Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày2

4 588 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:24

... thuyết? - GV giảng: Truyện giải thích nguồn gốc bánh Ghi nhớ ( SGK ) 2’ chưng, bánh giầy đề cao nghề nông Lang Liêu lên anh hùng văn hoá Bánh chưng, bánh giầy có ý nghĩa nói lên phẩm chất tài Lang... thuyết 4: Hướng dẫn nhà (1 ) - Đọc lại truyện Xem lại nội dung - Tìm chi tiết có bóng dáng lịch sử cha ong ta xưa truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy - Đọc soạn bài: Thánh gióng ... Liêu vua thân phận gần gũi dân thường - Lang Liêu sáng tạo hai thứ Bánh - Hai thứ bánh có ý nghĩa thực tế sẢN phẩm nhà nông người làm - Hai thứ bánh có ý nghĩa sâu sa ( tượng trưng cho trời đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày2 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày2 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn