Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt2

4 332 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

... lời - Treo bảng phụ ? Trong tình sau - Nói hay viết cho người ta biết giao tiếp - VB chuỗi lời nói miệng hay viết có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt cho... sử dụng sân vận động thành phố Kiểu văn phương thức biểu đạt văn - Tường thuật diễn biến trận đấu bóng đá - Tả lại pha bóng đẹp trận đấu - H quan sát bảng phụ - Thảo luận nhóm - Giới thiệu trình... động theo diễn biến định c Củng cố: (3p) - Hệ thống hoá lại kiến thức d Dặn dò: (2p) - Tìm ví dụ cho phương thức biểu đạt,kiểu văn - Học cũ chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt2 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt2 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn