Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

4 797 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

... LUYỆN TẬP (15 ’) HĐ 2: Hướng dẫn làm tập Bài - HS: Đọc nêu yêu cầu tập a Phương thức tự ? Đoạn văn thuộc phương thức biểu đạt nào? b Phương thức miêu tả c Phương thức nghị luận d Phương thức biểu cảm... thiệu áo dài Kiểu văn phương thức biểu đạt văn Văn HCCV: Đơn, thiệp mời - GV: Giới thiệu kiểu văn phương thức biểu đạt cho HS biết: Lớp 6: Văn tự miêu tả Lớp 7: Biểu cảm , nghị luận Lớp 8: Tự... dùng bảng phụ trình bày phương thức biểu đạt yêu cầu HS điền VD, VD: Văn tự : Tấm cám Văn miêu tả: Tả đồng lúa chín Văn biểu cảm: Phát biểu cảm nghĩ Văn thuyết minh: Giới thiệu áo dài Kiểu văn phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn