Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người14

4 125 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 15:14

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B GIÁO ÁN TUẦN 19 =================================================================== TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (T 37) (DỰNG ĐOẠN MỞ BÀI) I Mục tiêu: - HS nhận biết kiểu mở ( trực tiếp gián tiếp) văn tả người BT1, biết cách sử dụng kiểu mở để phù hợp với yêu cầu văn - HS luyện tập viết đoạn mở trực tiếp mở gián tiếp cho tập SGK (BT2) II Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ viết sẵn đoạn mở tập III Các hoạt động: ============================================================= NGUYỄN THƠ VĂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B GIÁO ÁN TUẦN 19 =================================================================== HĐ GIÁO VIÊN CBLL - Hát 1.Ổn định:1’ 2.KTBC: 4’ HỌC SINH - Giáo viên nhận xét Bài mới: 28’ -Luyện tập dựng đoạn mở văn a.GTB:2’ tả người - Giáo viên gợi ý cho học sinh b THB:12’ nhắc lại kiểu mở học - Em nêu cách mở trực tiếp? - Muốn thực việc mở gián tiếp em làm sao? -Giới thiệu trực tiếp người hay vật định tả - Nói việc khác, từ chuyển sang giới thiệu người định tả -Yêu cầu học sinh đọc đề -2 học sinh đọc toàn văn yêu cầu tập, lớp đọc Bài 1: thầm - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét, khác cách mở SGK - Học sinh suy nghĩ phát biểu ý kiến - VD: đoạn a: Mở trực tiếp, giới thiệu trực tiếp người định ============================================================= NGUYỄN THƠ VĂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B GIÁO ÁN TUẦN 19 =================================================================== tả (giới thiệu trực tiếp người bà gia đình) - Đoạn b: Mở gián tiếp, giới thiệu hoàn cảnh, sau giới thiệu người tả (bác nông dân cày ruộng) - học sinh đọc yêu cầu câu - Giáo viên hướng dẫn học sinh Bài 2: 20’ hiểu yêu cầu đề bài, làm theo -Nghe HD bước sau - Bước 1: Chọn đề văn viết đoạn mở bài, ý chọn đề có đối tượng mà em yêu thích, có tình cảm, hiểu biết người - Bước 2: Suy nghĩ nhớ lại hình ảnh người định tả để hình thành cho ý, cho đoạn mở theo câu hỏi cụ thể - Người em định tả ai? Tên gì? - Em có quan hệ với người nào? Em gặp gỡ quen ============================================================= NGUYỄN THƠ VĂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B GIÁO ÁN TUẦN 19 =================================================================== biết nhận thấy người dịp nào? Ơ dâu? - Em kính trọng, ngưỡng mộ người nào? - Bước 3: Học sinh viết đoạn mở cho đề chọn theo - Học sinh viết đoạn mở cách, giới thiệu hoàn cảnh - Nhiều học sinh tiếp nối đọc đoạn mở bài, lớp nhận xuất người - Giáo viên nhận xét, đánh giá đoạn văn mở hay - **Yêu cầu học sinh nhắc lại xét -Bình chọn đoạn MB hay - Phân tích hay cách mở trực tiếp, mở - Lớp nhận xét gián tiếp văn tả người - Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn mở vào 4.Củng cố.3’ - Chuẩn bị: “Luyện tập dựng đoạn kết văn tả người” Dặn dò: - Nhận xét tiết học ============================================================= NGUYỄN THƠ VĂN ... THỌ B GIÁO ÁN TUẦN 19 =================================================================== HĐ GIÁO VIÊN CBLL - Hát 1.Ổn định:1’ 2.KTBC: 4’ HỌC SINH - Giáo viên nhận xét Bài mới: 28’ -Luyện tập dựng... TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B GIÁO ÁN TUẦN 19 =================================================================== tả (giới thiệu trực tiếp người bà gia đình) - Đoạn b: Mở gián tiếp, giới thiệu hoàn... người tả (bác nông dân cày ruộng) - học sinh đọc yêu cầu câu - Giáo viên hướng dẫn học sinh Bài 2: 20’ hiểu yêu cầu đề bài, làm theo -Nghe HD bước sau - Bước 1: Chọn đề văn viết đoạn mở bài, ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người14 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người14 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn