Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày6

7 378 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

... nghĩa truyện: - Giải thích nguồn gốc hai loại bánh cổ truyền - Truyền thuyết bánh chưng, bánh giầy có ý nghĩa gì? - Gải thích phong tục làm bánh chưng, bánh giầy tục thờ cúng tổ tiên người Việt -... Đóng vai Hùng Vương kể lại - HS kể truyện bánh chưng, bánh Giầy? Tập kể chuyện 2.ý nghĩa phong tục ngày tết nhân dân ta làm bánh chưng, - HS trao đổi cặp bánh giầy phút - Đề cao nghề nông, đề cao... bảo, dùng gạo làm hai thứ bánh để dâng vua - Vua cha chọn bánh lang Liêu để tế trời đất Tiên Vương nhường cho chàng - Từ nước ta có tục làm bánh TaiLieu.VN Page chưng, bánh giầy vào ngày tết Chú
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày6 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày6 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn