Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học rất phù hợp với đổi mới mục tiêu của chương trình môn Thể Dục

11 256 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2015, 13:33

I đặt vấn đề Lý chọn đề tài Trong nhà trờng môn học đợc đổi phơng pháp dạy học theo hớng tích cực hoá ngời học Đây phơng pháp theo nghĩa rộng, cần có phơng pháp dạy học (PPDH) cách tổ chức cụ thể, phù hợp PPDH thầy giảng trò nghe đợc xếp vào phơng pháp cũ phơng pháp làm cho học sinh thụ động Vì để tích cực hoá ngời học ngời ta sử dụng hàng loạt phơng pháp khác có phơng pháp nêu vấn đề, gợi mở vấn đề để học sinh tự tìm tòi, nghiên cứu, khám phá kiến thức kỹ cần thiết Để dạy học tích cực hoá học giáo viên phải tổ chức lớp học, chia học sinh lớp thành nhiều tổ nhóm chuẩn bị sẵn câu hỏi, phơng tiện để học sinh thảo luận, thực thí ngiệm dới giúp đỡ giáo viên, sau nhóm trình bày kết thảo luận trớc lớp Đây hình thức tích cực hoá ngời học sau trình bày xuất tranh luận, Đánh giá kết nhóm lớp với đến kết luận Phơng pháp dạy học theo hớng tích cực hoá ngời học phù hợp với đổi mục tiêu chơng trình môn Thể Dục nói phần quan trọng định đến thành công hay không chơng trình Mục tiêu chơng trình cũ thiên kiến thức, nên phơng pháp dạy học ý nhiều đến giảng giải, phân tích, làm mẫu thời gian cho học sinh tập luyện, PPDH không phù hợp ,bởi tập luyện thực đợc mục tiêu kiến thức, mục tiêu sức khoẻ, thể lực học sinh Từ ta hiểu PPDH phơng pháp trò chơi , Thi đấu nhằm khai thác tính tự giác tích cực học sinh phơng pháp đa học sinh vào hoạt động theo hớng tích cực hoá ngời học Phơng pháp trò chơi không đơn trò chơi vận động cụ thể đó, hay trò chơi theo nghĩa rộng nh môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông , đá cầu Mà kể động tác đơn lẻ dạy dới hình thức trò chơi Phơng pháp phù hợp với lứa tuổi học sinh đặc biệt học sinh THCS Theo mục tiêu chơng trình có ý nhiều so với trớc sức khoẻ thể lực học sinh thân ngời giáo viên cần suy nghĩ , chuẩn bị trớc lên lớp cách áp dụng tích cực phơng pháp trò chơi thi đấu áp dung phơng pháp dạy học tích cực hoá học sinh chắn học sinh động sôi , hiệu học cao II Nội dung, phạm vi nghiên cứu 1, Đặc điểm trò chơi lứa tuổi ở trờng THCS trò chơi có tính chất hoạt động đợc sử dụng để nâng cao động tác kỹ học thể dục nh đi, chạy, ném, vợt chớng ngại vật vv Nội dung trò chơi lứa tuổi cấp khác với lứa tuổi trớc học đợc nâng cao rõ rệt mối quan hệ cá nhân tập thể ngày đợc gắn bó Do mà phần thi đua tập thể đợc phát triển Sự phối hợp động tác trò chơi ngày trở nên phức tạp khó khăn Đối với lứa tuổi học sinh cấp yêu cầu trò chơi cao , tính chất nội dung phức tạp , thời gian chơi đợc kéo dài , cự ly chạy, nhảy, ném dài Nội dung trò chơi chủ yếu thờng trò chơi có tính bổ trợ cho môn chạy, nhảy, môn thể thao tự chọn khác 2, ý nghĩa tác dụng trò chơi a , ý nghĩa trò chơi Trò chơi thứ mua vui đơn giải trí chốc lát mà có ý nghĩa giáo dục giáo dỡng quan trọng, góp phần tích cực vào việc giáo dục học sinh mặt đạo đức , trí dục sức khoẻ Nh ta thờng thấy thời gian chơi em học sinh luôn biểu tính tích cực sáng tạo tính tự giác, hành động ngời tham gia trò chơi thờng chịu đạo ràng buộc quy tắc định Do dó rèn luyện cho học sinh biết giữ kỷ luật làm cho em thân nhau, tôn trọng giúp đỡ , nhờ em tăng thêm đợc tính đoàn kết , thơng yêu đùm bọc lẫn , từ tình bạn chân thành đợc nảy nở , trò chơi bồi dỡng cho em nhiều đức tốt nh gan , dũng cảm , mu trí, nhanh nhẹn, tháo vát b Tác dụng trò chơi Trò chơi có tác dụng phát triển thân thể tăng cờng sức khoẻ cho em học sinh , hình thức luyễn tập thể dục thể thao , trò chơi biện pháp rèn luyện thân thể Trò chơi có tác dụng giáo dục tình cảm, đạo đức , làm cho thể lực tăng cờng Mà thúc đẩy việc phát triển trí lực , chơi trò chơi em thờng thấy đợc vui vẻ ,sảng khoái, trò chơi giúp em hiểu biết nhanh chóng ,và sâu sắc hoàn cảnh xung quanh , tiếp thu đợc hay, cách nhanh chóng , nhạy bén , chơi đòi hỏi em phải suy nghĩ , phân tích tổng hợp tình hình để có phản ứng mau lẹ , xử lý tình đắn kịp thời Trò chơi có tác động đến việc bồi dỡng học sinh tham gia lao động Vậy để thực tốt trò chơi trình giảng dạy Chúng ta phải đa trò chơi hợp lý phù hợp với lứa tuổi nội dung học III, Phân loại trò chơi Trong tròng THCS loại trò chơi đợc thể nhng có loại trò chơi trí tuệ, vận động, s phạm đựoc phổ biến Nhng môn thể dục trò chơi vận động bổ trỡ cho nội dung tiết học phổ biến Nhng trò chơi ngòi ta lại chia thành hai loại trò chơi trò chơi không chia thành đội trò chơi chia thành đội 1, Trò chơi không chia thành đội Đây trò chơi mang tính cá nhân muốn thể trớc lớp muốn thi với giới hay khác giới v Nhng trò chơi phai có quy tắc kỷ luật , loại trò chơi thể đợc tính tập thể tinh thần thi đua tổ nhóm 2, Trò chơi có chia đội Loại trò chơi đợc tiến hành với điều kiện chia ngời chơi thành đội có số ngòi sức lực ngang , mội đội phải hành động với phối hợp đồng có thứ tự định Loại trò chơi đề cao đợc tính tập thể , tính hợp đồng chơi thích hợp với lứa tuổi học sinh đặc biệt học sinh THCS IV áp dụng phơng pháp trò chơi thi đấu nh để mang lại hiệu học cao Bản thân thiết nghĩ việc áp dụng trò chơi thi đấu cách hợp lý theo nội dung vào tiết dạy việc làm cần thiết , không làm cho tiết học vui tơi , sôi mà lúc em thể đợc tính tự giác cách triệt để , muốn thể trớc lớp , kích thích cần thiết , đặc biệt lĩnh vực thể thao Tuy ngời giáo viên sử dụng trò chơi vận động cách thụ động , lặp lặp lại tránh đợc nhàm chán tiết học hay nội dung , nhng với thời gian học kỳ hay năm học dễ gây nên nhàm chán Chính việc áp dụng trò chơi thi đấu vào giảng dạy môn đòi hỏi sáng tạo giáo viên Phải biết chọn trò chơi nh hợp lý Phải vào mục đích yêu cầu , vào đặc điểm tâm sinh lý học sinh , địa điểm sân bãi thời gian thi đấu v 1, Cách chọn trò chơi nh cho phù hợp Trò chơi có nhiều loại áp dụng trò chơi cách tuỳ tiện Mà phải chon trò chơi cho phù hợp với nội dung tiết học hay nội dung học , vừa làm cho học vui tơi , học sinh tự giác mà bổ trợ cho nội dung tăng cờng thể lực cho học sinh Trong trình chon trò chơi ngời giáo viên phải biết đợc đặc điểm tâm sinh lý học sinh hớng dẫn có tác dụng Bên cạnh giáo viên chọn trò chơi phải tuỳ thuộc vào địa điểm , dụng cụ , sân bãi tiến hành dợc hay không? số ngời chơi nhiều hay thời gian để chơi bao nhiêu? Muốn trò chơi có hiệu có tác dụng ngòi giáo viên phải ý đến vấn đề thời gian Nếu thời gian nên chọn trò chơi đơn giản thời gian dài trò chơi phức tạp nhng hiệu tác dụng phải xác với mục đích đa cho trò chơi 2, Hớng dẫn thực trò chơi a, Tổ chức Muốn thực trò chơi có kết giáo viên phải ý đến khâu tổ chức , làm tốt khâu trò chơi đợc tổ chức dễ dàng Các em chơi hào hứng , tích cực , tự giác trìng chơi Tuỳ theo trò chơi mà tổ chức đội hình hàng dọc , hàng ngang hay vòng tròn Khi chia đội cần ý chia số nguời cho nhau, số lợng , sức khoẻ , em lớn nhỏ , trai hay gái cho đồng Làm đợc điều trò chơi có tác dụng tốt , em chơi nhiệt tình , hào hứng mục đích đạt cao b, Thực trò chơi -Trớc chơi giáo viên phải nêu tên trò chơi , phổ biến nội dung cách tiến hành trò chơi,, mục đích , tác dụng trò chơi Nếu trò chơi giáo viên phải giải thích làm mẫu rõ cách chơi, luật chơi cho học sinh hiểu để hạn chế đợc trờng hợp phạm quy , phạm luật trình chơi Một số trò chơi cần trọng tài giáo viên điêù khiển định em học sinh có uy tín đợc tập thể tin cậy làm Khi kết thúc trò chơi phải lúc vào thời gian , hay vào hiệp đấu để phân đội thắng , đội thua c, Nhận xét tổng kết trò chơi Sau kết thúc trò chơi nhiệm vụ giáo viên phải nhận xét đánh giá kết trò chơi , nhận xét tinh thần thái độ , có tợng xấu , hay phạm luật cần nêu lên nhắc nhở để em rút kinh ngiệm Tóm lại muốn hớng dẫn tốt trò chơi cần phải biết cách chọn trò chơi cho phù hợp để đạt đợc mục đích , yêu cầu tiết học , nội dung học Phải chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thật chu đáo hớng dẫn phải đầy đủ , rõ ràng , tổ chức trò chơi cách khoa học chắn đạt kết cao trình gỉảng dạy V chơng trình giảng dạy nên đa dang hoá trò chơi nhằm nâng cao hiệu dạy Bên cạnh việc áp dụng trò chơi thông thờng sách giáo khoa , ngời giáo viên sáng tạo thêm nhiều trò chơi khác phù hợp với nội dung tiết học có tác dụng thiết thực đến học Để hoàn thành mục tiêu môn học để chứng minh đợc phơng pháp trò chơi thi đấu đợc áp dụng thờng xuyên dạy môn thể dục đem lại hiệu cao Trong trình giảng dạy trờng THCS học kỳ I năm học 20072008, Tôi không ngừng sáng tạo áp dụng nhiều trò chơi thi đấu vào chơng trình dạy *Một số nhiều trò chơi đợc áp dụng vào giảng dạy nh sau: Trò chơi : Thi nhanh- chạy nhanh a) Mục đích trò chơi - Phát triển sức nhanh , sức mạnh chân đặc biệt phần yêu cầu học sinh đạp sau cách tích cực b) Dụng cụ đơn giản: Một số cờ nhỏ cắm vạch xuất phát đích nh để học sinh trao tay c) Nội dung phơng pháp thi đấu : Giáo viên chia lớp thành hai bốn nhóm ( có số ngời , số nam, số nữ, ) nhóm tập hợp thành hàng dọc Khi có lệnh xuất phát ngời đầu hàng (nhanh)ở nửa quãng đờng chạy nhanh nửa quãng đờng lại (sau vòng qua cờ ) Sau trao cờ (khăn quàng) chạm nhẹ vào tay ngời thứ hai khỏi hàng , ngời thứ hai tiếp tục nhanh (1/2 quãng đờng ) vòng qua cờ chạy nhanh trao cờ(hoặc chạm tay) cho ngời thứ ba Trò chơi tiếp tục ngời cuối Đội có ngời cuối đích trớc đội thắng Trò chơi đợc tổ chức hiệp hiệp tuỳ vào giáo viên thời gian Sơ đồ tổ chức trò chơi : 20 25m d) Một số điều cần lu ý : - nửa quãng đờng ban đầu ngời chơi phải không đợc chạy - Ngời thứ hai trở đợc xuất phát sau nhận cờ (hoặc chạm đợc tay) ngời chạy Trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức a)Mục đích : Trò chơi nhằm phát triển tố chất nhanh tính khéo léo học sinh (Đặc biệt học sinh khối lớp lớp ) học nội dung chạy đờng vòng kỹ thuật chạy bền b) Đồ dùng : -10-12 cờ , cao 0,8m m số cờ nhỏ dùng để cắm vạch xuất phát trao tay c) Nội dung , phơng pháp tổ chức : - Giáo viên chia lớp thành (hoặc nhóm)có số ngời số nam, số nữ tơng đơng Các đội đứng xếp thành hàng dọc - Khi có lệnh trọng tài ngời đầu hàng cầm cờ nhỏ (hoặc khăn quàng ) nhanh chóng chạy dích dắc qua số cờ đợc cắm sẵn , sau vòng qua cờ cuối thí chạy nhanh thẳng trao cờ (khăn quàng) cho ngời thứ hai, ngời thứ hai cầm cờ tiếp tục chạy dích dắc qua số cờ vòng trao cho ngời thứ ba trò chơi tiếp tục nh hết Đội có ngời cuối trớc mà không phạm luật đội thắng sơ đồ trò chơi thi đấu: 20 25m d) Một số điều luật cần lu ý chơi : - Ngời chơi chạy phải chạy dích dắc qua cờ chạy đợc chạy thẳng - Ngời chạy thứ hai trở đợc xuất phát nhận đợc cờ (hoặc khăn quàng ) ngời chạy Ngời chạy trao cờ xong khỏi hàng đứng sau hàng - Ngời chạy phải xuất phát sau vạch Trò chơi chạy tiếp sức : a) Mục đích: -phát huy sức nhanh, sức mạnh sức bền tốc độ học sinh b)Đồ dùng : -Một số cờ cắm góc điểm định trớc cho tốp , số cờ nhỏ dùng để trao tay (4-5 ), dùng khăn quàng c) Nội dung phơng pháp tổ chức : - Giáo viên chia lớp thành 2,3 nhóm (tuỳ vào sĩ số lớp.) - Khi có lệnh xuất phát , tốp thứ nhanh chóng cầm cờ (hoặc khăn quàng )chạy đến địa điểm định (có tốp thứ hai chờ sẵn) trao cờ cho tôp thứ hai tốp thứ hai nhận cờ tiếp tục chạy đến địa điểm mà tốp thứ chờ sẵn trao cờ cho tốp thứ tốp thứ cầm cờ tiếp tục chạy Trò chơi tiếp tục hết tốp cuối nhóm Nhóm có ngời cuối nhóm cầm đợc cờ chạy đích trớc nhóm thắng *sơ đồ trò chơi d) Một số điều cần ý : - Xuất phát hiệu lệnh - Ngời thứ trở nhận đợc cờ đợc chạy tiếp.(Giao cờ địa điểm quy định ) Trò chơi : Nhảy bao bố a, Mục đích trò chơi Phát huy sức mạnh đôi chân , tính khéo léo, nhanh nhẹn cho học sinh b, Đồ dùng day hoc : cờ nhỏ cao 0,8- 1mét số cờ nhỏ cắm vạch xuất phát trao tay c, Nội dung phơng pháp tổ chức - Giáo viên chia lớp thành hai nhóm (có số ngời , số nam , số nữ tơng đơng nhau) nhóm tập hợp thành hàng dọc Ngời đầu hàng lồng hai chân vào bao chờ sẵn Khi có lệnh xuất phát ngời đầu hàng bật nhảy hai chân lên vòng qua cờ nhảy trao bao cho ngời thứ 2, ngời thứ hai nhanh chóng bỏ chân vào bao bật nhảy lên vòng qua cờ bật nhảy trao bao cho ngời thứ ngời thứ hết Đội có ngời cuối trớc đội thắng Trò chơi chơi hiệp hay hiệp tuỳ thuộc vào giáo viên Sơ đồ tổ chức trò chơi * Đối với môn tự chọn bóng chuyền đa vào trò chơi: 5, Trò chơi : Chuyền bắt bóng tiếp sức a, Mục đích ý nghĩa : - Phát triển sức mạnh ngón tay cánh tay b , Dụng cụ đơn giản : Chỉ cần bóng chuyền tuỳ thuộc vào số học sinh hai vạch vôi giới hạn kẻ sẵn c , Nội dung phơng pháp thi đấu Giáo viên chia lớp thành nhóm có số ngời Các nhóm tập hợp thành hàng dọc nhóm cử đại diện nhóm lên đứng vạch vôi thứ hai quay mặt phải đội Khi có lệnh trọng tài ngời đầu hàng nhanh chóng chuyền bóng cho ngời đứng chuyển nhanh khỏi hàng ngời đứng nhanh chóng chuyền bóng cho ngời thứ hai ngời thứ hai nh ngời cuối Đội có ngời cuối chuyền bóng nhanh để bóng rơi đội thắng d , Sơ đồ trò chơi : xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x e , Một số điều cần lu ý chơi : - Phải thực có lệnh trọng tài - Phải chuyền bóng phía sau vạch vôi , Một số trò chơi thể tính đơn lẻ : + Khi cho học sinh lớp học động tác giậm nhảy giáo viên cho tổ nhóm thi với xem tổ có số ngời nhiều + Khi cho học sinh lớp ôn động tác chỗ dang tay kỹ thuật chạy cự ly ngắn giáo viên cho tổ nhóm thi với xem tổ , nhóm nhiều Bên cạnh đông tác đơn lẻ giáo viên tìm hoc sinh thực đợc động tác nhanh sau thời gian ngắn giáo viên giải thích làm mẫu lên thực hiên vừa em học sinh lớp quan sát vừa để giáo viên nhận xét sai nên động viên , khích lệ em học sinh từ trình học cac em hứng thú tập luyễn Từ học sinh thể đợc hết khả tiếp thu giáo viên VI kết đạt đợc : Trớc đa kết cuối học kỳ I năm học 2007- 2008 đa kết khảo sát đầu năm với lớp cụ thể nh sau : Tổng số học sinh đợc khảo sát 126 em : Trong giỏi : 13 em đạt tỷ lệ 10.3% Khá :79 em đạt tỷ lệ 62.7% Đạt : 24 em đạt tỷ lệ 19.0% Cha đạt :10 em đạt tỷ lệ 8,0% Sau áp dụng trò chơi thi đấu với mức độ khác lớp khác độ tuổi , cho thấy kết đánh giá xếp loại cuối học kỳ I khối lớp năm học 2007- 2008 có chênh lệch đáng kể Cụ thể nh sau: + lớp 9A lớp 9C áp dụng thờng xuyên đa dạng hình thức trò chơi vào tiết học + lớp 9B 9D áp dụng hình thức trò chơi thi đấu nhng không thờng xuyên, không đa dạng Kết cụ thể nh sau : + Lớp 9A( sĩ số 27) +lớp 9C (sĩ số 33) =60 em - Trong đạt rèn luyện thân thể 60 em Đạt tỷ lệ 100 % - Trong xếp loai giỏi : 22 em Đạt tỷ lệ 36.6 % - Xếp loại : 38 em Đạt tỷ lệ 63.4 % - Xếp loại đat cha đạt + Lớp 9B (sĩ số 36) +lớp 9D (Sĩ Số 30) =66 em - Trong đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 60 em đạt tỷ lệ 100 % - Tuy nhiên xếp loại giỏi 12 em đat tỷ lễ 18.2 % - Xếp loại 41 em đạt tỷ lệ 62.1 % - Xếp loại đạt 13 em đạt tỷ lễ 19.7 % VII , kết luận chung Thông qua kết cho thấy : việc áp dụng phơng pháp vào giả ng dạy môn Thể Dục , giáo viên áp dụng cách thụ động , không chịu khó sáng tạo để áp dụng hình thức trò chơi thi đấu cách đa dạng hợp lý hiệu dạy không cao Nh kết luận : Để hoàn thành tốt mục tiêu học ,cũng nh mục tiêu chung môn học ngời giáo viên không đơn áp dụng phơng pháp cách thụ động , mà cần phải sáng tạo sử dụng cách hợp lý dạng trò chơi thi đấu vào tiết dạy , theo nội dung học , không để học nặng nề , căng thẳng , mà làm cho học phải vui tơi, hấp dẫn ,nhẹ nhàng nhng đạt hiệu cao - VIII , tài liệu tham khảo : Sách GV thể duc lớp nhà xuất giáo dục Sách GV thể dục lớp nhà xuât giáo dục Sách GV thể dục lớp nhà xuất giáo dục Sách GV thể dục lớp nhà xuất giáo dục - Tài liêu BDTX cho giáo viên THCS chu kỳ III 2004 - 2007 - Tai liệu BDTX cho giáo viên THCS chu kỳ III 2004 - 2007 Những vấn đề chung đổi giáo dục trung học sở [...]... liệu tham khảo : Sách GV thể duc lớp 6 nhà xuất bản bộ giáo dục Sách GV thể dục lớp 7 nhà xuât bản bộ giáo dục Sách GV thể dục lớp 8 nhà xuất bản bộ giáo dục Sách GV thể dục lớp 9 nhà xuất bản bộ giáo dục - Tài liêu BDTX cho giáo viên THCS chu kỳ III 2004 - 2007 quyển 1 - Tai liệu BDTX cho giáo viên THCS chu kỳ III 2004 - 2007 quyển 2 Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở ... khác phù hợp với nội dung tiết học có tác dụng thiết thực đến học Để hoàn thành mục tiêu môn học để chứng minh đợc phơng pháp trò chơi thi đấu đợc áp dụng thờng xuyên dạy môn thể dục đem lại hiệu... tốt mục tiêu học ,cũng nh mục tiêu chung môn học ngời giáo viên không đơn áp dụng phơng pháp cách thụ động , mà cần phải sáng tạo sử dụng cách hợp lý dạng trò chơi thi đấu vào tiết dạy , theo. .. phải chon trò chơi cho phù hợp với nội dung tiết học hay nội dung học , vừa làm cho học vui tơi , học sinh tự giác mà bổ trợ cho nội dung tăng cờng thể lực cho học sinh Trong trình chon trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học rất phù hợp với đổi mới mục tiêu của chương trình môn Thể Dục, Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học rất phù hợp với đổi mới mục tiêu của chương trình môn Thể Dục, Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học rất phù hợp với đổi mới mục tiêu của chương trình môn Thể Dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn