PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN FLC

110 4,042 32
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 10:39

Tiền thân Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được thành lập năm 2008 với số vốn ban đầu là 18.000.000.000 đồng.Ngày 22112010, Công ty cổ phần FLC được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.VĐL tại ngày 1212015, nâng lên 3.748.938.820.000 đồng.Lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của FLC là đầu tư, xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản có giá trị cao : từ khu đô thị , khu công nghiệp, cho đến du lịch nghỉ dưỡng, sân golf ,... ...PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN FLC BỐ CỤC Giới thiệu tập đoàn Phân tích môi trường kinh doanh 2.1 Môi trường bên - Vĩ mô - Vi mô 2.2 Môi trường bên Hoạch định chiến lược 3.1... 22/11/2010, Công ty cổ phần FLC đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. VĐL ngày 12/1/2015, nâng lên 3.748.938.820.000 đồng  Lĩnh vực kinh doanh chủ đạo FLC đầu tư, xây dựng kinh doanh dự án bất động... lược 3.1 Sứ mệnh tầm nhìn 3.2.Định hướng kinh doanh 3.3 Mô hình SWOT I/ Giới thiệu công ty cổ phần tập đoàn FLC  Tiền thân Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN FLC, PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN FLC, PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN FLC, a. FLC Twin Towers tại 265 Cầu Giấy, Hà Nội., Tổng hợp các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn