Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt2

5 308 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:29

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI - TIẾT 3: TỪ VÀ CẤU TẠO CỦA TỪ TIẾNG VIỆT I Mục tiêu: Giúp HS: 1.Kiến thức: - Hiểu từ, từ đơn, từ phức, loại từ phức - Đơn vị cấu tạo từ Tiếng Việt Kĩ năng: - Kĩ nhận diện từ sử dụng từ - Phân tích cấu tạo từ Thái độ: - Giáo dục HS có thái độ yêu thích Tiếng Việt II Chuẩn bị: GV: Bảng phụ HS: Đọc nghiên cứu III Tiến trình tổ chức dạy - học Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Các hoạt động dạy học (40’) HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm từ I TỪ LÀ GÌ? ( 22’) - GV: Treo bảng phụ ghi ví dụ SGK Ví dụ ( SGK) ? Lập danh sách tiếng từ cách tách từ tiếng câu trên? Nhận xét: - HS: Lên bảng thực hiện-> HS khác bổ xung - Sau HS trả lời giáo viên đưa đáp án Tiếng Từ Thần, dạy, dân, cách, Thần, dạy, dân, cách, trồng trồng, trọt, chăn ,nuôi , và, trọt, chăn nuôi , và, cách,ăn cách, ăn, ở ? Nhận xét số lượng từ tiếng ? - HS: Có từ - 12 tiếng ? Các đơn vị coi từ tiếng có khác nhau? * Tiếng dùng để tạo từ - HS: Trả lời - Từ dùng để tạo câu - GV giảng: Một tiếng coi từ tiếng trùng với từ Có tiếng trùng với từ, có tiếng chưa coi từ -> Khi tiếng dùng để tạo câu tiếng trở thành từ ? Trong VD tiếng coi từ, tiếng chưa coi từ? - Thần - vừa tiếng vừa từ - Trồng- tiếng chưa phải từ - GV chốt lại kiến thức rút sang ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ HĐ 2: Phân biệt từ đơn từ phức - GV: Treo bảng phụ có ghi ví dụ - HS đọc VD trả lời câu hỏi ? Điền từ câu vào bảng phân loại - GV treo bảng phân loại lên ->HS điền Bảng phân loại Từ đơn Từ, đấy, nước, ta, chăm Ghép Chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy Ghi nhớ ( SGK) II TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC (13’) VD ( SGK) Nhận xét: Từ phức Láy Trồng trọt - Từ đơn: Chỉ có tiếng - Từ phức: Có tiếng trở lên Từ ghép: Các tiếng quan hệ nghĩa? Từ láy: Các tiếng quan hệ âm Ghi nhớ III LUYỆN TẬP (15’) Bài 1: a Từ ghép b Nguồn cội, gốc rễ,gốc gác c Cha mẹ, anh em, vợ chồng ? Qua bảng phân loại em có nhận xét cấu tạo từ đơn, từ phức? > Các tiếng từ có quan hệ với nghĩa - GV lưu ý HS danh giới từ đơn từ phức nhiều khó phân biệt Bài 2: VD: Cháu ăn bánh dẻo ( từ ghép) + Quy tắc nam trước, nữ sau: nam nữ, trai gái, anh chị, ông bà Bánh dẻo ( từ đơn) - Quy tắc xếp tiếng: ? Từ ghép từ láy có đặc điểm gì? + Quy tắc bậc trước, sau: - HS: Trả lời anh em, ông cháu, bà cháu, mẹ Bài 3: - GV chốt lại ý rút sang ghi nhớ ( bánh + x ) HĐ 3: Hướng dẫn làm tập x tiếng giữ vai trò cụ thể hoá loại bánh - GV: Chia nhóm HS làm tập + Nhóm 1: Câu a cách chế biến: bánh rán, nướng hấp , chất liệu bánh: nếp , tẻ, tôm, khoai Tính chất bánh: rẻo, xốp + Nhóm 2: Câu b Hình dáng bánh: bánh gối, bánh tai voi, + Nhóm 3: Câu c Bài Miêu tả tiếng khóc ? Dựa vào đâu KĐ từ nguồn gốc , cháu từ ghép? VD: khóc rả, nức nở, rưng rức Bài 5:Tự làm theo nhóm ? Nhận xét quy tắc xếp tiếng? ? Các loại bánh cấu tạo theo công thức bánh Củng cố (3’) - Phân biệt tiếng từ? Lấy VD? - Phân loại từ đơn từ phức? Hướng dẫn học nhà (2’): - Tìm từ láy miêu tả tiếng nói, dáng điệu người - Tìm từ ghép miêu tả mức độ, kích thước đồ vật - Làm tập sách BT? ... lượng từ tiếng ? - HS: Có từ - 12 tiếng ? Các đơn vị coi từ tiếng có khác nhau? * Tiếng dùng để tạo từ - HS: Trả lời - Từ dùng để tạo câu - GV giảng: Một tiếng coi từ tiếng trùng với từ Có tiếng. .. tiếng trùng với từ, có tiếng chưa coi từ -> Khi tiếng dùng để tạo câu tiếng trở thành từ ? Trong VD tiếng coi từ, tiếng chưa coi từ? - Thần - vừa tiếng vừa từ - Trồng- tiếng chưa phải từ - GV chốt... Chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy Ghi nhớ ( SGK) II TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC (13 ’) VD ( SGK) Nhận xét: Từ phức Láy Trồng trọt - Từ đơn: Chỉ có tiếng - Từ phức: Có tiếng trở lên Từ ghép: Các tiếng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt2 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt2 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn