Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt

5 375 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:29

BÀI - TIẾT – TIẾNG VIỆT: TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT Mục tiêu học: a Kiến thức: Giúp h/s hiểu được: - Định nghĩa từ,từ đơn ,từ phức,các loại từ phức - Đơn vị cấu tạo từ Tiếng Việt b Kỹ : - Luyện kĩ nhận diện phân biệt được: từ tiếng,từ đơn tù phức,từ ghép từ láy - Phân tích cấu tạo từ c Thái độ : Yêu thích học môn tiếng Việt Chuẩn bị: a.GV: Soạn giáo án Viết bảng phụ b.HS: Học cũ ( Phần TV lớp 5) Đọc mói Tiến trình dạy học: (4p) a Kiểm tra cũ : Kiểm tra chuẩn bị hs b Bài mới: - Dẫn vào : Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động I : Hướng dẫn tìm hiểu Từ ? (6p) I.Từ gỡ? - Gọi h/s đọc yêu cầu phần1 - 1Hs đọc VD 1.Vớ dụ Thần/ dạy/ dân/ cách/ trồng trọt/ chăn nuôi/ và/ cách/ ăn “Con rồng cháu tiên” Nhận xột ? VD bên có tiếng, từ? ? Các từ có # cấu tạo? Như vậy, có từ gồm tiếng, có từ gồm tiếng, tiếng - 12 tiếng - HS trả lời - từ - Số lượng tiếng (1 tiếng, tiếng) -> Tiếng đơn vị tạo nên từ + Khi nói: tiếng phát thành + Khi viết : viết thành chữ Giữa chữ có khoảng trống ? Vậy tiếng gì? ? Khi tiếng coi 1từ? - HS trả lời ? Vậy từ gì? - HS trả lời ? Qua ý trêncho biết khái niệm xác từ? - Chốt ý - Từ đơn vị tạo nên câu - Suy nghĩ, trả lời * Ghi nhớ ( SGK ) - Y/c hs đọc ghi nhớ - Nghe, hiểu - Đọc ghi nhớ Hoạt động II: Hướng dẫn tìm hiểu mục (12p) Gọi hs đọc vd sgk ? bậc tiểu học em học từ đơn? Thế từ phức? Hãy nhắc lại k/n? II Từ đơn từ phức 1.Vớ dụ - HS trả lời ? Tìm từ đơn VD trên? ? Tìm từ phức? Từ/ đấy/ nước/ ta/chăm/ nghề/ trồng trọt/ chăn nuôi/ và/ có/ tục/ ngày/ tết/ làm/ bánh chưng/ bánh giầy (Bánh chưng bánh giầy) Nhận xét - Thảo luận nhóm, đại diện trả lời, nhóm khác nhận xét - (Từ, đấy, nước, ta, chăm, nghề, và, có tục, ngày, tết, làm.) từ đơn - trồng trọt, chăn nuôi, bánh chưng, bánh giày: Từ ghép - Chăn nuôi: tiếng quan hệ nghĩa ? từ phức trồng trọt chăn nuôi có giống # nhau? - Trồng trọt: tiếng quan hệ láy âm (tr-tr) - HS trả lời +ghép: Từ phức: gồm tiếng trở lên - Từ ghép: Các từ quan hệ với nghĩa - Từ láy: Các tiếng có quan hệ láy âm ? Thế từ đơn, phức? ? Phân biệt ghép/ láy? -> Từ đơn: gồm tiếng - Phân biệt, trả lời * Ghi nhớ ( SGK ) -Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ sgk - Đọc ghi nhớ Hoạt động III: Hướng dẫn Luyện tập (18p) III luyện tập - Y/c hs làm tập - Làm tập Bài tập - Trả lời - Từ ghép( Qhệ nghĩa): Cội nguồn, gốc gác, gốc rễ - Nhận xét -Từ ghép( Qhệ thân thuộc): Con cháu, anh chị, ông bà, cậu mợ, cô dì, cháu, anh em - Y/c hs làm tập 2, - Làm tập Bài tập - Trả lời - Theo giới tính: Ông bà, cha mẹ - Nhận xét - Theo bậc dưới: Ông cháu, cha con, bà cháu Bài tập - Chế biến: Bánh rán, nướng, hấp, tráng, nhúng - Chất liệu: Tẻ, khoai, ngô, sữa, đậu xanh - Tính chất: Dẻo, xốp, phồng - Hình dáng: Gối, quấn thừng, tai voi Bài tập - Y/c hs làm tập - Làm tập - Trả lời - Nhận xét - Y/c hs làm tập - Làm tập - Trả lời - Nhận xét c Cñng cè: (3p) -Tóm tắt ND văn - Hệ thống hoá lại kiến thức Từ láy mtả tiếng khóc: Nức nở, sụt sùi, rưng rức, sụt sịt, ti tỉ *Bài tập nâng cao: => Ruộng nương, ruộng rẫy, nương rẫy, ruộng vườn, vườn tược, đền chùa, đền đài, miếu mạo, lăng tẩm, lăng kính, lăng loàn, lăng nhăng d Dặn dò: (2p) - Tìm từ láy miêu tả tiếng nói,dáng điệu người - tìm từ ghép miêu tả mức độ ,kích thước đồ vật - Học cũ chuẩn bị ...-> Tiếng đơn vị tạo nên từ + Khi nói: tiếng phát thành + Khi viết : viết thành chữ Giữa chữ có khoảng trống ? Vậy tiếng gì? ? Khi tiếng coi 1từ? - HS trả lời ? Vậy từ gì? - HS trả... học em học từ đơn? Thế từ phức? Hãy nhắc lại k/n? II Từ đơn từ phức 1. Vớ dụ - HS trả lời ? Tìm từ đơn VD trên? ? Tìm từ phức? Từ/ đấy/ nước/ ta/chăm/ nghề/ trồng trọt/ chăn nuôi/ và/ có/ tục/... -> Từ phức: gồm tiếng trở lên - Từ ghép: Các từ quan hệ với nghĩa - Từ láy: Các tiếng có quan hệ láy âm ? Thế từ đơn, phức? ? Phân biệt ghép/ láy? -> Từ đơn: gồm tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn