Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người12

3 166 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 15:14

Giáo án tuần 19 môn tiếng việt lớp Tiết - Tập làm văn T37: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Dựng đoạn mở bài) I Mục đích yêu cầu - HS nhận biết hai kiểu mở (trực tiếp gián tiếp) văn tả người (BT1) - Viết đoạn mở theo kiểu trực tiếp cho để tập * Mục tiêu riêng: HSHN nhận biết sơ lược hai kiểu mở II Chuẩn bị - Bảng phụ III Các hoạt động dạy- học 1, Kiểm tra cũ - HS nhắc lại bố cục văn tả người - GV nhận xét, cho điểm 2, Bài 2.1, Giới thiệu 2.2, Hướng dẫn HS luyện tập Bài 1: - HS tiếp nối đọc yêu cầu tập - Y/c lớp đọc thầm hai đoạn văn, suy - HS đọc thầm hai đoạn văn, suy nghĩ, tiếp nghĩ, tiếp nối phát biểu nối phát biểu khác khác hai cách mở hai cách mở + Đoạn mở phần a mở theo kiểu trực tiếp: Giới thiệu trực tiếp người định tả (là người bà gia đình) + Đoạn mở phần b mở theo kiểu gián tiếp: Giới thiệu hoàn cảnh, sau giới thiệu người định tả (bác nông dân cày ruộng) - HS đọc y/c Bài 2: - GV hướng dẫn HS hiểu y/c làm theo bước sau: + Chọn đề văn để viết đoạn mở Chú ý chọn đề nói đối tượng mà em yêu thích, em có cảm tình, hiểu biết người + Suy nghĩ để hình thành ý cho đoạn mở bài: Người em định tả ai, tên gì? Em có quan hệ với người nào? Em gặp gỡ, quen biết nhìn thấy người dịp nào? đâu? Em kính trọng, yêu quý, ngưỡng mộ người nào? + Viết hai đoạn mở cho đề chọn - Y/c HS tiếp nối nêu tên đề chọn - Y/c HS viết đọan mở vào - HS tiếp nối nêu đề mà - Y/c HS tiếp nối đọc đoạn viết chọn - HS viết hai đoạn mở cho đề - Nhận xét, cho điểm chọn 3, Củng cố, dặn dò - Gv hệ thống nội dung - Dặn HS học bài, chuẩn bị sau - HS tiếp nối đọc đoạn viết ... trực tiếp người định tả (là người bà gia đình) + Đoạn mở phần b mở theo kiểu gián tiếp: Giới thiệu hoàn cảnh, sau giới thiệu người định tả (bác nông dân cày ruộng) - HS đọc y/c Bài 2: - GV hướng... mà em yêu thích, em có cảm tình, hiểu biết người + Suy nghĩ để hình thành ý cho đoạn mở bài: Người em định tả ai, tên gì? Em có quan hệ với người nào? Em gặp gỡ, quen biết nhìn thấy người dịp nào?... đoạn mở cho đề - Nhận xét, cho điểm chọn 3, Củng cố, dặn dò - Gv hệ thống nội dung - Dặn HS học bài, chuẩn bị sau - HS tiếp nối đọc đoạn viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người12 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người12 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn