BKYH Bệnh học nhi khoa

593 488 2
  • Loading ...
1/593 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015, 14:33

BNH HC NHI KHOA TI LIU SU TM TNG HP DCH Gii thiu Information Mc lc Biờn son ebook : Lờ ỡnh Sỏng I HC Y KHOA H NI Trang web : www.ykhoaviet.tk Email : Lesangmd@gmail.com, bachkhoayhoc@gmail.com in thoi : 0973.910.357 THễNG TIN THễNG BO V VIC XUT BN BCH KHOA Y HC 2010 : Theo yờu cu v nguyn vng ca nhiu bn c, khỏc vi Bỏch Khoa Y Hc cỏc phiờn bn trc, bờn cnh vic cp nht cỏc bi vit mi v cỏc chuyờn khoa mi,cng nh thay i cỏch thc trỡnh by, Bỏch Khoa Y Hc 2010 c chia lm nhiu cun nh, mi cun bao gm mt ch ca Y Hc, nh th s giỳp bn c tit kim c thi gian tra cu thụng tin cn Tỏc gi xin chõn thnh cỏm n tt c nhng ý kin úng gúp phờ bỡnh ca qu{ c gi thi gian qua Tt c cỏc cun sỏch ca b sỏch Bỏch Khoa Y Hc 2010 bn c cú th tỡm thy v ti v t trang web www.ykhoaviet.tk c Lờ ỡnh Sỏng xõy dng v phỏt trin NG H : Tỏc gi xin chõn thnh cỏm n mi s ng h v mt ti chớnh giỳp cho Bỏch Khoa Y Hc c phỏt trin tt hn v ngy cng hu ớch hn Mi tm lũng ng h cho vic xõy dng mt website dnh cho vic ph bin ti liu hc v ging dy Y Khoa ca cỏc cỏ nhõn v Doanh nghip xin gi v : Tờn ngõn hng : NGN HNG U T V PHT TRIN VIT NAM Tờn ti khon ngõn hng : Lờ ỡnh Sỏng S ti khon : 5111-00000-84877 CNH BO : TI LIU NY CH MANG TNH CHT THAM KHO nhm mc ớch nõng cao hiu bit v Y khoa Tuyt i khụng c t ý ỏp dng cỏc thụng tin ebook ny chn oỏn v t iu tr bnh, nht l vi nhng ngi khụng thuc nghnh Y Tỏc gi ebook ny khụng chu bt c trỏch nhim gỡ liờn quan n vic s dng thụng tin cun sỏch ỏp dng vo thc tin ca bn c õy l ti liu su tm t nhiu tỏc gi khỏc nhau, nhiu cun sỏch khỏc nhau, cha c kim chng , vỡ th mi thụng tin cun sỏch ny u ch mang tớnh cht tng i Cun sỏch ny c phõn phỏt phớ vi mc ớch s dng phi thng mi, bt c hnh vi no liờn quan n vic mua bỏn, trao i, chnh sa, in n cun sỏch ny vo bt c thi im no u l bt hp l Ni dung cun ebook ny cú th c thay i v b sung bt c lỳc no m khụng cn thụng bỏo trc GII THIU B sỏch ny c Lờ Sỏng su tm , biờn dch v tng hp vi mc ớch cung cp mt ngun ti liu tham kho hu ớch cho cỏc bn sinh viờn y khoa, v tt c nhng cú nhu cu tỡm hiu, nghiờn cu, tra cu , tham kho thụng tin y hc Vi tiờu l b sỏch m , c xõy ng da trờn ngun ti liu ca cng ng , khụng mang mc ớch v li, khụng gn vi mc ớch thng mi húa i bt kz hỡnh thc no , nờn trc s dng b sỏch ny bn phi ng ý vi nhng iu kin sau Nu khụng ng ý , bn khụng nờn tip tc s dng sỏch : B sỏch ny c cung cp n tay bn , hon ton da trờn tinh thn t nguyn ca bn Khụng cú bt kz s thng lng, mua chuc, mi gi hay liờn kt no gia bn v tỏc gi b sỏch ny Mc ớch ca b sỏch phc v cụng tỏc hc cho cỏc bn sinh viờn Y khoa l chớnh, ngoi nu bn l nhng i tng ang lm vic nghnh Y cng cú th s dng b sỏch nh l ti liu tham kho thờm Mi thụng tin b sỏch u ch cú tớnh chớnh xỏc tng i, thụng tin cha c kim chng bi bt c c quan Phỏp lut, Nh xut bn hay bt c c quan cú trỏch nhim liờn quan no Vỡ vy, hóy luụn cn trng trc bn chp nhn mt thụng tin no ú c cung cp b sỏch ny Tt c cỏc thụng tin b sỏch ny c su tm, tuyn chn, phiờn dch v sp xp theo trỡnh t nht nh Mi bi vit dự ngn hay di, dự hay dự d cng u l cụng sc ca chớnh tỏc gi bi vit ú Lờ ỡnh Sỏng ch l ngi su tm v phiờn dch, núi mt cỏch khỏc, ngi giỳp chuyn ti nhng thụng tin m cỏc tỏc gi bi vit ó cung cp, n tay cỏc bn B sỏch ny l ti liu su tm v dch bi mt sinh viờn Y khoa ch khụng phi l mt giỏo s tin s hay mt chuyờn gia Y hc dy dn kinh nghim, o ú cú th cú rt nhiu li v khim khuyt khụng lng trc , ch quan hay khỏch quan, cỏc ti liu b trớ cú th cha hp lý , nờn bờn cnh vic thn trng trc thu nhn thụng tin , bn cng cn c k phn mc lc b sỏch v phn hng dn s dng b sỏch s dng b sỏch ny mt cỏch thun tin nht Tỏc gi b sỏch in t ny khụng chu bt c trỏch nhim no liờn quan n vic s dng sai mc ớch , gõy hu qu khụng tt v sc khe, vt cht, uy tớn ca bn v bnh nhõn ca bn Khụng cú chuyờn mụn , khụng phi l nhõn viờn y t , bn khụng c ph p t s dng nhng thụng tin cú b sỏch ny chn oỏn v iu tr T trc ti ny, cỏc thy thuc IU TR BNH NHN ch khụng phi l IU TR BNH Mi ngi bnh l mt thc th c lp hon ton khỏc nhau, o ú vic bờ nguyờn xi tt c mi thụng tin b sỏch ny vo thc tin s l mt sai lm ln Tỏc gi s khụng chu bt c trỏch nhim gỡ s bt cn ny gõy Vỡ l b sỏch cng ng, to vỡ mc ớch cng ng, cng ng , b sỏch ny cú phỏt trin c hay khụng mt phn rt ln, khụng ch da vo sc lc, s kiờn trỡ ca ngi to b sỏch ny , thỡ nhng úng gúp, xõy ng, gúp ý, b sung, hiu chnh ca ngi c chớnh l ng lc to ln b sỏch ny c phỏt trin Vỡ mt mc tiờu tr thnh mt b sỏch tham kho y khoa tng hp phự hp vi nhu cu v tỡnh hỡnh thc tin lnh vc y t núi riờng v cuc sng núi chung Tỏc gi b sỏch mong mi bn c nhng li úng gúp chõn thnh mang tớnh xõy dng, nhng ti liu quý m bn mun san s cho cng ng , vỡ mt tng lai tt p hn ú l tt c nim mong mi m bt u xõy dng b sỏch ny , tụi kiờn trỡ theo ui Ni dung b sỏch ny, cú th ch ỳng mt thi im nht nh quỏ kh v hin ti hoc tng lai gn Trong thi i cỏch mng khoa hc cụng ngh tin nhanh nh v bóo nh hin nay, khụng bit trc c liu nhng kin thc m bn cú c cú th ỏp dng vo tng lai hay khụng tr li cõu hi ny, ch cú chớnh bn thõn bn , phi luụn luụn khụng ngng-T MèNH-cp nht thụng tin mi nht mi lnh vc ca i sng, ú cú lnh vc y khoa Khụng cú th, tt nhiờn b sỏch ny khụng th, lm iu ú thay bn Nghiờm cm s dng b sỏch ny i bt kz mc ớch xu no, khụng c ph p thng mi húa sn phm ny i bt c anh ngha no Tỏc gi b sỏch ny khụng phi l tỏc gi bi vit ca b sỏch , nhng ó mt rt nhiu cụng sc, thi gian, v tin bc to nú, vỡ li ớch chung ca cng ng Bn phi chu hon ton trỏch nhim vi bt kz vic s dng sai mc ớch v khụng tuõn th ni dung b sỏch ny nờu Mi lý thuyt u ch l mu xỏm, mt cun sỏch hay cun sỏch cng ch l lý thuyt, ch cú thc t cuc sng mi l cun sỏch hon ho nht, ú bn khụng phi l c gi m l din viờn chớnh V Bỏch Khoa Y Hc cng ch l mt ht thúc nh, vic s dng nú xo nu hay nhõn ging l hon ton tựy thuc vo bn c V ngi to ht thúc ny s vui mng v c truyn thờm ng lc tip tc c gng nu bit rng chớnh nh bn m bit bao ngi khụng cũn phi xp hng ch cu tr Mi úng gúp liờn quan n b sỏch xin gi v cho tỏc gi theo a ch trờn Rt mong nhn c phn hi t cỏc bn c gi cỏc phiờn bn sau c tt hn Kớnh chỳc bn c, gia quyn v ton th ngi Vit Nam luụn c sng khe mnh, cuc sng ngy cng m no hnh phỳc ụ Lng, Ngh An Thỏng 8/2010 ABOUT ebook editor: Le Dinh Sang Hanoi Medical University Website: www.ykhoaviet.tk Email: Lesangmd@gmail.com, bachkhoayhoc@gmail.com Tel: 0973.910.357 NOTICE OF MEDICAL ENCYCLOPEDIA PUBLICATION 2010: As the request and desire of many readers, in addition to updating the new articles and new specialties, as well as changes in presentation, Medical Encyclopedia 2010 is divided into many small ebooks, each ebook includes a subject of medicine, as this may help readers save time looking up informations as needed The author would like to thank all the critical comments of you all in the recent past All the books of the Medical Encyclopedia 2010 can be found and downloaded from the site www.ykhoaviet.tk ,by Le Dinh Sang construction and development DONATE The author would like to thank all the financially support to help the Medical Encyclopedia are developing better and more-and-more useful All broken hearted support for building a website for the dissemination of learning materials and teaching Medicine of individuals and enterprises should be sent to: Bank name: BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM Bank Account Name: Le Dinh Sang Account Number: 5111-00000-84877 DISCLAMER : The information provided on My ebooks is intended for your general knowledge only It is not a substitute for professional medical advice or treatment for specific medical conditions You should not use this information to diagnose or treat a health problem or disease without consulting with a qualified health professional Please contact your health care provider with any questions or concerns you may have regarding your condition Medical Encyclopedia 2010 an any support from Lờ ỡnh Sỏng are provi e 'AS IS' and without warranty, express or implied Lờ Sỏng specifically disclaims any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose In no event will be liable for any damages, including but not limited to any lost or any damages, whether resulting from impaired or lost money, health or honnour or any other cause, or for any other claim by the reader Use it at Your risks ! FOR NON-COMMERCIAL USER ONLY YOU ARE RESTRICTED TO adapt, reproduce, modify, translate, publish, create derivative works from, distribute, and display such materials throughout the world in any media now known or hereafter developed with or without acknowle gment to you in Authors ebooks FOREWORD These ebooks are Le Dinh Sangs collection, compilation an synthesis with the aim of providing a useful source of reference-material to medical students, and all who wish to learn, research, investigate to medical information Just a set of open-knowledge, based on community resources, non-profit purposes, not associated with commercial purposes under any kind, so before you use this books you must agree to the following conditions If you disagree, you should not continue to use the book: This book is to provide to you, completely based on your volunteer spirit Without any negotiation, bribery, invite or link between you and the author of this book The main purpose of these books are support for studying for medical students, in addition to others if you are working in health sector can also use the book as a reference All information in the book are only relative accuracy, the information is not verified by any law agency, publisher or any other agency concerned So always be careful before you accept a certain information be provided in these books All information in this book are collected, selected, translated and arranged in a certain order Each artical whether short or long, or whether or unfinished work are also the author of that article Lờ ỡnh Sỏng was only a collectors in other words, a person to help convey the information that the authors have provided, to your hand Remember the author of the articles, if as in this book is clearly the release of this information you must specify the author of articles or units that publish articles This book is the material collected and translated by a medical student rather than a professor Doctor experienced, so there may be many errors and defects unpredictable, subjective or not offices, documents can be arranged not reasonable, so besides carefull before reading information, you should also read carefully the contents of the material and the policy, manual for use of this book The author of this e-book does not bear any responsibility regarding the use of improper purposes, get bad results in health, wealth, prestige of you and your patients Not a professional, not a health worker, you are not allowed to use the information contained in this book for diagnosis and treatment Ever, the physician treating patients rather than treatment Each person is an independent entity and completely different, so applying all information in this book into practice will be a big mistake The author will not bear any responsibility to this negligence caused As is the community material, these books could be developed or not are not only based on their strength and perseverance of the author of this book , the contribution, suggestions, additional adjustment of the reader is great motivation for this book keep developed Because a goal of becoming a medical reference books in accordance with general requirements and the practical situation in the health sector in particular and life The contents of this book, may only correct in a certain time in the past and the present or in the near future In this era of scientific and technological revolution as sweeping as fast now, no one knew before is whether the knowledge that you have obtained can be applied in future or not To answer this question, only yourself, have to always update-YOURSELF-for latest information in all areas of life, including the medical field No one can, of course this book can not, it for you 10 Strictly forbidden to use this book in any bad purpose, not be allowed to commercialize this product under any mean and any time by any media The author of this book is not the inventor of the book-articles, but has made a lot of effort, time, and money to create it, for the advanced of the community You must take full responsibility for any misuse purposes and does not comply with the contents of this book yet 11 All theories are just gray, a thousand books or a book are only theory, the only facts of life are the most perfect book, in which you are not an audience but are the main actor This Book just a small grain, using it to cook or fry breeding is completely depend on you And the person who created this grain will begin more excited and motivated to keep trying if you know that thanks that so many people no longer have to queue to wait for relief 12 All comments related to the books should be sent to the me at the address above We hope to receive feedbacks from you to make the later version better 13 We wish you, your family and Vietnamese people has always been healthy, happy and have a prosperous life MC LC BNH HC NHI KHOA THễNG TIN GII THIU ABOUT MC LC CHNG CP CU NHI KHOA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 HễN Mấ SC MT MU DO CHN THNG PHN LOI BNH V X TR CP CU KHể TH THANH QUN HI CHNG STEVENS-JOHNSON NGNG TH NGNG TIM SC PHN V SC KHI NIM V IMCI SUY GAN CP - HễN Mấ GAN SUY Hễ HP CP NG C PHOSPHORE HU C PH PHI CP NG C THC N HễN Mấ D VT NG TH CHNG BNH Lí S SINH S17 S18 S19 S20 S21 NHIM TRNG HUYT S SINH CO GIT S SINH VNG DA S SINH NHIM TRNG RN S SINH VIấM RUT HOI T S SINH CHNG BNH NI TIT CHUYN HểA S22 S23 S24 U TU THNG THN U V THNG THN GY NAM HO TUYN HUNG PHè I 62,4% of the malignant cases were those of embryonic tumors Inflammation group: ã Appendicitis : 82% ã Tubeculosis : 3% ã Others : 15% Abnomalities and other diseases: - Diseases of alimentary canal ( highest rate ) : 66,4% All of them ( 94.2% ) is the result of abnomal increase of neuro ganglion cells I t Bnh tt tr em cú rt nhiu im khỏc bit so vi ngi ln Trờn th gii, mi khu vc li cú c im bnh lý khỏc nh hng ca iu kin kinh t, chớnh tr, xó hi, a lý khỏc Cho n nay, ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v bnh tt tr em, nhiờn mt s lnh vc, s lng cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cũn ớt, c bit l nghiờn cu c im bnh tt tr em qua sinh thit Ngy nay, mụ hỡnh phõn b bnh l{ núi chung, ung th ngy cng cú v trớ quan trng cht lng chn oỏn v iu tr cỏc bnh khỏc nh nhim khun, suy inh ngó c ci thin ỏng k M nm 1992 (10 ) , t l t vong o ung th chim10,4% nguyờn nhõn t vong tr em n nm 1998, theo Richard & Ramzis t l ny l 23% ( ) Vit Nam, theo Nguyn Vng v cng s ( ), t l cht o ung th chim 6,7% nguyờn nhõn t vong tr em gúp phn chn oỏn chớnh xỏc v iu tr cú hiu qu ung th v mt s bnh khỏc, sinh thit cú vai trũ rt quan trng Chn oỏn mụ bnh hc cho phộp xp loi cỏc u, phõn loi bit hoỏ t bo ỏc tớnh t ú cho bit tiờn lng v la chn phng phỏp iu tr thớch hp Vỡ nhng lý nờu trờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu c im bnh tt tr em qua sinh thit nhm mc ớch: ã S b phõn loi bnh tt tr em da trờn c s chn oỏn mụ bnh hc ã ỏnh giỏ s phõn b v c im tng loi bnh lý T nhng kt qu thu c, chỳng tụi hy vng gúp phn nõng cao cht lng chn oỏn v iu tr cho bnh nhõn II i tng v phng phỏp nghiờn cu i tng: 1.148 trng hp sinh thit ti Bnh Vin Nhi Trung ng nm 2002 cú h s lu tr ti Khoa Gii phu bnh Tiờu chun thu nhn h s nh sau: H s ghi rừ h tờn, tui, gii tớnh Tui: - 15 Cú chn oỏn lõm sng, chn oỏn Gii phu bnh rừ rng Phng phỏp nghiờn cu: Nghiờn cu hi cu Bnh phm c mụ t c im, tớnh cht, kớch thc, c nh v chuyn ỳc parafin, ct mnh dy 3m, nhum H.E ( Hematoxylin Erosin ) Chn oỏn vi th c thc hin ti khoa Gii phu bnh Bnh Vin Nhi Trung ng, c i kớnh hin vi quang hc Cỏc trng hp phc c lm thờm Hoỏ Mụ Min Dch hoc nhum phng phỏp khỏc, hi chn liờn vin III Kt qu - Bn lun Bng Phõn b chung: Phõn loi U Viờm D tt & bnh lý khỏc Tng s S trng hp 461 401 286 1.148 T l (%) 40,2% 34,9% 24,9% 100% Bng cho thy: Nhúm cỏc u cú t l cao hn cỏc nhúm khỏc, chim 40,2% Nhúm cỏc u: U lnh: U ỏc: 328/461 - 133/461 - 71,1% 28,9% Nh vy u ỏc tớnh cú t l khỏ cao T l Nam - N phõn b nh sau: Nam: 86/133 - 64.7% N: 47/133 - 35.3% T l Nam/N: ằ 1.8 Hu ht cỏc tỏc gi u thy ung th nam gp nhiu hn n Theo Nguyn Cụng Khanh (2), t l Nam/N l 1,62 Malaysia (7) t l ny l 1,43 Theo Bựi Mnh Tun v cng s (1), nm 1989 1992 ti bnh vin BVSKTE cú 107 trng hp u ỏc tớnh Riờng nm 2002, theo nghiờn cu ca chỳng tụi cú ti 133 trng hp Rừ rng lng bnh nhõn ung th vo vin cao hn hn so vi nhng nm trc Bng 2: U ỏc tớnh v liờn quan tui Tui [...]... TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG CHƯƠNG 13 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NHI KHOA S108 HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ S109 NGHIÊN CỨU VI KHUẨN TỪ DỊCH HÚT KHÍ PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN NẰM VIỆN S110 NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NHI M KHUẨN SHIGELLA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 1998 - 2000 S111 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BỆNH NHI HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP A16 BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG S112 TẠO HÌNH THỰC QUẢN BẰNG ĐẠI... CHƯƠNG 10 BỆNH TRUYỀN NHI M S96 S97 NHI M TRÙNG DO TỤ CẦU BỆNH SỞI S98 S99 ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG NÃO MỦ NHI M TRÙNG HUYẾT NÃO MÔ CẦU CHƯƠNG 11 BỆNH LÝ HUYẾT HỌC S100 S101 S102 S103 S104 XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU TỰ PHÁT U LYMPHO KHÔNG HODGKIN THIẾU MÁU TAN MÁU TỰ MIỄN THIẾU MÁU THIẾU SẮT U TUỶ CHƯƠNG 12 BỆNH LÝ KHÁC S105 S106 S107 VIÊM TAI GIỮA CẤP Ở TRẺ EM SỬ DỤNG THUỐC TRONG NHI KHOA CHƯƠNG TRÌNH TIÊM... QUA SINH THIẾT TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2002 S117 HỘI CHỨNG KHÔNG NHẠY CẢM HOÀN TOÀN VỚI ANDROGEN CHƯƠNG 1 CẤP CỨU NHI KHOA S1 HÔN MÊ I ĐẠI CƯƠNG:  Hôn mê là sự suy giảm ý thức do tổn thương bán cầu đại não hoặc hệ thống lưới  Nguyên nhân o Chấn thương: xuất huyết não, dập não o Tai biến mạch máu não: nhũn não, xuất huyết não không do chấn thương o Nhi m trùng: viêm não... làm nhi u bữa ăn nhỏ giọt chậm, nếu cần nuôi ăn tĩnh mạch một phần 2.10 Phòng ngừa nhi m trùng bệnh viện:  Vật lý trị liệu hô hấp  Chăm sóc bệnh nhân hôn mê 3 Theo dõi  Mạch, HA, nhịp thở, tri giác (chỉ số hôn mê), co giật và các dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ  Ion đồ, đường huyết LƯU ĐỒ XỬ TRÍ HÔN MÊ S2 SỐC MẤT MÁU DO CHẤN THƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG:  Sốc mất máu do chấn thương là cấp cứu nội-ngoại khoa. .. cầu ( ... LÂM SÀNG CỦA NHI M KHUẨN SHIGELLA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 1998 - 2000 S111 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BỆNH NHI HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP A16 BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG... S105 S106 S107 VIÊM TAI GIỮA CẤP Ở TRẺ EM SỬ DỤNG THUỐC TRONG NHI KHOA CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG CHƯƠNG 13 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NHI KHOA S108 HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ S109 NGHIÊN CỨU VI KHUẨN TỪ... been healthy, happy and have a prosperous life MỤC LỤC BỆNH HỌC NHI KHOA THÔNG TIN GIỚI THIỆU ABOUT MỤC LỤC CHƯƠNG CẤP CỨU NHI KHOA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 HÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: BKYH Bệnh học nhi khoa, BKYH Bệnh học nhi khoa, BKYH Bệnh học nhi khoa, CHƯƠNG 1. CẤP CỨU NHI KHOA, S2. SỐC MẤT MÁU DO CHẤN THƯƠNG, S3. PHÂN LOẠI BỆNH VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨU, S4. KHÓ THỞ THANH QUẢN, S6. NGƯNG THỞ NGƯNG TIM, S9. KHÁI NIỆM VỀ IMCI, S10. SUY GAN CẤP - HÔN MÊ GAN, S11. SUY HÔ HẤP CẤP, S12. NGỘ ĐỘC PHOSPHORE HỮU CƠ, S14. NGỘ ĐỘC THỨC ĂN, CHƯƠNG 2. BỆNH LÝ SƠ SINH, S17. NHIỄM TRÙNG HUYẾT SƠ SINH, S18. CO GIẬT SƠ SINH, S19. VÀNG DA SƠ SINH, S21. VIÊM RUỘT HOẠI TỬ SƠ SINH, CHƯƠNG 3. BỆNH NỘI TIẾT CHUYỂN HÓA, CHƯƠNG 4. BỆNH BẨM SINH – DI TRUYỀN, S26. TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH (CAH), S27. BÀN CHÂN KHOÈO BẨM SINH, CHƯƠNG 5. BỆNH LÝ TIM MẠCH, S29. THÔNG LIÊN THẤT – TLT, S30. CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH, S34. CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH, S35. VIÊM MỦ MÀNG TIM, CHƯƠNG 4. BỆNH LÝ HÔ HẤP, S36. VIÊM PHẾ QUẢN PHỔI, S37. TRÀN MỦ MÀNG PHỔI, S38. NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH, S39. SUY HÔ HẤP SƠ SINH, S41. BỆNH VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN Ở TRẺ EM, S42. TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI, S44. VIÊM THANH KHÍ PHẾ QUẢN CẤP, S45. NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EM, S46. VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CẤP TÍNH, S48. VIÊM MỦ MÀNG PHỔI, S49. VIÊM PHẾ QUẢN PHỔI DO VI KHUẨN, CHƯƠNG 5. BỆNH LÝ TIÊU HÓA, S53. VIÊM GAN VIRUS CẤP, S54. LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG, S56. VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG, S57. DINH DƯỠNG ĐƯỜNG TĨNH MẠCH HOÀN TOÀN, S58. LUỒNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN, S60. TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN, CHƯƠNG 6. BỆNH LÝ TIẾT NIỆU SINH DỤC, S62. HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT TRẺ EM, S64. VIÊM CẦU THẬN CẤP, S65. VIÊM CẦU THẬN TRONG SCHOENLEIN-HENOCH, S67. U NGUYÊN BÀO THẬN, S69. VIÊM CẦU THẬN CẤP TIÊN PHÁT, S70. SUY THẬN MÃN TÍNH, CHƯƠNG 7. BỆNH LÝ THẦN KINH, S72. VIÊM MÀNG NÃO MỦ TRẺ EM, S74. THOÁT VỊ MÀNG NÃO TUỶ, S76. CO GIẬT DO SỐT CAO Ở TRẺ EM, S77. CO GIẬT Ở TRẺ EM, S80. VIÊM NÃO NHẬT BẢN, S81. VIÊM MÀNG NÃO LAO, S83. VIÊM ĐA RỄ VÀ DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊN, S85. TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH, CHƯƠNG 8. BỆNH LÝ TÂM THẦN, S88. RỐI LOẠN LO ÂU, S89. TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG TÂM THẦN, S90. RỐI LOẠN PHÂN LY, CHƯƠNG 9. CƠ XƯƠNG KHỚP, S93. VIÊM XƯƠNG TUỶ XƯƠNG, S94. LOẠN SẢN KHỚP HÔNG BẨM SINH, S95. CỨNG DUỖI KHỚP GỐI SAU TIÊM KHÁNG SINH TRONG CƠ TỨ ĐẦU, CHƯƠNG 10. BỆNH TRUYỀN NHIỄM, S96. NHIỄM TRÙNG DO TỤ CẦU, S99. NHIỄM TRÙNG HUYẾT NÃO MÔ CẦU, CHƯƠNG 11. BỆNH LÝ HUYẾT HỌC, S100. XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU TỰ PHÁT, S101. U LYMPHO KHÔNG HODGKIN, S103. THIẾU MÁU THIẾU SẮT, CHƯƠNG 12. BỆNH LÝ KHÁC, S105. VIÊM TAI GIỮA CẤP Ở TRẺ EM, S106. SỬ DỤNG THUỐC TRONG NHI KHOA, S107. CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG, CHƯƠNG 13. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NHI KHOA, S108. HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ, S109. NGHIÊN CỨU VI KHUẨN TỪ DỊCH HÚT KHÍ PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN NẰM VIỆN, S110. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NHIỄM KHUẨN SHIGELLA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 1998 - 2000, S111. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BỆNH NHI HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP A16 BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, S112. TẠO HÌNH THỰC QUẢN BẰNG ĐẠI TRÀNG NGANG QUA KHE THỰC QUẢN CÓ TRỢ GIÚP CỦA SOI LỒNG NGỰC, S113. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ LÂM SÀNG VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY MÁU CHO TRẺ SƠ SINH VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRONG MÁU, S114. SÀNG LỌC SƠ SINH BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT HIỆN SỚM BỆNH LÝ RỐI LOẠN NỘI TIẾT - CHUYỂN HOÁ VÀ DI TRUYỀN, S115. U VỎ THƯỢNG THẬN NAM HOÁ Ở BỆNH NHÂN TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH DO THIẾU 21-HYDROXYLASE, S116. TÌNH HÌNH BỆNH TẬT TRẺ EM QUA SINH THIẾT TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2002, S117. HỘI CHỨNG KHÔNG NHẠY CẢM HOÀN TOÀN VỚI ANDROGEN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay