Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt3

4 446 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

... d, đ, e SGK trang 16 để cố kiến thức văn mục đích giao tiếp 2) Kiểu văn phơng thức biểu đạt văn ? Giáo viên dùng bảng phụ, giới thiệu cho học sinh kiểu văn phơng thức biểu đạt văn TaiLieu.VN +... chung văn phơng thức biểu đạt 1) Văn mục đích giao tiếp + Dùng lời nói hay viết cho ngời ta biết (có ? Trong sống, có t t- thể nói tiếng, câu hay nhiều câu) ởng, tình cảm, nguyện vọng cần biểu. .. TaiLieu.VN + HS nêu ví dụ phơng thức biểu đạt - Tự : Tấm cám, bánh chng, bánh giầy - Miêu tả : Tả cảnh sinh hoạt Page - Biểu cảm : Phát biểu cảm nghĩ - Nghị luận : Câu tục ngữ Tay làm hàm nhai/ tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt3 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt3 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn