Bí quyết thành công của các nhà lãnh đạo

13 325 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 16:57

Bí quyết thành công của các nhà lãnh đạo . đâu là bí quyết thành công của các nhà lãnh đạo tài ba, các nhà kinh doanh thành đạt…? Đó chính là việc họ dám nghĩ, dám làm và hiểu rõ vai trò của việc. tạo ra sẽ vừa đủ với khả năng nhẫn nhịn củacôngtyđốitác. Đại diện của công ty điện tử nọ nhẩm tính rằng, nếu công ty Châu Á đã bay hàng nghìn dặm sang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết thành công của các nhà lãnh đạo, Bí quyết thành công của các nhà lãnh đạo, Bí quyết thành công của các nhà lãnh đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn