Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

112 208 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 22:45

1 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trường Đại học Thuỷ lợi - Hà Nội, nhiệt tình giảng dạy thầy, cô trường Đại học Thủy lợi nói chung, khoa Kinh tế Quản lý nói riêng trang bị cho tác giả kiến thức về chuyên môn sống, tạo cho hành trang vững công tác sau Xuất phát từ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc, tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô Đặc biệt để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, cố gắng nỗ lực thân, có quan tâm giúp đỡ bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Bá Uân, trường Đại học Thuỷ lợi Xin chân thành cảm ơn thầy cô phòng Quản lý đào tạo Đại học Sau đại học, Khoa Kinh tế quản lý giúp đỡ trình học tập thực đề tài Tác giả xin trân trọng cảm ơn anh chị đồng nghiệp, bạn bè gia đình động viên giúp đỡ tác giả hoàn thành Luận văn Trong trình nghiên cứu, có cố gắng thân, song khả kinh nghiệm có hạn, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót mong muốn, tác giả mong quý thầy cô giáo, đồng nghiệp góp ý để nghiên cứu luận văn áp dụng vào thực tiễn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày ….tháng… năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hưng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khoa học trước Tôi cam đoan tài liệu tham khảo trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày …tháng… năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hưng MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt BT BHYT BHXH CCN CNH – HĐH ĐTH FDI GCNQSDĐ GDP GPMB HCM HĐND HT KCN KĐT KT - XH LA NN&PTNT QH QLĐĐ QLNN QSD QSDĐ QSH RC SDĐ SDĐĐ TN&MT TTCN TW UBND WB Nghĩa đầy đủ Bồi thường Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Cụm công nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Đô thị hóa Vốn đầu tư trực tiếp nước Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổng thu nhập quôc dân Giải phóng mặt Hồ Chí Minh Hội đồng nhân dân Hỗ trợ Khu công nghiệp Khu đô thị Kinh tế - Xã hội Chuẩn bị thu hồi đất tái định cư Nông nghiệp phát triển nông thôn Quy hoạch Quản lý đất đai Quản lý nhà nước Quyền sử dụng Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu Ủy ban công dân Sử dụng đất Sử dụng đất đai Tài nguyên môi trường Tiểu thủ công nghiệp Trung ương Ủy ban nhân dân Ngân hàng giới PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai có vị trí đặc biệt người, xã hội, dù quốc gia chế độ Không quốc gia lãnh thổ, đất đai mình, nơi diễn hoạt động kinh tế - xã hội Dù nơi đâu hay làm gì, hoạt động sản xuất, sinh hoạt người xét cho cùng, thực đất đai Bởi thế, đất đai coi tài nguyên quý giá xã hội, quan tâm gìn giữ phát huy tiềm Quá trình công nghiệp hóa, đại hóa đặt yêu cầu to lớn công tác quản lý nhà nước mặt đời sống kinh tế - xã hội, có quản lý nhà nước đất đai Để phù hợp với trình đổi kinh tế, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến vấn đề quản lý, sử dụng, bảo vệ đất đai ban hành nhiều văn pháp luật quản lyus đất đai (gần luật đất đai sửa đổi năm 2013) nhằn điều chỉnh mối quan hệ đất đai theo kịp với tình hình thực tế Tỉnh Hà Nam nằm phía nam vùng Đồng sông Hồng, cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội Từ ngày tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, Hà Nam tỉnh trình phát triển; tốc độ phát triển kinh tế năm vừa qua đạt (bình quân hàng năm tăng 12%) Để đạt việc phát triển kinh tế nêu có đóng góp lớn doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp địa bàn Tỉnh Tuy nhiên, trình thực việc đầu tư xây dựng phát triển khu công nghiệp tỉnh có tồn hạn chế như: chưa tập trung quy hoạch khu công nghiệp theo tiềm mạnh tưng khu vực thuận lợi cho doanh nghiệp trình hoạt động, sản xuất; việc giao đất cho doanh nghiệp hạn chế, không với quy mô doanh nghiệp ( thường giao cho doanh nghiệp đất rộng hơn); chưa tính toán việc sử dụng quỹ đất dự phòng cho phát triển khu công nghiệp, khâu lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhiều điểm chưa phù hợp, có tiêu cuwch quản lý sử dụng quỹ đất này, Xuất phát từ yêu cầu, điều kiện thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài “ Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp mình, với mong muốn đóng góp kiến thức hiểu biết vào quản lý, sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà Nam, góp phần chung vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở hệ thống vấn đề lý luận đất, quỹ đất dành cho phát triển khu công nghiệp cần thiết, vai trò việc phải thực đầu tư xây dựng khu công nghiệp phát triển kinh tế xã hội, Luân văn nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường chất lượng hiệu công tác quản lý, sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà Nam Phương pháp nghiên cứu Để giải vấn đề luận văn, đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra khảo sát; phương pháp thống kê; phương pháp hệ thống hóa; phương pháp phân tích so sánh; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp đối chiếu với hệ thống văn pháp quy; phương pháp chuyên gia Đối tượng phạp vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đê tài công tác quản lý sử dụng quỹ đất dành cho việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp, nhân tố ảnh hưởng giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác b Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài chất lượng hiệu công tác quản lý sử dụng quỹ đất cho việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 – 2013 đề giải pháp tăng cường công tác đến năm 2020 Nội dung luận văn Nội dung luận văn bao gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận chung đất đai quản lý dụng đất đai cho khu công nghiệp - Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp tỉnh Hà Nam - Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất dành cho phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Đất đai và vai trò đất đai 1.1.1.Khái niệm đất đai Trong sản xuất, đất đai giữ vị trí đặc biệt quan trọng Đất đai điều kiện vật chất mà sản xuất sinh hoạt cần tới Đất đai khởi điểm tiếp xúc sử dụng tự nhiên sau nhân loại xuất Trong trình phát triển xã hội loài người, hình thành phát triển văn minh vật chất văn minh tinh thần, tất kỹ thuật vật chất văn hoá khoa học xây dựng tảng sử dụng đất đai Luật đất đai hành khẳng định “ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng” Như vậy, đất đai điều kiện chung trình sản xuất hoạt động người Nói cách khác, đất sản xuất tồn chínhcon người Do vậy, để sử dụng đúng, hợp lý có hiệu toàn quỹ đất việc hiểu rõ khái niệm đất đai vô cần thiết 1.1.2 Vai trò của đất đai Đất đai được sử dụng cho các ngành, các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội Việc mở rộng các khu công nghiệp, các khu chế xuất, việc mở rộng các đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển nông lâm ngư nghiệp, phải sử dụng đất đai Để đảm bảo cân đối việc phân bổ đất đai cho các ngành, các lĩnh vực, tránh sự chồng chéo và lãng phí, cần coi trọng công tác quy hoạch và kế hoạch hoá sử dụng đất đai và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành công tác quy hoạch và kế hoạch hoá đất đai Thành lập phận tư vấn đất đai Văn phòng đăng ký QSDĐ để giải đáp vấn đề có liên quan Sau đó, chuyển giao nhiệm vụ dịch vụ cho trung tâm môi giới đất đai, doanh nghiệp kinh doanh BĐS thành phố Thành phố cần có sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức tư vấn tham gia vào lĩnh vực tư vấn pháp luật, tư vấn hỗ trợ hành nhằm nâng cao trình độ hiểu biết người dân, giảm nhẹ gánh nặng cho quan quản lý, tiết kiệm thời gian công dân Như tiết kiệm chi phí xã hội quản lý Đẩy mạnh thực việc công khai địa chỉ, lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ tổ chức, cá nhân phản ánh tình hình QLĐĐ, vi phạm sử dụng đất để xử lý cách nhanh chóng, điều chỉnh tháo gỡ vướng mắc hệ thống quản lý hành vi nhũng nhiễu phận cán ngành địa Để xây dựng cho người dân niềm tin vào hoạt động quản lý quyền, trường hợp vi phạm luật đất đai phải xử lý nghiêm, thông báo rộng rãi kết để người biết, tạo hiệu ứng răn đe ngăn chặn vi phạm UBND tỉnh cần xây dựng chế khuyến khích vật chất, tinh thần cho cán quản lý, người dân thực tốt, sáng tạo thực quy chế dân chủ đối lĩnh vực QLĐĐ nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia vào hoạt động QLNN đất đai Thông qua việc tạo lợi ích thiết thực người dân nhận thức quyền lợi cụ thể từ hành động tham gia vào QLĐĐ tỉnh Trong quản lý cần có thưởng phạt rõ ràng, thành phố nên kịp thời biểu dương tặng khen cho đơn vị thực tốt 3.4.1.3 Hiệu giải pháp mang lại Thực tốt nội dung nêu góp phần nâng cao hiệu việc quản lý đất đai địa bàn tỉnh UBND tỉnh, Sở, Ban, Ngành sẽ thu thập ý kiến phản hồi tầng lớp nhân dân toàn tỉnh việc triển khai, áp dụng thông tư, nghị định Chính phủ, tỉnh nắm bắt kịp thời trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý Về phía người dân, người có hội đóng góp ý kiến văn mà tỉnh ban hành, đồng thời góp phần đẩy lùi vi phạm quyền sử dụng đất địa phương Người dân có hội năm bắt văn mới, cập nhật thông tin góp phần nâng cao hiểu biết lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng lĩnh vực khác nói chung 3.4.2 Những giải pháp quy hoạch kế hoạch 3.4.2.1 Nội dung giải pháp - Thứ nhất: đổi công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tiếp cận phương pháp tiên tiến Quan tâm đến vấn đề kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực, có tính đến tác động biến đổi khí hậu Tạo đồng quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, đó có phân tích không gian nhu cầu sử dụng đất và công khai, tham vấn bên liên quan trình lập quy hoạch - Thứ hai: nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa xây dựng sở liệu đất đai đại, quy Phấn đấu đến năm 2016, toàn tỉnh thực quản lý hồ sơ địa công nghệ tin học Trọng tâm việc triển khai thực dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa sở liệu quản lý đất đai địa bàn tỉnh phục vụ đa mục tiêu, bảo đảm công khai, minh bạch Chuyển dần hoạt động đăng ký, giao dịch lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử - Thứ ba: tiếp tục hoàn thiện quy định, đồng thời thực đầy đủ chế lấy ý kiến nhân dân việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án khác có liên quan tới lợi ích người dân bảo đảm thực công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng “lợi ích nhóm” hoạt động quản lý, sử dụng đất 3.4.2.2 Nguồn lực để thực giải pháp Để việc quy hoạch sử dụng đất đạt hiệu định hướng lâu dài công việc quy hoạch sử dụng đất quan trọng Ngay từ lập kế hoạch quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh đạo Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch, Sở Tài chính,… ban ngành có liên quan đưa nhu cầu, kế hoạch phát triển ngành Sau UBND tỉnh lập quy hoạch giao cho đơn vị chuyên trách lập quy hoạch chung cho toàn tỉnh Sau lập quy hoạch bàn bạc, phân tích, đánh giá điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp Như việc quy hoạch không bị chồng chéo ngành Tổ chức lấy ý kiến đóng góp người dân để ban quy hoạch hoàn chỉnh để người dân biết chấp hành thực quy hoạch công bố Sở TN&MT chịu trách nhiệm việc đo đạc địa giới hành chính, tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất,… 3.4.2.3 Hiệu giải pháp mang lại Việc quy hoạch đồng bộ, thống Sở, Ban, Ngành góp phần thúc đẩy phát triển chung toàn tỉnh Do có bàn bạc, thống trước công bố quy hoạch nên việc chồng chéo quy hoạch, ảnh hưởng lẫn trình phát triển ngành, lĩnh vực nên giảm lãng phí không đáng có Việc quy hoạch đồng bộ, thống góp phần xử nghiêm trường hợp vi phạm, tránh tượng đổ lỗi cho ngành, đối tượng khác Người dân có hội tham gia đóng góp ý kiến vào quy hoạch phát triển chung toàn tỉnh Họ cảm thấy tôn trọng có trách nhiệm chấp hành tốt chủ trương quy hoạch 3.4.3 Những giải pháp tổ chức thực 3.4.3.1 Nội dung giải pháp - Thứ nhất: Tiếp tục thực tốt Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Kiên thu hồi diện tích đất giao, cho thuê chủ đầu tư lực thực triển khai thực dự án không tiến độ Phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xử lý theo thẩm quyền kiến nghị xử lý theo quy định Tập trung đạo chấn công tác quản lý tất lĩnh vực đất đai, đặc biệt lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt để thực dự án - Thứ hai: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước đất đai giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng… theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhanh gọn đảm bảo đồng bộ, thống thực Tổ chức thực có hiệu quả, tạo điều kiện tốt cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất để đầu tư vào sản xuất kinh doanh thực quyền người sử dụng đất - Thứ ba: Xây dựng hành thực minh bạch, hiệu bảo đảm thực tốt hoạt động quản lý nhà nước dịch vụ công đất đai cho thuận tiện cho người dân doanh nghiệp Quan tâm đến nhu cầu sử dụng đất doanh nghiệp vừa nhỏ, người nghèo đối tượng dễ bị tổn thương khác Tổ chức tốt việc giải khiếu nại, tố cáo vấn đề xã hội liên quan đến đất đai - Thứ tư: Cần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý đất đai; hàng năm tổ chức lớp tập huấn ngắn dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị; đồng thời phải có chế làm việc riêng nhằm khuyến khích động viên cán quản lý đất đai yên tâm công tác cán quản lý đất đai xã vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông lại khó khăn phải quản lý diện tích đất lớn Trên sở nhiệm vụ UBND huyện giao, phân công rõ trách nhiệm phận, cán bộ; kiên xử lý cán quản lý đất đai từ huyện đến cấp xã, thị trấn thiếu trách nhiệm công việc, gây nhũng nhiều, phiền hà cho người dân doanh nghiệp.Tăng cường số lượng cán địa làm việc xã, thị trấn, đồng thời trang bị đầy đủ thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc 3.4.3.2 Nguồn lực để thực giải pháp Tiếp tục cải cách thủ tục hành liên quan đến quản lý sử dụng đất Thực cải cách đồng công tác tiếp thu ý kiến, xử lý văn thủ tục liên quan đến quản lý đất đai Tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân Muốn vậy, cán làm công tác quản lý hành phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức, tính chuyên nghiệp khả giao tiếp với người dân Cử cán phụ trách lĩnh vực, chuyên ngành học tập lớp nâng cao trình độ để phục vụ công việc tốt Xử lý nghiêm trường hợp cán vi phạm xử lý công việc, giao tiếp không chuẩn mực với người dân trình làm việc 3.4.3.3 Hiệu giải pháp mang lại Thực tốt nội dung nêu góp phần nâng cao hiệu trình thực hiện, triển khai quy hoạch quản lý sử dụng đất đai địa bàn toàn tỉnh Các thủ tục hành xử lý đúng, kịp thời góp phần phát huy hiệu công tác quy hoạch sử dụng đất Các doanh nghiệp, người dân có điều kiện tốt việc tiếp cận thông tin, tiếp cận tài nguyên đất phục sản xuất kinh doanh tốt Phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm trình triển khai quy hoạch sử dụng đất Phân cấp, phân công công việc rõ ràng cho phận Kiểm tra giám sát, đánh giá thường xuyên việc thực nhiệm vụ đơn vị nhằm giúp đỡ, giải đáp thắc mắc xử lý kịp thời vụ việc Trình độ cán chuyên trách nâng lên góp phần nâng cao hiệu công việc, đẩy nhanh tiến độ thực công việc giao 3.4.4 Những giải pháp kiểm tra giám sát 3.4.4.1 Nội dung giải pháp - Thứ nhất: Tăng cường đợt tra, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời yếu sai phạm; đồng thời xử lý nghiêm minh cán nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm có hành vi vi phạm thực thi thủ tục hành quản lý sử dụng đất đai - Thứ hai: Kiểm tra, rà soát toàn diện tích đất khu công nghiệp khu công nghiệp theo quy hoạch Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị giao sử dụng đất phát triển công nghiệp Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp, Thanh tra tỉnh tra việc sử dụng đất khu công nghiệp; Phối hợp với UBND tỉnh kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu công nghiệp - Thứ ba: Nâng cao chất lượng, hiệu giải tranh chấp, khiếu kiện nhân dân liên quan đến đất đai; đồng thời đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm giải tranh chấp, khiếu kiện quan có thẩm quyền - Thứ tư: Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND tỉnh Hà Nam cần tập trung đạo sát sao, có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên đôn đốc ban ngành liên quan có phối hợp chặt chẽ ban ngành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm mục đích phát triển công nghiệp nói riêng lĩnh vực khác nói chung Kiên thu hồi đất giao cho thuê không đối tượng, đất giao cho thuê không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích - Thứ năm: Hằng năm xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra 100 chủ sử dụng đất cấp quản lý Tạo đổi toàn diện công tác tra, kiểm tra Xây dựng kế hoạch tra chuyên đề định kỳ diện rộng, thực lồng ghép tra việc chấp hành pháp luật đất đai với tra bảo vệ môi trường khoáng sản; rà soát, thống kê đầy đủ việc thực kết luận tra, xử lý dứt điểm không để tồn đọng Chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất người dân, doanh nghiệp công tác quản lý nhà nước đất đai cấp Thường xuyên đạo theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, phát huy hiệu hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai, thực tốt công tác thống kê đất đai - Thứ sau: Công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành luật đất đai: Bên cạnh biện pháp nêu trên, thời gian tới cần phải nâng cao trách nhiệm Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp việc kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai thực nội dung quản lý nhà nước đất đai; đồng thời thực nghiêm chế độ công vụ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai, cán cấp xã cấp huyện 3.4.4.2 Nguồn lực để thực giải pháp UBND tỉnh ban hành quy định, văn hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực quy hoạch, quản lý sử dụng đất UBND tỉnh đạo đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát thực quy hoạch Lên kế hoạch kiểm tra, tra, giám sát hàng năm thông báo rộng rãi tới đơn vị toàn tỉnh UBND tỉnh, Sở, Ban, Ngành tổ chức kiểm tra đột xuất đơn vị trực thuộc quản lý đơn vị Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Tổ chức kiểm kiểm tra chéo, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi việc thực nhiệm vụ giao Thông báo công khai trường hợp vi phạm, biện pháp xử phạt phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân toàn tỉnh đơn vị nắm 3.4.4.3 Hiệu giải pháp mang lại Việc ban hành quy định, văn hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực quản lý, quy hoạch sử dụng đất sở để theo dõi, kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm Thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất, nâng cao hiệu quy hoạch tỉnh KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong thời gian gần hệ thống sách, pháp luật đất đai nước ta bước hoàn thiện có hiệu lực, nên công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn tỉnh Hà Nam có nhiều chuyển biến Tuy nhiên việc quy hoạch quản lý đất đai phục vụ phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh nhiều vấn đề cần giải Việc thống tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung đất phát triển khu công nghiệp nói riêng phạm vi toàn tỉnh cần thiết nhân tố quan trọng trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam Từ thực trạng trình quản lý, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Các giải pháp đề xuất Chương cần quan tâm mức cấp quyền triển khai thực tế để hoạt động quản lý nhà nước đất đai đạt hiệu cao Xuất phát từ mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân đề cập Chương 2, tác giả nghiên cứu mạnh dạn đề xuất số nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn tới Trong thời gian tới tỉnh Hà Nam cần tập trung vào nhóm giải pháp là: - Thứ nhất: UBND tỉnh cần tập trung hoàn thiện chế, sách đất đai địa bàn toàn tỉnh - Thứ hai: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đặt mục tiêu phát triển đôi với bảo vệ, phát triển nhanh bền vững, phát triển có định hướng lâu dài - Thứ ba: Một số giải pháp tổ chức thực nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất - Thứ tư: Công tác kiểm tra, giám sát quan trọng trình triển khai thực quy hoạch sử dụng đất Đây chốt chặn cuối để công tác quản lý sử dụng đất đạt hiệu cao KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu thực đề tài: “Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà”tác giảnhận thấy rằng, để giải vấn đề tồn tại, tăng cường hiệu quảhơn công tác quản lý, sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà Nam quan quản lý cần tập trung vào số vấn đề sau: 1.1 Nhóm giải pháp chung Tăng cường tổ chức máy tổ chức công tác quản lý đất đai cấp, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, thực cải cách hành quản lý đất đai, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chế sách, nghiên cứu rà soát hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đai cho hiệu Trong công tác quy hoạch sử dụng đất cần có tiêu chí cụ thể Việc quy hoạch phải công bố rộng rãi, lấy ý kiến tiếp thu ý kiến, giải trình ý kiến đóng góp người dân, đảm bảo quyền lợi người dân Nâng cao trình độ cho cán làm công tác địa từ cấp huyện đến cấp xãnhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, đồng thời trang bị đầy đủ thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc Đơn giản hóa thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân việc giải tranh chấp, cấp giấy chứng nhận, cho thuê, chuyển nhượng thu hồi đất Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân nắm Luật Đất đai, đổi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm 1.2.Nhóm giải pháp cụ thể Kiểm tra, rà soát toàn diện tích đất khu công nghiệp khu công nghiệp theo quy hoạch Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị giao sử dụng đất phát triển công nghiệp Thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân toàn tỉnh việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất phát triển công nghiệp Tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 xa Nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp phải trả lời công khai góp ý người dân để người dân biết Xem xét kỹ lưỡng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm mục đích phát triển công nghiệp nói riêng lĩnh vực khác nói chung Kiên thu hồi đất giao cho thuê không đối tượng, đất giao cho thuê không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích Hàng năm tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán địa cấp xã, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu tình Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật đất đai nhiều hình thức để người dân nhận thức tầm quan trọng quyền, nghĩa vụ người sử dụng đất, việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận đất sử dụng, hiểu biết chấp hành pháp luật, giám sát thực pháp luật đất đai địa phương Nâng cao trách nhiệm Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp việc kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai thực nội dung quản lý nhà nước đất đai; đồng thời thực nghiêm chế độ công vụ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai, cán cấp xã cấp huyện Kiến nghị Công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa tỉnh Hà Nam vấn đề quan trọng, cần phải quan tâm với chiến lược khác làm tiền đề cho phát triển tỉnh Hà nam giai đoạn tới Cùng với nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước toàn quốc, Hà Nam phải có chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Từ vấn đề thực tế nêu luận văn coi vấn đề có tính cấp bách, cấp quyền và người dân tỉnh quan tâm Những kết nghiên cứu phân tích đánh giá và giải pháp đề xuất đạt những kết quả bước đầu, đóng góp những định hướng quản lý sử dụng hiệu quả quỹ đất tỉnh cho phát triển kinh tế nói chung phát triển công nghiệp nói riêng Vì phạm vi qui mô đề tài rộng, liên quan đến nhiều cấp quyền, nhiều ngành phải có kiến thực thực tế nên kinh nghiệp làm việc, vì vậy, việc thực hiện luận văn khó tránh thiếu sót, kính mong nhận thông cảm góp ý thầy, cô giáo để vấn đề nghiên cứu của luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hưng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/2009/TT-BTNGNMT ngày 01/10/2009 Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai; Bộ Tài nguyên Môi trường (năm 2012), “Đề án nâng cao lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020”, Hà Nội; Nguyễn Đình Bồng (2012), Quản lý đất đai Việt Nam 1945 –2012, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải khiếu nại đất đai; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 thi hành số điều Luật Đất đai; 10 Nguyễn Thị Dung (2011), Pháp luật giao đất, cho thuê đất nước ta – Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở; 11.Trần Xuân Dưỡng (2014), Các KCN Hà Nam: Phát huy mạnh thu hút đầu tư, Trưởng ban, Ban quản lý KCN tỉnh Hà Nam; 12 Tôn Gia Huyên, Chu Văn Thỉnh (2000), Nghiên cứu đặc trưng lịch sử đất đai hệ thống quản lý đất đai việt nam, Bộ Tài nguyên môi trường; 13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI (2003), Luật đất đai 2003, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội; 14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội; 15 Nguyễn Kim Sơn (2000), “Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới”, Báo cáo khoa học chuyên đề; 16 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản lý Nhà nước đất đai, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội; 17 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (2011), Nghiên cứu giải pháp, chế sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; ổn định sản xuất đời sống nhân dân khu kinh tế Dung Quất Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở; 18 Đặng Hùng Võ (2007), Sử dụng đất cho mục tiêu phát triển bền vững, Tạp chí Cộng sản, số 14 (134); 19 World Bank, Quản lý bền vững đất đai, 2008 Bản tiếng Việt [...]... tư vào đất và quản lý ngân sách khi đấu giá quyền sử dụng đất Quản lý tài chính về đất và giá đất đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm Đồng thời tạo hành lang pháp lý để người SDĐ yên tâm đầu tư vào đất, được bảo vệ quyền lợi khi Nhà nước thu hồi đất 1.2.1.9 Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và quản lý các hoạt động dịch vụ về đất đai Quản lý, giám... cho các khu công nghiệp được quy định như sau: - Việc sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất phải đồng thời lập quy hoạch, xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng nằm ngoài khu công. .. quản lý đất đai cho tất cả các loại đất không phân biệt quyền sử dụng đất Cụ thể hơn, đây là quá trình Nhà nước quản lý đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước và giao đất cho các mục đích sử dụng khác nhau Quản lý Nhà nước về đất đai là toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước ta căn cứ vào cơ sở pháp luật để điều chỉnh các nội dung quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương trong việc phát. .. UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UB ngày 22/4/2002 nhằm chấn chỉnh và tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn Hàng nghìn vụ việc vi phạm tổ chức pháp luật của các và cá nhân trên địa bàn Thành phố đã được xử lý Nhìn chung các văn bản của Thành uỷ và UBND Thành phố đã góp phần ổn định công tác QLĐĐ ở địa phương Từ khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, Thành phố cũng đã ban hành nhiều... Sử dụng đất phải tiết kiệm, đem lại hiệu quả sử dụng cao nhất; Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu và lợi ích sử dụng đất của các ngành kinh tế, xã hội và các địa phương; Tăng cường bảo vệ môi trường, phát triển sinh thái tự nhiên nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sống cho người dân của cả nước; Tăng cường kiểm soát vĩ mô của Nhà nước đối với việc sử dụng đất [8] - Các giải pháp chủ yếu để sử dụng đất. .. công tác quản lý quỹ đất phát triển các khu công nghiệp 1.5.1 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 1.5.1.1 Trung Quốc: - Chính sách cơ bản: Theo quy định của Luật Đất đai Trung Quốc, đất đai thuộc sở hữu nhà nước được giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng theo các hình thức giao đất không thu tiền SDĐ (cấp đất) , giao đất có thu tiền SDĐ và cho thuê đất Đất thuộc diện được cấp bao gồm đất sử dụng. .. về đất đai có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu trong thực hiện chính sách QLNN về đất đai 3 Các công cụ quản lý nhà nước về đất đai - Công cụ pháp luật: Pháp luật là công cụ quản lý không thể thiếu được của một Nhà nước Nhà nước dùng pháp luật tác động vào ý chí con người để điều chỉnh hành vi của con người Trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ 23 nghĩa Việt Nam có các công cụ pháp. .. mỗi địa phương tiến hành QH đất đai khác nhau, nên đòi hỏi có những biện pháp QLNN về đất đai khác nhau 1.2.2.2 Các nhân tố chủ quan 1 Tình hình sử dụng đất Đất đai được sử dụng một cách hợp lý tạo điều kiện phát triển KT - XH Việc quản lý đất đai phải theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ được phê duyệt Nếu SDĐ không theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ, sử dụng không hợp lý, tuỳ tiện sẽ làm cho công tác QLNN về đất. .. đất là một biện pháp quan trọng để xác định QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất, quản lý biến động đất đai Đây là việc làm bắt buộc thuộc lĩnh vực nghiệp vụ của cơ quan quản lý Nó tạo lập những cơ sở pháp lý cần thiết đế người sử dụng đất và cơ quan quản lý thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình 1.2.1.3 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong... quốc dân Như vậy Nhà nước thực hiện chức năng quản lý là một đòi hỏi khách quan, là nhu cầu tất yếu trong việc sử dụng đất đai Nhà nước không chỉ quản lý bằng công cụ pháp luật, các công cụ tài chính mà Nhà nước còn kích thích, khuyến khích đối tượng sử dụng đất hiệu quả bằng biện pháp kinh tế Biện pháp kinh tế tác động trực tiếp đến lợi ích của người sử dụng đất và đây là một biện pháp hữu hiệu trong ... cuwch quản lý sử dụng quỹ đất này, Xuất phát từ yêu cầu, điều kiện thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài “ Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp. .. dựng khu công nghiệp phát triển kinh tế xã hội, Luân văn nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường chất lượng hiệu công tác quản lý, sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hà Nam Phương... sở lý luận chung đất đai quản lý dụng đất đai cho khu công nghiệp - Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp tỉnh Hà Nam - Chương 3: Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam, Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam, Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam, Đến nay công tác quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn tỉnh về cơ bản đã đi vào nề nếp, đã cải tạo được đáng kể diện tích đất chưa sử dụng đưa vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong quá trình sử dụng đất không để lãng phí đất, bả

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay