Giáo án ngữ văn 6 bài 1 con rồng cháu tiên

4 398 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:28

... Còn lại: nguồn gốc dân tộc - GV: Giới thiệu tranh Rồng cháu tiên - HS dựa vào tranh tóm tắt việc truyện theo thứ tự trước sau - Giáo viên nêu đáp án tóm tắt truyện: + Lạc Long Quân trai thần Long... - GV treo đáp án: Bố cục truyện: phần 1: từ đầu đến cung điện Long Trang Lạc Long Quân Âu Cơ lên duyên vợ chồng Đ2: Tiếp đến lên đường Âu Cơ sinh bọc trăm trứng nở thành trăm con, người chia... làm vua hiệu Hùng Vương đặt tên nước Văn Lang ? Tìm chi tiết thể tính chất lớn lao kì lạ đẹp đẽ nguồn gốc hình dạng nhân vật Lạc Long Quân Âu Cơ? Phân tích ( 16 ) - HS dựa SGK trả lời - Nguồn gốc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 con rồng cháu tiên , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 con rồng cháu tiên , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 con rồng cháu tiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn