giải vụ án, Toà án tiến hành cho bên tự hoà giải, trình xét xử vụ án hành án cho bên quyền thương lượng giải vụ án thông quan thoả thuận quyền nghĩa vụ bên tự giải mà không cần thông qua trình xét xử án: “người khởi kiện có quyền rút phần toàn nội dung đơn kiện Bên bị kiện có quyền sửa đổi huỷ bỏ định hành chính, khắc phục hành vi hành bị khiếu kiện” khoản Điều 20 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành năm 1996 Vai trò quan Hải quan thể hiện, phát huy trình tố tụng góp phần đưa vụ án nhanh chóng giải quyết, tránh phức tạp, kéo dài giải vụ án vụ án bị kháng cáo, kháng nghị sau xét xử sơ thẩm mà bên đương cho quyền lợi ích hợp pháp họ chưa đảm bảo định án án - Vai trò quan Hải quan việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp định hành chính, hành vi hành bị khiếu kiện Cơ quan Hải quan có quyền bên tham gia tố tụng hành Vì vậy, với tư cách tham gia tố tụng bên bị kiện quan Hải quan có quyền biết bị kiện việc người kiện Mặt khác, quan Hải quan bên bị kiện biết bị kiện việc Toà án xét xử làm phát sinh quyền nghĩa vụ tham gia tố tụng, từ có điều kiện chuẩn bị tài liệu, chứng lý lẽ chứng minh tính đắn định hành (thu thập tài liệu, chứng cứ, nhờ luật sư giúp đỡ…) Tham gia với tư cách bị đơn vụ án hành chính, quan Hải quan có quyền xuất trình chứng cứ, đưa lý lẽ tranh luận trước Toà để bác bỏ yêu cẩu bên kiện, chứng minh tính hợp pháp định hành vi hành Có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập Toà án, thực yêu cầu Toà án cung cấp thông tin, tài liệu, chứng liên quan đến nội dung vụ kiện để khẳng định tính đắn định hành chính, hành vi hành 4.3- Các sai sót mà Toà thường dùng huỷ định hành Trong thực tế, Toà án hành thường huỷ định hành sai sót sau: pháp lý định hành sai; hình thức mức độ xử phạt sai; thể thức văn sai; thẩm quyền ban hành không đúng; trình tự, thủ tục sai (quy định văn luật văn hướng dẫn) thời hạn, thời hiệu không Do đó, ban hành định hành cần phải lưu ý trình bày nêu để hạn chế việc huỷ định Toà Chính thiếu sót hình thức, nội dung thẩm quyền nêu phần nói sơ hở quan hải quan để tổ chức, cá nhân khiếu nại khởi kiện Toà thắng kiện Bên cạnh đó, việc thực không thực chức trách, nhiệm vụ quyền hạn CBCC Hải quan thông qua hành vi không làm hệ dẫn đến việc khiếu nại khiếu kiện hành Trong phạm vi đề tài này, cho biện pháp quan trọng để loại bỏ vụ kiện quan trọng nhiều so với thắng kiện Một biện pháp quan trọng nâng cao hiệu công tác xử lý vi phạm hành hải quan kịp thời rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung số quy định, số biểu mẫu Ngành để phù hợp với hệ thống luật Thuế Hải quan KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, Đảng, Nhà nước ta quan tâm đến việc giải khiếu nại, tố cáo cấp, ngành Việc thành lập Toà án hành để thụ lý, xét xử khiếu nại hành nhằm đảm bảo pháp chế kỷ luật hoạt động hành nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức Điều cho thấy, vụ án hành đối tượng xét xử vụ án hành tranh chấp liên quan đến luật công Một bên nhà nước (cụ thể quan hành Nhà nước người có thẩm quyền quan hành Nhà nước nhân danh Nhà nước) thực thi công vụ, lợi ích chung với phương tiện mang tính quyền lực, tính cưỡng chế; bên cá nhân công dân, tổ chức với lợi ích cụ thể, quyền nghĩa vụ Hiến pháp ghi nhận bảo đảm thực Trong ghi nhận, Nhà nước pháp quyền dân chủ phải Nhà nước quyền dân chủ người dân ngày mở rộng tôn trọng thực tế Nhà nước pháp quyền xã hội công dân đòi hỏi xã hội mà pháp luật, kỷ luật nghiêm chỉnh chấp hành Các quan Nhà nước quan thực quản lý hành nhà nước hoạt động nề nếp, ổn định, loại trừ đến mức thấp yếu tố làm ách tắc, chậm trễ ảnh hưởng đến trình thực thi công vụ, bảo đảm hoạt động quản lý nhanh nhạy, hiệu hiệu lực hạn chế đến mức tối đa khiếu kiện hành xảy Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền nay, việc hệ thống pháp luật nước nói chung pháp luật hải quan nói riêng ngày hoàn chỉnh, phù hợp với thực tiễn phát triển mang tính toàn diện, việc bảo vệ quyền lợi ích cá nhân, tổ chức, công dân chịu quản lý quan tổ chức nước họ thực quyền mà pháp luật cho phép Toà án hành bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân khỏi xâm hại từ phía quan hành chính, người có chức vụ, quyền hạn quan Nhà nước Thông qua hoạt động xét xử, từ Toà hành góp phần giáo dục ý thức pháp luật cán bộ, công chức nhà nước, công dân, nâng cao tính tích cực trị đấu tranh với vi phạm pháp luật, củng cố lòng tin nhân dân máy nhà nước Do vậy, Toà hành chế hữu hiệu giải khiếu kiện hành công dân, quan, tổ chức, nơi để công dân, tổ chức thực thiện quyền khiếu nại pháp luật quy định Như vậy, nghiên cứu đánh giá đối tượng xét xử vụ án hành giúp cho thực thi nhiệm vụ, quyền hạn cần thận trọng để tránh sai sót thực nhiệm vụ áp dụng pháp luật, đặc biệt Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước số 35/2009/QH12 quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường Nhà nước hoạt động quản lý hành (Điều 13) Bộ Tài có Thông tư số 49/2008/TT-BTC ngày 12/6/2008 hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan hành vi VPPL CBCC Thuế, CBCC Hải quan thi hành công vụ gây Từ nghiên cứu thực tế vụ kiện hành ngành Hải quan vụ kiện Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam Cục, rút số kinh nghiệm, hạn chế thiếu sót trong việc các định hành thực hành vi hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước hải quan Hy vọng, qua đề tài đóng góp thêm kinh nghiệm công tác xử lý vi phạm hành hải quan tố tụng trước Toà, góp phần nâng cao hiệu công tác xử lý vi phạm pháp luật hải quan để giảm bớt vụ khiếu nại vụ kiện hành thời gian tới Do thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài có hạn chế định Rất mong nhận tham gia ý kiến đóng góp ý kiến đồng chí để hoàn thiện đề tài, phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ Xin trân trọng cám ơn! Thanh Hóa, ngày 31/7/2010 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Hà Nội 2006; Luật Hải quan (đã sửa đổi, bổ sung năm 2005): Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Hà Nội 2005; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước: Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Hà Nội 2010; Luật Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2008; Nghị định 97/2007/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 Chính phủ; Thông tư 193/2009/TT-BTC Bộ Tài chính; Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành ngày 21/5/1996; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành ngày 25/12/1998; 7.Tổng cục Hải quan-Cục Kiểm tra sau thông quan: Hội nghị chuyên đề KTSQ lần thứ 5-Những kinh nghiệm rút từ thực tiễn hoạt động KTSQ năm 2009-06/2010, Tài liệu lưu hành nội bộ, Đồng Hới - Quảng Bình tháng 7/2010; Tạp chí Nghiên cứu Hải quan, số 11/2009; Các báo cáo Tổng cục Hải quan số Cục Hải quan địa phương công tác xử lý vi phạm tham gia tố tụng Toà án; 10 Tham khảo mạng Internet số Website Báo Nhân dân; Báo Hải quan, Báo điện tử VietNamnet số báo điện tử khác [...]... phiên toà hành chính Vị trí, vai trò là bị đơn trong t t ng hành chính của cơ quan Hải quan sẽ ph t sinh trong giai đoạn toà án tiến hành thụ lý vụ án và đưa vụ án ra x t xử, sau khi các quy t định hành chính, hành vi hành chính đã được giải quy t trong “giai đoạn tiền t t ng” và người yêu cầu giải quy t khiếu nại không đồng ý với quy t định giải quy t khiếu nại của cơ quan hải quan, cán bộ có thẩm... án thụ lý vụ án, đưa vụ án ra x t xử t i toà hành chính, thực hiện nguyên t c t n trọng sự thoả thuận” theo quy định t i điểm đ khoản 2, Điều 20 quy định các đương sự có quyền “Thoả thuận với nhau về vi c giải quy t vụ án hành chính, nếu thoả thuận đó không trái pháp lu t , trong quá trình giải quy t vụ án, Toà án tiến hành cho các bên t hoà giải, trong quá trình x t xử vụ án hành chính toà án cho... thủ trưởng các cấp hải quan có quyền giải quy t khiếu nại tham gia t t ng với t cách là người bị kiện Trong giai đoạn t t ng, Toà án sẽ thụ lý, x t xử và quy t định bác đơn của người khởi kiện hoặc tuyên huỷ các quy t định hành chính của cơ quan hải quan hoặc thủ trưởng cơ quan hải quan khi vi phạm, thiếu s t về hình thức, thẩm quyền, nội dung hoặc quy t định vi phạm về thời hiệu Như vậy, nếu m t vụ. .. được làm cũng là hệ quả dẫn đến vi c khiếu nại và khiếu kiện hành chính Trong phạm vi đề t i này, chúng t i cho rằng biện pháp quan trọng nh t để loại bỏ các vụ kiện quan trọng hơn nhiều so với thắng kiện M t trong những biện pháp quan trọng đó là nâng cao hiệu quả công t c xử lý vi phạm hành chính về hải quan và kịp thời rà so t, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung m t số quy định, m t số biểu... kiện của Công ty cổ phần XNK y t Vi t Nam t i Cục, chúng t i r t ra được m t số kinh nghiệm, những hạn chế thiếu s t trong trong vi c ra các các quy t định hành chính và thực hiện các hành vi hành chính liên quan đến công t c quản lý nhà nước về hải quan Hy vọng, qua đề t i này sẽ đóng góp thêm kinh nghiệm về công t c xử lý vi phạm hành chính về hải quan và t t ng trước Toà, góp phần nâng cao hiệu quả. .. giải quy t khiếu nại và họ phản kháng lại bằng vi c tiến hành khởi kiện vụ án t i Toà hành chính Như vậy, cơ quan Hải quan tham gia t t ng t i Toà hành chính với t cách bị đơn, vi c tham gia này của cơ quan Hải quan sẽ có vai trò quan trọng gắn liền với quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ được thể hiện: - Vai trò của cơ quan Hải quan trong vi c thoả thuận giải quy t vụ án: Trong giai đoạn toà án thụ... Pháp lệnh thủ t c giải quy t các vụ án hành chính và trong các vi c hoặc các lĩnh vực khác mà pháp lu t có quy định Tiếp theo giai đoạn “tiền t t ng” là giai đoạn t t ng trước Toà Đây là giai đoạn Toà án thụ lý giải quy t khiếu nại của t chức, cá nhân trong các trường hợp quy định t i Điều 11 Pháp lệnh thủ t c giải quy t các vụ án hành chính hiện hành Trong trường hợp này, người bị kiện là là thủ... r t ra t thực tiễn ho t động KTSQ năm 2009-06/2010, T i liệu lưu hành nội bộ, Đồng Hới - Quảng Bình tháng 7/2010; 8 T p chí Nghiên cứu Hải quan, số 11/2009; 9 Các báo cáo của T ng cục Hải quan và m t số Cục Hải quan địa phương về công t c xử lý vi phạm và tham gia t t ng t i Toà án; 10 Tham khảo trên mạng Internet m t số bài trên Website của Báo Nhân dân; Báo Hải quan, Báo điện t VietNamnet và m t. .. dùng huỷ quy t định hành chính Trong thực t , Toà án hành chính thường huỷ quy t định hành chính là do các sai s t sau: căn cứ pháp lý của quy t định hành chính sai; hình thức và mức độ xử ph t sai; thể thức văn bản sai; thẩm quyền ban hành không đúng; trình t , thủ t c sai (quy định trong văn bản lu t và văn bản hướng dẫn) và thời hạn, thời hiệu không đúng Do đó, khi ban hành các quy t định hành chính. .. cầu Toà án giải quy t vụ án hành chính phải là quy t định hành chính lần đầu”, còn hành vi hành chính là đối t ợng khiếu kiện để yêu cầu Toà án giải quy t vụ án hành chính bao gồm các hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong các vi c hoặc các lĩnh vực được quy định t i các điểm 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 ... lu t gia khác M T SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VI C RA QUY T ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN ĐỂ GIẢM B T KHIẾU NẠI VÀ T T NG HÀNH CHÍNH T I TOÀ Trong lĩnh vực quản... s t thực nhiệm vụ theo thẩm quyền áp dụng pháp lu t Những trình bày lý để chọn đề t i: “ Đối t ợng x t xử vụ án hành định hành hành vi hành - M t số biện pháp nâng cao hiệu vi c định hành xử lý. .. đánh giá xác định rõ t nh hợp pháp định hành chính, hành vi hành đối t ợng x t xử vụ án Hầu h t vụ án hành T a án x t xử có tham gia cán pháp lý Thủ trưởng đơn vị hành uỷ quyền tham t t ng Toà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối tượng xét xử trong vụ án hành chính là quyết định hành chính và hành vi hành chính một số biện pháp nâng cao hiệu quả của việc ra quyết định hành chính trong xử lý vi phạm hành chính về hải quan để giảm bớt khiếu nại và t, Đối tượng xét xử trong vụ án hành chính là quyết định hành chính và hành vi hành chính một số biện pháp nâng cao hiệu quả của việc ra quyết định hành chính trong xử lý vi phạm hành chính về hải quan để giảm bớt khiếu nại và t, Đối tượng xét xử trong vụ án hành chính là quyết định hành chính và hành vi hành chính một số biện pháp nâng cao hiệu quả của việc ra quyết định hành chính trong xử lý vi phạm hành chính về hải quan để giảm bớt khiếu nại và t

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay