Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt4

6 314 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

... hiểu chung văn phương thức biểu đạt VB mục đích giao tiếp: a Ngữ liệu PT ngữ liệu: Học sinh đọc ngữ liệu SGK ? SGK: 15 b Nhận xét: a) Muốn người biết cần có Trong đời sống có tư tưởng, giao tiếp... Bảng phụ TT Kiểu văn bản, phương thức biểu đạt Tự TaiLieu.VN Page Mục đích giao tiếp Trình bày diễn biến việc Ví dụ - Con rồng cháu tiên Miêu tả Tái trạng thái vật - Tả cảnh, tả người người Biểu. .. ghi nhớ * Ghi nhớ: SGK (17 ) III.LUYỆN TẬP Bài 1: (SGK - 17 ) Học sinh thực - GV nhận xét a, Tự b, Miêu tả d, Biểu cảm đ, Thuyết minh c, Nghị luận Bài tập bổ sung: Cho tình gtiếp, HS chọn kiểu a,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt4 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt4 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn