Tổ chức không gian ngầm dịch vụ công cộng gắn với bộ hành khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội

28 284 3
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015, 11:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - NGUYỄN TUẤN HẢI TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NGẦM DỊCH VỤ CÔNG CỘNG GẮN VỚI BỘ HÀNH KHU VỰC NỘI ĐÔ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI -LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC MÃ SỐ: 62.58.01.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KIẾN TRÚC HÀ NỘI-2015 Luận án hoàn thành Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: 1: PGS.TS Lê Quân 2: TS Bùi Đức Dũng Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Quốc Thông Phản biện 2: PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh Phản biện 3: TS Nguyễn Xuân Hinh Luận án bảo vệ hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại: Vào hồi ngày tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia, Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Luận án HN TPHN NĐLS NĐLS TPHN DV DVCC GT KG KGN KGNDVCC ĐT VN Hà Nội Thành phố Hà Nội Nội đô lịch sử Nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội Dịch vụ Dịch vụ công cộng Giao thông Không gian Không gian ngầm Không gian ngầm Dịch vụ công cộng Đô thị Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Cùng hoàn cảnh TP lớn VN, tốc độ ĐT hóa nhanh, mạnh hướng tâm TP lịch sử HN tồn mâu thuẫn nhu cầu phát triển bảo tồn Đặc biệt rõ nét khu vực NĐLS, nơi hạ tầng DV GT tải, xuống cấp trầm trọng môi trường sống cần cải thiện quỹ đất cạn kiệt Khai thác KGN xu hướng đảo ngược phát triển ĐT đại, phương cách để phát triển ĐT bền vững khẳng định thực tế giới nhà chuyên môn tổng kết TPHN bước đầu sử dụng KGN cho phát triển củaTP chưa thật hiệu khai thác đơn Cần nghiên cứu để áp dụng loại hình KGN kết hợp DV với GT thích ứng với hoàn cảnh TPHN, nhằm đáp ứng nhu cầu thời đại song song với bảo tồn trì tính đặc trưng KG ĐT khu vực NĐLS TPHN – di sản văn hóa VN Vì Luận án chọn đề tài “Tổ chức không gian ngầm dịch vụ công cộng gắn với hành khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội” tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu : - Xác định khả tổ chức khai thác KGN tìm kiếm mô hình KGNDVCC thích hợp với khu vực NĐLS TPHN - Định hướng phát triển hệ thống KGNDVCC khu vực NĐLS TPHN - Đề xuất giải pháp có tính tổng hợp cho việc tổ chức KGNDVCC gắn với hành thích ứng với đặc thù NĐLS TPHN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: KGNDVCC gắn với hành thích ứng với trạng không gian khả đáp ứng nhu cầu DV vị trí khu vực NĐLS TPHN Phạm vi nghiên cứu: Khu vực NĐLS TPHN xác định theo Quy hoạch HN đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khảo sát thực địa, điều tra xã hội học, hồi cứu, phân tích-tổng hợp, đồ Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Ý nghĩa mặt lý luận: góp phần cụ thể hóa, bổ sung lý luận khoa học khai thác KGNDVCC cho phát triển, chỉnh trang ĐT Kết nghiên cứu sử dụng công tác nghiên cứu giảng dạy - Ý nghĩa mặt thực tiễn: góp phần định hướng xây dựng chiến lược tứng bước hình thành hệ thống DVCC Ngầm kết hợp Nổi gắn với hành khu vực NĐLS TPHN, góp phần hoàn thiện cấu ĐT hướng đến phát triển bền vững Những đóng góp luận án - Xác lập mô hinh KGNDVCC cấu trúc xen cấy đa thiết lập nhằm phục vụ cho việc cải tạo, nâng cấp vùng ĐT cũ, khác với mục đích thiết lập KGNDVCC nhiều ĐT giới sử dụng KGN đơn nước ta - Định hướng phát triển hệ thống KGNDVCC, tổng hợp địa điểm tiềm nhằm hình thành mạng lưới DVCC “ngầm kết hợp nổi” thông qua GT hành cho khu vực NĐLS TPHN - Đề xuất Cấu trúc KG tổng hợp giải pháp tổ chức KGNDVCC gắn với hành thích ứng với điều kiện khu vực NĐLS TPHN Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở đầu Kết luận, nội dung luận án gồm: - Chương 1: Tổng quan tổ chức KGNDVCC gắn với hành ĐT, 42 trang - Chương 2: Cơ sơ khoa học cho tổ chức KGNDVCC gắn với hành khu vực NĐLS TPHN, 36 trang - Chương 3: Kết nghiên cứu tổ chức KGNDVCC gắn với hành khu vực ĐT NĐLS TP.HN, 67 trang PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KGNDVCC GẮN VỚI BỘ HÀNH ĐT 1.1 Lược sử trình hình thành phát triển KGN ĐT Loài người khai thác KGN phục vụ sống từ lâu Các giai đoạn khai thác phân thời kỳ “từ tự phát đến tự giác”: đầu họ sử dụng KGN thiên tạo, tới cải tạo chúng cuối chủ động XD KGN KGN ĐT bắt đầu ý từ đầu kỷ XX Quá trình “tịnh tiến vào lòng đất” bắt đầu thịnh hành nước Pháp, Phần Lan, Hoa Kỳ, Canada Trong đó, KGN dân dụng dành cho sinh hoạt người có liên quan mật thiết đến hoạt động ĐT Hiệp hội Hầm KGN giới (ITA-AITES) thành lập vào năm 1974, gồm 71 quốc gia thành viên 310 thành viên liên kết, nhằm khuyến khích việc sử dụng KGN lợi ích cộng đồng, môi trường phát triển bền vững; thúc đẩy tiến việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì an toàn đường hầm KGN Bắt đầu từ năm 1983, KGN thức công nhận loại tài nguyên Năm 1991, hội thảo ITA tổ chức, Tuyên ngôn Tokyo đời với nội dung “Thế kỷ XXI kỷ sử dụng KGN” 1.2 Tổng quan KGNDVCC gắn với hành ĐT giới KGNDVCC ĐT phát triển qua nhiều giai đoạn, từ đơn lẻ đến liên kết với thông qua kết nối GT hành Nổi bật hệ thống ngầm PATH Toronto Montreal Canada trở thành nhứng TP ngầm rộng lớn Xuất trước mạnh Châu Âu Bắc Mỹ, KGNDVCC sử dụng châu lục khác với mức độ khác Trong vùng Đông Bắc Á cạnh VN, vùng Đông Nam Á địa điểm có tốc độ phát triển mạnh mẽ Để đạt thành tựu khai thác sử dụng KGNDVCC nay, ĐT giới phải trải qua bước mò mẫm Đa số diện tích KGNDVCCđược dành cho chức thương mại, từ quy mô nhỏ tới lớn bao trùm nhiều mặt sống KGN cho DV ĐT ngày có mối liên quan chặt chẽ với thể loại công trình công cộng khác.thông qua Ngầm hành Dù cho lịch sử khai thác KGN 100 năm, so với lĩnh vực xây dựng ĐT khác, nghiên cứu KGN nói chung KGNDVCC nói riêng khiêm tốn Năm 1993 tác giả Raymond Sterling John Carmody xuất “Thiết kế KGN” coi tài liệu “kinh điển” Gần có nhiều tác giả nghiên cứu mặt khai thác KGN, từ nghiên cứu tới vấn đề chuyên biệt thoát người, phòng hỏa… - Phân loại KGNDVCC: Có nhiều cách để phân loại, phân loại theo hoàn cảnh hình thành phù hợp với TP bắt đầu khai thác KGN ĐT thể mối qua hệ KGN DV với GT quy mô phục vụ - Xu hướng phát triển nghiên cứu, thiết kế KGNDVCC giới bao gồm: + Xu hướng phát triển hướng đến phát triển bền vững mục đích sử dụng + Xu hướng mở rộng phạm vi chức + Xu hướng đa chức hóa KG liên kết tính khác thành thể thống + Xu hướng ứng dụng công nghệ vật liệu 1.3 Tình hình NĐLS TPHN thực trạng khai thác, sử dụng KGNDVCC ĐT Phát triển từ ĐT lịch sử, Thủ đô HN mở rộng không ngừng Đến hình thành vùng ĐT với đặc thù hình thái KG hạ tầng rõ rệt: vùng Lõi (phố cũ, phố cổ), vùng Đệm (phát triển thời bao cấp) vùng Phát triển Khu vực nghiên cứu khu vực NĐLS có giới hạn từ phía Nam sông Hồng đến đường vành đai 2, bao gồm phân khu Tại vùng NĐLS TPHN, dân số tăng mạnh sở vật chất cũ dẫn đến hệ thống công trình hạ tầng xã hội tải, bị xâm lấn thiếu hụt, phân bố thiếu đồng đều, Hình 1.23 Sơ đồ hình thái KG NĐLS TPHN với vấn đề GT hành DVCC (nguồn: tác giả tổng hợp) nguyên nhân gây nên tình trạng giao thông dịch vụ xuống cấp nặng nề Tiện ích ĐT lại bị co hẹp, di sản bị xâm lấn, cảnh quan ĐT bị phá vỡ, KG xanh ngày thu hẹp quỹ đất cạn kiệt mâu thuẫn khó giải nhu cầu phát triển bảo tồn khu vực Hiện trạng KG NĐLS chia làm khu vực với khả cải thiện DV GT khác Khai thác KGN tất yếu, HN xuất số công trình ngầm hành với số tổ hợp DVCC tầng hầm công trình kiến trúc Tuy nhiên khai thác đơn năng, chúng chưa phát huy hiệu quả, chưa đóng góp nhiều cho hoạt động ĐT Các dự án đường Tàu điện ngầm lên kế hoạch, thúc đẩy trình khai thác KGN việc xây dựng chậm không phủ khắp TP Nhìn chung, việc thiết kế, khai thác sử dụng KGN ĐT HN mức sơ khai dù tiềm lớn Trong bối cảnh đó, chưa có nghiên cứu đầy đủ công bố để áp dụng KGN cho phù hợp với điều kiện TPHN Do vậy, Luận án tập trung nghiên cứu TỔ CHỨC KGNDVCC GẮN VỚI BỘ HÀNH KHU VỰC NĐLS TPHN nhằm xác lập dạng KGNDVCC theo chức năng, quy mô, đặc thù địa điểm phù hợp với điều kiện văn hóa, xã hội, lối sống đặc thù ĐT nội đô cũ HN Từ đề xuất quan điểm, nguyên tắc, giải pháp tổ chức KG dạng KGNDVCC sở định vị vị trí có khả thiết lập KGN cho vùng NĐLS TPHN CHƯƠNG 2: CƠ SƠ KHOA HỌC CHO TỔ CHỨC KGNDVCC GẮN VỚI BỘ HÀNH KHU VỰC NĐLS TPHN 2.1 Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu Xác định sở pháp lý Xây dựng sở lý luận Đưa yêu cầu tổ chức KGNDVCC Đề xuất quan điểm, nguyên tắc giải pháp tổ chức dạng KGNDVCC 2.2 Cơ sở pháp lý - Quy hoạch chung TPHN đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 Định hướng phát triển xác định vùng NĐLS TPHN đề nhiệm vụ phải cải tạo nâng cấp hạ tầng song song với bảo tồn KG ĐT truyền thống - Hệ thống Luật Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chưa đầy đủ tiền đề cho xây dựng, quản lý KGN dân dụng ĐT 2.3 Cơ sở lý thuyết tổ chức KGNDVCC ĐT Đặc tính “ngầm” KG với việc tổ chức KGNDVCC đặc tính KGN: Cách ly, Ẩn dấu Linh hoạt có tác động lớn tới việc thiết lập KGN - Đặc tính “ngầm” với vấn đề khai thác KGN, liên quan đến Phân loại nông sâu, vị trí giá thành xây dựng; Phương thức quy trình xây dựng; Lập kế hoạch xây dựng KGN - Đặc tính “ngầm” vấn đề thiết lập KGN cho DVCC, liên quan đến Tính chất môi trường KGN với tâm sinh lý người Nhận thức KG bị ẩn lòng đất - Cấu trúc KGN dân dụng ĐT, bao gồm Các dạng cấu trúc hình khối KGN dân dụng ĐT Các dạng cấu trúc KG KGN dân dụng quy hoạch ĐT - Các thành phần KGN dân dụng Nội thất; Hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị; Hệ thống kết cấu giải pháp kỹ thuật thi công công trình ngầm ĐT Lý thuyết DV GT phục vụ cho tổ chức KGNDVCC gắn với hành ĐT - Lý thuyết DVCC ĐT, yêu cầu nhóm DVCC đô thị có tác động lớn tới việc tổ chức KGNDVCC kết hợp với hệ thống DVCC hữu Kết hợp với đặc tính KGN, xác định Các loại hình DV thích hợp với KGN tương ứng với nhóm DVCC - GT hành hình thức di chuyển truyền thống ĐT, trở lại đóng vai trò kết nối đầu cuối quan trọng GT ĐT đại 12 2.5 Yêu cầu tổ chức KG KGNDVCC khu vực NĐLS TPHN - Quy hoạch lựa chọn địa điểm - Yêu cầu chức quy mô KNGDVCC - Yêu cầu tổ chức KG thẩm mỹ - Yêu cầu kĩ thuật, kết cấu, vật liệu trang thiết bị CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN VỀ TỔ CHỨC KGNDVCC GẮN VỚI BỘ HÀNH KHU VỰC NĐLS TPHN 3.1 Quan điểm nguyên tắc định hướng tổ chức KGNDVCC gắn với hành khu vực NĐLS TPHN Quan điểm tổ chức KGNDVCC gắn với hành NĐLS TPHN 1, Mạng lưới KGNDVCC không hoạt động độc lập mà đóng vai trò bổ trợ cho mặt đất 2, Thiết lập KGNDVCC nhằm phát triển bền vững ĐT KGN cần khai thác “bền vững” 3, Không thể có mẫu hình cho KGNDVCC Các nguyên tắc chung để tổ chức KGNDVCC gắn với hành NĐLS TPHN 1, Sử dụng cấu quy hoạch, kiến trúc linh hoạt theo khu vực 2, Tổ chức KG thích ứng với trạng ĐT quỹ đất ngầm 3, Tổ chức KG theo hướng khai thác đa ngành, kết nối đa hướng 4, Thiết lập KG phù hợp với tính chất đặc thù KGN 3.2 Phân loại KGNDVCC gắn với hành thích ứng với vùng NĐLS TPHN Các thành phần chức KGNDVCC gắn với hành NĐLS TPHN Bao gồm thành phần Trên, Dưới mặt đất KG kết nối chúng với hình thái KG ĐT 13 Cấu trúc KGNDVCC thích ứng với vùng NĐLS TPHN Xen cấy KGNDVCC khu vực NĐLS TPHN không cần theo quy mô dân số, xác định quy mô, chức công trình DV thông thường Phải cấu trúc kinh tế xã hội, hình thái KG sức chứa quỹ đất ngầm địa điểm cụ thể Cấu trúc KGNDVCC phân loại thành dạng: Theo chức KG; theo loại hình phục vụ; theo quy mô KG 14 3.3 Hệ thống giải pháp tổ chức KGNDVCC gắn với hành khu vực NĐLS TPHN 3.3.1 Hệ thống giải pháp Quy hoạch - Xác lập Quỹ đất ngầm vùng NĐLS TPHN: Gồm loại tương ứng với trạng, với địa điểm khác nằm rải hình thái KG khu vực NĐLS - Xây dựng mạng lưới KGNDVCC vùng NĐLS TPHN: Phân tích trạng hệ thống DVCC sẵn có yếu tố liên quan, lập bảng so sánh khả thiết lập KGNDVCC địa điểm khảo sát Sử dụng phương pháp tính điểm để xếp loại mức độ ưu tiên (khả thực) cho vị trí Từ đó, xác lập đồ mạng lưới KGNDVCC sở quỹ đất ngầm cho tổ chức KGNDVCC gắn với hành khu vực NĐLS TPHN 15 - Đồng hóa hệ thống KGDVCC kết hợp ngầm gắn với giao thông hành NĐLS HN: Hiện trạng NĐLS HN không cho phép hình thành mạng lưới ngầm liên tục hoạt động song song với bề mặt không nên hình thành theo điểm độc lập, Luận án đề xuất giải pháp kết hợp KGNDVCCvới hệ thống DVCC phần gắn kết chặt chẽ với tuyến giao thông ĐT, giao thông tĩnh cấp độ Trong KGNDVCC phải đạt kết: Kết hợp (tích hợp, đa chức KG); Liên kết (liên kết mặt đất); Kết nối (địa điểm giao thông) 16 Bằng phương pháp chồng lớp, xác định đồ định vị điểm DVCC Ngầm kết hợp Nổi sẵn có vùng NĐLS TPHN với dạng khác 17 3.3.2 Hệ thống giải pháp Kiến trúc cho tổ chức KGNDVCC vùng NĐLS TPHN Hệ thống giải pháp kiến trúc để tổ chức KGNDVCC thích ứng với đặc điểm hình thái ĐT dạng quỹ đất ngầm vùng NĐLS TPHN bao gồm nhóm giải pháp - Nhóm giải pháp A: Tận dụng sở vật chất công trình giao thông đô thị, lồng ghép chức DVCC công trình GT Hệ thống giao thông đô thị nâng cấp với hàng loạt dự án hoàn thành, có nhiều công trình ngầm: đường ngầm hành, Metro Tận dụng sở vật chất công trình giao thông đô thị có để hình thành không gian ngầm đa chức Tổ chức dịch vụ kết hợp với giao thông ngầm vừa tạo thêm không gian phục vụ công cộng cho hành khách, đồng thời song song hỗ trợ cho mặt đất Bao gồm giải pháp tương ứng với dạng sở vật chất công trình giao thông: 18 + Giải pháp A1: Lồng ghép chức dịch vụ đường hành ngầm: + Giải pháp A2: Kiến tạo Trung tâm dịch vụ kết hợp ngầm hành vòng xoay nút giao thông 19 + Giải pháp A3: Lồng ghép dịch vụ ngầm công trình đầu mối giao thông: - Nhóm giải pháp B: xen cấy KGNDVCC nhằm chia tải cho mặt đất khu vực thiếu quỹ đất Vùng trung tâm cũ sầm uất khu vực có hạ tầng cũ kỹ, không gian nhỏ hẹp Mật độ dân số cao, lại điểm đến người làm cho tình trạng tải trở nên nặng nề, rõ giao thông dịch vụ Trong đó, cơi nới cải tạo yêu cầu bảo tồn giá trị lịch sử khu vực Thiết lập KGN cho dịch vụ giải pháp thích hợp nhằm giữ nguyên mật độ, tăng hệ số sử dụng đất, tôn trọng yếu tố cảnh quan có, chỉnh trang lại mặt tuyến phố Nhóm gồm giải pháp tương ứng với dạng sau: 20 + Giải pháp B1: Thiết lập KGNDVCC không gian xanh + Giải pháp B2: Thiết lập KGNDVCC lòng đường phố 21 + Giải pháp B3: Khai thác lợi ngầm cho bảo tồn di sản đô thị nội đô - Nhóm giải pháp C: kiến tạo KGNDVCC đồng khu tái thiết Các lô đất tái thiết phát triển hội thuận lợi để thiết lập Trung tâm ngầm lớn dạng Tổ hợp không gian ngầm-nổi có khả gắn bó hữu cơ, thực đồng lúc với công trình mặt đất nhằm vừa có thêm công trình công cộng phúc lợi xã hội lại vừa tạo thêm không gian mở cho nội đô vốn chật hẹp Chúng phải tổ hợp ngầm đa chức nhằm đáp ứng song song nhu cầu giao thông lẫn dịch vụ phục vụ cộng đồng dân cư cho vùng đô thị với giải pháp: 22 + Giải pháp C1: Thiết lập Trung tâm ngầm đất di dời công sở + Giải pháp C2: Thiết lập Trung tâm ngầm đồng khu tái thiết phát triển 23 3.3.3 Hệ thống giải pháp hỗ trợ thiết kế thành phần KG lựa chọn kỹ thuật KGNDVCC - Thiết kế thành phần KG kiến trúc cho KGNDVCC - Kĩ thuật, trang thiết bị công trình KGNDVCC - Lựa chọn biện pháp thi công KGNDVCC 3.4 Thiết kế minh họa Thiết kế minh họa “Trung tâm Ngầm DVCC Bắc hồ Gươm” Ứng dụng giải pháp B2 kết hợp A2 hình thành KGNDVCC có chức “Phối hợp GT DV KG”; loại hình phục vụ “KGN DV đa năng”; quy mô cự ly phục vụ“cỡ nhỏ” kết hợp “cỡ vừa” địa điểm Quảng trường ĐKNT Qua minh chứng tính khả thi đề xuất 3.5 Kết nghiên cứu bàn luận Kết nghiên cứu: 1) Khẳng định TPHN cần đủ điều kiện khai thác KGN Xác định KGNDVCC gắn với hành mô hình tổ chức KGN thích hợp với khu vực NĐLS 2) Để định hướng phát triển hệ thống KGNDVCC, - Đề xuất quan điểm, nguyên tắc làm xây dựng mô hình KG tổng thể có tính khái quát ; - Xác định thành phần chức đề xuất dạng cấu trúc KG để tổ chức KGNDVCC gắn với hành khu vực NĐLS 3) Đề xuất giải pháp có tính tổng hợp: - Giải pháp Quy hoạch, đề xuất xuất mô hình DVCC “Ngầm kết hợp Nổi”; Chỉ vị tri tổ chức KGNDVCC kết hợp với sở mặt đất gắn kết chặt chẽ với tuyến giao thông ĐT khu vực NĐLS TPHN - Giải pháp Kiến trúc, bao gồm nhóm giải pháp với mô hình tương ứng với dạng quỹ đất hình thái KG ĐT - Giải pháp hỗ trợ thiết kế KG, kỹ thuật thi công 24 Bàn luận: Về Kết nghiên cứu; Đóng góp KGNDVCC phát triển chỉnh trang ĐT TP VN; Sự cần thiết phải có hành lang pháp lý khai thác KGN ĐT VN; Công tác lập quy hoạch kết nối đồng KGN với phần ĐT VN PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Luận án hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nghiên cứu đề Quan điểm coi tổ chức KGNDVCC đa đa kết nối KG bổ trợ cho hệ thống DV mặt đất; Các giải pháp có tính tổng hợp cho tổ chức KGNDVCC gắn với hành; Xác lập hệ thống quỹ đất ngầm tiềm cho thiết lập KGNDVCC nhằm hình thành mạng lưới DVCC “ngầm kết hợp nổi” gắn với hành hoàn toàn thích ứng với điều kiện đặc thù khu vực NĐLS TPHN có tính nghiên cứu khoa học Các kết nghiên cứu không phù hợp với khu vực NĐLS TPHN mà áp dụng phần nhằm bổ sung KG nơi cạn kiệt quỹ đất tạo lập hệ thống Ngầm - Nổi đồng khu phát triển mới, giúp kết hợp hài hòa chỉnh trang với gìn giữ cảnh quan cho ĐT VN Kiến nghị - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu giảng dạy khía cạnh khai thác KGN ĐT nói chung, KGNDVCC nói riêng - Đưa KGNDVCC vào danh mục loại hình kiến trúc công cộng để nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế xây dựng cho đô thị VN - Hoàn thiện hành lang pháp lý lĩnh vực KGN ĐT TP VN sở hữu, đầu tư, xây dựng khai thác KGNDVCC 25 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Tham luận Hôi thảo khoa học chuyên ngành Underground Public Service Space-near future of urban development in Vietnam, tham luận Hội thảo Quốc tế “Innovation and Sustainable Construction in developing countries”, NXB Xây dựng, HN 9/2011 KG DVCC ngầm ĐT Việt Nam – Quy hoạch Thiết kế, tham luận Hội thảo Quy hoạch quản lý phát triển KGN ĐT, TP HCM 7/2012 Lựa chọn vị trí ga ngầm quy hoạch GT vận tải Thủ đô HN, tham luận Hội thảo quản lý xây dựng ĐT theo Quy hoạch, HN 12/2012 Bài đăng Tạp chí khoa học chuyên ngành Cầu vượt hay hầm hành?, Tạp chí Khoa học Kiến trúc xây dựng, 3/2011 ĐT Việt Nam & KG công cộng ngầm, Tạp chí Xây Dựng, 6/2011 Nguyễn Tuấn Hải Khai thác chiều sâu đất ĐT-cần nhìn xa trông rộng, Tạp chí Kiến trúc, 7/2013 Đầu tư ga ngầm Metro, đơn năng, Tạp chí Kiến trúc, 1/2014 Sử dụng lợi KGN bảo tồn di sản văn hóa ĐT, Tạp chí Kiến trúc Việt nam số 1+2/2015 Mô hình khai thác KGN góp phần phát triển ĐT bền vững VN, Tạp chí Kiến trúc, 7/2015 10 Công trình ngầm đô thị ,cần xây dựng thể chế quy hoạch thiết kế, Tạp chí Kiến trúc Việt nam số 8/2015 11 Quy hoạch kết nối KGN VN, Tạp chí Kiến trúc Việt nam số 10/2015 26 [...]... trình GT Hệ thống giao thông các đô thị đang được nâng cấp với hàng loạt dự án đã và sắp hoàn thành, trong đó có khá nhiều công trình ngầm: đường ngầm bộ hành, Metro Tận dụng cơ sở vật chất công trình giao thông đô thị đã và sắp có để hình thành không gian ngầm đa chức năng Tổ chức dịch vụ kết hợp với giao thông dưới ngầm vừa tạo thêm không gian phục vụ công cộng cho hành khách, đồng thời song song... để tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành NĐLS TPHN 1, Sử dụng cơ cấu quy hoạch, kiến trúc linh hoạt theo từng khu vực 2, Tổ chức KG thích ứng với hiện trạng ĐT và quỹ đất ngầm 3, Tổ chức KG theo hướng khai thác đa ngành, kết nối đa hướng 4, Thiết lập KG phù hợp với tính chất đặc thù của KGN 3.2 Phân loại các KGNDVCC gắn với bộ hành thích ứng với vùng NĐLS TPHN Các thành phần chức năng KGNDVCC gắn với bộ hành. .. BÀN LUẬN VỀ TỔ CHỨC KGNDVCC GẮN VỚI BỘ HÀNH KHU VỰC NĐLS TPHN 3.1 Quan điểm và nguyên tắc định hướng tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành tại khu vực NĐLS TPHN Quan điểm tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành NĐLS TPHN 1, Mạng lưới KGNDVCC không hoạt động độc lập mà chỉ đóng vai trò bổ trợ cho mặt đất 2, Thiết lập KGNDVCC nhằm phát triển bền vững ĐT nhưng KGN cũng cần được khai thác “bền vững” 3, Không thể có... các Trung tâm ngầm lớn dạng Tổ hợp không gian ngầm- nổi có khả năng gắn bó hữu cơ, thực hiện đồng bộ cùng lúc với công trình trên mặt đất nhằm vừa có thêm công trình công cộng phúc lợi xã hội lại vừa tạo thêm không gian mở cho nội đô vốn quá chật hẹp Chúng phải là những tổ hợp ngầm đa chức năng nhằm đáp ứng song song cả nhu cầu giao thông lẫn dịch vụ phục vụ cộng đồng dân cư cho vùng đô thị với 2 giải... Xác định KGNDVCC gắn với bộ hành là mô hình tổ chức KGN thích hợp với khu vực NĐLS 2) Để định hướng phát triển hệ thống KGNDVCC, đã - Đề xuất 3 quan điểm, 4 nguyên tắc cơ bản làm căn cứ xây dựng mô hình KG tổng thể có tính khái quát ; - Xác định các thành phần chức năng và đề xuất 3 dạng cấu trúc KG để tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành khu vực NĐLS 3) Đề xuất những giải pháp có tính tổng hợp: - Giải... khảo sát Sử dụng phương pháp tính điểm để xếp loại mức độ ưu tiên (khả năng hiện thực) cho mỗi vị trí Từ đó, xác lập bản đồ mạng lưới KGNDVCC trên cơ sở quỹ đất ngầm cho tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành khu vực NĐLS TPHN 15 - Đồng bộ hóa hệ thống KGDVCC kết hợp ngầm và nổi gắn với giao thông bộ hành NĐLS HN: Hiện trạng NĐLS HN không cho phép hình thành mạng lưới ngầm liên tục hoạt động song song với bề... pháp tương ứng với các dạng cơ sở vật chất công trình giao thông: 18 + Giải pháp A1: Lồng ghép chức năng dịch vụ trong đường bộ hành ngầm: + Giải pháp A2: Kiến tạo Trung tâm dịch vụ kết hợp ngầm bộ hành dưới vòng xoay nút giao thông 19 + Giải pháp A3: Lồng ghép dịch vụ dưới ngầm trong công trình đầu mối giao thông: - Nhóm giải pháp B: xen cấy KGNDVCC nhằm chia tải cho mặt đất trong khu vực thiếu quỹ... quỹ đất ngầm tiềm năng cho thiết lập KGNDVCC nhằm hình thành mạng lưới DVCC ngầm kết hợp nổi” gắn với bộ hành là hoàn toàn thích ứng với các điều kiện đặc thù khu vực NĐLS TPHN và có tính mới trong nghiên cứu khoa học Các kết quả nghiên cứu không chỉ phù hợp với khu vực NĐLS TPHN mà còn có thể áp dụng 1 phần nhằm bổ sung KG tại nơi cạn kiệt quỹ đất và tạo lập hệ thống Ngầm - Nổi đồng bộ tại khu phát... thiết phải có hành lang pháp lý trong khai thác KGN tại ĐT VN; Công tác lập quy hoạch kết nối đồng bộ KGN với phần nổi tại ĐT VN PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Luận án đã hoàn thành 6 nhiệm vụ của 3 mục tiêu nghiên cứu đã đề ra Quan điểm coi tổ chức KGNDVCC đa năng đa kết nối như 1 KG bổ trợ cho hệ thống DV trên mặt đất; Các giải pháp có tính tổng hợp cho tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành; Xác lập... điểm cụ thể Cấu trúc KGNDVCC được phân loại thành 3 dạng: Theo chức năng KG; theo loại hình phục vụ; theo quy mô KG 14 3.3 Hệ thống giải pháp tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành khu vực NĐLS TPHN 3.3.1 Hệ thống giải pháp Quy hoạch - Xác lập Quỹ đất ngầm vùng NĐLS TPHN: Gồm 7 loại tương ứng với hiện trạng, với các địa điểm khác nhau nằm rải trong 3 hình thái KG khu vực NĐLS - Xây dựng mạng lưới KGNDVCC vùng ... với bảo tồn trì tính đặc trưng KG ĐT khu vực NĐLS TPHN – di sản văn hóa VN Vì Luận án chọn đề tài Tổ chức không gian ngầm dịch vụ công cộng gắn với hành khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội ... Hà Nội Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Luận án HN TPHN NĐLS NĐLS TPHN DV DVCC GT KG KGN KGNDVCC ĐT VN Hà Nội Thành phố Hà Nội Nội đô lịch sử Nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội Dịch vụ Dịch. .. hoàn thành, có nhiều công trình ngầm: đường ngầm hành, Metro Tận dụng sở vật chất công trình giao thông đô thị có để hình thành không gian ngầm đa chức Tổ chức dịch vụ kết hợp với giao thông ngầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức không gian ngầm dịch vụ công cộng gắn với bộ hành khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội, Tổ chức không gian ngầm dịch vụ công cộng gắn với bộ hành khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội, Tổ chức không gian ngầm dịch vụ công cộng gắn với bộ hành khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay